Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18-р хороо мангут эмнэлэг

Мангут эмнэлэг - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-01
Хүлээн авахын их эмч авна. /Сувилалд ажиллах/

- Үзлэг, зөвлөгөөг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх 

- Өвчний карт бичилтийг стандартын дагуу бичиж, хугацаанд нь тушаах 

- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр тутмын ажил

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-08-01
Сувилалд байрлаж ажиллах тогооч авна.

Технологи картын дагуу хоолыг амт чанартай хийж гйүцэтгэх
Хоолыг товлосон цаг тухайд гаргаж өгөх
өдөр бүр эрүүл ахуйн дэглэмийг чанд мөрдөх 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-07-25
Уламжлалтын их эмч /Сувилалд байрлаж ажиллах/

- Уламжлалтын эмчилгээ оношлогоог стандарт удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх
- Бариа засал, зүү төөнүүр, тангийн жор бичилтийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх
- Өвчний карт бичилтийг стандартын дагуу бичиж, хугацаанд нь тушаах
- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр тутмын ажил

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-10
Нягтлан бодогч авна.

-Нягтлан бодох бүртгэлийг бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах, анализ хийх
- Эмнэлгийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт хийх, зохицуулалт хийх
- Санхүүгийн тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулах, хэрэгжүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Эм зүйч

- Шаардлагатай эм тариа, тан, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдал нөөцийг бүрдүүлэх
- Эмийн эмчилгээнд хяналт тавих, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмийн жор бичилт, өвчний түүх дэх эмийн бичилтэнд хяналт тавих
- Эм тарианы чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, эмийн эмчилгээнд илрэх гаж нөлөөг бүртгэн, мэдээлэх
- Эм, хэрэгсэл, тангийн орлого, зарлага, хэрэглээг өдөр тутам бүртгэн, дүн шинжилгээ хийж, үр ашигт байдлыг хангаж ажиллах
- Эмнэлгийн дотоод программ дээр өдөр бүр ажиллах
- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр тутмын ажил

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Хүний нөөцийн менежер

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, гүйцэтгэх, хянах
Байгуулагын орон тоо бүрдүүлэлт хийх
Ажилчдын сургалт төлөвлөгөө боловсруулах, сургалт явуулах
 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-01
Туслах сувилагч

- Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг доголдолгүй цагт нь технологийн дагуу хийх
- Эмчилгээний түүвэр, захиалга бичиж, анхан шатны маягтуудыг бөглөх
- Өвчтөнд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхдээ стандартыг чанд баримталж ажиллах
- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр тутмын ажил

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-08-01
Бөөрний их эмч ажилд авна.

- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр дутмын ажил гүйцэтгэх
- Эмчилгээг үйлчлүүлэгчид батлагдсан эмчилгээ оношлогооны стандарт удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх;
- Анхан шатны маягт, бүртгэлийг хөтөлж, тусламж үйлчилгээг үзүүлэх
- Үйлчлүүлэгчид үзлэг хийж, амбулаторийн картанд тэмдэглэл хийх, хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай өвчний историйг нээж стандартын дагуу эмчилгээ хийх
- Эмчилгээ, үйлчилгээний үр дүнг хянах
- Байгууллагын дотоод сүлжээг журмын дагуу бүрэн ашиглах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-01
Гастроэнтерологийн их эмч ажилд авна.

- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр дутмын ажил гүйцэтгэх
- Эмчилгээг үйлчлүүлэгчид батлагдсан эмчилгээ оношлогооны стандарт удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх;
- Анхан шатны маягт, бүртгэлийг хөтөлж, тусламж үйлчилгээг үзүүлэх
- Үйлчлүүлэгчид үзлэг хийж, амбулаторийн картанд тэмдэглэл хийх, хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай өвчний историйг нээж стандартын дагуу эмчилгээ хийх
- Эмчилгээ, үйлчилгээний үр дүнг хянах
- Байгууллагын дотоод сүлжээг журмын дагуу бүрэн ашиглах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Статистикч эмч

Эмнэлгийн статистикийн мэдээг цуглуулах, шалгах, боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллэх, тайлагнах.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-09
Халдвар судлаач эмч ажилд авна.

- Байгууллагын халдвар хяналтын багыг удирдаж ажиллах хяналт тавих
- Халдвар хяналтын дотоод хяналтыг хийх 
-Халдвар хяналтын тушаал шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх 
-Халдвар хяналтын сургалтууд заах 
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Чанарын менежер ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүрэг гүйцэтгэх
- Эмнэлэгт хийгдэж байгаа өдөр думтын эмчилгээ үйлчилгээний чанар, стандарт мөрдөлтөнд хяналт тавьж ажиллах,
- Эмч ажилчидад сургалт, зөвөлгөөг тогтмол өгч байх
-Чанарын албаны ажлыг удирдан зохион байгуулах
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Ээлжийн сувилагч

- Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг доголдолгүй цагт нь технологийн дагуу хийх
- Эмчилгээний түүвэр, захиалга бичиж, анхан шатны маягтуудыг бөглөх
- Өвчтөнд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхдээ стандартыг чанд баримталж ажиллах
- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр тутмын ажил

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Сэргээн засах эмчилгээний их эмч. /Байрлаж ажиллах

- Сэргээн засах эмчилгээг үйлчлүүлэгчид батлагдсан эмчилгээ оношлогооны стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх
- Сэргээн засах эмчилгээг уламжлалт эмчилгээний аргуудтай хавсарч хийнэ.
- Эмчилгээг үйлчилгээний үр дүнг хянах
- Эмчилгээ оношлогооны түгээмэл үйлдлийн стандартыг мөрдөж ажиллах
- Ажил үүргийн хуваарьт заагдсан өдөр тутмын ажил

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Байрлаж ажиллах Бүртгэл мэдээллийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Байрлаж ажиллах Нярав авна. /Хотоос 39 км-т/

Байгууллагын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн анхан шатны бүртгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, заавар журам, стандартын дагуу хөтлөх, тайлагнах
Байгууллагын өмч хөрөнгө болон хүлээн авсан бараа матриалын хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах.
Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах материалыг бэлтгэх, захиалах, хуваарийн дагуу олгох ажлыг хариуцах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-08-01
Аж ахуй хариуцсан менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-01
Ахлах нягтлан бодогч авна.

-Нягтлан бодох бүртгэлийг бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах, анализ хийх
- Эмнэлгийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт хийх, зохицуулалт хийх
- Санхүүгийн тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулах, хэрэгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-21
Нярав

Байгууллагын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн анхан шатны бүртгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, заавар журам, стандартын дагуу хөтлөх, тайлагнах
Өмч хөрөнгө болон хүлээн авсан бараа матриалын хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах.
Хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах материалыг бэлтгэх, захиалах, хуваарийн дагуу олгох ажлыг хариуцах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
© Мангут эмнэлэг. 2001-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.