Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө "Монголын Алт" ХХК-ийн төв байр

Монголын Алт групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-22
БАРИЛГА БҮТЭЭЦ ЭДЛЭЛИЙН ИНЖЕНЕР

Хэрэгжүүлж буй төсөлд ажиллах, судалгаа хийх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-26
ТӨЛӨВЛӨЛТ ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /төслийн/

Төслүүдийн зардалд санхүүгийн хяналт тавих замаар төслийн санхүүжилтийг хэмнэлттэй, үр дүнтэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийх 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-26
БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦ ЭДЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлийн төслүүдийн судалгаа шинжилгээ, тооцоо боловсруулах танилцуулах, төслүүдтэй холбоотой тайлан, төлөвлөгөө, дүгнэлт гаргах, шинэ шинэлэг төслийн санал санаачилга дэвшүүлэх 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-26
МЭРГЭЖИЛТЭН /инженер суурьтай/

Төслүүдийн судалгаа шинжилгээ, тооцоо боловсруулах танилцуулах, төслүүдтэй холбоотой тайлан, төлөвлөгөө, дүгнэлт гаргах, шинэ шинэлэг төслийн санал санаачилга дэвшүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-12
ЧАНАР ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Групп компани тус бүрийн борлуулж буй бэлэн бүтээгдэхүүн, түүнийг үйлдвэрлэх үйлдвэрийн процесс, нийлүүлэгдэж буй түүхий эдийн чанарт хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, судалгаа шинжилгээ хийх

2,100,000 - 2,500,000Дорноговь аймаг
2022-09-26
CHEMICAL ENGINEER

- Conduct detailed market research for the project in association with market analyst
- Support project and manufacturing team during the project implementation
- Research for technologically qualified raw materials and enrichment techology

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-21
ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төслүүдийн зардалд санхүүгийн хяналт тавих замаар төслийн санхүүжилтийг хэмнэлттэй, үр дүнтэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийх 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-23
НЯГТЛАН /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Олон улсын стандарт, Монгол улсын хууль тогтоомж, Компанийн дотоод журам, зааврын дагуу компанийн хэмжээн дэх нягтлан бодох бүртгэлийн хөдлөл өөрчлөлтийг бүртгэн тайлагнах, гадаад дотоодын хэрэглэгчдийг санхүүгийн мэдээллээр хангах. 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-23
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСГИЙН АХЛАХ /Нарийн сухайт/

Уурхайн компьютер сүлжээ, серверийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Питрам системийн цахилгааны тасралтгүй ажиллагааг хангахад хяналт тавих

Уурхайн удирдлага хяналтын Питрам системийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангахад хяналт тавих


Уурхайн мэдээлэл технологийн журам боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих


 Мэдээлэл технологийн хэсгийн ажилчдыг удирдан зохион байгуулах


 Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

2,500,000 - 3,000,000Өмнөговь аймаг
2022-09-23
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /Нарийн сухайтын уурхай/

Уулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавин уулын хэсгийн инженер техникийн ажилчидтай хамтран ажиллах
Богино, дунд болон урт хугацааны төлөвлөлт хийж, уулын ажлын тайлан, гүйцэтгэлийг тогтмол гаргах 
Анхан шатны удирдалгыг мэдээллээр хангах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

1,800,000 - 2,100,000Өмнөговь аймаг
2022-09-23
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Нарийн Сухайтын Уурхай/

Эрчимтэй, бүтээлч байдлыг өрнүүлэхийн тулд ажилтан, ажилчдынхаа авъяас чадварыг нээн илрүүлж хөгжүүлэхэд оршино. 
Компанийн ажиллах хүчинг
- Бүрдүүлэх,
- Тэдний чадварыг хөгжүүлэх,
- Урт хугацааны туршид тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх гэсэн хүний нөөцийн менежментийн
гурван үндсэн чиг үүргийг хангаж ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
2022-09-21
НЯРАВ /Нарийн Сухайтын Уурхай/

НББ-н бодлогын хүрээнд бүртгэл тайлангийн үйл ажиллагааг чанартай, энгийн ойлгомжтой байхаар бүртгэж хөтлөх
Бараа материалын нэр төрөл, үнийн дүнгийн тайланг НББ-ийн бодлогын дагуу гаргана
Бараа материалын үлдэгдлийн бүртгэлийг хөтөлж тоолж баталгаажуулж байна
Бараа материалын нэр төрлийг төрөлжүүлж, тодорхой код эдийн дугаарын дагуу эмх цэгцтэй хадгалж хамгаална.
Ажил үүргийн хүрээнд компанитай холбоотой бусад ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

1,000,000 - 1,200,000Өмнөговь аймаг
2022-08-31
ХИМИЙН ИНЖЕНЕР

Технологийн шаардлага хангасан түүхий эд болон түүнийг гаргаж авах баяжуулалтын технологийг судлах;
Зах зээл судлаачтай хамтран төслийн зах зээлийн нарийвчилсан судалгааг гүйцэтгэж, үйлдвэрийн хүчин чадлыг тодорхойлох;
Төсөл хэрэгжүүлэх үе болон үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсны дараа төсөл, үйлдвэрлэлийн багт дэмжлэг үзүүлж ажиллах

 
 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-20
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН

Үйлдвэр, уурхайн техник хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах,
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-07
ТУСЛАХ ТОГООЧ

Үйлчилгээний өндөр шаардлагыг баримтлан ажиллах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангаж, аваар осолгүй өндөр бүтээлтэй ажиллах
Эрүүл мэндэд тустай, илчлэг сайтай, амт чанартай хоолны цэс боловсруулах, цэсийн дагуу үйлчлэх
Хүнсний материалыг эрүүл ахуйн чанар стандартад нийцүүлэн хадгалан, хоол хүнсийг бэлтгэх
Рестораны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагагыг стандартад нийцүүлэн ажиллах 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-07
ТОГООЧ

- Эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн хангасан, амт чанартай хоол, үйлчилгээгээр түргэн шуурхай үйлчлэх
- Хүнсний материалыг стандартад нийцүүлэн хадгалах, хоол хүнсийг бэлтгэх
- Рестораны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг стандартад нийцүүлэн ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-16
АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН МАСТЕР /Нарийн сухайтын уурхай/

Баяжуулах үйлдвэрийн нийт автомат тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, засвар, үйлчилгээг зөв зохион байгуулан ээлжээр ажиллах, засвар үйлчилгээ хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
2022-09-16
ДЭД СТАНЦЫН ДИСПЕТЧЕР

Дэд станц,хуваарилах байгууламжид сэлгэн залгалт хийх үеийн ХАБЭА хариуцах
Дэд станц,хуваарилах байгууламжийн хэвийн горим ажиллагаанд хяналт тавих
Хариуцсан ажилтнуудад өдөр бүрийн нарядтай уялдуулж АА-ны зааварчилгаа өгөх
Уулын тоног төхөөрөмжийн зөөвөр нүүдэл, тэсэлгээний үеийн ЦДАШ-д хийгдэх ажлыг зохион байгуулах, АА-ны наряд өгөх /онцгой наряд/, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Төлөвлөлт, тайлан, судалгаа гаргах
Цахилгаан хангамжид гэмтэл гарсан үед үзлэг хийж гэмтэл устгах, шаардлагатай үед холбогдох хүмүүст мэдэгдэж удирдлагаар чиглүүлж ажиллах гэх мэт ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүрэг

800,000 - 1,000,000Өмнөговь аймаг
2022-09-16
ДЭД СТАНЦЫН ДИСПЕТЧЕР

Дэд станц,хуваарилах байгууламжид сэлгэн залгалт хийх үеийн ХАБЭА хариуцах
Дэд станц,хуваарилах байгууламжийн хэвийн горим ажиллагаанд хяналт тавих
Хариуцсан ажилтнуудад өдөр бүрийн нарядтай уялдуулж АА-ны зааварчилгаа өгөх
Уулын тоног төхөөрөмжийн зөөвөр нүүдэл, тэсэлгээний үеийн ЦДАШ-д хийгдэх ажлыг зохион байгуулах, АА-ны наряд өгөх /онцгой наряд/, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Төлөвлөлт, тайлан, судалгаа гаргах
Цахилгаан хангамжид гэмтэл гарсан үед үзлэг хийж гэмтэл устгах, шаардлагатай үед холбогдох хүмүүст мэдэгдэж удирдлагаар чиглүүлж ажиллах гэх мэт ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүрэг

800,000 - 1,000,000Өмнөговь аймаг
2022-09-12
ӨРМИЙН ТУСЛАХ /ЯАРАЛТАЙ ГЭРЭЭТЭЭР/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-08
ЖОЛООЧ /B,C, мэргэшсэн E ангилалтай/ Нарийн сухайт

Том оврын /шаланз, чиргүүлтэй/ техник барьж байсан туршлагатай байх,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийг баримтлан уурхайн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж өндөр бүтээлтэй ажиллах
Техникийг байнгын бэлэн байдалд байлгаж шаардлагатай тохиолдолд ажлын цагаас үл хамааран ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

1,800,000 - 2,100,000Өмнөговь аймаг
2022-09-06
ҮЙЛДВЭРИЙН ОПЕРАТОР /МАК-Цонх, хаалганы үйлдвэр/

ХАБЭА-н дүрэм журмыг баримталж осол авааргүй ажиллах
Удирдлагаас өгсөн  үүргийн дагуу ажлыг тасалдуулалгүй ажиллах
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг тасралтгүй доголдолгүйгээр, анхаарал болгоомжтой, зөв зохистой ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-08-31
АХЛАХ ТОГООЧ

Үйлчилгээний стандарт шаардлагуудыг баримтлан, рестораны ажилтнуудыг ажлын чиг үүрэг, удирдлагаар ханган, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллах.
 
 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-02
УУРХАЙН ЭМЧ /Нарийн сухайтын уурхай/

Эрүүл мэндийн үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх, 
Уурхайн ажилтнуудад өдөр тутмын эмнэлэгийн тусламж үзүүлэх, 
Ажлын өмнөх үзлэгийн журмын дагуу үзлэгийг чанартай  явуулах, илэрсэн, өвчний дагуу арга хэмжээ авах, холбогдох дараагийн шатанд мэдэгдэх,
Гэнэтийн осол гэмтлийн үед анхан шатны болон яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 
Ажилтнуудын эрүүл мэндийн судалгаа хийх, шаардлагатай ажилтанд хяналт тавих,

 

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
2022-08-31
ЗАХИРГАА, АЖ АХУЙН МЕНЕЖЕР /Шивээ хүрэн терминал/

-Захиргаа, аж ахуйн хэсгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах,  хяналт тавих
-Захиргааны хэсгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай баримт бичиг, дүрэм, журам боловсруулах, 
-Захиргаа, хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэр гаргах, батлуулах, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, шинэчлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах
-Ажилтнуудын ажил үүргийг зөв оновчтой хуваарилан ажиллах,
-Компанийн аж ахуйн хоол үйлдвэрлэл, хүнс бараа материал цэвэрлэгээ үйлчилгээ, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах
-Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт биелүүлэх, ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
 

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
2022-08-31
ЦАХИЛГААНЧИН

Цахилгааны засварын ажлуудыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх
Гэмтэл эвдрэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах
Гарсан эвдрэл гэмтлийг хурдан шуурхай засварлах
Барилгын цахилгааны шугам тоноглолын байдалд байнгын хяналт шалгалт хийж, засвар хийх хугацаа, хэмжээг тодорхойлж шийдвэрлүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
© Монголын Алт групп. 1993-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.