Үндсэн хувилбар

Хурд Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ - ШИНЭ ТӨГСӨГЧ- СҮЛЖЭЭ

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах

Талбайн нярав- Барилга

- Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг ханган, эмх цэгцтэй хадгалах;- Бараа бүтээгдэхүүнийг стандарт, горимын дагуу хадгалах;Бараа бүтээгдэхүүний дуусах хугацаанд тогтмол хяналт тавих, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх;- Ачиж байгаа бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хяналт тавих;Гүйцэтгэгч компаниас буцаагдсан бараа бүтээгдэхүүний чанар, бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хүлээн авах;Бараа материалын тооллогыг тогтмол хийх, бусад ажиллагсадтай хамтран тооллого хийлгэж байх, бараа материалын зөрүүгийн шалтгааныг олох зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх;- Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авах, олгоход холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, зохих журмын дагуу гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх.

ХАБЭА Инженер

- Барилга угсралт, засал, цахилгаан, сантехникийн болон бусад үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд, тоног төхөөрөмж кран машин механизмын ашиглалтад ХАБЭА-н шаардлага, стандарт, норм, дүрмийн дагуу шуурхай хяналт хийх, шаардлага тавих, хэрэгжилтийг хангуулах; - Барилгын үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд, шуурхай хяналт хийх, ажлын байрыг хаалт хамгаалалттай, эмх цэгцтэй байлгах; - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг.

Сантехникийн инженер

- Сантехник угсралтын төлөв байдлыг үнэлэх, хэвийн ажиллах горимыг тооцоолох, зураг төсөл зохиох, норм дүрмийн шаардлагыг хангах; - Барилгын хорших зураг төслийн дагуу угсрах  ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих; - Сантехник угсралтын явц, төлөвлөгөөний биелэлт болон материал, бүтэц, эдлэхүүний чанар, хийцэд зураг, төсөв, барилгын норм, дүрэм стандарт, техникийн нөхцөлийн дагуу хяналт тавих; - Сантехник материал, эдлэхүүнийг шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах солих, угсралтын явцад өөрчлөлт оруулах Барилга байгууламжийг барих явцад захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

Холбоо, дохиоллын инженер

- Барилгын гадна болон дотор холбооны зураг төслийн дагуу угсрах ажлыг удирдан зохион байгуулах, барилгын норм, дүрэм, стандарт, техникийн нөхцөлийн шаардлагыг хангах, хяналт тавьж ажиллах; - Холбооны инженер нь мэдээлэл харилцаа холбоо, сүлжээний технологи тэр дотроо утас болон өндөр хурдны интернэт, Дата центр буюу сервер, BMS / барилгын менежментийн систем/ түүний үйл ажиллагааг ханган ажиллуулахад хяналт тавьж ажиллана.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ-СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮР

-Хэрэглэгчээс ирж буй гомдол, саналуудыг хүлээн бүртгэх, шийдвэрлэх, хариу өгөх мөн ирсэн гомдол саналын мэдээллийг үйл ажиллагааны менежерт болон холбогдох газарт мэдэгдэж, асуудлыг шийдвэрлэх мэргэжлийн зааварчилгаа, чиглэл авах, шийдвэрлэсэн талаар мэдээллийг тогтмол хариц мэдэгдэж тайлагнах -Салбарын борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах -Дэлгүүрийн ажилтнуудыг мэдээлэл, удирдлагаар хангах

ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАН-3 сар

АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

БАРААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН-СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮР

Хариуцсан тасгийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшин хийж гүйцэтгэх Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх Бараа бүтээгдэхүүнийг лангуун дээр өнгө үзэмжтэй стандартын дагуу өрж байршуулах Худалдан авагчийг мэдээллээр хангах Худалдан авагчийг эелдгээр угтан авч санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авч ЗБ-д мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх Барааны тоо ширхэг, хэмжээ, хадгалалтын дуусах хугацаа, чанар, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, барааны шошгын стандартын дагуу шалгаж хүлээн авч тухай бүр лангуунд байршуулах

СУПЕРМАРКЕТЫН КАСС-СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮР

Үйлчлүүлэгчийн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг түргэн шуурхай, алдаа дутагдалгүйгээр шивж тооцоог хийх Үйлчлүүлэгчтэй эелдэг найрсаг харилцах Бусад

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ-СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮР

Бараа бүтээгдэхүүнийг лангуун дээр өнгө үзэмжтэй стандартын дагуу өрж байршуулах Худалдан авагчийг мэдээллээр хангах Худалдан авагчийг эелдгээр угтан авч санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авч ЗБ-д мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх Барааны тоо ширхэг, хэмжээ, хадгалалтын дуусах хугацаа, чанар, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, барааны шошгын стандартын дагуу шалгаж хүлээн авч тухай бүр лангуунд байршуулах

ДЭЛГҮҮРИЙН НЯРАВ-ГУРВАЛЖИН САЛБАР

АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

БЭЙКЕРИ АЖИЛТАН- Кайду молл Наадам центр Шангрила

Бэйкери бүтээгдэхүүн гаргах ажил, худалдаа борлуулалтын ажил гүйцэтгэх

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ-СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮР

АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

Цэвэрлэгээ /дотор/

- Үйлчилгээний төвийн доторх цэвэр цэмцгэр байдлыг бүрэн хангаж ажиллах;  

БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА-БАЙГУУЛЛАГА-СҮЛЖЭЭ

Байгууллагын борлуулалт хариуцан одоогийн борлуулалтыг нэмэгдүүлж ажиллах Импортын барааны татан авалт Харилцагчид компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, бүтээгдэхүүнээ борлуулах, худалдах гэрээ байгуулах, захиалга авах, борлуулалтыг идэвхжүүлэх, төлөвлөх, зардлыг тооцоолох

ДЭЛГҮҮРИЙН ТУСЛАХ МЕНЕЖЕР-ШИНЭ ТӨГСӨГЧ

АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

Нягтлан бодогч - Барилга

- Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;- Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;- Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх;- Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах.

Гадна цэвэрлэгээний ажилтан

- Үйлчилгээний төвийн гадна талбайн цэвэр цэмцгэр байдлыг бүрэн хангаж ажиллах; - Зогсоол болон гадна шат, зам талбайн цэвэр цэмцгэр байдлыг бүрэн хангаж ажиллах;  

Нягтлан бодогч - Худалдаа, үйлчилгээ

- Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;- Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;- Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх;- Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах.

Барилгын материалын лабораторид бетоны техникч

- Бетон зуурмаг, бетон сорьц болон бетон зуурмагт хэрэглэгдэх дүүргэгч материалын шинжилгээ хийж, туршилтын үр дүнд шинжилгээ хийх; - Шинээр үйлдвэрлэсэн бетон зуурмагийн бүтэц шинж чанар захиалагчийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд холбогдох стандарт, турших аргын дагуу туршилтыг үнэн зөв гүйцэтгэж үйлдвэрийн технологич инженерийг мэдээллээр хангах.

БОРЛУУЛАЛТЫН ЖОЛООЧ

Байгууллагын борлуулалтын хүрээнд бараа бүтээгдэхүүний түгээлт хийх, салбар хооронд бараа хүргэлт хийх болон бусад

Барилгын материал судлалын инженер

- Захиалгын дагуу барилгын талбайн үзлэг болон ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа цутгалт өгсөн талбайн хяналтыг бүрэн хийх; - Шинэ түүхийн эд материал дээр дээж авч, анхан шатны шинжилгээ авах; - Бетоны чанарт хяналт шалгалт хийх; - Цонхны чанарт хяналт тавих; - Барилгын инженерийн бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх.

Геодезийн инженер

- Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан барилгын тэг тэнхлэгийг газар дээр нь шилжүүлэх ажлыг өндөр нарийвчлалтай хийж гүйцэтгэнэ; - Барилгын зураг төслийн дагуу тэг түвшинг тогтоож гүйцэтгэгч компанид хүлээлгэн өгнө; - Барилгын суурийн ухалтын хүрээ, гүнийг хэмжилтээр баталгаажуулж ухаж дуусах хүртэлх хяналтын хэмжилтийг гүйцэтгэнэ; - Барилгын суурь, хэв гажилт, хэвтээ, босоо тэнхлэгийн хэмжилтийг давхар бүрд хэмжиж, хэмжилтийн акт үйлдэх; - Угсралтын явцын давтагдах давхрын хяналтын хэмжилт хийнэ; - Барилгын дотор заслын ажил явагдахад угсралтын алдаа хэв гажилтын хэмжилтийн актыг давхар тус бүрээр гаргана; - Ерөнхий төлөвлөгөө, өндөржилтийн зурагт тусгасны дагуу гадна тохижилт, зам талбай, инженерийн барилга байгууламжийг газарт шилжүүлэх, хэмжилтийн өндөр нарийвчлалтай багаж тоног төхөөрөмж ашиглан хийж гүйцэтгэнэ.

Металл хийцийн инженер

- Металл хийцийн зураг боловсруулах, тооцоолол хийх, металл хийцийн стандарт, техникийн шаардлагыг судлах; - Техникийн болон аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлж шийдэл гаргах. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх; - Материал худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт тавих; - Үйлдвэрлэлийн ажлын явцыг хянаж, тайлагнах, асуудлыг шийдвэрлэх.  

Барилгын хяналтын инженер

- Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг үнэлэх, бат бөх чанарыг тооцоолох, зураг төсөл зохиох, норм дүрмийн шаардлагыг хангах; - Барилгын зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих; - Барилга угсралтын явцад үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, гарсан доголдлын шалтгааныг судалж тодорхойлох, сэргийлэх арга хэмжээ авах; - Барилгын материал бүтээц, эдлэхүүнийг шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах солих, хийцийн шийдэлд өөрчлөлт оруулах; - Барилга байгууламжийг барих явцад зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

Хурд Групп-н салбар компаниуд

  • Хурд Групп
  • О'реш супермаркет
  • Гранд слаб инвест
  • Улаанбаатар хот дахь Канад сургууль

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Хүннү 2222 хотхон, Улаанбаатар хот дахь Канад сургууль

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.