Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Хаан Банк
Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХААН Банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17010                   

Хаан Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-19
МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Програмист

Технологийн DevOps болон төслийн Agile аргачлалын дагуу банканд шаардлагатай програм хангамжийг хөгжүүлэх болон дамжуулах хоолойн тасралтгүй интеграцлалыг хэрэгжүүлэн програм хангамжийг боловсруулах 

2022-01-19
Бэлэн мөнгө, АТМ-ын үйл ажиллагааны газарт АТМ нярав

АТМ нярав тоологч нь АТМ-ийн бэлэн мөнгийг стандартын дагуу цэнэглэх, ялгах, тоолох, цэгцлэх боох, зөөх  анхан шатны баримтыг алдаагүй зөв хөтлөхөд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2022-01-19
ББ-ны харьяа Дэмжих албанд Мэргэжилтэн /Түр/

Байгууллагын банкны өдөр тутмын тайлан мэдээ боловсруулах, удирдлагуудад мэдээлэл хүргэх;Бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэл гаргах;Зах зээлийн судалгаа хийх, багцын өсөлт бууралт судалгаа гаргах;Төсөл хөтөлбөрт оролцох, шийдвэр гаргах;Үйл ажиллагааг хялбаршуулах, автоматжуулах;Байгууллагын банкны бизнесийн орчны шинжилгээ хийх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хөгжүүлэх;Мэдээлэл технологийн багтай хамтарч холбогдох систем хөгжүүлэлтийн ажлуудад болон холбогдох тестүүдэд оролцох;Шаардлагатай мэдээ тайлан гаргах, судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах;

2022-01-19
МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Мөн технологийн DevOps болон төслийн Agile аргачлалаар банканд шаардлагатай програм хангамж, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд технологийн автоматжуулалтыг гүйцэтгэх. Дамжуулах хоолойн (CICD pipeline) тасралтгүй сайжруулалтыг (continues improvement) хэрэгжүүлэх, автоматжуулалтыг сайжруулах, засварлах нь тус ажлын байрны үндсэн зорилго юм

2022-01-13
Өвөрхангай салбарын Тарагт тооцооны төвд Ахлах теллер

Борлуулалт, харилцагчийн үйлчилгээ

2022-01-12
Картын үйл ажиллагааны газарт Хяналтын ажилтан /Гэрээт/

Энэхүү ажлын байрны зорилго нь ХААН банкны Цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үүсэх аливаа эрсдэлийг Цахим эрсдэлийн хяналтын системд үүссэн дохионд тулгуурлан хянах, эрсдэлтэйд тооцогдох гүйлгээг илрүүлэх, харилцагчийг эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлж ажиллахад оршино.

2022-01-12
Зээл төлүүлэлтийн газарт Мэргэжилтэн

Зээл төлүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хуулийн зөвлөгөө өгөх, цагдаа шүүхэд нэхэмжлэл, гомдол гаргах, эвлэрүүлэн зуучлалд хүсэлт гаргах, хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл төлүүлэх зорилгоор шүүх, хуулийн байгууллагад банкыг төлөөлөх, холбогдох журам, гэрээ, хэлцэл, баримт бичгийг боловсруулах, хянах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

2022-01-12
Үйлчилгээний нэгдсэн төвд Үйлчилгээний зөвлөх

ХААН банкны Үйлчилгээний нэгдсэн төв болох 18001917-д хандсан харилцагчдад тогтоосон стандартын дагуу мэдээлэл лавлагаа өгөх юм. 

2022-01-12
Хэнтий, өлзийтт Теллер

Бүртгэл, борлуулалт

2022-01-12
МТ Хэрэглэгчийн үйлчилгээний газарт Мэргэжилтэн

Хэрэглэгчийн мэдээлэл технологийн бүхий л асуудлыг нэг цэгт төвлөрүүлэн бүртгэх, шийдвэрлэх, хяналт тавих, банкны ажилтнуудыг мэдээлэл технологийн үйлчилгээгээр хангаж, мэдээлэл технологийн мэдлэгийг сайжруулах зорилготой.

2022-01-12
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн аналист

Бизнес процесс болон өгөгдлийн шинжилгээ хийх;Системд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, процесс болон технологийн хувьд анализ хийж дүгнэлт боловсруулах, баримтжуулах болон удирдлагуудад танилцуулах;Технологийн шийдлүүдийн зохистой бизнес хэрэглээг тодорхойлох;МТ-н Архитектуртай холбоотой баримт бичгүүдийг боловсруулах, процесс сайжруулах;ОУ-н фрэймворк, аргачлалыг өдөр тутмын ажилдаа хэрэгжүүлэх (TOGAF, COBIT, ITIL, PMBOK, Agile/Scrum);

2022-01-12
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн архитект

Гүйцэтгэх үүрэг: Төсөл хөтөлбөрүүдийн эхэн үе шатанд оролцож системийн зохистой зохион байгуулалтыг тусгасан архитектурын шийдлийг боловсруулах;Технологийн болон бизнесийн стратегитай уялдсан технологийн хэтийн төлөвлөлт гаргах;Байгууллагын үр ашиг нэмэгдүүлэх, цахим шилжилтийг дэмжих зорилгоор шинэ технологийн судалгаа, туршилт хийх;МТ систем, програм хангамжуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сайжруулах, шаардлага хангуулах зорилгоор технологийн дүн шинжилгээг тухайлсан системүүдэд хийж, тайлагнах; 

2022-01-12
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Мэргэжилтэн

Тухайн систем, програм хангамж дээр хийгдэж буй шинэчлэлт, өөрчлөлт, сайжруулалт болон шинээр нэвтрүүлж буй програм хангамжийн өгөгдлийн сан, дэд бүтэц, аюулгүй байдал, функционал болон нөлөөллийн хүрээнд чанарыг өндөр түвшинд хангаж ажиллана.

2022-01-12
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй системүүдийн ажиллах орчны үр ашигтай төлөвлөлтийг боловсруулж бизнесийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2022-01-05
Орон нутаг, Сүхбаатар аймаг дахь ХААН Банкны салбар, Аж ахуйн нярав /Үндсэн/

-Салбарын архив
-Хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт
-Бүртгэл, санхүү
-Ус, дулаан, цахилгааны тасралтгүй хэвийн ажиллагаа

2022-01-04
Зүүнхараа, зүүнхараа салбарт Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

Борлуулалт
Гүйлгээ
Харилцагчийн үйлчилгээ

2022-01-04
Говь-Алтай салбарт Жолооч /үндсэн орон тоо/

Автомашин барих болон автомашинд засвар үйлчилгээ хийх

2022-01-04
Комплаенсийн газарт Мэргэжилтэн

Энэхүү ажлын байрны зорилго нь системээс үүссэн болон банкны салбар нэгж, газруудаас тодорхойлсон анхаарал татах гүйлгээний мэдээлэлд анализ хийж, харилцагчийн сэжигтэй болон хууль бус байж болзошгүй үйлдлийг илрүүлэн, эрх бүхий байгууллагад  тайлагнаснаар санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд оршино.  Түүнчлэн Комплаенсийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийн технологийн төрөл бүрийн төсөл, хөтөлбөрийг амжилттай нэвтрүүлэх ажиллагаанд бизнес хэрэглэгчийг төлөөлж холбогдох ажлуудыг гүйцэтгэнэ.  

2022-01-04
Орхон, хүрэнбулагт Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

Монгол Улсын хууль тогтоомж, "Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай" хууль болон бусад хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан ХААН Банкны тушаал, санамж, бодлого журам, заавар, стандарттай танилцан өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллах

2022-01-03
Хэнтий аймаг дахь ХААН банкны Баянхутаг тооцооны төвд Харилцааны менежер

Салбар нэгжид тогтвортой депозит, цахим, чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх,тогтвортой өсөлтийг хангах, зорилтот үзүүлэлтүүдийг ханган өндөр үр ашигтай байх нөхцлийг бүрдүүлж, харилцагчдад шаардлагатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогц байдлаар хүргэх;

2022-01-03
Хэнтий аймаг дахь ХААН банкны салбарын Бэрх тооцооны төвд Ахлах теллер

Салбар, нэгжийн бэлэн мөнгөний татан авалт, хангалтыг удирдан зохион байгуулж, теллерүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд  хяналт тавих, тэднийг шуурхай удирдлагаар хангаж зохион байгуулах замаар харилцагчийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх;

2021-12-23
Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн газарт Сектор аналист

Нэгж болон багцын зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах, эрсдэлд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж болзошгүй эрсдэлийг тооцож, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт тавих, заавар зөвлөмж өгөх, эрсдэлийг бууруулахад энэхүү ажлын байрны гол зорилго оршино.

2021-12-23
Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн газар Барилгын инженер

ХААН Банкны Зээлийн барьцаа болгох барилга байгууламжийн чанар байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, дуусаагүй барилгын ажлын гүйцэтгэлийг тооцож, явцад нь хяналт тавих, төсөв хянах, зохиох байдлаар санхүүжилтийн хэрэгцээг тодорхойлох, хөрөнгийн үнэлгээтэй холбогдох хууль, тогтоомж, ХААН банкны зээлийн бодлого, үйл ажиллагааны журамд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний асуудлаар тусгагдсан заалтуудыг баримтлан хөрөнгийн үнэлгээг үндэслэлтэйгээр хийх;

2021-12-23
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй системүүдийн ажиллах орчны үр ашигтай төлөвлөлтийг боловсруулж бизнесийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2021-12-22
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Технологийн архитект

ХААН Банкны технологийн платформуудыг илүү энгийн, оновчтой шийдлээр зохион байгуулахад чиглэн, үүнтэй холбоотой стандарт, хяналт болон санал хүсэлтийг ханган, хариуцаж ажиллана. Мөн төслүүдийн технологийн архитектурыг хөгжүүлэх, бүтээх, тэдгээрийн засвар үйлчилгээ ба туршилтыг хариуцан ажиллана.

2021-12-22
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн аналист

ХААН Банкны МТ Архитектур өгөгдлийн газарт технологийн багийн алсыг харааг тодорхойлох, бизнесийн ирээдүйн хэрэгцээ шаардлага стратеги дээр дүн шинжилгээ хийж, технологи руу хэрхэн буулгах ерөнхий чиглэл, одоогийн шийдэл нь бизнесийн алсын хараа, хэтийн төлөвт хэр нийцэлтэйг тодорхойлж, шинэ санал санаачлагуудыг боловсруулах, өөрийгөө сэдэлжүүлж хөгжүүлэн хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй чадварлаг боловсон хүчнийг хайж байна.

2021-12-22
Төв банк, МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн архитект

ХААН Банкны МТ Архитектур өгөгдлийн газарт технологийн багийн алсыг харааг тодорхойлох, бизнесийн ирээдүйн хэрэгцээ шаардлага стратеги дээр дүн шинжилгээ хийж, технологи руу хэрхэн буулгах ерөнхий чиглэл, одоогийн шийдэл нь бизнесийн алсын хараа, хэтийн төлөвт хэр нийцэлтэйг тодорхойлж, шинэ санал санаачлагуудыг боловсруулах, өөрийгөө сэдэлжүүлж хөгжүүлэн хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй чадварлаг боловсон хүчнийг хайж байна.

2021-12-22
МТ үндсэн систем, үйлчилгээ удирдлагын газарт Систем инженер

Бүх хариуцан ажиллаж буй системүүдийн суурилуулалт, удирдлага, хяналт, засвар үйлчилгээг хийж системийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах.Системийн хүчин чадал, гүйцэтгэлийг хянаж, бүрэн бүтэн байдлыг ханган, мэдээллийг нөөцлөх, сэргээх үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах.Бүх хариуцсан системүүдийн хувьд шинээр бэлдэх, тухайн систем дээр ажиллах, гарсан алдааг хэрхэн засварлах талаар техникийн дэлгэрэнгүй гарын авлага документуудыг хөтлөн тогтмол шинэчлэн хадгалах, удирдах.Хариуцан ажиллаж буй системүүдийг найдвартай, үр ашигтай ажиллах шийдлүүдийг боловсруулж танилцуулах, нэвтрүүлэх.

2021-12-21
Орон нутаг-Төв аймгийн сумдын тооцооны төвүүдэд Теллер /Баянчандмань, Дэлгэрхаан, Заамар/

Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх

2021-12-20
Булган, сайхан тооцооны төвд Харилцааны менежер /түр/

Зээл судлах, зээлийн чанартай  багц бүрдүүлэн зах зээл  эзлэлтийг нэмэгдүүлэх

Ажлын байрны зарууд

  1. МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Програмист19 минут 44 секундын өмнө
  2. Бэлэн мөнгө, АТМ-ын үйл ажиллагааны газарт АТМ нярав52 минут 26 секундын өмнө
  3. ББ-ны харьяа Дэмжих албанд Мэргэжилтэн /Түр/1 цаг 7 минутын өмнө
  4. Говь-Алтай салбарын Төв тооцооны төвд Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан /түр орон тоо/2 цаг 11 минутын өмнө
  5. МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер3 цаг 33 минутын өмнө

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Хаан Банк. 1991-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.