Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХААН Банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17010                   

Хаан Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-01
ХНҮАГ-т Цалин хөлсний нягтлан бодогч /Түр/

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны газарт Цалин хөлсний нягтлан бодогч
Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлууд, ХААН Банкны ажилтнуудын цалин, хөлстэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу хариуцан хийх, цалингийн програмыг системийн хэмжээнд нэвтрїїлэх, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, өөрийн хариуцсан ажлын хүрээнд ажилтнуудыг мэдээлэлээр хангаж ажиллана.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-07-01
Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн газарт Мэргэжилтэн

 Зээлийн эрсдэлийн санг СТОУС 9-н дагуу тооцоолох, тооцооллийн арга аргачлалыг болон хүлээгдэж буй алдагдлын загварыг тогтмол сайжруулах, аудитын байгууллагатай хамтран ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-07-01
БЗЭГ-ын харъяа Дэмжих албанд Мэргэжилтэн

ХААН Банкны зээл олгохоос өмнөх эрсдэлийг бууруулах ажлын хүрээнд хороодын хурлын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино. 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-07-01
Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн газарт Эрсдэлийн шинжэ

Зээлийн багцын эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зээлийн багцын эрсдэл болон чанаргүй зээл үүсэхэд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж, болзошгүй эрсдэлийг тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт тавих, оновчтой удирдахад заавар зөвлөмж өгөх замаар эрсдэлийг бууруулахад энэхүү ажлын байрны гол зорилго оршино.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-01
Төв аймгийн Зуунмод тооцооны төвд гэрээт Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх юм.

1,000,000 - 1,200,000Төв аймаг
2022-07-01
ТөвМТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Төслийн менежер

Төслийн менежер нь  Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт хэрэгжиж буй программ хангамжийн төсөл, өөрчлөлт болон төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, төслийг тодорхойлогдсон хугацаанд чанарын өндөр үзүүлэлттэйгээр нэвтрүүлнэ.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-30
Завхан салбар, Эрдэнэхайрхан тооцооны төвт Харилцааны менежер

Зээлийн багц бүрдүүлэх үйл ажиллагааны талаар:

Монгол Улсын хууль тогтоомж, ХААН Банкны бодлого, журам, тушаал, шийдвэр, эрх зүйн актуудыг ажил үүрэгтээ мөрдөн ажиллаж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
ХААН Банкны Зээлийн бодлого, үйл ажиллагааны журам, Лос програм дээр ажиллах журам, Лос програмын гарын авлага болон бусад холбогдох журмыг чанд мөрдөн ажиллах;
Ажлын өдрүүдэд харилцагчид үйлчилгээ үзүүлж эхлэх цагаас 15 минутын өмнө тухайн өдрийн ажлын бэлтгэлийг хангасан байх;
Зээлийн бодлого, холбогдох зээлийн бүтээгдэхүүний журмыг удирдлага болгон, зээл хүсэгчийн санхүүгийн байдал, мөнгөн урсгал болон зээл төлөх чадварт үндэслэн, гадаад болон дотоод орчны нөхцөл байдлыг тодорхойлох замаар бизнесийн үйл ажиллагааг баталгаажуулах, зээлийн саналаа боловсруулах;
Зээл хүсэгч болон харилцагч нарт банкны зээл болон бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар танилцуулж зөвлөгөө өгөх;
Харилцагчийн зээл хүссэн өргөдөл болон хүлээж болзошгүй үүргийн санал хүсэлтийг хүлээн авах ба урьдчилсан ярилцлагаар зээлийн хэрэгцээ шаардлага, бизнесийн болон санхүүгийн байдал, зээл эргүүлэн төлөх эх үүсвэр, хувь хүний хүчин зүйл зэргийг тодорхойлох;

ТохиролцоноЗавхан аймаг
2022-06-29
Өвөрхангай салбар, Сант тооцооны төвт Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

ХААН Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ түүний нөхцөл, журмын талаар өргөн мэдлэгтэй байж харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг харилцагчийн үйлчилгээний өндөр түвшинд  хийж гүйцэтгэхэд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

1,000,000 - 1,200,000Өвөрхангай аймаг
2022-06-28
Бүтээгдэхүүний удирдлагын газарт Мэргэжилтэн

Банкны стратегийн шинжтэй тухайлсан судалгаа, шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр, эрсдэлийн удирдлагатай холбоотой ажил үүргийг гүйцэтгэх ажлын байрны зорилго оршино.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-28
Дорноговь салбар, Сайншанд тооцооны төвт Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

Бүртгэл, борлуулалт

ТохиролцоноДорноговь аймаг
2022-06-27
Үйлчилгээний нэгдсэн төвт Үйлчилгээний зөвлөх /Гэрээт/

ХААН Банкны Үйлчилгээний Нэгдсэн төвийн үйлчилгээний сувгуудаар харилцагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг өндөр байлгахад ажилтны  яриа, бичгэн харилцаа, програмын лог хяналтыг хийж алдаа дутагдлыг илрүүлэх, үнэлэлт өгөх улмаар тэдний ур чадварыг дээшлүүлэх, алдааг багасгаж харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгахад ажлын байрны зорилго оршино.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-27
Өвөрхангай салбар, Бат-Өлзий тооцооны төвт Теллер

ХААН Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ түүний нөхцөл, журмын талаар өргөн мэдлэгтэй байж харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг харилцагчийн үйлчилгээний өндөр түвшинд  хийж гүйцэтгэхэд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

1,000,000 - 1,200,000Өвөрхангай аймаг
2022-06-27
Мэдээллийн аюулгүй байдлын газарт Системийн аюулгүй байдлын администратор

Банкны дотоодын сүлжээ болон системүүдэд ашиглагдаж буй аюулгүй байдлын программ, систем, төхөөрөмжүүдийн найдвартай ажиллагааг хангах, дотоод халдлага, аюул заналуудаас урьдчилан сэргийлэн хамгаалах болон системүүдийн аюулгүй байдлыг хангах,

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-27
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Мэргэжилтэн

МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Мэргэжилтэн /Програмын чанарын инженер/
Програмын чанарын инженер нь банкны хэмжээнд ашиглагдаж буй систем, програм хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бизнесийн болон системийн шаардлагыг хангуулах чанарын шалгалтыг хийлгэн, үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргаж ажиллана. 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-24
Бэлэн мөнгө, АТМ-ын үйл ажиллагааны газарт Нярав

АТМ нярав тоологч нь АТМ-ийн бэлэн мөнгийг стандартын дагуу цэнэглэх, ялгах, тоолох, цэгцлэх боох, зөөх  анхан шатны баримтыг алдаагүй зөв хөтлөхөд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино. 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-24
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй системүүдийн ажиллах орчны үр ашигтай төлөвлөлтийг боловсруулж бизнесийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-24
Архангай салбар, Чулуут тооцооны төвд Харилцааны менежер /түр/

Салбар, нэгжид тогтвортой депозит, цахим бүтээгдэхүүн болон чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх, багцын тогтвортой өсөлтийг ханган өндөр чанартай, үр ашигтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж, банкны зорилтот үзүүлэлтүүдийг хангах, тогтвортой үнэнч харилцагчдыг бий болгох, тэдгээрт шаардлагатай банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогц байдлаар хүргэх, хамтын ажиллагааг урт хугацаанд гүйцэтгэнэ.

1,000,000 - 1,200,000Архангай аймаг
2022-06-24
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Чанарын удирдагч

Чанарын удирдагч нь банкны хэмжээнд ашиглагдаж буй систем, програм хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бизнесийн болон системийн шаардлагыг хангуулан ажиллаж буй чанарын инженерт болон, чанарын шаардлагын хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар, туршлага шаардлагатай төсөл хөтөлбөрүүдэд мэргэжлийн дэмжлэгийг үзүүлэн, зөвлөгөө өгч ажиллана.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-24
Өмчийн харилцааны газарт Ажилтан /Дарханд/

Өмчийн харилцааны газарт Архивын гэрээт ажилтан /Дархан-Уул аймагт байрлах ХААН Банкны архивт/
Дархан-Уул аймгийн 9-р багт байрлах ХААН Банкны архивын барилгын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй, найдвартай явуулах нөхцөлийг хангах, Төв банкны газар алба, УБИБ, ОНИБ-ны салбар, тооцооны төвүүдээс архивын баримт хүлээн авсан баримтын бүртгэл, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг Монгол Улсын архивын тухай хууль болон ХААН Банкны архивын үйл ажиллагааны журмын дагуу ханган ажиллахын зэрэгцээ орчин үеийн шаардлага, хэрэгцээг хангасан боловсронгуй цахим архивын санг бүрдүүлэх, энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

ТохиролцоноДархан-Уул аймаг
2022-06-24
Картын бизнесийн газарт Мэргэжилтэн

ХААН банкны Лояалти хөтөлбөрийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах;  Лояалти үйлчилгээгээр хамтран ажиллах байгууллагыг татах, харилцах; Карт эзэмшигч, харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өсгөх зорилгоор судалгаа шинжилгээ хийх; Аян, урамшууллын хөтөлбөр боловруулах, хэрэгжүүлэх; Лоялти үйл ажиллагааны өдөр тутмын тасралтгүй ажиллагааг хангахад оршино.   

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-23
МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Ахлах хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Технологийн DevOps болон төслийн Agile аргачлалаар банканд шаардлагатай програм хангамж, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд технологийн автоматжуулалтыг болон чанарыг сайжруулах зорилгоор тестийн автоматжуулалтыг гүйцэтгэх. Дамжуулах хоолойн (CICD pipeline) тасралтгүй сайжруулалтыг (continues improvement) хэрэгжүүлэх, автоматжуулалтыг сайжруулах, засварлах нь тус ажлын байрны үндсэн зорилго юм.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-23
УБИБ-ны тооцооны төвүүдэд Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-22
МТ бизнес засаглалын газарт Мэргэжилтэн

Мэдээлэл технологийн газруудад хэрэгжиж буй төслүүдийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх. Мэдээлэл технологийн газруудын төслүүдийн худалдан авалтын удирдлага болон санхүү бүртгэл,  гэрээ болон вендор менежментийг хариуцан ажиллана.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-22
Төв аймгийн Зуунмод тооцооны төвд Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан /түр/

Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Төв аймаг
2022-06-21
Төв аймгийн Баянцогт сумын тооцооны төвд Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан /түр/

Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх

1,000,000 - 1,200,000Төв аймаг
2022-06-21
Архангай салбар, Төв тооцооны төвд Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан /Гэрээт/

Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар өргөн мэдлэгтэй байж харилцагчид хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой байдлаар өгөх, түүнтэй холбоотой бүртгэл болон гүйлгээг түргэн шуурхай хийж харилцагчийн үйлчилгээг өндөр түвшинд үзүүлэх, тооцооны төвийн депозит, цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, үр ашигтай, өндөр бүтээмжтэй гүйцэтгэнэ.

320,000 - 400,000Архангай аймаг
2022-06-21
МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Мэргэжилтэн

Энэхүү ажлын байрны гол зорилго нь технологийн DevOps, төслийн менежментийн Agile аргачлалаар МТ газарт хэрэгжиж буй технологийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд програм хангамжийг нэвтрүүлэх болон дамжуулах хоолойн (CI/CD pipeline) тестийн автоматжуулалт (Continues testing) хэрэгжүүлж програм хангамжийн чанар шалгах, банкинд ашиглагдаж байгаа програм хангамжийг сайжруулах, гэмтэл сааталд дүн шинжилгээ хийж засварлахад оршино.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-20
Төв банк, Харилцагчийн бүртгэлийн газарт Мэргэжилтэн /Түр/

Харилцагчийг таньж мэдэх хяналтын үйл ажиллагааг Монгол Улсын хууль, дотоодын болон олон улсын зохицуулагч байгууллагын дүрэм, журам, зөвлөмж, стандартын дагуу

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-20
Ховд салбарт Жолооч

Салбар нэгжийн өдөр тутмын ажил, захирлын үйлчилгээнд ажиллан, хариуцсан машин тенхикийн бүрэн бүтэн байдал, өөрийн болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцаж, тенхикийн ашиглалт, завсар үйлчилгээг хугацаанд нь хийлгэн ажиллана.

ТохиролцоноХовд аймаг
2022-06-20
Орон нутаг Сүхбаатар салбар, Төв тооцооны төв- Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

-НББ
-Харилцагчийн үйлчилгээ

1,000,000 - 1,200,000Сүхбаатар аймаг
2022-06-17
МТ Автоматжуулалт Инженерчлэлийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Технологийн DevOps болон төслийн Agile аргачлалаар банканд шаардлагатай програм хангамж, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд технологийн автоматжуулалтыг гүйцэтгэх. Дамжуулах хоолойн (CICD pipeline) тасралтгүй сайжруулалтыг (continues improvement) хэрэгжүүлэх юм.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-17
Өмчийн харилцааны газарт Барилгын инженер

ХААН Банкны хэмжээнд хийгдэж буй барилга угсралт, засварын ажилд мэргэжлийн хүрээнд хяналт тавьж, барилгыг норм дүрмийн дагуу чанартай, төлөвлөсөн хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулах,  төлөвлөлт, ажлын зураг төсөл гаргах ажлын байрны үндсэн зорилго оршино.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-17
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн архитект

Төсөл хөтөлбөрүүдийн эхэн үе шатанд оролцож системийн зохистой зохион байгуулалтыг тусгасан архитектурын шийдлийг боловсруулах;Технологийн болон бизнесийн стратегитай уялдсан технологийн хэтийн төлөвлөлт гаргах;Байгууллагын үр ашиг нэмэгдүүлэх, цахим шилжилтийг дэмжих зорилгоор шинэ технологийн судалгаа, туршилт хийх;МТ систем, програм хангамжуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сайжруулах, шаардлага хангуулах зорилгоор технологийн дүн шинжилгээг тухайлсан системүүдэд хийж, тайлагнах;

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-17
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн аналист

МТ-н шийдлүүдэд анализ хийж, бизнесийн ирээдүйн хэрэгцээ шаардлага, стратеги төлөвлөгөөнд нийцүүлэхтэй холбоотой цогц дүгнэлтийг боловсруулах, МТ Архитектурын засаглалыг хөгжүүлэх, энтерпрайз архитектурыг хөгжүүлэх зорилготой.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. ХНҮАГ-т Цалин хөлсний нягтлан бодогч /Түр/7 сарын 1. 19:30
  2. Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн газарт Мэргэжилтэн7 сарын 1. 18:55
  3. БЗЭГ-ын харъяа Дэмжих албанд Мэргэжилтэн7 сарын 1. 18:45
  4. Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн газарт Эрсдэлийн шинжэ7 сарын 1. 17:38
  5. Төв аймгийн Зуунмод тооцооны төвд гэрээт Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан7 сарын 1. 17:35

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Хаан Банк. 1991-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.