Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХААН Банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17010                   

Хаан Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-10-28
Сэлэнгэ, сэлэнгэ салбарт Бизнес хөгжил хариуцсан менежер

Нөлөө бүхий томоохон харилцагчдыг татах , банктай харилцах харилцааг зохицуулах, хамтынажиллагааны цогц төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.банкны зээл, депозит, цахим болон бусадбүтээгдэхүүн, үйлчилгээг идэвхтэй борлуулахад зөвлөгөө өгөх, харилцагчдын сэтгэл ханамжийг бийболгох, банкны ашгийг нэмэгдүүлэх

2020-10-28
Говь-алтай, бигэрт Теллер

ХААН Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ түүний нөхцөл, журмын талаар өргөн мэдлэгтэй байж харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний нөхцөл журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч харилцагчид хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой гүйлгээг  харилцагчийн үйлчилгээний өндөр түвшинд  хийж гүйцэтгэнэ.

2020-10-28
Говь-алтай, бугатт Эрхлэгч

Хариуцсан нэгжийг нэгдсэн удирдлага, чиглэлээр хангах, ажилтнуудыг чадваржуулан ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, өрсөлдөгч чадварыг нэмэгдүүлэх замаар зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө, цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн удирдлагыг зохистой удирдах, харилцагчийн үйлчилгээгээр тэргүүлэгч байж нэгжийг өндөр үр ашигтай ажиллуулах.

2020-10-28
Говь-алтай, бигэрт Эрхлэгч

Удирдлага, чиглэлээр хангах, ажилтнуудыг чадваржуулан ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, өрсөлдөгч чадварыг нэмэгдүүлэх замаар зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө, цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн удирдлагыг зохистой удирдах, харилцагчийн үйлчилгээгээр тэргүүлэгч байж нэгжийг өндөр үр ашигтай ажиллуулах.

2020-10-28
Говь-алтай, шаргат Теллер

Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх

2020-10-26
ОНИБ-ны Төв салбарын Заамар тооцооны төв Теллер /түр орон тоонд/-Төв аймгийн Заамар суманд

- Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ түүний нөхцөл, журмын талаар өргөн мэдлэгтэй байж, харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний нөхцөл журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх
- Харилцагчид хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой гүйлгээг харилцагчийн үйлчилгээний өндөр түвшинд  хийж гүйцэтгэх

2020-10-23
ОНИБ-ны Төв салбарын Сүмбэр тооцооны төв /Төв аймгийн Сүмбэр сум/-д Ахлах теллер

- Салбар, нэгжийн бэлэн мөнгөний татан авалт, хангалтыг удирдан зохион байгуулж, касс дахь бэлэн мөнгөний хадгалалт, хамгаалалт, удирдлага, бүртгэлийг зохих журмын дагуу явуулах,
- Теллерүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэднийг шуурхай удирдлагаар хангах зохион байгуулах замаар харилцагчийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх

2020-10-22
ОНИБ-ны Төв салбарын Баян тооцооны төв /Төв аймгийн Баян сум/-д Харилцааны менежер /түр орон тоонд/

Салбар, нэгжид тогтвортой депозит, цахим бүтээгдэхүүн болон чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх, багцын тогтвортой өсөлтийг ханган өндөр чанартай, үр ашигтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж, банкны зорилтот үзүүлэлтүүдийг хангах, тогтвортой үнэнч харилцагчдыг бий болгох, тэдгээрт шаардлагатай банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогц байдлаар хүргэх, хамтын ажиллагааг урт хугацаанд үргэлжлүүлэх

2020-10-21
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Гэрээт ажилтан

Тухайн систем, програм хангамж дээр хийгдэж буй шинэчлэлт, өөрчлөлт, сайжруулалтыг өгөгдлийн сан, дэд бүтэц, аюулгүй байдал, функционал, нөлөөллийн хүрээнд чанарын өндөр түвшинд шалгаж баталгаажуулна.

2020-10-21
МТ архитектур өгөгдлийн газарт Шийдлийн архитект

Төслүүдийн технологийн архитектурыг хөгжүүлэх, бүтээх, тэдгээрийн засвар үйлчилгээ ба туршилтыг хариуцан ажиллана.

2020-10-19
МТ програм хангамжийн чанарын газар Систем инженер

Бизнесийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2020-10-19
ОНИБ-ны Дорноговь салбарын Дэлгэрэх тооцооны төвд Теллер /Түр орон тоо/

ХААН Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ түүний нөхцөл, журмын талаар өргөн мэдлэгтэй байж харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний нөхцөл журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч харилцагчид хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой гүйлгээг  харилцагчийн үйлчилгээний өндөр түвшинд  хийж гүйцэтгэнэ.

2020-10-14
Говь-алтай, хөхморьтт Эрхлэгч

Нэгжийн удирдлага, хяналт

2020-10-09
Булган, Баян-агт тооцооны төвд Харилцааны менежер

Тогтвортой үнэнч харилцагчдыг бий болгох, тэдгээрт шаардлагатай банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогц байдлаар хүргэх.

2020-10-06
ОНИБ-ны Төв салбарын Батсүмбэр тооцооны төвд-Төв аймгийн Батсүмбэр суманд Теллер /түр орон тоонд/

ХААН Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ түүний нөхцөл, журмын талаар өргөн мэдлэгтэй байж, харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний нөхцөл журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч харилцагчид хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой гүйлгээг харилцагчийн үйлчилгээний өндөр түвшинд  хийж гүйцэтгэх

2020-10-02
ОНИБ-ны Төв салбарын Сүмбэр тооцооны төвд Ахлах теллер /Төв аймгийн Сүмбэр сум/

Салбар, нэгжийн бэлэн мөнгөний татан авалт, хангалтыг удирдан зохион байгуулж, касс дахь бэлэн мөнгөний хадгалалт, хамгаалалт, удирдлага, бүртгэлийг зохих журмын дагуу явуулах, теллерүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэднийг шуурхай удирдлагаар хангах зохион байгуулах замаар харилцагчийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх

2020-09-29
Говь-алтай, говь-алтай салбарт Жолооч

Жолооч нь Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, Даатгалын хууль, ХААН Банкны бодлого, байгууллагын дотоод журмыг мөрдөн ажиллахын зэрэгцээ автомашин хэрэглэгчийн шаардлага, сэтгэл ханамжийг хангасан үйлчилгээг үзүүлнэ.

Ажлын байрны зарууд

  1. Сэлэнгэ, сэлэнгэ салбарт Бизнес хөгжил хариуцсан менежер10 сарын 28. 17:24
  2. Говь-алтай, бигэрт Теллер10 сарын 28. 17:23
  3. Говь-алтай, бугатт Эрхлэгч10 сарын 28. 16:26
  4. Говь-алтай, бигэрт Эрхлэгч10 сарын 28. 16:25
  5. Говь-алтай, шаргат Теллер10 сарын 28. 16:00

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Хаан Банк. 1991-2020 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.