Монгол English
Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, БГД 3-р хороолол, Өргөө кино театрийн зүүн талд "ЖҮР ҮР" ХХК-ийн байр, 5 давхарт

Жүр Үр ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-11-15
Салбарын худалдааны ажилтан /ХУД-т байрлалтай/

Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүний мэдээлэл өгөх
Хэрэглэгчийг сонголт хийхэд туслах, бүтээгдэхүүнийг тайлбарлах
Бүтээгдэхүүний өрөлт, хураалт хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-15
Тоног төхөөрөмжийн засварчин

Тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг зөв оношилж, засварын ажлыг гүйцэтгэх
Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй зааврын дагуу харьцах 
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үзлэг хяналт хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-15
Ачигч /СХД-байрлалтай/

Түүхий эд, бараа материалын хадгалалт, өрөлт хураалтанд анхаарч, тогтсон хувиарын дагуу  захиалгыг түргэн шуурхай бэлтгэж өгөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-11-15
Жолооч /В, С ангилалтай/

Агуулахаас ачсан бүтээгдэхүүнүүдийг салбаруудад хүргэж өгөх, буулгах
Хангамжийн материал хүргэж өгөх, буулгах 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-15
Химич

Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн химийн шинжилгээг үнэн зөв,  хараат бус байдлаар хийх
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-08
Хүний хөгжлийн мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн бодлого, дүрэм, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Ажилтнуудын ур чадварын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх
Ажилтнуудын үнэлгээний системийг хөгжүүлэх, сайжруулах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-08
Сантехникч

Сантехникийн засвар үйлчилгээ хариуцан ажиллах
Засвар үйлчилгээний дараах аюулгүй байдлын заавар, зааварчилгаа өгөх

 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-30
Ахлах дизайнер

Сав баглаа боодол, сурталчилгааны самбар, лого зэрэг тодорхой бизнес болон сурталчилгаанд зориулан график дизайныг зохиох
Дизайны байрлалын зарчим, гоо сайхны дизайны концепцийн мэдлэг дээр үндэслэн дизайн гаргах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу бусад ажил үүрэг

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-11-04
Сургалт хөгжил хариуцсан менежер

Компанийн сургалтын төлөвлөгөө гаргах 
Сургалтыг хариуцаж, зохион байгуулж ажиллах
Сургалтын материал бэлтгэх
Холбогдох сургалтын төлөвлөгөө, хуваарийг гаргаж, батлуулах, хэрэгжүүлэх 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Түгээлт хариуцсан зохион байгуулагч

Түгээлтийн урьдчилсан төлөвлөлт гаргах
Түгээлтийн системыг зохион байгуулж гаргах, хэрэгжүүлэх, хянах , сайжруулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-28
Автын засварчин

Техникийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг хийж, дүгнэлт гаргах
Компанийн авто машины техникийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах
Техник ашиглалтын баримт бичгийг хөтлөх
Компанийн авто машины засвар үйлчилгээ хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-28
Чанарын мэргэжилтэн

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний бүхий л хэсгүүдэд чанар, эрүүл ахуйн нөхцөлд хяналт, үзлэг хийж аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх
Дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил бүрийг хугацаа алдалгүй арилгуулах, зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх, үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
Зөрчлийн шалтгаан, түүнийг арилгах арга зам, урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг мөрдөж хэвшүүлэх талаар мэргэжил, арга зүйн зааварчилгаа, зөвлөгөө өгөх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-14
Үйлдвэрлэлийн ажилтан /ХУД байрлалтай/

Бялуу, бэйкери бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дамжлага дээр ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-25
Үйлчилгээний ажилтан /Цэвэрлэгч/

Үйлдвэрлэл үйлчилгээг тасралтгүй явуулах орчин нөхцөлийг  чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйцаар  цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэх

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-24
Хамгаалалтын ажилтан /СХД/

Хариуцсан объектыг болзошгүй аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үйлдвэрийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн, аюулгүй  байдлыг хангаж ажиллах

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-11-22
График дизайнер

Сав баглаа боодол, сурталчилгааны самбар, лого зэрэг тодорхой бизнес болон сурталчилгаанд зориулан график дизайныг зохиох
Дизайны байрлалын зарчим, гоо сайхны дизайны концепцийн мэдлэг дээр үндэслэн дизайн гаргах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу бусад ажил үүрэг

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-02
Нягтлан бодогч

Салбарын  санхүүгийн бүртгэл тооцоог тогтоосон журам, зааврын дагуу үнэн зөв бүртгэн хөтлөх, тооцох, зарцуулалтанд хяналт тавих
Хариуцсан тасгуудын орлого, зарлагын тооцоог хийх 
Эд хариуцагчийн тооцоог хянах
Тайлан мэдээ гаргах, удирдлагыг мэдээллээр шуурхай хангах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-10
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Бодлого, зорилт, журмын хэрэгжилтийг хариуцсан нэгж хэсэгт зохион байгуулах


Компанийн ХЭМАБ-ын соёлыг байнга сурталчлах


Өөрийн хариуцсан нэгж хэсгийн ажлын байрны орчин, нөхцлийн зохистой хэмжээ, стандартуудыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулан гаргаж, батлуулан дагаж мөрдүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах


Тоног төхөөрөмж, машин механизмийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааварчилгаа, стандартуудыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулан гаргах арга аргачлалыг нэвтрүүлэх, дагаж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах


Худалдааны шинэ салбар болон шинэ үйлдвэрийн өргөтгөлийн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулах


Ажилтнуудыг ХЭМАБ-ын мэдлэг мэдээллээр хангах арга аргачлалыг тогтоох, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах


Гамшгийн үеийн болон галын аюулын үед бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах


Гэнэтийн аюулаас өөрийгөө болон баг хамт олноо хамгаалах арга барилд ажилтнуудыг сургах арга аргачлалыг тогтоох


Гамшгийн үеийн болон галын аюулын үеийн бэлтгэл сургуулилтыг зохион байгуулах, үр дүнг хэмжих


Өөрийн хариуцсан нэгж хэсгийн багийн удирдлагууд болон ажилтнуудтай эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлыг тогтмолжуулж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Салбарын худалдааны ажилтан /ХУД-т байрлалтай/11 сарын 15. 16:58
  2. Тоног төхөөрөмжийн засварчин11 сарын 15. 16:39
  3. Ачигч /СХД-байрлалтай/11 сарын 15. 16:38
  4. Жолооч /В, С ангилалтай/11 сарын 15. 14:22
  5. Химич11 сарын 15. 10:31

Фэйсбүүк хуудас

© Жүр Үр ХХК. 1998-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.