Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Жавхлант дистрибюшн ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ОНЛАЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ОПЕРАТОР

Онлайн борлуулалтын төлөвлөгөөг гаргаж, борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцах Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүний талаар мэдээллийг өгөх Харилцагчдын  захиалгыг утсаар аван борлуулалтын үйлчилгээг үзүүлэх Харилцагчдаас ирсэн дуудлага бүрд хариу мэдээлэл өгч ажиллах

БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Шинэ борлуулалтын суваг нээх /B2B, HoReCa, Тендер, Онлайн сувагт ажиллах/ Харилцагч нарын борлуулалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих Харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, таниулах, харилцаа тогтоох, гэрээ байгуулах, захиалга авах Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох Бараа бүтээгдэхүүн бүрийн онцлогт таарсан байршуулалтын судалгаа хийх Зах зээл, өрсөлдөгч болон хэрэглэгчийн судалгааг брэнд менежерүүд болон маркетингийн менежертэй хамтран хийх Бараа бүтээгдэхүүний өрөлтөд хяналт тавих Борлуулалтын гүйцэтгэл гаргах, тайлагнах, борлуулалтанд дүн шинжилгээ хийх

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /ДОРНОД/

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдхүүнээ сурталчлан таниулах Шинэ харилцагч нээх Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

ИМПОРТ МЕНЕЖЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: • Борлуулалтын хэтийн төлвийг тодорхойлж, сарын болон жилийн үйл ажиллагааны борлуулалтын төлөвлөгөөг гаргаж, сар, улирал, жилээр тогтмол биелүүлэх ажлыг зохион байгуулах;• Борлуулалтыг өсөн нэмэгдүүлэх зорилгоор маркетингийн шинэ суваг эрэлхийлэн шинэлэг санаанууд тогтмол нэвтрүүлж байх;• Зах зээлийн судалгаа тогтмол хийж улмаар судалгаанд үндэслэн маркетинг төлөвлөгөө болон бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг гүйцэтгэх;• Бизнесийн бүх процедурын үр ашгийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх• Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, гарч болзошгүй асуудлуудыг шийдвэрлэх• Бизнесийн зорилгод нийцсэн процессыг бий болгож, дагаж мөрдөх• Санхүүгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, ашигт ажиллагааг сайжруулах шийдлүүдийг санал болгох• Гадаад болон дотоод харилцагч талуудын хэрэгцээг харгалзан үзэж, шинэ стратегийг төлөвлөгөөнд тусгах.• Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хянах, төлөвлөгөөний хазайлтыг тодорхойлж, үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд засч залруулах арга хэмжээг тухай бүр авах  

Түгээлт тээврийн ахлах менежер

Түгээлтийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй, оновчтой зөв зохион байгуулах Түгээлт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэлд хяналт шаардлага тавих Борлуулалт, түгээлтийн албаны хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн бодлого  төлөвлөлтийг хийх Автомашин, техникийн бүрэн бүтэн байдал, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих Жолооч, түгээгч нарыг шууд удирдлагаар хангах

АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Захиалгын дагуу түгээгчид барааг бүрэн дүүрэн тоолж хүлээлгэн өгөх  Захиалгын дагуу ирсэн бараа бүтээгдхүүнийг ачилтанд гаргахад бэлтгэх Бараа бүтээгдхүүний хадгалалтын хугацаа, эмх цэгцэнд хяналт тавих, Агуулахын эрхлэгч болон бусад удирдлагыг мэдээ мэдээллээр тогтмол хангах.  Барааны үлдэгдлийг хянах, тооллого тооцоо хийх .  

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн борлуулалтын өглөг, авлагын тооцоог хариуцна

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан таниулах Харилцагчидтай үр дүнтэй харилцаа холбоотой ажиллах Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

ТҮГЭЭГЧ

Ачилт хийх үед нярав, жолооч, ачигчтай хамтран бараа материалыг захиалгын дагуу тоолж шалган гарын үсэг зүрах Гарын үсэг зуран авсан эд хөрөнгийг бүрэн бүтэн байлгах Харилцагчидад бараа материалыг хүлээлгэн өгөх Харилцагчидаас авсан бэлэн мөнгөнд хариуцлагатай хандах

АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Захиалгын дагуу түгээгчид барааг бүрэн дүүрэн тоолж хүлээлгэн өгөх  Захиалгын дагуу ирсэн бараа бүтээгдхүүнийг ачилтанд гаргахад бэлтгэх Бараа бүтээгдхүүний хадгалалтын хугацаа, эмх цэгцэнд хяналт тавих, Агуулахын эрхлэгч болон бусад удирдлагыг мэдээ мэдээллээр тогтмол хангах.  Барааны үлдэгдлийг хянах, тооллого тооцоо хийх .  

БАРИЛГЫН НЯРАВ

Барилгын талбайд бараа материал хүлээн авах Барилгын талбайд бараа материалыг хүлээн авах Бараа материалын тайлан тооцоо гаргах

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ/

Компанийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний зорилтод нийцүүлэн ресортын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Компанийн борлуулалтын төлөвлөгөөг сар, болон улирал жилээр нь боловсруулж, түүнд тохирсон сувгийн идэвхжүүлэлт, маркетинг менежментийн арга хэмжээг авах Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг үйлчилгээний стандартын дагуу удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /ДАРХАН/

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдхүүнээ сурталчлан таниулах Шинэ харилцагч нээх Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /УВС/

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан таниулах Харилцагчидтай үр дүнтэй харилцаа холбоотой ажиллах Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан таниулах Харилцагчидтай үр дүнтэй харилцаа холбоотой ажиллах Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан таниулах Харилцагчидтай үр дүнтэй харилцаа холбоотой ажиллах Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Захиалгын дагуу түгээгчид барааг бүрэн дүүрэн тоолж хүлээлгэн өгөх  Захиалгын дагуу ирсэн бараа бүтээгдхүүнийг ачилтанд гаргахад бэлтгэх Бараа бүтээгдхүүний хадгалалтын хугацаа, эмх цэгцэнд хяналт тавих, Агуулахын эрхлэгч болон бусад удирдлагыг мэдээ мэдээллээр тогтмол хангах.  Барааны үлдэгдлийг хянах, тооллого тооцоо хийх .  

ТҮГЭЭГЧ /ЭРДЭНЭТ/

Маршрутын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг түгээх Харилцагчийн захиалгыг түргэн шуурхай хүргэх Жолоочтойгоо явж бараа бүтээгдэхүүнээ захиалгын дагуу хүргэж өгөх Бэлэн мөнгийг өдөр өдөрт нь тушаах

ТҮГЭЭГЧ /ДАРХАН/

Маршрутын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг түгээх Харилцагчийн захиалгыг түргэн шуурхай хүргэх Жолоочтойгоо явж бараа бүтээгдэхүүнээ захиалгын дагуу хүргэж өгөх Бэлэн мөнгийг өдөр өдөрт нь тушаах

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /ГАДААД ХУДАЛДАА/

Компанийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний зорилтод нийцүүлэн ресортын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Компанийн борлуулалтын төлөвлөгөөг сар, болон улирал жилээр нь боловсруулж, түүнд тохирсон сувгийн идэвхжүүлэлт, маркетинг менежментийн арга хэмжээг авах Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг үйлчилгээний стандартын дагуу удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих

Цахилгаанчин

Орон сууцны барилга байгууламжийн цахилгааны хэвийн ажиллагааг хангах, тоног төхөөрөмжийн цахилгааны монтажийг угсрах, тохируулга, засвар үйлчилгээг хийх, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Захиалгын дагуу түгээгчид барааг бүрэн дүүрэн тоолж хүлээлгэн өгөх  Захиалгын дагуу ирсэн бараа бүтээгдхүүнийг ачилтанд гаргахад бэлтгэх Бараа бүтээгдхүүний хадгалалтын хугацаа, эмх цэгцэнд хяналт тавих, Агуулахын эрхлэгч болон бусад удирдлагыг мэдээ мэдээллээр тогтмол хангах.  Барааны үлдэгдлийг хянах, тооллого тооцоо хийх .  

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах Захиалга авах, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан таниулах Харилцагчидтай үр дүнтэй харилцаа холбоотой ажиллах Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах 

БҮСИЙН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх Шинэээр ажилд орсон худалдааны төлөөлөгч нарыг чиглүүлэх, дадлагажуулах Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Худалдааны төлөөлөгч нарын гүйцэтгэлийг хангуулах Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө, Жавхлант төв

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.