Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Монтрейд оффис, 4 давхар

Интерактив ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-01-27
ERP НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Ханган нийлүүлэлт/

Харилцагч байгууллагын санхүүгийн системийн бүртгэл, нэвтрүүлэлтийн үйл явцыг удирдан зохион байгуулах
Системийг тайлбарлан танилцуулах сургалт явуулах, сургалтын гарын авлага бэлдэх
Систем ашиглалтын явцад гарах зөрчил алдааг тодорхойлж засуулах,сайжруулах санал гаргах
Системийн найдвартай ажиллагаанд байнга хяналт тавих
Системийн анхан шатны мэдээлэл оруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-01-27
ERP НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Санхүүгийн систем/

Харилцагч байгууллагын санхүүгийн системийн бүртгэл, нэвтрүүлэлтийн үйл явцыг удирдан зохион байгуулах
Системийг тайлбарлан танилцуулах сургалт явуулах, сургалтын гарын авлага бэлдэх
Систем ашиглалтын явцад гарах зөрчил алдааг тодорхойлж засуулах,сайжруулах санал гаргах
Системийн найдвартай ажиллагаанд байнга хяналт тавих
Системийн анхан шатны мэдээлэл оруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-26
ПРОГРАМ ТЕСТЛЭГЧ

Төслийн програм тестийн үйл явцыг төлөвлөх, түүний хэрэгжилтийг хангах
Тестийн өгөгдөл бэлтгэх, турших,  шаардлагыг шинжлэн судлах, ойлгох
Нэгдсэн тест, систем тестийг удирдан хийх
Тестийн үр дүнг бүртгэх, алдааг нотлох, алдааны учир шалтгааныг тодорхойлж,
Зохих арга хэмжээг авах, санал гаргах
Тестийн үр дүнг мэдээлэх, тайлагнах
Төслийн сургалтын үйл явцыг төлөвлөх, түүний хэрэгжилтийг хангах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-26
БИЗНЕС АНАЛИЗЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /Интерактив ХХК/

 

Платформ дээр хөгжүүлэлт хийх
Төслийн судалгаанд оролцох
Системийн загвар боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-25
ТЕНДЕРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ИНТЕРАКТИВ ХХК/

Тендерийн материалийг  хууль тогтоомжийн дагуу бэлтгэх,боловсруулах , шаардлага тодорхойлох, 
Тендерт бэлдэх процессийг сайтар мөрдөж ажиллах.
Тендер боловсруулахтай холбоотойгоор багуудаас шаардлагатай баримт материалыг гаргуулж мэдээлэл боловсруулах, хамтран ажиллах, зохион байгуулалт хийх
Сошиал орчны идэвхижүүлэлт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-01-25
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ДИЖИТАЛ КРЕДИТ/

 

“Zeelme – Зээлийн супермаркет”-ын банк, ББСБ-уудын зээлийн олон сонголтоор бараа бүтээгдэхүүнээ зээлээр борлуулах боломжтой байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тэдгээр байгууллагуудад Zeelme-ийн давуу тал, бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээг цогц байдлаар хүргэж урт хугацааны хамтын ажиллагааг бий болгох, тэдгээртэй хамтарсан маркетингийн болон борлуулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах.


Шинэ санал, санаачлага гаргах, маркетингийн идэвхитэй үйл ажиллагааг явуулах, борлуулалтыг идэвхжүүлэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-25
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР / ДИЖИТАЛ КРЕДИТ/

Төслийн урт богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх
Хариуцсан төслийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх
Харилцагч, түншүүдтэй байгуулж буй гэрээ хэлэлцээрийг дотоодын хууль тогтоомжид нийлүүлж боловсруулах 
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлэх;
Ажлын байрны бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-01-19
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР/ВЕРИТЕХ ХХК/

Төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, ажлын төлөвлөгөө гаргах хуваарилах
Төслийн өөрчлөлтийг хянах, зохицуулах
Төслийн гүйцэтгэл болон биелэлтийг хянах, зохицуулах
Харилцагчаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
Төслийн оролцогч талуудын харилцаа холбоог амжилттай удирдах 
Харилцагч байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлын судалгаа хийхэд хамтран оролцох
Харилцагчийн систем ашиглалтын явцад байнгын хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-19
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ИНТЕРАКТИВ ХХК

 Төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, ажлын төлөвлөгөө гаргах хуваарилах
- Төслийн өөрчлөлтийг хянах, зохицуулах
- Төслийн гүйцэтгэл болон биелэлтийг хянах, зохицуулах
- Харилцагчаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
-  Төслийн оролцогч талуудын харилцаа холбоог ажилттай удирдах 
- Харилцагч байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлын судалгаа хийхэд хамтран оролцох
- Харилцагчийн систем ашиглалтын явцад байнгын хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-18
ПРОГРАМ ТЕСТЛЭГЧ

Төслийн програм тестийн үйл явцыг төлөвлөх, түүний хэрэгжилтийг хангах
Тестийн өгөгдөл бэлтгэх, турших,  шаардлагыг шинжлэн судлах, ойлгох
Нэгдсэн тест, систем тестийг удирдан хийх
Тестийн үр дүнг бүртгэх, алдааг нотлох, алдааны учир шалтгааныг тодорхойлж,
Зохих арга хэмжээг авах, санал гаргах
Тестийн үр дүнг мэдээлэх, тайлагнах
Төслийн сургалтын үйл явцыг төлөвлөх, түүний хэрэгжилтийг хангах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-16
ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес болон системийн шаардлага боловсруулах
Шийдэл боловсруулах,
Харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу систем хөгжүүлэлтийг бүрэн хариуцан ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-11
ERP НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Санхүүгийн систем/

Харилцагч байгууллагын санхүүгийн системийн бүртгэл, нэвтрүүлэлтийн үйл явцыг удирдан зохион байгуулах
Системийг тайлбарлан танилцуулах сургалт явуулах, сургалтын гарын авлага бэлдэх
Систем ашиглалтын явцад гарах зөрчил алдааг тодорхойлж засуулах,сайжруулах санал гаргах
Системийн найдвартай ажиллагаанд байнга хяналт тавих
Системийн анхан шатны мэдээлэл оруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-10
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР/ВЕРИТЕХ ХХК/

Төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, ажлын төлөвлөгөө гаргах хуваарилах
Төслийн өөрчлөлтийг хянах, зохицуулах
Төслийн гүйцэтгэл болон биелэлтийг хянах, зохицуулах
Харилцагчаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
Төслийн оролцогч талуудын харилцаа холбоог амжилттай удирдах 
Харилцагч байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлын судалгаа хийхэд хамтран оролцох
Харилцагчийн систем ашиглалтын явцад байнгын хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-02
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө харилцагчид өгөх. 
Бүтээгдэхүүн борлуулах
Худалдах гэрээ байгуулах
Захиалга авах
Борлуулалтыг идэвхжүүлэх
Төлөвлөх, зардлыг тооцоолох
Шинэ харилцагч татах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-01-02
БИЗНЕС АНАЛИЗЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /Интерактив ХХК/

 

Платформ дээр хөгжүүлэлт хийх
Төслийн судалгаанд оролцох
Системийн загвар боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
© Интерактив ХХК. 1996-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.