Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Их говь энержи ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Уурхайн байгаль орчны бодлого, менежментийн төлөвлөгөөг МУ-ын холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд боловсруулах, хэрэгжүүлэх. Уурхайн байгаль орчны асуудлыг хариуцаж ажиллах.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компаний санхүүгийн үр ашгийн тооцоолол хийж санхүүгийн стратегийг хэрэгжүүлэх. Бизнес болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой судалгаа шинжилгээ, тооцоолол хийх. Зах зээлийн шинжилгээ судалгаа хийх. Санхүүгийн нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх. Урт болон богино хугацааны санхүүгийн төлөвлөлт хийх, шинжлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих. Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх. Санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Санхүүгийн тайланд иж бүрэн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, сайжруулах талаарх зөвлөмж гаргах. Компанийн санхүүгийн нэгтгэл тайлан хийж, шинжилгээ хийх, дүгнэлт санал боловсруулах, холбогдох тооцоо, шинжилгээнүүдийг хийх. Санхүүгийн ирээдүйн төлөв байдлыг таамаглах, төсөв болон санал дүгнэлт боловсруулах, удирдлагын багт танилцуулах.

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ТҮЛШ

Техник бүр дээр шатахуун, ШТМ-н зарцуулалтын бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавих. Шатахууны орлого зарлагын гүйлгээг бүртгэх, техникүүдэд шатахуун олголтыг хянах.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

УУЛЫН МАСТЕР

Уулын инженерээс өгсөн чиг үүргийн дагуу, хариуцсан хэсгийн уулын аюулгүй байдал, төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг хариуцна. Уулын ажлын зураг, төлөвлөгөөг боловсруулж, ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах Уул ашиглалтын нөхцөл, технологийн шаардлагыг хангуулахад санал санаачилгатай ажиллах. Ажлын байрны бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Уул уурхайн компанийн үйл ажиллагаанд хамаарах эдийн засгийн төлөвлөгөө, төсөв, шууд гарч буй зардлыг тооцох норм норматив тогтоох түүнд хяналт тавих. Эдийн засгийн тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тооцоолол гаргах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэг.

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. Галын аюулын үед бэлэн байдлыг хангаж яаралтай арга хэмжээ авах. Онцгой байдал, галын аюулгүй байдлын талаар бичиг баримт боловсруулах.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Нээлттэй орон тоонд тохирох ажил горилогчийг ажилд авахтай холбоотой хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт бүрдүүлэлт хийх. Хариуцсан алба хэлтсийн бүрдүүлэлтийн тайлан мэдээг гаргах. Хариуцсан алба хэлтсийн ажилтнуудтай холбоотой холбогдох хөдөлмөрийн харилцаанд хяналт тавиж ажиллах.

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

Мэдээлэл технологитой холбоотой электрон тоног төхөөрөмжүүдийг оношлох, засварлах.

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН/ БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР/

Барилгын зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх инженерийн хяналтыг хянах баталгаажуулах. Барилга угсралтын явцад үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, дүгнэл гаргах, сайжруулалт хийж хяналт тавьж ажиллах. Талбайд захиалагчийн хяналт тавих. 

АЛБАНЫ ДАРГА /EX6030/6040 техник/

-Экскаватор техникийн төлөвлөлт,ашиглалтын үйл ажиллагааг бүрэн хариуцах -Хариуцаж буй албаны ажилтнуудыг шууд удирдлагаар хангах -Техник ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

ДОТООД АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Аудитын багийн ажил болон аудитыг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх; Байгууллагын засаглал эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын системийг сайжруулах, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллах;  Аудитын ажлыг урт богино хугацаанд төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах; Удирдлагын зүгээс илэрхийлсэн аливаа эрсдэл ба хяналттай холбоотой асуудлуудыг мэдээлэх, гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулж тайлагнах; Шинжилгээ судалгаа хийж асуудлыг шийдвэрлэх; Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧ

Орчны эрүүл ахуйн хэмжилт хийх тайлагнах хариу арга хэмжээ авах. хөдөлмөрийн нөхцлийг үнэлгээний хэмжилт, судалгаа хийж тайлагнах.  Ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах. Ажилчдыг мэргэжилээс шалтгаалах өвчлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх.  Халдвар хамгааллын ажлыг удирдан зохион байгуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

ХУУЛЬЧ

Гэрээний боловсруулалт, гэрээний биелэлтэнд хяналт тавих. Байгууллагын хууль эрх зүйн асуудлаар төлөөлөх, зөвлөгөө өгөх. Хууль эрх зүйн хамгаалалт, эрсдэлгүй орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах. АБТодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд.

ЭМЧ

Дорноговь аймгийн Мандах сум дахь уурхайд 14/14 ростерын хувиарийн дагуу ажиллана. Ажилтнуудын эрүүл мэндийн үзлэг, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажиллах, Яаралтай тусламж, гэмтлийн үеийн эмчилгээ оношилгоог түргэн шуурхай үзүүлэх, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бүртгэл тайланг стандарт болон хууль, дүрэм, жумын дагуу үнэн зөв, алдаагүй бүртгэх удирдлагын чиг үүргийг дэмжиж бусад хэлтэстэй хамтарч ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх. 

МАРКШЕЙДЕРИЙН ТУСЛАХ

Уурхайд ажлын болон төлөвлөлтийн хэмжилт мэдээ мэдээллийг гаргах, боловсруулах. Хэмжилтүүдийг цаг тухайд нь хийж ажиллах.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Өдөр тутмын ажил гүйлгээг цаг тухай бүр татвар болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв бүртгэх. Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах. Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэгүүд.

IT ИНЖЕНЕР/ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ/

Мэдэээлэл технологийн дэд бүтцийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, илрүүлсэн доголдлыг засварлах. мэдээлэл технологийн тусламжийг үйлчилгээний зааврын дагуу хэрэглэгчдэд үзүүлэх. мэдээлэл технологийн дэд бүтцийн урсгал засвар хийх ажлын тоо хэмжээ, холбогдох зардлыг төлөвлөж гүйцэтгэх. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашигладаг дижитал шийдэл, платформуудыг төгөлдөржүүлэх.

ЗАСВАРЫН СУРГАГЧ БАГШ

Хүнд машин механизмын засвар, техник ашиглалтын горим, заварчилгаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг байнга мөрдүүлж хэвшүүлэх. Хичээлийг онол практик хослуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд, заах дадлагжуулах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторуудыг бэлтгэх.

ХАБЭА СУРГАГЧ

Компанийн нэгдсэн зорилгод нийцүүлэн ХАБЭА-н сургалтыг /шинэ ажилтан, нийт ажилтан болон ажил олгогч/ төлөвлөх, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах; Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулах, сургалтыг үнэлж, сайжруулалт хийх; Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;  

НЯРАВ

Ашиглагдаж байгаа болон шинээр ирж байгаа бараа материал, багаж хэрэгсэл нэг бүрийг тоолж бүртгэл үүсгэх. Өдөр тутмын бараа материалын олголтыг шаардах хуудсын дагуу гарын үсгийн бүрдлийг шалган олгох. Материал, эд хөрөнгтэй холбоотой хөдөлгөөн нэг бүрийг санхүүгийн холбогдох ажилтнууд болон удирдлагад мэдээлэх, заавар зөвлөгөөг дагаж ажиллах.

НЯГТЛАН БОДОГЧ УУРХАЙД

Уурхайн санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тогтвортой ажиллах.  тооцооны үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх тооцоог хянах хаах, гүйлгээг хянах зэрэг үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах. Санхүүгийн программ дээр баримт шивэх, баазыг хаах. 

ЖОЛООЧ ЭМНЭЛГИЙН МАШИН УУРХАЙД

 Уурхайд эмнэлгийн машины жолооч ажилд авна. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /КАТЕРИНГ/

Компанийн үйл ажиллагааны бодлого, стратеги боловсруулж, үр ашгийн тооцоолол хийн холбогдох үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулах, бодлого чиглэлээр ханган, удирдан зохион байгуулах, богино хугацаанд оновчтой шийдвэр гаргаж хэрэгжилтийг хангуулах Компанийн санхүү, хоол үйлдвэрлэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ХН зэрэг бүхий л процессыг хянаж удирдлагаар ханган ажиллах Хоол үйлдвэрлэлийн салбарын мэргэжилтэн, ажилтнуудыг бүтээмжтэй, мэргэжлийн түвшинд ажиллах боломжоор хангаж, дэмжих бүлгүүдийг зөв зохион байгуулалтад оруулж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж үр ашигтай ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын уялдаа холбоо, ажил хуваарилалтыг оновчтой зохион байгуулах ТУЗ-с өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

ӨРМИЙН МЕХАНИК

1-р түвшний механик Уул уурхайн өрмийн техник дээр засвар үйлчилгээ хийх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болон ажиллах. Шууд удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэж ажиллах. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

ХАБЭА

ХАБЭА-н заавар зааварчилгаа, төлөвлөгөөг  МУ-ын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль дүрэм журам, стандартын дагуу боловсруулан батлуулж, мөрдүүлэх, хяналт тавих.  ХАБЭА-н тогтолцоог хэрэгжүүлэх, нийт ажилчдын хабэа-н хандлагыг төлөвшүүлэх, хяналт тавих, шалгалт хийх.

ТЕХНИКИЙН ЗАХИРАЛ

Техникийн төлөвлөлт, засварын ажлын норм стандартыг үндэслэн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах. Техникийн мото цаг, ашиглалт, засвар үйлчилгээний мэдээллийн нэгдсэн сантай танилцаж, дүгнэлт хийх. Техникийн эвдрэлийн шалтгаан нөхцлийг норм, стандарт, бодит нөхцөл байдлыг харгалзан тогтоож, саналд хяналт тавих. Тухайн техникийн засварын ажлыг хянаж, солих болсон сэлбэгийн талаар дүгнэлт гаргаж, санал боловсруулахад хяналт тавих. Хэлтсийн үйл ажиллагааг сайжруулж, үр дүнтэй ажиллах талаар санал санаачилга гаргаж ажиллах.

УУЛ АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Уул техникийн нөхцөлд тулгуурлан уурхайн урт, дунд, богино хугацааны ажлыг төлөвлөх, төлөвлөгөөг боловсруулах. Уулын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

САНТЕХНИКЧ

Кемпийн аж ахуйн сантехникийн ажлыг хийж гүйцэтгэх.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /Барилга/

Төслийн төлөвлөгөөний дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулж, хяналт тавих Шууд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь хурдан шуурхай гүйцэтгэх Ажлын байранд заагдсан бусад чиг үүрэг

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламжийн зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах Төслийн төлөвлөгөө бэлтгэн тайлагнах Төлөвлөгөөний дагуу барилгын норм, дүрэм, стандарт техникийн нөхцөлийн шаардлагыг хангах, хяналт тавих

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Барилгын цахилгаан угсралтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бололцоог тасралтгүй хангах Захиалагчийн хяналт тавих, зохион байгуулах чадвартай

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн хүрээнд хийгдэх ажил үүргүүдийг өдөр тутам гүйцэтгэх, компанийг тогтвор суурьшилтай ажиллах чадварлаг боловсон хүчнээр хангахад багаар хамтран ажиллах, ажлын байрны эрэлт хэрэгцээг урьдчилан тодорхойлох, эрэлтийг хангах, шаардлагатай судалгаа, танилцуулга боловсруулах Хүний нөөцийн сан бүрдүүлэх, баяжуулах Хүний нөөцийн чиглэлээр холбогдох судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах Ажлын байрны захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих, шийдвэрлэх арга хэмжээ авах

БАРИЛГЫН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

- Уурхайд ирсэн цемент холбогдох бараа материалыг буулгах. - Шууд удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг хийж гүйцэтгэх   

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болон ажиллах. Шууд удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэж ажиллах. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТАН ХАБЭА,ХАМГААЛАЛТ

ХАБЭА-н стандартын дагуу байгууллагын нийт ажилтаны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах зорилгоор ХАБЭА-н бодлого, дүрэм журам, горим, стандартад хяналт тавих.  Уурхайн бүсэд шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаанд хяналт тавих Харуул хамгаалалтын үйл явц, үйл ажиллагааны ажилбар хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллах. Харуул хамгаалалтын ажилтанд гарсан зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгах, мэдээлэх, танилцуулах. Харуул хамгаалалтын компаний ажлын явц, дэг журам, биелэлтэнд рапортыг шалгаж алдаа дутагдлыг арилгуулах, мэдээлэх, танилцуулах.

УУЛЫН СУРГАГЧ БАГШ

Уулын мастер, инженер техникийн ажилтнуудад сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт үйл ажиллагааг зохион  байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг байнга, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх. Хичээлийг онол практик хослуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд, заах дадлагжуулах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторуудыг бэлтгэх.

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Уурхайн санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тогтвортой ажиллах.  Мөнгөн урсгал, банкны гүйлгээ болон тооцооны үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх тооцоог хянах хаах, гүйлгээг хянах зэрэг үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах. Санхүүгийн программ дээр баримт шивэх, баазыг хаах. 

НЯГТЛАН БОДОГЧ /КАТЕРИНГ/

Компанийн НББ-ийн баримт бичиг, холбогдох санхүүгийн журмуудыг НББ-ийн тухай хууль, НББОУС болон холбогдох хуульд нийцүүлэн боловсруулах, шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, мөрдөж, мөрдүүлж ажиллах; Компанийн санхүүгийн тайлан, татварын тайлангуудыг холбогдох журмуудийн дагуу хуулийн хугацаанд холбогдох тайлангуудыг үнэн зөв цаг хугацаанд тайлагнах, үр дүнг хариуцах; Бэлэн мөнгө, харилцах дансыг зохистой удирдаж, санхүүгийн нөөцийг зөв хуваарилан үр ашигтай зохион байгуулах, санхүүгийн мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөг сахилга баттай хэрэгжүүлэх; Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, гүйцэтгэх удирдлагын чиг үүргийг дэмжиж бусад алба, нэгжтэй хамтарч ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх;

ДУГУЙНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Дугуйны ашиглалт, элэгдэл, халалт,замын нөцөл зэргийг тодорхойлох  Дугуйны бүртгэл, хэмжилт зэргийг бүртгэн гаргах  

АХЛАХ ТОГООЧ /Нийтийн хоолны/

Кемпийн гал тогооны хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, чиглүүлгээр хангаж, хяналт тавьж ажиллах; Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой санал санаачлагыг гаргах, хэрэгжүүлэх, удирдлагад тайлагнах; Технологи, стандартын дагуу хоолны амт чанарыг алдагдуулах, илүү сайжруулалт хийн, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, нэвтрүүлэх; Сургагч багш, мэргэжлийн багтай хамтран хоол үйлдвэрлэлийн багийг сургаж хөгжүүлэх; Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, тайлагнах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг;

ГАГНУУРЧИН /ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМ/

 Хүнд машин механизмын гагнуур хийх /ажлын байрны тодорхойлолотонд заасан ажил үүрэг/

ӨРӨМДЛӨГ, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Өрөмдлөг, тэсэлгээний зураглалыг уншиж түүний дагуу холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих.  Өрөмдлөг, тэсэлгээний схем, тэсэлгээний өрмийн цооногийн зүсэлтийн зураг цооногийн холболт зэргийн боловсруулалтанд хяналт тавих.  Тэсэлгээний аюулгүй байдал болон тэсэлгээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Central tower оффис 12 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.