Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Их говь энержи ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Өрмийн техникийн төвлөвлөгч

Уурхайд ашиглагдах өрмүүдийн бэлэн байдлын коэффициентыг 85%-аас дээш байлгах.

УУЛЫН МАСТЕР

Уулын инженерээс өгсөн чиг үүргийн дагуу, хариуцсан хэсгийн уулын аюулгүй байдал, төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг хариуцна. Уулын ажлын зураг, төлөвлөгөөг боловсруулж, ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах Уул ашиглалтын нөхцөл, технологийн шаардлагыг хангуулахад санал санаачилгатай ажиллах. Ажлын байрны бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Кемпд ашиглагдаж байгаа үндсэн хөрөнгө болон бусад хөрөнгийн бүртгэлд хяналт тавих. Хадгалалт хамаалалтанд хяналт тавих.  Кемпийн мөнгөн хөрөнгө болон бараа материалын орлого зарлагын гүйлгээнд хяналт тавих.  Ажлын байрны бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

Кранист 25тн

Техникийн үзүүлэлтэд тохирсон ачааг өргөх буулгах болон техник задлах, угсрах, ачих, тээвэрлэх зэрэг өргөлтийн ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу, аюулгүй ажиллагааны хууль дүрэм журмыг мөрдөн аваар осолгүй гүйцэтгэх

НЯРАВ /ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/

Компанийн үндсэн хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдал эмх цэгц байдлыг хариуцах. Тооллого болон бусад холбогдох бүртгэл тайлан, тооцооны ажлыг хийж гүйцэтгэх.  Үндсэн хөрөнгийн санхүүгийн анхан шатны баримтын дагуу хөтлөх.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /УУРХАЙД/

Өдөр тутмын ажил гүйлгээг цаг тухай бүр татвар болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв бүртгэх. Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах. Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэгүүд.

Ахлах механик /CAT 772/

Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу засварын талбай болон work shop-д хийгдэж буй засварын ажлуудыг зөв зохион байгуулж, засварчин механикуудыг зааварчилгаа болон удирдлагаар ханган засварын ажлын гүйцэтгэлийг стандартын дагуу гүйцэтгэж, сайжруулахад оршино.

ЗАСВАРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН /Хөнгөн тэрэг хариуцах/

-Экскаватор,дамп техникийн явах эд анги, дугуй, шанага, тэвшний төлөвлөлт, ашиглалтын үйл ажиллагааг бүрэн хариуцах -Хариуцаж буй албаны ажилтнуудыг шууд удирдлагаар хангах -Техник ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН - ХАБЭАБО, Хамгаалалт

ХАБЭА-н стандартын дагуу байгууллагын нийт ажилтаны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах зорилгоор ХАБЭА-н бодлого, дүрэм журам, горим, стандартад хяналт тавих.  Уурхайн бүсэд шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаанд хяналт тавих Харуул хамгаалалтын үйл явц, үйл ажиллагааны ажилбар хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллах. Харуул хамгаалалтын ажилтанд гарсан зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгах, мэдээлэх, танилцуулах. Харуул хамгаалалтын компаний ажлын явц, дэг журам, биелэлтэнд рапортыг шалгаж алдаа дутагдлыг арилгуулах, мэдээлэх, танилцуулах.

ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГЧ

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байдлын коэффициентыг 85%-аас дээш байлгах.  

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА - УУРХАЙ

Уурхайн бүсийн хяналт хариуцлагын тогтолцоог сайжруулж ажиллах; ДХШХ–ийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж, холбогдох стандарт шаардлага, ажлын горимд нийцүүлэн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ДХШХ-ийн багийг мэргэжлийн түвшинд удирдах, чиглүүлэх, өдөр тутмын шийдвэрийг мэргэжлийн түвшинд гаргах, ДХШХ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах, манлайлан ажиллах, дээд удирдлагыг дэмжин ажиллах Хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянан нийцүүлэх Ажилтнуудын ур чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх Бусад чиг үүргүүд

ӨРМИЙН МЕХАНИК-Epiroc,Atlas,Copco

1-р түвшний механик Уурхайн өрмийн техникүүдийн задаргаа, угсаргаа, засвар үйлчилгээ хийх 

ТЕХНИКИЙН АХЛАХ ТӨЛӨВЛӨГЧ

ХММЗХ-ийн нийт албаны ажиллах техникийн төлөвлөгөө болон засварын төлөвлөгөө түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, техникийн бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх, техник ашиглалтыг сайжруулах үргүй зардлыг бууруулахад оршино  

ХЯТАД ХЭЛТЭЙ - ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /Уурхай/

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болон ажиллах. Шууд удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэж ажиллах. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд.

ХЯТАД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ, СУДЛААЧ

Мэдээ мэдээлэл орчуулах  Шаардлагатай тохиолдолд гэрээ, баримт бичиг орчуулна. Хятад -Монгол - хэлний бичгийн орчуулга хийх, шаардлагатай үед Монгол-Хятад орчуулга хийнэ.

ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР - УУЛ АШИГЛАЛТ

Уул техникийн нөхцөлд тулгуурлан уурхайн урт, дунд, богино хугацааны ажлыг төлөвлөх, төлөвлөгөөг боловсруулах. Уулын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

АХЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Уурхайн  төлөвлөгөө, зураг төсөл, тайлан бусад холбогдох төсөл төлөвлөлтүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилт болон уурхайн технологитой холбоотой тооцоо судалгаа төлөвлөлт, тайлангийн ажлуудыг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх зохион байгуулах. Тоон мэдээлэл боловсруулах, тайлан гаргах. Төслийн төлөвлөлт боловсруулах, төслийн багийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих.

ГЕОТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад ажилчид болон техник, тоног төхөөрөмжийг хамгийн бага эрсдэлийн замаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх мөн ул суурьтай ухаалгаар нөөц бололцоог ашиглахад геотехникийн багийн авч явуулж байгаа ажлуудыг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, Уурхайн ба хөрсний хаягдлын овоолгын хажуугийн зөвшөөрөгдсөн геометр хэмжээсүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, Геологи, гидрогеологи, чулуулгийн механик шинж чанарын мэдээлэл цуглуулах, Геотехникийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө зураг хийн, байнга шинэчлэн уурхайн ажилчдад танилцуулах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох стандарт, хууль журам, салбарын зохицуулалтын нийцлийн хүрээнд хөтөлж явуулах. Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих.  Тооцоооны нягтлан бодогч нарыг өдөр тутмын удирдлагаар ханган чиглүүлэх. Бусад ажлын байрны тодохрхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд.

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ, СУДЛААЧ

Киноны орчуулга хийх Видео контентийн орчуулга Удирдлагаас өгсөн бусад чиг үүрэг.

ӨРМИЙН ОПЕРАТОР /Atlas,Copco,Epiroc/

-Уурхайн бүсэд өрөмдлөгийн талбайд хийх ажлыг ээлжийн мастерийн нарядын дагуу батлагдсан өрөмдлөгийн ажлын даалгавраар чанартай, бүтээлтэй хийж гүйцэтгэх -Өрмийн машины тойрох үзлэгийг ажлаа эхлэхийн өмнө заавал хийж, тойрох үзлэгийн хуудас, өрөмдлөгийн өдөр тутмын тайланг бүрэн гүйцэт бөглөн ээлж тутам хураалгах, шаардлагатай тохиолдолд мастертаа мэдэгдэх -Өөрийн хариуцсан техниктээ графикийн дагуу техникийн үйлчилгээг механик,засварчидтай хамтран богино хугацаанд чанартай сайн хийх -Уурхайн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН/ БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР/

Барилгын зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх инженерийн хяналтыг хянах баталгаажуулах. Барилга угсралтын явцад үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, дүгнэл гаргах, сайжруулалт хийж хяналт тавьж ажиллах. Талбайд захиалагчийн хяналт тавих. 

ЗАСВАРЫН СУРГАГЧ БАГШ

Хүнд машин механизмын засвар, техник ашиглалтын горим, заварчилгаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг байнга мөрдүүлж хэвшүүлэх. Хичээлийг онол практик хослуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд, заах дадлагжуулах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторуудыг бэлтгэх.

УУЛЫН СУРГАГЧ БАГШ

Уулын мастер, инженер техникийн ажилтнуудад сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт үйл ажиллагааг зохион  байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг байнга, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх. Хичээлийг онол практик хослуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд, заах дадлагжуулах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторуудыг бэлтгэх.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧ

Орчны эрүүл ахуйн хэмжилт хийх тайлагнах хариу арга хэмжээ авах. хөдөлмөрийн нөхцлийг үнэлгээний хэмжилт, судалгаа хийж тайлагнах.  Ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах. Ажилчдыг мэргэжилээс шалтгаалах өвчлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх.  Халдвар хамгааллын ажлыг удирдан зохион байгуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

СУРГАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Хүнд машин механизм засвар болон операторын мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт, ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах. Ажилтанд мэдлэг ур чадварыг эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх, ажлын бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх. Компанид эерэг соёл нөлөөллийг бий болгох сургалтын бодлого чиглэлийг хөгжүүлнэ. Ажилтны сэтгэл ханамж, ажлын байран дээрх чадамж, гүйцэтгэлийг тогтмол судалж, сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт хийж компанид эерэг соёл нөлөөллийг бий болгох.

ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байдалд хяналт тавих, техникийн зөв ашиглалтыг хэвшүүлж, бэлэн байдлын хувийг нэмэгдүүлэх 

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

-Техникийн төлөвлөлт,ашиглалтын үйл ажиллагааг бүрэн хариуцах -Хариуцаж буй албаны ажилтнуудыг шууд удирдлагаар хангах -Техник ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

АШИГЛАЛТЫН ГЕОЛОГИЧ

Олборлож буй нүүрсний хэмжээ болон агуулгад хяналт тавих. Уурхайд явагдах бусад геологийн ажлаар нөөцийн блок модельд тооцогдоогүй нүүрсжилт олж илрүүлэх. Ирсэн дээжний хариунуудыг гаргаж нүүрсний талбайг ялгаж гаргах.  Бусад хэлтсүүдтэй хамтран ажиллаж уурхайд ачигдаж байгаа нүүрсний талбайн цэгүүдийг тодорхойлох.  Нүүрс хяналтын цооногийн өгөгдлүүдийг лаборатороос хэзээ ирэх болон ирсний дараа хяналтын дээжнийхээ утгуудтай харицуулалт хийж дээжний ирсэн хариунд хяналт тавих

БАТАЛГААТ ЗАСВАРЫН - ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Засварын ажил гүйцэтгэх гэрээт газруудад засварлагдсан болон худалдан авалт хийгдэж ирсэн сэлбэг, эд анги, бараа материалын чанар баталгаат хугацаанд хяналт тавих. Засварын ажил гүйцэтгэх гэрээт харилцагчдтай хийсэн гэрээний биелэлтэнд хяналт тавих Баталгаат хугацаанд гарсан аливаа эвдрэл гэмтэл, хэвийн ажиллагаанд гарсан доголдолд үнэн бодитоор үнэлэлт дүгнэлт өгч гэрээний дагуу буцаах үйл ажиллагаанд дэмжлэг өгөх. Улаанбаатар хот дахь засварын төвд засварлагдаж байгаа эд ангиудын засварын явц чанар, стандартын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх. АБТ-д заагдсан бусад чиг үүрэг.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Central tower оффис 12 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.