Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Голомт Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Бодлогын мэргэжилтэн

Зээлийн бүтээгдэхүүний концепц, стандартыг тодорхойлох, зээлийн процессын анализ хийх, түүнийг сайжруулах, зээлийн үйл ажиллагааны журам, гарын авлага боловсруулж батлуулах Зээлийн бүтээгдэхүүний концепц, стандартыг тодорхойлох, зээлийн процессийн анализ хийх, түүнийг сайжруулах, зээлийн үйл ажиллагааны журам, гарын авлага боловсруулж батлуулахад оршино.

Гэрээ бэлтгэх ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ББГ, салбарын зээл, барьцааны гэрээ, түүнтэй холбоотой бусад бүх төрлийн гэрээ, материалыг түргэн шуурхай, алдаагүй үнэн зөв бэлдэх; үндсэн системд үнэн зөв бүртгэхэд оршино.

Теллер /Өмнөговь аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Дэмжих ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор салбарын зээлийн хувийн хэрэг, материалыг цахимжуулах, товъёг дарааллын дагуу түргэн шуурхай, алдаагүй, гаргацтайгаар скандэж баримтын систем DMS-д оруулах, эх хувь цаасан материалыг алдаагүй, үнэн зөв, бүрэн гүйцэт цэгцлэн архивт хүлээлгэн өгөхөд оршино.

Хөрөнгийн мэргэжилтэн

Хөрөнгийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхАвтомашин, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ гаргах, хөрөнгийн хяналт хийх, хөрөнгийн даатгалыг хариуцах, холбогдох даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллахСанхүүгийн түрээсийн бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэх, шинээр санаачлах, нэвтрүүлэх

Зээлийн хяналтын ажилтан /Салбар/

Зээлийн хувийн хэргийг хянан хүлээн авч, зөрчлийг мэдэгдэж засуулах, тайлагнах, төвлөрүүлэн найдвартай хадгалах.

Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Аудитор

Аудитын чиг үүргийг мэргэжлийн стандартын түвшинд, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тодорхой чиг үүрэг, банкны бүтцийн нэгжийг хариуцан авах, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, Банкны үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулан банкны засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын систем, санхүүгийн тайлагнал, үйл ажиллаагааны үр дүн зэрэгт бие даасан, бодит баталгаажуулалт хийх, мэргэжлийн үүрэг зөвлөмж гаргах, үр дүнг тайлагнах.

Аж ахуйн ажилтан

Бодь-Голомтын зуслангийн ашиглалт, үйлчилгээ, харуул хамгаалалтыг хэвийн нөхцлөөр хангаж, зуны улиралд ажилтнуудыг зусланд тав тухтай зусахад чиглэсэн бүхий л ажлыг хариуцаж ажиллах, Банкны салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслах.

IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

Шууд борлуулалтын менежер

Банкны бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад чиглэн харилцагч, зах зээлийн онцлогт тохируулан борлуулалтын үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг газар дээр нь холбогдох нэгж, салбаруудтай хамтран зохион байгуулах, чанартай гүйцэтгэл гаргахад зорьж ажиллах, борлуулалтын процессийг сайжруулахад оршино.

Эрсдэлийн менежер-ДБГ-Картын хэлтэс

Виза, Мастер, АМЕХ, UPI байгууллагаар дамжин хийгдэж буй маргаантай гүйлгээний хүсэлт хүлээн авч холбогдох дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэх, заавар зөвлөгөө өгч ажиллахад оршино.

Хөрөнгийн үнэлгээчин

Барьцаа хөрөнгийг үнэлэх, Барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн үнийн төлөв байдал, эрхзүйн орчны судалгааг хийж, жишиг үнэлгээг тогтоох, мөн Барилга, байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, технологийн чанарыг дүгнэх, шаардагдах санхүүжилтийн хэмжээг тооцох замаар зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогчдыг мэдээллээр хангахад оршино.

Үйлчилгээ хөгжүүлэлт хариуцсан менежер

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд чанарын хяналт хийх, харилцагчийн замналыг бүх түвшинд ойлгомжтой болгох, үл тохирлыг арилгах, сайжруулах ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, харилцагч халамжлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Бизнес аналист- Дижитал банкны газар

Банкны бизнесийг дижитал хэлбэрээр хүргэх болоод дижитал суваг, дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах

Нягтлан бодогч-Бүртгэл тооцооны газар

- АТМ-ын данс тааруулах- Харилцагчийн гомдол барагдуулах- АТМ-ын гүйлгээ хийх- Цүнхтэй мөнгөний гүйлгээ хийх- Кассын гүйлгээ хийх

Борлуулалтын менежер-Дижитал банкны газар

Банкны Цахим болон дижитал төлбөр тооцооны бизнесийн борлуулалтыг хариуцан ажиллах бөгөөд, банкны дижитал төлбөр тооцооны шилжилтийг манлайлан хэрэгжүүлэх, сайжруулах саналыг гаргаж холбогдох банкны нэгжүүд, бизнесийн харилцагчидтай бүх төрлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.

Жолооч

АТМ, CDM–ийг бэлэн мөнгөөр цэнэглэх кассеттай мөнгө, цаасан мөнгийг эрсдэлгүй зөөвөрлөх, тээвэрлэх, орлогыг КҮЗХ-т тушаах, хүлээлцэж, инженерт хяналт тавьж ажиллахад оршино

Дижитал төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

Төлбөрийн картын сэжигтэй гүйлгээг 24/7 цагаар хянах, эрсдэлтэй гүйлгээ гарсан тохиолдолд зохих арга хэмжээг авч картын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах

Call center - Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх  

Зээлийн эдийн засагч /Замын-Үүд салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Теллер /Замын-Үүд салбар/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Байгууллага харилцааны менежер- БХГ

Байгууллага харилцааны менежер хувьд та жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн (ЖДҮ)санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг хангах банкны бүтээгдэхүүн,үйлчилгээний борлуулалт, маркетингийн ажлыг гүйцэтгэнэ.  

Данс хариуцсан менежер-Байгууллага хөгжлийн газар

Данс хариуцсан менежерийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчидтэй (ЖДҮ)харилцах гол цэг болж харилцагчийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн,үйлчилгээтэй холбоотой лавлагаа авахад нь туслаж борлуулалт, маркетингийн ажилдоролцоно.

Мик хариуцсан ажилтан

Зээлийн хувийн хэргийг хянан хүлээн авч, зөрчлийг мэдэгдэж засуулах, МИК-д шалгуулах, МИК-д шаардлага хангуулж худалдах, МИК-д худалдсан зээлд үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зарим ажлыг хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Гэрээт ажилтан

Салбаруудаас шинэчлэгдэж ирсэн харилцагчийн хувийн хэргийн мэдээллийг үндсэн системд шинэчилж бүртгэх, хувийн хэргийг цахимжуулах, бодлого журам зааврын дагуу харилцагчийн хувийн хэргийн мэдээлэлд тайлангийн болон программын хяналтыг хийх зорилготой. Банкны зорилгын хүрээнд иргэн  харилцагчийн хувийн хэргийн мэдээллийг шинэчлэх, харилцагч таньж мэдэх үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой.

Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Инженер /Дорноговь аймаг/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ИБГ/

Банкны салбар тооцооны төвүүдийн /цаашид "СТТ" гэх/ бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахад чиглэсэн борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн ажлуудыг гүйцэтгэхэд оршино.

Үйлчлэгч

Хариуцсан талбайн /ажлын байр, өрөө тасалгаа, цайны өрөө/ цэвэрлэгээг тогтмол хийж байнга цэвэр ариун байлгахад оршино.

Аюулгүй байдлын ажилтан

Үүрэг гүйцэтгэж буй объектын аюулгүй байдлыг хангах, банкны бүх байр, объектын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж буй эсэхийг биечлэн хянах, ажилтнуудын стандартыг мөрдүүлэх, байгууллагын харилцагчдыг угтан авч чиглүүлэх, заавар зөвлөгөөгөр ханган ажиллах;

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Зээлийн газар

Банкны зээлийн үйл ажилагааны эрсдэлийг бууруулах, зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого журмын хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн мониторингийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.

Санхүүгийн менежер-Бүртгэл , Бодлого хяналтын хэлтэс

Банкны холбогдох тайлан мэдээ гаргах, бүртгэлийн бодлого боловсруулахад оролцох, параметрт өөрчлөлт оруулах шийдвэр бэлтгэх, бүртгэлийн хяналт тавихад оршино.

Корпорэйт менежер /ББГ-ҮХХ/

Банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Корпорэйт байгууллагад борлуулах, харилцагчдын өмнө банкийг төлөөлөн үйлчилж, харилцагчийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэн, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэн ажиллахад оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Байгууллагын банкны газар/

айгууллагын банкны газрын харьяа шинээр байгуулагдсан ЛИЗИНГИЙН ТӨВ-д   Дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын борлуулалттай хамтран ажиллах Албан ёсны дилер эрхтэй дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын цоо шинэ автомашин болон хүнд даацын техникүүдийг санхүүгийн түрээсийн (лизингийн) нөхцөлөөр харилцагчдад санал болгож , харилцагчдыг татах, багц бүрдүүлэх, түүнийг удирдах,  ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах Байгууллагын банкны газрын харилцагчдын хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн автомашин, техник тоног төхөөрөмжийг санхүүгийн түрээсээр олгоход түргэн шуурхай ажиллаж,  шийдвэрлүүлэх Шинээр харилцагч татах, банкны харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх Санхүүгийн түрээсийн журам, зээлийн үйл ажиллагааны журам, бүтээгдэхүүний журмууд, төвийн зээл шийдвэрлэх эрхийн түвшин, бүтээгдэхүүний тушаал, холбогдох журам, матрицын хүрээнд зээлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер ИБГ-ИБХХ

Банкны зорилго, стратегид тулгуурлан үр ашигтай харилцагчийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх, хадгалж үлдэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинээр нэвтрүүлэх, хүргэх сувгийг нээх нэмэгдүүлэх, харилцагчийг идэвхижүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн бизнесийг тэлэх, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, тайлагнах

Санхүүгийн менежер

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл мэдээлэл гаргах, гарсан үр дүнд анализ хийж удирдлагыг мэдээллээр хангахад оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Сүхбаатар аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Теллер /Баянхонгор аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Оюутолгой салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Ханбогд сум/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Өмнөговь аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Инженер /Замын-Үүд салбар/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Теллер /Ховд аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Замын-Үүд салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Теллер /Өмнөговь аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Салбар хариуцсан менежер

Банкны бизнес төв, салбар тооцооны төвүүдийг /цаашид “СТТ” гэх/ нэгдсэн бодлого, стратеги болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих, удирдах СТТ-р хийгдэж буй бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, харилцагч төвтэй үйлчилгээг хүргэх, СТТ-ийн болон ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлал боловсруулах, үнэлж дүгнэх, үнэлгээтэй холбоотой үр ашиг бүхий сайжруулалтуудыг тогтмол хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Систем өндөрлөгөөний оператор

Банкны үндсэн бүртгэлийн, дэд, дотоод системүүдийн өндөрлөгөө хийх, өндөрлөгөөнөөс үүссэн  файлуудыг  хөрвүүлэх, өндөрлөгөөнд оруулах санхүүгийн болон санхүүгийн бус файл оруулах, өндөрлөгөөний явцын болон хяналтын тайланг бэлтгэх, илгээх, өндөрлөгөөний явцад үүссэн  асуудлыг шуурхай  мэдээлэх, асуудлыг шийдвэрлүүлэх

Судалгааны ажилтан - Тогтмол орлого, Бизнесийн орл

Салбар нэгжүүдээс ирсэн тогтмол орлоготой харилцагчдын зээлийн материалд үндэслэн Банкны бодлого журам, нөхцөл шаардлагын дагуу түргэн шуурхай, ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээр зээлжих зэрэглэл, төлбөрийн чадварыг тогтоох

Дата аналист

  Статистик, математикийн аргачлал ашиглан ахисан болон энгийн түвшний анализ хийж аудитын үйл ажиллагааг оновчлох, аудитын үе шат бүрд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, нөөцийг хэмнэх

Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах

Теллер /Баянхонгор аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Замын-Үүд салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Төслийн удирдлагын менежер

Банкны хэмжээнд шинээр хэрэгжих төслүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг холбоотой хэлтэс нэгжтэй хамтран тодорхойлж, сонгон шалгаруулалт явуулах, үүн дээр үндэслэн нийт хэрэгжих төслүүдэд төслийн удирдлагын стандартыг нэвтрүүлэх, хэрэгжиж буй төслүүдэд стандартыг хэвшүүлэх, төслүүдийн гүйцэтгэлийг хянах, шинээр эхлэх болон хэрэгжиж буй төслүүдийн уялдаа холбоог хангах, нэгдсэн мэдээлэл гаргаж өгөх, хэлтсийн болон төслийн баримт бичгийн стандартыг хангуулахад оршино

Бизнес аналист- Дижитал шилжилтийн газар

Банкны газар нэгж хоорондын процесс, таскийн автоматжуулалтын боломжийг судалж процесс анализ хийн автоматжуулах боломжтой процессыг тодорхойлох, тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран автоматжуулалт нэвтрүүлснээр процессын гүйцэтгэл бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Төслийн чанарын менежер

Банкны хэмжээнд хэрэгжих нийт төсөлд чанарын хяналт хийх, олон улсын чанарын удирдлагын стандартад нийцүүлэн бодлого, журам боловсруулах, нэвтрүүлэх, удирдан зохион байгуулах, баталгаажуулах, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, тасралтгүй сайжруулахад оршино

Системийн хяналтын ажилтан

АТМ , посуудын сүлжээний тасалдал хянах Салбаруудын сүлжээний тасалдал хянах Картын системийн хэвийн ажиллагааг хянах Бүх тасалдлын бүртгэлийг тайланд бүртгэж, нэгдсэн тайлангаар удирдлагуудад мэдээлэх АБТ дагуу

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Дижитал эрсдэлийн удирдлага

Дижитал технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл учирсан тохиолдолд хохирол багатай даван туулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, холбоотой бодлого журам, заавар боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Теллер /Сэлэнгэ аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Өвөрхангай аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Дорнод аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Увс аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Харилцагчийн зөвлөх /Замын-Үүд салбар/

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Теллер /Архангай аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Замын-Үүд салбар/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Оюутолгой салбар/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Мужаан

Банкны оффис, салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

Процесс аналист-Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжруу

Банкны харилцагч, салбар нэгжүүд, тэдгээрийг дэмжин ажиллах нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, банкны хэмжээнд бизнес процесс менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, WWW.GOLOMTBANK.COM

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.