Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Голомт Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-03-30
Програм хөгжүүлэгч /Гэрээт ажилтан/

Банкны систем болон програмыг шинээр хөгжүүлэх, завсар өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийх, тест болон систем холболтын орчны хэвийн ажиллагааг хангах, үндсэн системд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2023-03-30
График дизайнер

Зорилтод зах зээлд чиглэсэн PR, идэвхжүүлэлт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд бүх төрлийн сурталчилгааны материалын загварын шийдлийг гаргах, загвар дизайныг боловсруулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-03-29
IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-27
Эрдэлийн мэргэжилтэн

Банкны зээлийн үйл ажилагааны эрсдэлийг бууруулах, зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого журмын хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн мониторингийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-27
Зээлийн мэргэжилтэн

Зээлийн үйл ажиллагааны журамд заасан бичил болон жижиг бизнесийн зээлийн
судалгаа, эрсдэлийн дүгнэлтийг чанартай гүйцэтгэх замаар жижиг, бичил бизнесийн зээлийн багцын чанарыг зорилтот түвшинд хадгалах;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-27
Бизнес аналист

Банкны бизнесийг дижитал хэлбэрээр хүргэх болоод дижитал суваг, дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-27
Санхүүгийн менежер

Банкны МИК-ын зээл болон Банкны тодорхой санхүүгийн тайлан, мэдээ бэлтгэх, дансны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлийн үндсэн системийг сайжруулахад оролцоход оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-27
Мөнгө тоологч

Харилцагч болон салбар, тооцооны төв, кассаас мөнгө хураалт болон зузаатгалаар ирсэн цүнхтэй мөнгийг үнэн зөв тоолж, шалган хүлээлгэн өгөхөд оршино.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2023-03-24
Эрсдэлийн менежер

Үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлд хүргэж болохуйц үйлдэл, үйл ажиллагаа /мэдээллийн технологи, хүний нөөц, гадаад хүчин зүйл, дотоод процессийн эрсдэл/-ны эрсдэлийг удирдах, урьдчилан сэргийлэх, учирсан тохиолдолд хохирол багатай шийдвэрлэх эрсдэлийн аппетит болон салбар нэгжийн эрсдэлийн үнэлгээ, авлагын үнэ цэнийн  бууралтын тооцоолол хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-23
Хөрөнгийн үнэлгээчин

Барьцаа хөрөнгийг үнэлэх, Барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн үнийн төлөв байдал, эрхзүйн орчны судалгааг хийж, жишиг үнэлгээг тогтоох, мөн Барилга, байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, технологийн чанарыг дүгнэх, шаардагдах санхүүжилтийн хэмжээг тооцох замаар зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогчдыг мэдээллээр хангахад оршино.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-03-23
Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер

Банкны зорилго, стратегид тулгуурлан үр ашигтай харилцагчийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх, хадгалж үлдэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинээр нэвтрүүлэх, хүргэх сувгийг нээх нэмэгдүүлэх, харилцагчийг идэвхижүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн бизнесийг тэлэх, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, тайлагнах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-03-23
Зээлийн нарийн бичиг

Зээлийн хороодын хурлыг зохион байгуулах, хороодын дүрэм, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн хороодын үйл ажиллагаа, хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг дүгнэн тайлагнаж ажиллахад оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-23
Дата аналист

Статистик, математикийн аргачлал ашиглан ахисан болон энгийн түвшний анализ хийж аудитын үйл ажиллагааг оновчлох, аудитын үе шат бүрд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, нөөцийг хэмнэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-23
Мэдээллийн технологийн шинжээч

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, бодлого журмын төслийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах. Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааг хангах төлөвлөгөөг шинэчлэн сайжруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах. 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-20
Сэлэнгэ салбарт Инженер

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

1,500,000 - 1,800,000Сэлэнгэ аймаг
2023-03-20
Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-20
Сэлэнгэ салбарт Зээлийн эдийн засагч

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах.
Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2023-03-09
Аудитор

Аудитын чиг үүргийг мэргэжлийн стандартын түвшинд, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тодорхой чиг үүрэг, банкны бүтцийн нэгжийг хариуцан авах, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, Банкны үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулан банкны засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын систем, санхүүгийн тайлагнал, үйл ажиллаагааны үр дүн зэрэгт бие даасан, бодит баталгаажуулалт хийх, мэргэжлийн үүрэг зөвлөмж гаргах, үр дүнг тайлагнах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-20
Утсан борлуулалтын ажилтан

Утсаар зорилтот харилцагч нарт болон банкны онлайн сувгуудын харилцагчийн хандалтанд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл өгөх, анхан шатны борлуулалт хийж CRM-ээр дамжуулж салбар нэгжид хуваарилах, борлуулалтын хаалтанд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж борлуулагч нарт чиглэл өгөх
Борлуулалт хийх боломжтой харилцагчийн мэдээллийг цуглуулах жагсаалтыг боловсруулах
Борлуулагчийн борлуулалтын хаалтын тайланг нэгтгэж борлуулалтын хаалтад хяналт тавьж нэмэгдүүлэх чиглэл өгөх                                                            

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-20
КОРПОРЕЙТ МЕНЕЖЕР

Банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Корпорэйт байгууллагад борлуулах, харилцагчдын өмнө банкийг төлөөлөн үйлчилж, харилцагчийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэн, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэн ажиллах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-17
Теллер-Нисэх, Яармаг, Хөшигтийн хөндийн салбар

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэх,
Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллээр байгууллага, вип харилцагчдыг хангах, тэдэнд бүтээгдэхүүнийг сонгоход нь туслах, тэднийг банкны харилцагч болгох, халамжлахад оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-03-15
Судалгааны ажилтан

Салбар нэгжүүдээс ирсэн тогтмол орлоготой харилцагчдын зээлийн материалд үндэслэн Банкны бодлого журам, нөхцөл шаардлагын дагуу түргэн шуурхай, ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээр зээлжих зэрэглэл, төлбөрийн чадварыг тогтоох

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-13
Цахилгаанчин

Банкны салбар, тооцооны төв, кассуудын цахилгааны эвдрэл гэмтлийг засах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-13
Аюулгүй байдлын ажилтан

Үүрэг гүйцэтгэж буй объектын аюулгүй байдлыг хангах, банкны бүх байр, объектын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж буй эсэхийг биечлэн хянах, ажилтнуудын стандартыг мөрдүүлэх, байгууллагын харилцагчдыг угтан авч чиглүүлэх, заавар зөвлөгөөгөр ханган ажиллах;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-03-12
Системийн инженер

Банкны сервер, сервер систем, микрософтын системүүд болон бусад ситем, сервер тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, нууцлал аюулгүй байдал, тасралтгүй хэвийн ажиллааг хангахад оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-10
Нягтлан бодогч

Корпорейт харилцагчдад чиглэсэн депозит бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, нэгжийн хэлтсүүдийн нягтлан бодох бүртгэл, тусгай депозит дансны тохиргоо, данс нээх болон хаах үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
Нягтлан бодогч /цалингийн/

Банкны ажилтнуудын цалин, тэтгэмж болон холбогдох бусад тооцоолол, гүйлгээг эрсдэлгүй хийж, бүртгэл мэдээлэл, тайланг үнэн зөв боловсруулж, хөтлөх, тайлагнах, холбогдох журам, зааврыг сайжруулахад оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
Хүний нөөцийн менежер /бодлого төлөвлөлт/

Банкны хүний нөөцийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, орон тооны төлөвлөлтийг хийж, нэгжийн баримт бичгийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулах болон бусад холбогдох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, олон улсын судалгаа хийж, тайлан мэдээг боловсруулж удирдлагад тайлагнахад оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
Дэмжих ажилтан

Салбар, тооцооны төвүүдээс судалгаанд ирүүлсэн зээлийн материалын бүрдэл, өргөдлийн мэдээллийг шалган бүртгэж, зээлийн мэргэжилтнүүдэд хуваарилах замаар процессын тасралтгүй байдлыг хангах, хүлээлгийн хугацааг зорилтод түвшинд хадгалах;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
Жолооч

Салбар нэгжүүдийн тээвэрлэлтийн ажлыг тусгай тоноглогдсон автомашинаар гүйцэтгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
Системийн хяналтын ажилтан

Банкны бүх систем, сүлжээний хэвийн ажиллагааны хяналт, АТМ-н сүлжээний болон картын сүлжээний хяналт хийх болон систем, сүлжээний гэмтэл саатал гарсан болон засагдсан тохиолдолд журмын дагуу удирдлагууд, үйлчилгээ үзүүлэгч нэгжүүдэд цаг алдалгүй мэдээлэл хүргэх, бүх систем, сүлжээний хэвийн ажиллагааны тайланг холбогдох нэгжид хүргэхэд оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-06
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам боловсруулах, сайжруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сургалтын материалуудыг бэлтгэх, нийт ажилтнуудыг сургалт мэдээллээр хангах,  МАБ-н зөрчил будилааныг хянах, хариу арга хэмжээ авах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-03-03
Жолооч /Багануур салбар/

Салбар тооцооны төвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай унаа тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.  

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Програм хөгжүүлэгч /Гэрээт ажилтан/3 сарын 30. 20:56
  2. График дизайнер3 сарын 30. 12:05
  3. IT Аудитор3 сарын 29. 9:41
  4. Эрдэлийн мэргэжилтэн3 сарын 27. 12:20
  5. Зээлийн мэргэжилтэн3 сарын 27. 12:18
© Голомт Банк. 2000-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.