Монгол English
Үндсэн хувилбар

Голомт Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-11-30
Теллер /Өмнөговь аймаг - Цогтцэций тооцооны төв/

- Голомт банкны журам, зааврыг өдөр тутмын мөрдлөг болгон ажиллах
- Хадгаламж, харилцах, картын бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээ хийх
- Хадгаламж, харилцахын данс хаах гүйлгээ хийх
- Зээл, хүүний төлбөр төлөх, зээл хаах бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээ хийх
- Банк хоорондын  бэлэн болон бэлэн бус шилжүүлэг хийх

1,000,000 - 1,200,000Өмнөговь аймаг
2022-11-30
Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний хяналтын ажилтан

Банкны цэвэрлэгээ үйлчилгээнд хяналт тавьж, удирдлагаар хангах, банкны дотоодын худалдан авалт, хангамжийн үйл ажиллагааг тасралтгүй чанартай явуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-30
Програм хөгжүүлэгч /Гэрээт ажилтан/

Банкны систем болон програмыг шинээр хөгжүүлэх, завсар өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийх, тест болон систем холболтын орчны хэвийн ажиллагааг хангах, үндсэн системд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-11-30
Слесарь

Банкны оффис болон салбар тооцооны төвүүдийг дулаан сантехникийн хэвийн нөхцөлөөр хангах аж ахуйн бусад ажилд туслах.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-30
Зээл цуглуулах ажилтан

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийг утсаар ярьж богино хугацаанд төлүүлж, хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, зээл цуглуулах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-25
Теллер Хөшигтийн хөндийд байрлах салбарт

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Төв аймаг
2022-11-25
Зээлийн нарийн бичиг

Зээлийн хороодын хурлыг зохион байгуулах, хороодын дүрэм, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн хороодын үйл ажиллагаа, хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг дүгнэн тайлагнаж ажиллахад оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-22
Эдийн засагч /Дорноговь аймаг - Дорноговь салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах.
Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Дорноговь аймаг
2022-11-22
Хүний нөөцийн менежер

Бизнесийн зорилго, олон улсын чиг хандлагатай уялдуулан хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, журам заавар боловсруулах болон абт-нд заагдсан бусад чиг үүргүүд
 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-11-22
Жолооч

АТМ, CDM–ийг бэлэн мөнгөөр цэнэглэх кассеттай мөнгө, цаасан мөнгийг эрсдэлгүй зөөвөрлөх, тээвэрлэх, орлогыг КҮЗХ-т тушаах, хүлээлцэж, инженерт хяналт тавьж ажиллахад оршино.
 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
Данс хариуцсан ажилтан (Салбарт)

ВИП сегментийн бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэхэд салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилтот түвшинг хангах үүднээс өөрийн эзэмшиж буй зээл, эх үүсвэрийн багц, бүтээгдэхүүний тоон төлөвлөгөөг тогтмол биелүүлж, СТТ болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг үргэлж нэмэгдүүлэх
ВИП сегментийн харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэх,
ВИП сегментийн харилцагчийг шинээр татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангах, тэдэнд бүтээгдэхүүнийг сонгоход нь туслах, тэднийг банкны харилцагч, үнэнч харилцагч болгох, халамжлахад оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-14
IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-10
Хүний нөөцийн ажилтан

- Хүний нөөцийн удирдлагын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажилтнуудаас ирсэн санал, хүсэлтэд, хариу өгөх, хүний нөөцийн ажилтнуудын хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах
- Банкны нийт ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад бэлтгэх, хэвлэх, хөдөлмөрийн гэрээний бүрэн бүтэн байдлыг хангах
- Хүний нөөцийн удирдлагын газрын захирлын өдөр тутмын уулзалтанд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах, өрөөний эмх цэгцтэй байдлыг хангах
- Чиг үүрэгтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг анхан шатны маягтаар бүртгэл хөтлөх, баталгаажуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Цахилгаанчин

Банкны салбар, тооцооны төв, кассуудын цахилгааны эвдрэл гэмтлийг засах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Архивын эрхлэгч

Банкны зээлийн хувийн хэрэг материалыг эмхэлж цэгцлэх, хавтаст хэрэг бүрдлийг зохион байгуулах, товъёог үйлдэж үдэх, архивлах, сан хөмрөг үүсгэх, үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс бүртгэл үйлдэх, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах ажлуудыг тус тус зохион байгуулахад оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Гэрээ бэлтгэх ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ББГ, салбарын зээл, барьцааны гэрээ, түүнтэй холбоотой бусад бүх төрлийн гэрээ, материалыг түргэн шуурхай, алдаагүй үнэн зөв бэлдэх; үндсэн системд үнэн зөв бүртгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Call center- Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах.
Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Теллер /Замын үүд салбар/

- Голомт банкны журам, зааврыг өдөр тутмын мөрдлөг болгон ажиллах
- Хадгаламж, харилцах, картын бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээ хийх
- Хадгаламж, харилцахын данс хаах гүйлгээ хийх
- Зээл, хүүний төлбөр төлөх, зээл хаах бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээ хийх
- Банк хоорондын  бэлэн болон бэлэн бус шилжүүлэг хийх

1,000,000 - 1,200,000Дорноговь аймаг
2022-11-09
Сургалтын менежер /ХНУГ-Сургалтын академи/

Бизнесийн зорилго, олон улсын чиг хандлагатай уялдуулан ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлагыг тасралтгүй сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-08
Нягтлан бодогч

Банкны журам зааврыг мөрдлөг болгож, банк болон бусад байгууллагуудын картын гадаад, дотоодын банк хоорондын клиринг, төлбөр тооцоог цаг хугацаанд нь, үнэн зөвөөр бүртгэх, баталгаажуулах, гүйцэтгэхэд оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
© Голомт Банк. 2000-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.