Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Голомт Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Зээлийн эдийн засагч /Архангай аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Замын-Үүд салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Архивын эрхлэгч

Банкны үйл ажиллагааны баримт бичгийг эмхэлж цэгцлэх, хавтаст хэрэг бүрдлийг зохион байгуулах, архивлах, сан хөмрөг үүсгэх, үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс бүртгэл үйлдэх, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах ажлуудыг тус тус зохион байгуулахад оршино. Банкны зээлийн хувийн хэрэг материалыг эмхэлж цэгцлэх, хавтаст хэрэг бүрдлийг зохион байгуулах, товъёог үйлдэж үдэх, архивлах, сан хөмрөг үүсгэх, үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс бүртгэл үйлдэх, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах ажлуудыг тус тус зохион байгуулахад оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Байгууллагын банкны газар/

айгууллагын банкны газрын харьяа шинээр байгуулагдсан ЛИЗИНГИЙН ТӨВ-д   Дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын борлуулалттай хамтран ажиллах Албан ёсны дилер эрхтэй дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын цоо шинэ автомашин болон хүнд даацын техникүүдийг санхүүгийн түрээсийн (лизингийн) нөхцөлөөр харилцагчдад санал болгож , харилцагчдыг татах, багц бүрдүүлэх, түүнийг удирдах,  ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах Байгууллагын банкны газрын харилцагчдын хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн автомашин, техник тоног төхөөрөмжийг санхүүгийн түрээсээр олгоход түргэн шуурхай ажиллаж,  шийдвэрлүүлэх Шинээр харилцагч татах, банкны харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх Санхүүгийн түрээсийн журам, зээлийн үйл ажиллагааны журам, бүтээгдэхүүний журмууд, төвийн зээл шийдвэрлэх эрхийн түвшин, бүтээгдэхүүний тушаал, холбогдох журам, матрицын хүрээнд зээлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах

Хөрөнгийн мэргэжилтэн

Хөрөнгийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхАвтомашин, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ гаргах, хөрөнгийн хяналт хийх, хөрөнгийн даатгалыг хариуцах, холбогдох даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллахСанхүүгийн түрээсийн бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэх, шинээр санаачлах, нэвтрүүлэх

Шууд борлуулалтын менежер

Банкны бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад чиглэн харилцагч, зах зээлийн онцлогт тохируулан борлуулалтын үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг газар дээр нь холбогдох нэгж, салбаруудтай хамтран зохион байгуулах, чанартай гүйцэтгэл гаргахад зорьж ажиллах, борлуулалтын процессийг сайжруулахад оршино.

Утсан борлуулалтын ажилтан

Харилцагчид банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх, борлуулах, халамжлах үйлчилгээг харилцааны өндөр түвшинд утсаар дамжуулан хүргэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.  

Нягтлан бодогч

Банкны дотоодын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, төлбөр тооцоог үнэн зөв, хурдан шуурхай гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Хэнтий аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Систем өндөрлөгөөний оператор

Банкны үндсэн бүртгэлийн, дэд, дотоод системүүдийн өндөрлөгөө хийх, өндөрлөгөөнөөс үүссэн  файлуудыг  хөрвүүлэх, өндөрлөгөөнд оруулах санхүүгийн болон санхүүгийн бус файл оруулах, өндөрлөгөөний явцын болон хяналтын тайланг бэлтгэх, илгээх, өндөрлөгөөний явцад үүссэн  асуудлыг шуурхай  мэдээлэх, асуудлыг шийдвэрлүүлэх

Системийн хяналтын ажилтан

АТМ , посуудын сүлжээний тасалдал хянах Салбаруудын сүлжээний тасалдал хянах Картын системийн хэвийн ажиллагааг хянах Бүх тасалдлын бүртгэлийг тайланд бүртгэж, нэгдсэн тайлангаар удирдлагуудад мэдээлэх АБТ дагуу

Хуульч

Банкны үйл ажиллагаа хууль тогтоомжийн дагуу тасралтгүй, хэвийн явагдахад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, шаардлагатай эрх зүйн акт, гэрээ хэлцлийн төсөл боловсруулах, хянах, дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар банкны хууль ёсны эрх ашгийг харилцагчид болон хуулийн байгууллагын өмнө төлөөлөх, хамгаалах, банкны албан ажилтнуудын хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангахад оршино.

Зээлийн судалгааны менежер-Байгууллага хөгжлийн газар

Бизнесийн хэд хэдэн салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг, охин болон холбоотой компаниудын нэгдсэн зохион байгуулалттай, дотоод гадаадын групп болон холдинг, корпораци байгууллагуудын зээлийн судалгаа, шинжилгээ, санхүүгийн прогноз, шаардлагатай бусад судалгаа шинжилгээ хийх, танилцуулахад оршино.

Байгууллага харилцааны менежер- БХГ

Байгууллага харилцааны менежер хувьд та жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн (ЖДҮ)санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг хангах банкны бүтээгдэхүүн,үйлчилгээний борлуулалт, маркетингийн ажлыг гүйцэтгэнэ.  

Мужаан

Банкны оффис, салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

Үйлчлэгч

Хариуцсан талбайн /ажлын байр, өрөө тасалгаа, цайны өрөө/ цэвэрлэгээг тогтмол хийж байнга цэвэр ариун байлгахад оршино.

Эрсдэлийн менежер-ҮАЭУХ

Банкинд үүсэж болзошгүй үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл учирсан тохиолдолд эрсдэлийг хохирол багатай даван туулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны эрсдэлтэй холбоотой бодлого, журам, заавар боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ГАЗАР/

Банкны салбар тооцооны төвүүдийн /цаашид "СТТ" гэх/ бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахад чиглэсэн борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн ажлуудыг гүйцэтгэхэд оршино.

Тайлангийн мэргэжилтэн

Зээл барагдуулах үйл ажиллагаанд оролцогчдын хоорондын уялдаа холбоог хангах, нэгжийн балансыг зөв бүртгэн өдөр бүр шинэчилж, удирдлагуудыг тайлан мэдээллээр тасралтгүй хангах, актив барагдуулах үйл ажиллагааны дотоод хяналтын үр ашгийг сайжруулах замаар зээл барагдуулах төлөвлөгөөг хангуулж ажиллахад оршино.

Инженер /Сэлэнгэ аймаг/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Жолооч

АТМ, CDM–ийг бэлэн мөнгөөр цэнэглэх кассеттай мөнгө, цаасан мөнгийг эрсдэлгүй зөөвөрлөх, тээвэрлэх, орлогыг КҮЗХ-т тушаах, хүлээлцэж, инженерт хяналт тавьж ажиллахад оршино

Бизнес аналист- Дижитал банкны газар

Банкны бизнесийг дижитал хэлбэрээр хүргэх болоод дижитал суваг, дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах

Судалгааны менежер-Маркетингийн газар

Банкны брэндийн үнэлэмж, зах зээлд эзлэх байр суурийг тодорхойлох, өрсөлдөгч банкны давуу болон сул талыг тодорхойлох, хэрэгжүүлж буй маркетингийн үйл ажиллагаа мониторинг, харилцагчийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг хэмжих, маркетингийн үйл ажиллагааны үр өгөөжийг хэмжих судалгаануудыг удирдан зохион байгуулах. Судалгааны үр дүнд шинжилгээ хийж дүгнэлт, саналыг боловсруулан удирдлагыг мэдээллээр хангах. Бусад судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр дотоод орчны мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллах, удирдлагуудыг шийдвэр гаргахад хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах.

Бизнес хөгжлийн менежер-Картын хэлтэс

Төлбөрийн картын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх, цаашдын хандлагыг тодорхойлох, шинээр нэвтрүүлэн гаргах, үр ашгийг тооцох, борлуулалтыг идэвхжүүлэх, банкны ашгийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг чиглүүлэн удирдан зохион байгуулахад оршино.

Гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

Банкны суваг бүрээс шилжүүлсэн харилцагчийн гомдлыг сегмент бүрээр бүртгэлжүүлэх, гомдлыг үнэн зөв тодорхойлж холбогдох нэгжүүдэд шилжүүлэх, стандарт хугацаанд баталгаажуулах, процесст хяналт тавих, шаардлагатай заавар зөвлөгөөг хүргэх, банкийг төлөөлөн харилцагчид мэдээлэл хүргэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, халамжлах, гомдол бууруулахтай холбоотой чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах, холбогдох нэгжтэй хамтран гомдол шийдвэрлэхэд оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Дижитал эрсдэлийн удирдлага

Дижитал технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл учирсан тохиолдолд хохирол багатай даван туулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, холбоотой бодлого журам, заавар боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Зээлийн эрсдэлийн менежер-ЭУГ

Банкны зээлийн эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлого, журмын төслийг боловсруулах, батлагдсан бодлого, журмын хэрэгжилтийг хангаж, эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд оршино.

Call center - Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх  

Борлуулалтын менежер-Дижитал банкны газар

Банкны Цахим болон дижитал төлбөр тооцооны бизнесийн борлуулалтыг хариуцан ажиллах бөгөөд, банкны дижитал төлбөр тооцооны шилжилтийг манлайлан хэрэгжүүлэх, сайжруулах саналыг гаргаж холбогдох банкны нэгжүүд, бизнесийн харилцагчидтай бүх төрлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.

Дижитал төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

  Төлбөрийн картын сэжигтэй гүйлгээг 24/7 цагаар хянах, эрсдэлтэй гүйлгээ гарсан тохиолдолд зохих арга хэмжээ авч, картын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах, банкны АТМ, СДМ-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хянах,  хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахад оршино.

Кибер аюулгүй байдлын шинжээч-МАБХ

Банкны систем, сүлжээ, тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон өгөгдөл мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдлыг хангахад оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Сүхбаатар аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Кибер аюулгүй байдлын администратор

Банкны кибер аюулгүй байдлын систем, програм хангамж болон тоног төхөөрөмжийн судалгаа, суурьлуулалт, хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтан

Мэдээллийн урсгалын хяналт, бодлого журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ технологи судлах нэвтрүүлэх. Мэдээллийн урсгалын өдөр тутмын хяналтыг хийх, тайлан гаргах, тохиргоог хийлгүүлэх, үр дүнг тайлагнах. МАБ-тай холбоотой сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэн ажилтнуудад хүргэх, мэдлэг түгээх, МАБ-тай холбооотой зөрчил будилааныг хянах, хариу арга хэмжээ авах санал боловсруулахад оршино.

Зээлийн хяналтын ажилтан /Салбар/

Зээлийн хувийн хэргийг хянан хүлээн авч, зөрчлийг мэдэгдэж засуулах, тайлагнах, төвлөрүүлэн найдвартай хадгалах.

Сургалтын менежер - Хүний нөөцийн удирдлагын газар

Бизнесийн зорилго, олон улсын чиг хандлагатай уялдуулан ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлагыг тасралтгүй сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Дэмжих хянагч- Зээлийн газар

АБТ-дагуу

Зээлийн эдийн засагч /Сэлэнгэ аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Оюутолгой салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Баянхонгор аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Өвөрхангай аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Багануур дүүрэг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Үйлчилгээ хөгжүүлэлт хариуцсан менежер

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд чанарын хяналт хийх, харилцагчийн замналыг бүх түвшинд ойлгомжтой болгох, үл тохирлыг арилгах, сайжруулах ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, харилцагч халамжлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөртэй харилцагчтай утас болон цахим суваг ашиглан холбогдох,   биечлэн уулзах, шуудангаар мэдэгдэх хуудас илгээх, шүүхийн бус үйл ажиллагаа хийн төлүүлэх, шүүхийн журмаар төлүүлэх шаардлагатай активуудыг тодорхойлж, холбогдох баримтуудыг бүрдүүлэн баталгаажуулах, хариуцсан салбарын зээл цуглуулах үйл ажиллагааг хянах, хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, зээл цуглуулахад оршино.

IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

Аудитор

Аудитын чиг үүргийг мэргэжлийн стандартын түвшинд, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тодорхой чиг үүрэг, банкны бүтцийн нэгжийг хариуцан авах, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, Банкны үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулан банкны засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын систем, санхүүгийн тайлагнал, үйл ажиллаагааны үр дүн зэрэгт бие даасан, бодит баталгаажуулалт хийх, мэргэжлийн үүрэг зөвлөмж гаргах, үр дүнг тайлагнах.

Дата аналист

  Статистик, математикийн аргачлал ашиглан ахисан болон энгийн түвшний анализ хийж аудитын үйл ажиллагааг оновчлох, аудитын үе шат бүрд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, нөөцийг хэмнэх

Гэрээ бэлтгэх ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ББГ, салбарын зээл, барьцааны гэрээ, түүнтэй холбоотой бусад бүх төрлийн гэрээ, материалыг түргэн шуурхай, алдаагүй үнэн зөв бэлдэх; үндсэн системд үнэн зөв бүртгэхэд оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Зээлийн газар

Банкны зээлийн үйл ажилагааны эрсдэлийг бууруулах, зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого журмын хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн мониторингийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.

Нягтлан бодогч-Дижитал төлбөр тооцоо

Голомт банкны журам зааврыг мөрдлөг болгож, Голомт банк болон бусад байгууллагуудын картын гадаад, дотоодын банк хоорондын клиринг, төлбөр тооцоог цаг хугацаанд нь, үнэн зөвөөр бүртгэх, баталгаажуулах, гүйцэтгэхэд оршино.

Зээл цуглуулах ажилтан

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийг утсаар ярьж богино хугацаанд төлүүлж, хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, зээл цуглуулах.

Дэмжих ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор салбарын зээлийн хувийн хэрэг, материалыг цахимжуулах, товъёг дарааллын дагуу түргэн шуурхай, алдаагүй, гаргацтайгаар скандэж баримтын систем DMS-д оруулах, эх хувь цаасан материалыг алдаагүй, үнэн зөв, бүрэн гүйцэт цэгцлэн архивт хүлээлгэн өгөхөд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Дорноговь салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Шууд борлуулалтын менежер

Банкны бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад чиглэн харилцагч, зах зээлийн онцлогт тохируулан борлуулалтын үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг газар дээр нь холбогдох нэгж, салбаруудтай хамтран зохион байгуулах, чанартай гүйцэтгэл гаргахад зорьж ажиллах, борлуулалтын процессийг сайжруулахад оршино.

Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Бизнес шинжээч-Мэдээллийн Технологийн Газар

МТ-той холбоотой бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглах харилцагчийн эрэлт, зах зээлийг судлах шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох, ашигт ажиллагааг тооцоолох, нэвтрүүлэхээр санал гаргах бизнес кэйсийг танилцуулна Бизнесийн нэгж болон харилцагч байгууллагуудаас ирсэн хэрэгцээ шаардлагыг хүлээн авах, дүн шинжилгээ хийх, эрэмбэлэх, зорилгодоо хүрэх шинэ боломжуудыг тодорхойлж бизнесийн болон техникийн хувьд хамгийн үр дүнтэй шийдлийг санал болгох, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Банкны бодлого стратеги, бизнес төлөвлөгөө, харилцагчийн хэрэгцээ, дүрэм журам, оролцогч талууд, холбогдох системүүдийн харилцаа холбоог ойлгож одоогийн болон шинээр гарч ирэх шийдэл, шаардлагуудыг уялдуулна. АБТ дагуу

Нягтлан бодогч-Бүртгэл тооцооны газар

- АТМ-ын данс тааруулах- Харилцагчийн гомдол барагдуулах- АТМ-ын гүйлгээ хийх- Цүнхтэй мөнгөний гүйлгээ хийх- Кассын гүйлгээ хийх

Системийн хяналтын ажилтан

АТМ , посуудын сүлжээний тасалдал хянах Салбаруудын сүлжээний тасалдал хянах Картын системийн хэвийн ажиллагааг хянах Бүх тасалдлын бүртгэлийг тайланд бүртгэж, нэгдсэн тайлангаар удирдлагуудад мэдээлэх АБТ дагуу

Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах

Теллер /Дорноговь аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Хөвсгөл салбар/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер ИБГ-ИБХХ

Банкны зорилго, стратегид тулгуурлан үр ашигтай харилцагчийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх, хадгалж үлдэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинээр нэвтрүүлэх, хүргэх сувгийг нээх нэмэгдүүлэх, харилцагчийг идэвхижүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн бизнесийг тэлэх, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, тайлагнах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, WWW.GOLOMTBANK.COM

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.