Үндсэн хувилбар

Голомт Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-11
Систем өндөрлөгөөний оператор

Банкны үндсэн бүртгэлийн, дэд, дотоод системүүдийн өндөрлөгөө хийх, өндөрлөгөөнөөс үүссэн файлуудыг хөрвүүлэх, өндөрлөгөөнд оруулах санхүүгийн болон санхүүгийн бус файл оруулах, өндөрлөгөөний явцын болон хяналтын тайланг бэлтгэх, илгээх, өндөрлөгөөний явцад үүссэн асуудлыг шуурхай мэдээлэх, асуудлыг шийдвэрлүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Гэрээт ажилтан

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд утсаар танилцуулах, борлуулах 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Эрсдэлийн менежер

Зах зээлийн эрсдэл, арилжаа, ханшийн эрсдэлийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, анализ хийх, бодлого, журмын төслийг боловсруулах, арилжааны лимитийг судлан батлуулах, журмын дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд зайны хяналт тавих, багцын эрдсэлийг бууруулахад шаардлагатай авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан удирдлагуудад танилцуулан шийдвэрлүүлэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-08
Аюулгүй байдлын ажилтан \Хамгаалалтын ажилтан\

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Обьект руу орж гарч байгаа иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, аливаа эрсдэл, таагүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх.
Хариуцсан обьектод аюулгүй байдлын хяналт тавьж, урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах
Барилгын дотоод хийц, түүний тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, эвдрэл гэмтлээс урьдчилан  сэргийлж ажиллах
Аливаа илэрсэн зөрчил түүнийг шийдвэрлэсэн талаар бүртгэл хөтлөх, удирдлагуудад тайлагнах, хамтран ажиллагсадтайгаа мэдээлэл солилцож  бие биедээ туслан багаар хамтран ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-05
Тусламж үйлчилгээний ажилтан

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа үндсэн бүртгэлийн системүүд, тэдгээрийн дагалдах дэд систем, програмуудын тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, газар нэгж, салбаруудаас ирсэн системтэй холбоотой анхны дуудлагыг хүлээн авч шийдэх, системд гарсан ахисан түвшний алдаа, доголдолыг холбогдох нэгжид хуваарилж, шийдвэрлүүлэхэд оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
Хуульч

Төрийн эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн, тогтоол, шийдвэр, захирамж, албан бичгийг хүлээн авах, хадгалах, бүртгэл хөтлөх, холбогдох хариуг шууд үүрэг бүхий этгээдийн зөвшөөрөл, хяналтын дагуу өгөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
Хүний нөөцийн менежер

Бизнесийн зорилго, олон улсын чиг хандлагатай уялдуулан хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, журам заавар боловсруулах болон абт-нд заагдсан бусад чиг үүргүүд
 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-08-03
Гэрээ бэлтгэх ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ББГ, салбарын зээл, барьцааны гэрээ, түүнтэй холбоотой бусад бүх төрлийн гэрээ, материалыг түргэн шуурхай, алдаагүй үнэн зөв бэлдэх; үндсэн системд үнэн зөв бүртгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-29
Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах.
Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-27
Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
Жолооч

Салбар тооцооны төвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай унаа тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.  

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
2022-07-26
Мөнгө тоологч

Харилцагч болон салбар, тооцооны төв, кассаас мөнгө хураалт болон зузаатгалаар ирсэн цүнхтэй мөнгийг үнэн зөв тоолж, шалган хүлээлгэн өгөхөд оршино.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад сурталчлах, таниулах, зааж зөвлөх, борлуулалтыг дэмжих;
Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Гэрээт ажилтан

Харилцагчийн мэдээлэл болон хувийн хэргийг холбогдох програмуудад стандартын дагуу үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, хурдан шуурхай дэлгэрэнгүй бүртгэх, хянагдсан харилцагчийн хувийн хэргийг скайнердан оруулахад оршино.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Call center- Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Нягтлан бодогч

Харилцагчийн салбар, тооцооны төв болон цахим банкны үйлчилгээ ашиглан хийсэн банк хоорондын төгрөгийн болон гадаад валютын төлбөр тооцоог тусгай сүлжээ ашиглан түргэн шуурхай, цаг хугацаанд нь илгээх болон хүлээн авах, харилцагчид банк хоорондын гадаад, дотоод төлбөр тооцооны талаар үнэн зөв мэдээлэл өгөх, холбогдох журам, зааврыг мөрдөж ажиллахад оршино.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
© Голомт Банк. 2000-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.