Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

“Сэкер Ресорсус Монголиа ХХК”

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БАЙГАЛЬ-ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны байгаль орчинтой холбоотой бүхий л асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, төр засгийн бодлого, байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн зорилго, зорилт, төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, байгаль орчинд чиглэсэн оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэх Компанийн хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежменттэй холбогдолтой дүрэм журмыг Монгол Улсын холбогдох хууль, байгаль орчны стандарт, журамд нийцүүлэн боловсруулах, шинэчлэх, сайжруулах Байгаль орчинд учруулах сөрөг үр дагаврыг тодорхойлох, түүнээс сэргийлэх, хяналт тавих, байгаль орчныг нөхөн сэргээх шийдлийн хэрэгжилтийг ханган, зохион байгуулах, байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх Ашиглалтын болон хайгуулын ажлын байгаль орчныг хамгаалах бүлгийг боловсруулах Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах Хог хаягдал, ус ашиглалтанд дата, бичиг баримтыг бүрдүүлэх, төрийн байгууллагуудын санал, зөвлөмжийг хангах Байгаль орчны долоо хоногийн, улирлын, жилийн тайлан, бусад шаардлагатай мэдээллийг шууд удирдлага болон холбогдох төрийн байгууллагад гаргаж өгөх Археологийн малтлага, хайгуул, судалгааны ажил хэрэгжүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, тогтоомж болон компанийн дотоод журмыг мөрдөж ажиллах

НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН ГЕОЛОГИЧ

Олборлож буй нүүрсний хэмжээ болон чанарт хяналт тавих Уурхайн олборлолтын явцад нүүрсний чанар, хаягдал бохирдолтод тогтмол хяналт тавих, технологийн дагуу ажиллах талаар уулын мастер болон экскаваторын операторуудтай нягт хамтран ажиллах Нүүрсний агуулах, овоолгын зохицуулалт хийж хяналт тавих Уурхайн мөргөцөг, овоолгоос дээж авч лабораторид шинжлүүлэх, агуулгад дүн шинжилгээ хийх, тайлан бичих, дээжийн бүртгэл, мэдээллийн сан хөтлөх Нүүрсний давхаргын ул таазны хэмжилт хийх, хананы тогтворжилт, хагарлыг тогтмол хянах, шалгах Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөний тооцоог боловсруулах, акт боловсруулах, акт баримт үйлдэх, нөөцийн блок нээсэн, хаасан акт үйлдэх Жилийн тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах Уурхайн геологийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам боловсруулах, мөрдүүлэх, хяналт тавих  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 26-р хороо, Дунд голын гудамж, Монгол 99 төв оффисын барилга 10 давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.