Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Глобал Бридж Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Компанийн үйл ажиллагаан дахь хууль, эрх зүйн актуудын нийцлийг хангах; Компанийн дотоод дүрэм, журам, гэрээ хэлцэл, мөн бусад албан бичгийн хууль, эрх зүйн нийцлийг хянах; Компанийн ажилтнуудад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх; Төрийн болон холбогдох байгууллагад компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ;

Савлагч /гоймонгийн үйлдвэр/

Бүтээгдэхүүн савлах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүрэг гүйцэтгэх

Машинист /гоймонгийн үйлдвэр/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах  Технологийн горимыг хангаж ажиллах

Мерчиндайзинг

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг өрөлтийн стандартын дагуу харилцагч дэлгүүрүүдэд өрөх

Сүлжээ дэлгүүр хариуцсан менежер

 Борлуулалтын албаны аливаа судалгаа, сурталчилгааны ажилд цаг үеийн шаардлагатай мэдээлэл өгч бодлого стратегийг зөв тодорхойлоход нөлөөлөх         Харилцагч, хэрэглэгчдэд компанийн бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээг сайтар ойлгуулж танилцуулах, байнгын эргэх холбоо харилцаатайгаар хамтран ажиллах  Сүлжээ дэлгүүрүүдээр явж захиалга авах бүтээгдэхүүн борлуулах Өөрийн ажилтай холбоотой бүртгэл тооцоо хөтлөх, дүн шинжилгээ хийж тайлан гаргах, 

БАРИЛГЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

- Барилгын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг хэргийн бэлтгэх, нэгтгэх - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 

В,С,Е АНГИЛАЛТАЙ ЖОЛООЧ /Барилга/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

НЯГТЛАН БОДОГЧ /Барилгын салбар/

Компаний санхүүгийн үйл ажиллагаа, нятлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэх Орлого зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх Барилгын бараа материалын тооцоо хийх  Харилцагчдын авлага өглөгийн тооцоо хийн хариуцан ажиллах Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Хятад/ Барилга

Байгууллагын гадаад болон дотоод харилцаа холбооны тасралтгүй ажиллагааг хангах, гадаад худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, гадаадын компаниудад өөрийн компанийн үйл ажиллагааг танилцуулах, сурталчлах, харилцаа холбоогоо гүнзгийрүүлэх, хэлэлцээр хийх холбогдох тайлан мэдээг удирдах албан тушаалтанд танилцуулах; 1. Гадаад түнштэй харилцах 2. Шинэ бараа бүтээгдэхүүний судалгаа 3. Байгууллагын дотоод ажил 4. АБТ-ын дагуух бусад ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

ХАБЭА-н ажилтан/Барилга/

Компанийн ХАБЭА-н дүрэм журам боловсруулж, батлуулах ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгөх Дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх,  хэрэгжилтэд хяналт тавих  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлын материал, цалин, хүн хүчний тооцооллыг зураг төслийн дагуу төсөв боловсруулах,  Батлагдсан төсөв тооцоог гүйцэтгэлтэй уялдуулж ажиллах,  Ажлын гүйцэтгэлийг төсөв тооцоотой тулган газар дээр нь очиж шалгах, Материалын орц нормын хэтрэлт хэмнэлтийн тооцоог гаргах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх.

САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Барилга/

Барилга байгууламжийн сантехникийн асуудлыг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүрэг гүйцэтгэнэ.  

ДОТОР ЗАСЛЫН ИНЖЕНЕР

- Барилгын төслүүдийн дотоод заслын зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавих - Барилгын чанар стандартыг хангаж ажиллахад удирдлагаар хангах  - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу         

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ

Барилга угсралтын явцад барилгын талбайн зохион байгуулалтыг хариуцах, зохион байгуулах,   Барилгын норм, дүрэм, стандарт болон бусад холбогдох дүрэм, журам, стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллах, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн дүрэм журам, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журамтай өдөр тутам танилцаж, хэрэгжилтийг хатуу мөрдөж, зөрчилгүй ажиллах, Барилгын инженерийн, удирдах ажилтны өгсөн үүрэг даалгавар зааварчилгаагаар аюулгүй байдлыг хангаж, заасан хугацаанд гүйцэтгэх,

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгыг зураг төслийн дагуу барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, засал чимэглэл болон бусад ажилд барилга захиалагчийн хяналт тавих,Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг, үнэлэх бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах,Барилгын төслийг төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уяалдуулах ажлыг зохион байгуулах,Барилгын гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч компаний түүх, үйл ажиллагаа, ижил төстэй хийж гүйцэтгэсэн ажлын түүх, гүйцэтгэлийн чанар, санхүүгийн чадамж болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн судалж, сонгон шалгаруулах,Барилгын ажлын гүйцэтгэл, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилгын явц, гүйцэтгэл, чанарын талаар хяналт шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах, ажлын явцын тэмдэглэл үйлдэх, тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ХАБЭА ажилтан /гурилын үйлдвэр/

Компанийн ХАБЭА-н дүрэм журам боловсруулж, батлуулах ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгөх Дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх,  хэрэгжилтэд хяналт тавих  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

АРХИТЕКТУР /БАРИЛГА/

Барилгын архитектурын зураг зурах,  Зургын дагуу барилгын ажлыг хянах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн хийж гүйцэтгэнэ  

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгыг зураг төслийн дагуу барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, засал чимэглэл болон бусад ажилд барилга захиалагчийн хяналт тавих,Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг, үнэлэх бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах,Барилгын төслийг төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уяалдуулах ажлыг зохион байгуулах,Барилгын гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч компаний түүх, үйл ажиллагаа, ижил төстэй хийж гүйцэтгэсэн ажлын түүх, гүйцэтгэлийн чанар, санхүүгийн чадамж болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн судалж, сонгон шалгаруулах,Барилгын ажлын гүйцэтгэл, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилгын явц, гүйцэтгэл, чанарын талаар хяналт шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах, ажлын явцын тэмдэглэл үйлдэх, тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН

Хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн чиг үүргүүдийг гйцэтгэх  Хүний нөөцтэй холбоотой дүрэм, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх Сургалт болон ажилчдыг идэвхижүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Бичиг хэрэг, архивыг хариуцсан ажиллах 

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ

Барилга угсралтын явцад барилгын талбайн зохион байгуулалтыг хариуцах, зохион байгуулах,   Барилгын норм, дүрэм, стандарт болон бусад холбогдох дүрэм, журам, стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллах, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн дүрэм журам, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журамтай өдөр тутам танилцаж, хэрэгжилтийг хатуу мөрдөж, зөрчилгүй ажиллах, Барилгын инженерийн, удирдах ажилтны өгсөн үүрэг даалгавар зааварчилгаагаар аюулгүй байдлыг хангаж, заасан хугацаанд гүйцэтгэх,

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлын материал, цалин, хүн хүчний тооцооллыг зураг төслийн дагуу төсөв боловсруулах,  Батлагдсан төсөв тооцоог гүйцэтгэлтэй уялдуулж ажиллах,  Ажлын гүйцэтгэлийг төсөв тооцоотой тулган газар дээр нь очиж шалгах, Материалын орц нормын хэтрэлт хэмнэлтийн тооцоог гаргах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх.

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгыг зураг төслийн дагуу барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, засал чимэглэл болон бусад ажилд барилга захиалагчийн хяналт тавих,Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг, үнэлэх бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах,Барилгын төслийг төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уяалдуулах ажлыг зохион байгуулах,Барилгын гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч компаний түүх, үйл ажиллагаа, ижил төстэй хийж гүйцэтгэсэн ажлын түүх, гүйцэтгэлийн чанар, санхүүгийн чадамж болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн судалж, сонгон шалгаруулах,Барилгын ажлын гүйцэтгэл, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилгын явц, гүйцэтгэл, чанарын талаар хяналт шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах, ажлын явцын тэмдэглэл үйлдэх, тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ЗАХИРЛЫН ЖОЛООЧ

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон тээвэрлэх, туслах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

ДОТОР ЗАСЛЫН ИНЖЕНЕР

- Барилгын төслүүдийн дотоод заслын зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавих - Барилгын чанар стандартыг хангаж ажиллахад удирдлагаар хангах  - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу         

Борлуулалтын жолооч /Гурилын үйлдвэрт/

Хүнс болон ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний түгээлт хийх Бараа бүтээгдэхүүнийг падаанаар тулгаж харилцагчид хүлээлгэн өгөх, тооцоо хийх  

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ /БЕТОН ХИЙЦ ЭДЛЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ/

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу данс тооцоог үнэн зөв хөтлөн явуулах Холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах Удирдлагын шийдвэр гаргалтанд үнэн зөв мэдээллийг цаг тухай бүрийд хангаж ажиллах Ажлын ачаалал бага, салбар нэгжийн ажилтны цалин болон санхүүгийн өдөр тутмын гүйлгээг хийж гүйцэтгэх

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгыг зураг төслийн дагуу барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, засал чимэглэл болон бусад ажилд барилга захиалагчийн хяналт тавих,Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг, үнэлэх бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах,Барилгын төслийг төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уяалдуулах ажлыг зохион байгуулах,Барилгын гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч компаний түүх, үйл ажиллагаа, ижил төстэй хийж гүйцэтгэсэн ажлын түүх, гүйцэтгэлийн чанар, санхүүгийн чадамж болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн судалж, сонгон шалгаруулах,Барилгын ажлын гүйцэтгэл, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилгын явц, гүйцэтгэл, чанарын талаар хяналт шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах, ажлын явцын тэмдэглэл үйлдэх, тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Барилга/

Барилга байгууламжийн сантехникийн асуудлыг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүрэг гүйцэтгэнэ.  

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлын материал, цалин, хүн хүчний тооцооллыг зураг төслийн дагуу төсөв боловсруулах,  Батлагдсан төсөв тооцоог гүйцэтгэлтэй уялдуулж ажиллах,  Ажлын гүйцэтгэлийг төсөв тооцоотой тулган газар дээр нь очиж шалгах, Материалын орц нормын хэтрэлт хэмнэлтийн тооцоог гаргах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх.

ВСЕ АНГИЛАЛТАЙ ЖОЛООЧ

Хот дотор барилгын бараа материал зөөх  Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

АШИГЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Барилга ашиглалтын явцад үйл ажиллагааг хариуцах, зохион байгуулах,   Барилга ашиглалтын үед үүссэн өдөр тутмын асуудлыг шийдвэрлэх, хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй ажиллах  Барилгын инженерийн, удирдах ажилтны өгсөн үүрэг даалгавар зааварчилгаагаар аюулгүй байдлыг хангаж, заасан хугацаанд гүйцэтгэх,

БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ /Барилга/

- Бараа материалын орлого зарлага, бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах - Холбогдох анхны шатны баримтуудыг үдэж цэгцлэх, архивлах - Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх  

ХАБЭА-н ажилтан/Барилга/

Компанийн ХАБЭА-н дүрэм журам боловсруулж, батлуулах ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгөх Дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх,  хэрэгжилтэд хяналт тавих  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

Түгээгч жолооч

Хүнс болон ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний түгээлт хийх Бараа бүтээгдэхүүнийг падаанаар тулгаж харилцагчид хүлээлгэн өгөх, тооцоо хийх

Ерөнхий Нягтлан бодогч /Худалдаа/

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу данс тооцоог үнэн зөв хөтлөн явуулах Холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах Удирдлагын шийдвэр гаргалтанд үнэн зөв мэдээллийг цаг тухай бүрийд хангаж ажиллах Ажлын ачаалал бага, салбар нэгжийн ажилтны цалин болон санхүүгийн өдөр тутмын гүйлгээг хийж гүйцэтгэх

ОРОН СУУЦНЫ РЕСЕПШИН /Зайсан/

Хотхоны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ мэдээллээр оршин суугчдыг хангах  Гаднаас ирсэн дуудлагад тогтмол хариулах, шаардлагатай мэдээлэл өгөх  Ажлын байранд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэх

OФФИС МЕНЕЖЕР

Оффисийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах,  Дотоод үйл ажиллагааг зохион байрулах,  Удирдах ажилтны өдөр тутмын ажил үүрэгт туслах,  Уулзалт, хурал зохион байгуулах,  Компани, алба, нэгжийн уяалдаа холбоог сайжруулах, мэдээллээр хангах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Лаборант /Гурилын үйлдвэрт/

- Гурилын үйлдвэрийн түүхий эд материал шилжилгээ хийх, технологи, үйл ажиллагааг мэргэжлийн дагуу гүйцэтгэх -Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх

Цахилгааны инженер, цахилгаанчин /гурилын үйлдвэр/

- Компанийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа тогтмол болон хувьсах тэжээлийн байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ, угсралтыг хийж гүйцэтгэх, бэлэн байдал, найдвартай ажиллагааг хангах; - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх.

Сошиал хөгжүүлэгч /Гурилын үйлдвэрт/

Компанийн сошиал хуудсуудын хөгжүүлэлтийг хийх  Бүтээлч контент бий болгоход шаардлагатай зураг авалт, дүрс бичлэгийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, хяналт тавих Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсуудад танилцуулага байршуулах, мэдээлэл бүхий контент бүтээх Сошиал контентийн төлөвлөлт, бэлтгэл гүйцэтгэл  Байгууллагын албан ёсны сошиал хуудсуудаар мэдээ мэдээлэл бэлтгэх 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Япон хэлтэй/

Байгууллагын гадаад болон дотоод харилцаа холбооны тасралтгүй ажиллагааг хангах, гадаад худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, гадаадын компаниудад өөрийн компанийн үйл ажиллагааг танилцуулах, сурталчлах, харилцаа холбоогоо гүнзгийрүүлэх, хэлэлцээр хийх холбогдох тайлан мэдээг удирдах албан тушаалтанд танилцуулах; 1. Гадаад түнштэй харилцах 2. Шинэ бараа бүтээгдэхүүний судалгаа 3. Байгууллагын дотоод ажил 4. АБТ-ын дагуух бусад ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Глобал Бридж Групп-н салбар компаниуд

  • Глобал Бридж Групп
  • ОД ГРУПП
  • ГЛОБАЛ БРИДЖ ХХК / Худалдаа/
  • IESOM LLC
  • Монгол Технологи Инвестмент ХХК
  • Глобал Иннова Сургууль
  • Глобал Бридж Констракшн ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 6, Стадион Оргил 1, 17010, Хаан банк цамхаг, 9 давхарт Глобал Бридж Групп ХХК.

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.