Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 6, Стадион Оргил 1, 17010, Хаан банк цамхаг, 9 давхарт Глобал Бридж Групп ХХК.

Глобал Бридж Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-06
БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ-ЭРЭГТЭЙ /Барилгын салбар/

Нярав нь барилгын талбайд буусан бараа материалыг хариуцах 
Санхүүгийн бүх гүйлгээтэй холбоотой анхан шатны нягтлан бодох бүртгэлийн бичилтийг хийж,
Бараа материал бүрэн бүтэн, тоо ширхэг нь гүйцэт эсэхийг нь хянан шалгаж хүлээн авах 
Бараа материалыг ажилчдад хүлээлгэн өгч санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдох бүртгэл бусад бичиг баримтыг үнэн зөв нягт нямбай хөтөлнө.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-05-06
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгыг зураг төслийн дагуу барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, засал чимэглэл болон бусад ажилд барилга захиалагчийн хяналт тавих,
Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг, үнэлэх бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах,
Барилгын төслийг төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уяалдуулах ажлыг зохион байгуулах,
Барилгын гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч компаний түүх, үйл ажиллагаа, ижил төстэй хийж гүйцэтгэсэн ажлын түүх, гүйцэтгэлийн чанар, санхүүгийн чадамж болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн судалж, сонгон шалгаруулах,
Барилгын ажлын гүйцэтгэл, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилгын явц, гүйцэтгэл, чанарын талаар хяналт шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах, ажлын явцын тэмдэглэл үйлдэх, тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-04
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ/ МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-20
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Барилга/

Барилга байгууламжийн сантехникийн асуудлыг хариуцах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүрэг гүйцэтгэнэ.
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-20
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР/Барилга/

-Барилгын цахилгааны тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-27
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Барилга/

Компанийн бүртгэл тайланг НББОУС, Санхүүгийн Тайлангийн Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт болон Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм, жумын дагуу үнэн зөв, алдаагүй бүртгэх удирдлагын чиг үүргийг дэмжиж бусад хэлтэстэй хамтарч ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-19
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Тооцооны нягтлангуудын ажилд хяналт тавих, мэргэжил аргазүйгээр хангах
Санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохистой удирдан зохион байгуулах
Хяналтыг оновчтой хэрэгжүүлэх
Санхүүгийн тайлан балансыг цаг хугацаанд нь үнэн зөв гаргах, танилцуулах, тайлагнах
Байгууллагын мөнгөн урсгалыг зөв зохион байгуулж удирдах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-18
ТЭЭВЭР ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Ачаа тээврийн компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад удирдлагын чиг үүрэг өгч, ажилчдыг чиглүүлж ажиллах,
Машин техникийн тээврийн үйл явцийг хянаж зохицуулж ажил
Улс хоорондын тээвэр зуучийн үйл ажиллагааг хариуцан, зохион байуулах хяналт тавих
Хөдөө орон нутагийн тээрийн аюулгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж хянаж ажиллах 
Компаний нийт ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагааг уяалдуулан, өндөр бүтээмжтэй шуурхай ажиллуулах,
Компанийн бизнес төлөвлөгөө гаргаж, ажлын төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, түүнд шаардлагатай боловсон хүчнийг бүрдүүлэх, компаний санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үндсэн үйл ажиллагаа, бусад чиглэлээр шаардлагатай дүрэм, журам хэрэгжүүлэх, ашигтай ажиллах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-17
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН /ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР/

Компанийн бүртгэл тайланг НББОУС, Санхүүгийн Тайлангийн Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт болон Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу үнэн зөв, алдаагүй бүртгэх удирдлагын чиг үүргийг дэмжиж бусад хэлтэстэй хамтран ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-04
НЯГТЛАН БОДОГЧ /Барилгын салбар/

Компаний санхүүгийн үйл ажиллагаа, нятлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэх
Орлого зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх
Барилгын бараа материалын тооцоо хийх 
Харилцагчдын авлага өглөгийн тооцоо хийн хариуцан ажиллах
Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-05-13
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах 
Барилга норм, дүрэм, стандарт техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангаж ажиллах 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.  

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-05-13
БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН-ЭМЭГТЭЙ /MG Motors/

Автомашин худалдан борлуулах компанид маркетинг, сургалталчилгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал дээр суурилсан зар сурталчилгааний мэдээлэл хэрэглэгчдэд өгөх
Борлуулалтын төлөвлөгөө, орлогын график гаргаж, биелэлтийг хангахад туслах 
Худалдан авагчтай гэрээ, хэлэлцлийг хийх, чанар, стандарт, болон бусад үзүүлэлтийн дата сан үүсгэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-13
ЦАХИЛГААНЧИН /МТI/

-Үйлдвэр болон барилга байгууламжийн цахилгааны тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР /MTI/

Үйлдвэрийн барилга байгууламжид цахилгаан дамжуулах, цахилгаанаар саадгүй хангах ажлыг барилгын норм, дүрэм, стандартын дагуу тухай бүр гүйцэтгэх, хналт тавих
Тоног төхөөрөмжийн цахилгааны шугам сүлжээ, холболтыг хянах, гэмтэл оношлох, засварлах, аливаа гэмтлээс урьдчилан сэргийлж ажиллана.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-05-12
ЦАХИЛГААНЧИН /Төмөр бетон дэрний үйлдвэрт/ 3 хүн

-Үйлдвэр болон барилга байгууламжийн цахилгааны тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-12
ХАРУУЛ /МТИ/

Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг хариуцах /байгууллагын орц гарцанд хяналт тавих тухай бүрийн хөдлөгөөнийг рапортын дэвтэрт хөтлөх, тайлагнах/

400,000 - 600,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-10
ЗАХИРГАА, АЖ АХУЙН АЖИЛТАН

Аж ахуйн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, Захиргаа, аж ахуйн албаны ажилтнуудын чиглүүлэх 
 Аж ахуйн ажлыг хариуцан, хуваарьт тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, засвар үйлчилгээний ажлыг хийх,
Жилийн засвар үйлчилгээ, хангамжийн төсөв төлөвлөгөөр ажлаа хийж дуусгах,

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-10
Сантехникч, слесарь

-Үйлдвэр болон оффисын хийн болон сантехникийн засвар үйлчилгээг хангаж ажиллах 
-Компанийн аж ахуйн тохижилтонд ажиллах 
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-04
Сошиал маркетер

- Постер, боршур танилцуулга эх бэлтгэх
- Видео эвлүүлэх, контент хийх
- Байгуулагын сошиал медих хөгжүүлэлт, идэвхжүүлэлтийг хариуцан ажиллах 
- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-05-09
Автын засварчин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-09
ЦАХИЛГААНЧИН

Үйлдвэр болон оффисын цахилгааны асуудлыг хариуцан ажиллах.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-09
БАССЕЙНЫ БАГШ /ГЛОБАЛ ИННОВА СУРГУУЛЬ/

- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу
- Сурагчдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
- Шаардлагата үед хичээл заах
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-09
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /MG Motors/

Автомашинд засвар үйлчилгээ хийх, аливаа эвдрэлийн шалтгааныг оношилж, засах болон ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-09
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Авто машин худалдан борлуулах зах зээлийн судалгаа хийж, худалдан борлуулах, 
Маркетинг, сургалталчилгааны ажлыг удирдан зохион байгуулах, 
Авто машины онцлог, давуу тал дээр суурилсан зар сурталчилгаа, PR хийх, 
Борлуулалтын төлөвлөгөө, орлогын график гаргаж, биелэлтийг хангах, 
Худалдан авагчтай гэрээ, хэлэлцлийг хийх, чанар, стандарт, болон бусад үзүүлэлтийн дата сан үүсгэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-05-07
ХАБЭА-н ажилтан /МТИ/

Компанийн ХАБЭА-н дүрэм журам боловсруулж, батлуулах
ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгөх
Дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх,  хэрэгжилтэд хяналт тавих 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-07
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /МТИ/

Барилга байгууламжийн сантехникийн гадна, дотор шугам сүлжээний угсралт, холболтыг мэргэжлийн түвшинд чанартай гүйцэтгэх
Барилгын сангийн ажил, эхлэх, гүйцэтгэх, дуусгах үйл ажиллагааны хугацаа, төсвийг нарийн төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уялдуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих,
сангийн шугам сүлжээний зураг, болон төсвийн төлөвлөгөөнд шаардлагатай судалгаа хийж, оновчтой шийдэж, зохион байгуулах, уурын шугамын хяналт хийх
Барилга байгууламжийн сангийн бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах, угсралт, гэмтэл сааталыг илрүүлэх, оношилох, засварлах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-06
ЗАХИРЛЫН ЖОЛООЧ

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон тээвэрлэх, туслах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-05-06
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд компанийн дотоод үйл ажиллагаа болон салбар компаниудын өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл, тайлан, төлөвлөгөө, бусад мэдээллээр хангах, 
Захирлын ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, мэдээллээр тогтмол хангах
Уулзалт, зөвлөгөөн, хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах, тэмдэглэл үйлдэх, 
Салбар компаниудын ажлын уяалдаа холбоог сайжруулах, 
Шаардлагатай тохиолдолд хурал, уулзалтын орчуулга хийх, 
Захирлын ажилд туслах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-05-05
SOCIAL DEVELOPER

Байгууллагын олон нийтийн сүлжээн дэх өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэж шинэлэг мэдээ мэдээлэл, контент бэлтгэх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-04
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгыг зураг төслийн дагуу барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, засал чимэглэл болон бусад ажилд барилга захиалагчийн хяналт тавих,
Барилга байгууламжийн төлөв байдлыг, үнэлэх бат бөх чанарыг тооцоолох норм дүрмийн шаардлагыг хангах,
Барилгын төслийг төлөвлөх, хянах, зохицуулах, уяалдуулах ажлыг зохион байгуулах,
Барилгын гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч компаний түүх, үйл ажиллагаа, ижил төстэй хийж гүйцэтгэсэн ажлын түүх, гүйцэтгэлийн чанар, санхүүгийн чадамж болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн судалж, сонгон шалгаруулах,
Барилгын ажлын гүйцэтгэл, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилгын явц, гүйцэтгэл, чанарын талаар хяналт шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах, ажлын явцын тэмдэглэл үйлдэх, тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-02
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /хүнс/

Үндсэн функцүүдээ хариуцан ажиллах
Архив албан хэрэг хөтлөл давхар хариуцна
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-04-28
OФФИС МЕНЕЖЕР

Оффисийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, 
Дотоод үйл ажиллагааг зохион байрулах, 
Удирдах ажилтны өдөр тутмын ажил үүрэгт туслах, 
Уулзалт, хурал зохион байгуулах, 
Компани, алба, нэгжийн уяалдаа холбоог сайжруулах, мэдээллээр хангах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-04-27
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Хятад хэлтэй/

-Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээлийн судалгаа хийж, худалдах, худалдан авах, захиалга үйлчилгээний суваг хариуцан ажиллах,  
-Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийж, нийлүүлэгч компанитай Хятад, Англи хэлээр өдөр тутамд тогтмол харилцаатай ажиллах, 
-Төлөвлөгөө, орлогын график гаргаж, биелэлтийг хангах,  
-Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт, болон бусад үзүүлэлтийн датасан үүсгэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-04-27
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /MG MOTORS/

Суудлын автомашинд засвар үйлчилгээ хийх, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-04-27
МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /MG MOTORS/

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан автомашин худалдан борлуулах компанид 
маркетинг, сургалталчилгааны ажлыг зохион байгуулах 
Бараа бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал дээр суурилсан зар сурталчилгаа, PR хийх 
Борлуулалтын төлөвлөгөө, орлогын график гаргаж, биелэлтийг хангах 
Худалдан авагчтай гэрээ, хэлэлцлийг хийх, чанар, стандарт, болон бусад үзүүлэлтийн дата сан үүсгэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ-ЭРЭГТЭЙ /Барилгын салбар/5 сарын 6. 14:52
  2. БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР5 сарын 6. 15:41
  3. САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ/ МЕНЕЖЕР5 сарын 4. 13:07
  4. САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Барилга/5 сарын 20. 9:22
  5. ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР/Барилга/5 сарын 20. 9:20

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Глобал Бридж Групп. 2007-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.