Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө 200/19 Жем Интернэшнл ХХК-ийн байр

Жем Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-01-31
Химич

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсаны дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
Үйлдвэрт дамжлагын ажилтан- Pepsi Mongolia

Үйлвэрийн үндсэн үйл ажиллагаанд туслах үүрэг гүйцэтгэх
Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийг гүйцэтгэх
Холбогдох бичиг баримт бүртгэх 
АБТ-д заасан чиг үүрэг

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-23
Төслийн менежер-Pepsi Mongolia

Бүтээгдэхүүн болон технологийн хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг багаар хамтран боловсруулах.
Төслийн урт богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах
Компани дээр хэрэгжиж буй ач холбогдол бүхий төслүүдийн уялдааг хангах, тэдгээрийн гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах
Хариуцсан төслүүдийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, явцыг хянах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төсөлтэй холбоотой дотоод болон гадаад харилцагч байгууллагатай харилцах
Гадаад дотоодын харилцагч, түншүүдтэй байгуулж буй гэрээ хэлцлийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжинд нийцүүлсэн байх
Баримт бичиг боловсруулах, эдийн засгийн тооцоолол хийх, тоон үзүүлэлтийг боловсруулж дүн шинжилгээ хийж тайлагнах ур чадвартай
Төслийн санхүүгийн төлбөр тооцоог хянах, тайлан мэдээ бэлтгэх
Бусад АБТ заагдсан үүрэг даалгавар биелүүлэх, өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх, гадны болон дотоод харилцагч түншүүдтэй харилцаж, уулзалт зохион байгуулах

 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-01-26
Агуулахад ачигч ажилд авна.

- Бараа бүтээгдэхүүнийг агуулахад хураах
- Автомашинд бүрэн, бүтэн тоо ширхэгээр ачих, буулгах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-26
Маркетингийн мэргэжилтэн ажилд авна.

- Компанийн үйлдвэрлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд таниулах, 
- Хэрэглэгчдэд сэтгэл татам имидж бүрдүүлж зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлж,   тогтвортой хөгжүүлэх
- Брэнд хариуцан маркетингтийн мэргэжилтнээр ажиллах 
- Үйл ажиллагааны төсөв, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг гаргах, тайлагнах
- Идвэхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний алжыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх
- Эвэнт арга хэмжээ зохион байгуулах, оролцох
- АБТ-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-25
Сургалтын мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, ажилтныг тасралтгүй сургаж, хөгжүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх


Гадаад болон дотоод сургалтын жилийн, сарын төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах, гүйцэтгэлийг хангуулах, үр дүнг үнэлэн дүгнэх

Сургалтын төслийг хэрэгжүүлэх
Ажилтнуудыг суралцахад сургах

Суралцах орчныг бүрдүүлэх төрөл бүрийн арга хэрэгслүүдийг санаачлан, хэрэгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-24
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал /Pepsi Mongolia/

Компанийн зорилго, зорилтын биелэлтийг ханган ажиллах
Компанийн стратегид нийцүүлэн хариуцсан газар, алба, нэгжийн ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хянах
Үйлдвэрлэл, борлуулалт, бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулах, өргөтгөх, өөрийн удирдлагын баг, хамт олныг удирдан чиглүүлж ажиллах
Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх талаар Гүйцэтгэх удирдлагад санал оруулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс гардаг зардал, төсвийг хянах, эрх мэдлийн шийдвэр гарах тогтолцооны дагуу захиран зарцуулах
Бизнес зорилтыг хангахад чиглэж үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах
Өөрийн удирдлагад байгаа газар, албад, нэгжийн бүтцэд өөрчлөлт хийх санал оруулах, бүтэц орон тооны хүрээнд ажиллах  

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-24
Сувгийн аудитор- /Pepsi Mongolia/

- Боруулалтын сувгийн мэдээлэл цуглуулж тоон мэдээлэл дээр анализ хийх 
- Бүтээгдэхүүн борлуулалтын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх
- Сувгийн харилцагч нартай ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэх
- Ажлын байрын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-12
График дизайнер- /Pepsi Mongolia/

- Шинээр зах зээлд нэвтрүүлж буй бүтээгдэхүүнд компанийн имидж болон нэр хүндийг илэрхийлсэн график реклам бүтээх
- Бүтээгдэхүүний сав, баглаа, боодол, шошго загвар дээр ажиллах
- Хэвлэмэл болон дижитал бүх төрлийн сурталчилгааны дизайн гаргах, эх бэлтгэх
- Компанийн брэнбүүк хөгжүүлэн ажиллах
- Компанийн сошиал медиа, контент мэдээллийг бэлтгэх
- Маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
-Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-03
Маркетингийн мэргэжилтэн ажилд авна.

- Компанийн үйлдвэрлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд таниулах, 
- Хэрэглэгчдэд сэтгэл татам имидж бүрдүүлж зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлж,   тогтвортой хөгжүүлэх
- Брэнд хариуцан маркетингтийн мэргэжилтнээр ажиллах 
- Үйл ажиллагааны төсөв, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг гаргах, тайлагнах
- Идвэхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний алжыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх
- Эвэнт арга хэмжээ зохион байгуулах, оролцох
- АБТ-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-19
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

- Компанийн зорилго, зорилтын биелэлтийг ханган ажиллах - Компанийн стратегид нийцүүлэн хариуцсан газар, алба, нэгжийн ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хянах - Үйлдвэрлэл, борлуулалт, бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулах, өргөтгөх, шинэ бизнесрүү орох ажилд өөрийн удирдлагын баг, хамт олныг удирдан чиглүүлж ажиллах - Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх талаар Гүйцэтгэх удирдлагад санал оруулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих - Өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс гардаг зардал, төсвийг хянах, эрх мэдлийн шийдвэр гарах тогтолцооны дагуу захиран зарцуулах - Бизнес зорилтыг хангахад чиглэж үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах - Өөрийн удирдлагад байгаа газар, албад, нэгжийн бүтцэд өөрчлөлт хийх санал оруулах, бүтэц орон тооны хүрээнд ажиллах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-12
График дизайнер- /Pepsi Mongolia/

- Шинээр зах зээлд нэвтрүүлж буй бүтээгдэхүүнд компанийн имидж болон нэр хүндийг илэрхийлсэн график реклам бүтээх
- Бүтээгдэхүүний сав, баглаа, боодол, шошго загвар дээр ажиллах
- Хэвлэмэл болон дижитал бүх төрлийн сурталчилгааны дизайн гаргах, эх бэлтгэх
- Компанийн брэнбүүк хөгжүүлэн ажиллах
- Компанийн сошиал медиа, контент мэдээллийг бэлтгэх
- Маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
-Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-12
Захиалга хуваарилалтын менежер - Pepsi Mongolia

- Харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгж, хувь хүмүүсийн болон бүхий л сувгуудын захиалгыг нэгтгэн, хуваарилалт хийх, хяналт тавих, харилцаа холбоог сайжруулах
- Программ дээрх захиалгын хуваарилтыг хариуцах хянах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-12
Захиалга хуваарилалтын менежер - Pepsi Mongolia

- Харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгж, хувь хүмүүсийн болон бүхий л сувгуудын захиалгыг нэгтгэн, хуваарилалт хийх, хяналт тавих, харилцаа холбоог сайжруулах
- Программ дээрх захиалгын хуваарилтыг хариуцах хянах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-03
Мерчиндайзер- /Pepsi Mongolia/

- Харилцагчийн лангуун дээрх бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу бүтээгдэхүүний өрөлтийг хэвшүүлэх.
- Тогтоосон мерчиндайзингийн стандартыг хэрэгжүүлэх
- Шаардлагатай тохиолдолд харилцагчтай өрөлтийн гэрээ байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, байнгын тогтвортой харилцаатай байх.
- Бусад АБТ-д заасан чиг үүрэг

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Химич1 сарын 31. 9:39
  2. Үйлдвэрт дамжлагын ажилтан- Pepsi Mongolia1 сарын 30. 15:00
  3. Төслийн менежер-Pepsi Mongolia1 сарын 23. 10:40
  4. Агуулахад ачигч ажилд авна.1 сарын 26. 9:43
  5. Маркетингийн мэргэжилтэн ажилд авна.1 сарын 26. 8:39

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Жем Интернэшнл ХХК. 1999-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.