Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө 200/19 Жем Интернэшнл ХХК-ийн байр

Жем Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-21
Импорт хариуцсан мэргэжилтэн

- Гадаад харилцаа хангамжийн татан авалтын төлөвлөгаа гаргах 
- Хил гааль дээр ирсэн ТЭМ, БМ болон тоног төхөөрөмжийг шалган авч баталгаажуулах            баримтжуулах 
- Гаалийн бүрдүүлэлтийн горим бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийх барааны суурь нөхцлийг судлах г.м
-АБТ-ын дагуу заагдсан бусад чиг үүргүүд 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-20
ҮЙЛДВЭРИЙН ДАМЖЛАГЫН АЖИЛТАН

Үйлдвэрлэлийн дамжлагын үйл ажиллагаанд оролцох
ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүрэг;

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-20
ҮЙЛДВЭРИЙН ДАМЖЛАГЫН АЖИЛТАН

Үйлдвэрлэлийн дамжлагын үйл ажиллагаанд оролцох
ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүрэг;

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-20
Харуул хамгаалалтын ажилтан

- Обьект дахь хүмүүсийн хөдөлгөөнд хяналт тавих
- Аливаа эрсдэл, таагүй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх
- Хариуцсан хэсэгтээ аюулгүй байдлын байнгийн хяналт тавих
- Илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах
- Бусад Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-10
Инженер техникийн албаны инженер

-  Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, шалгалтыг тогтмол хийж, хяналт тавьж, засварын төлөвлөгөө гаргаж, засварлах
- Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн судалгаа гаргах
- Үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах 
- Төлөвлөгөө, тайлан мэдээ гаргах г.м

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-12
Ачигч ажилд авна.

- Бараа бүтээгдэхүүнийг захиалгын дагуу бэлдэх
- Автомашинд бүрэн, бүтэн тоо ширхэгээр ачих, буулгах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-17
Микробиолгич

Пивоны үйлдвэрийн дотоод хяналтын лабораторид микробиологичийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах
Үйлдвэрийн дотоод хяналтын лабораторид стандарт, дүрэм, журмыг мөрдөн ажиллах  г.м ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-20
Түгээгч ажилд авна.

- Бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж, цаг хугацаанд нь харилцагч нарт хүргэх
- Төлбөр тооцоог барагдуулах
- АБТ-д заасан бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-12
Жолооч ажилд авна.

- Бүхээгтэй "Bongo"  автомашин барьж түгээлтэнд явна
- Ажлын тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-12
Мерчиндайзер

- Харилцагчийн лангуун дээрх бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу бүтээгдэхүүний өрөлтийг хэвшүүлэх.
- Тогтоосон мерчиндайзингийн стандартыг хэрэгжүүлэх
- Шаардлагатай тохиолдолд харилцагчтай өрөлтийн гэрээ байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, байнгын тогтвортой харилцаатай байх.
- Бусад АБТ-д заасан чиг үүрэг

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-10
Жолооч

Ажлын тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-10
Ачигч ажилд авна

- Бараа бүтээгдэхүүнийг захиалгын дагуу бэлдэх
- Автомашинд бүрэн, бүтэн тоо ширхэгээр ачих, буулгах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-05
Борлуулалтын түгээгч

Харилцагчын захиалгыг түргэн шуурхай хүргэж, харилцагч бүрээс борлуулалтын орлогыг бүрэн авч тухайн өдөрт нь байгууллагын кассанд тушааж өр дутагдалгүй ажиллана. 
 

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-05
Олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн

Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

Компанийн тухай болон бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг төлөвлөж, бэлтгэн боловсруулах.
Мэдээллийн хэрэгсэл, сувгуудаар хэрэглэгч, харилцагчдад хандсан PR мэдээллийг хүргэх, түгээх.
Маркетингийн албанаас боловсруулсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Уулзалт, арга хэмжээг бие даан зохион байгуулах.
Social media-г ашиглан сурталчилгаа хийж, мэдээллийг шинэчлэх.
Компанийн удирдлагуудын илтгэлийг бэлтгэх, хэвлэл мэдээллээр ярилцлага хийх товыг тогтоох, олон нийттэй харилцах албаны ажилтнуудын ажил үүргийг хуваарилах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих.
Зар сурталчилгааны болон хямдралын хөтөлбөрүүд олон нийттэй харилцах хүчин зүйлстэй тохирч байгаа эсэхэд хяналт тавьж, үнэлгээ өгөх.
Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчтэй ажил мэргэжлийн харилцаа тогтоож, үр дүнтэй хамтран ажиллах.
Мэдээлэл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, холбоо харилцааны чиглэлээр байгууллага, агентлаг, хэлтэс тасгуудын ажлыг уялдаа холбоотойгоор удирдаж явуулах.
Олон нийтийг мэдээллээр хангах хөтөлбөрийг зохион байгуулж, олон нийттэй харилцах албаны хүмүүстэй хамтарч үйл ажиллагааны бодлого, арга зүйг боловсруулах.
Компанийн түүхийг хөтөлж, дотоод харилцаа холбооны дэг журмыг сахиулан кино зураг болон видео бичлэгийн түгээх ажлыг удирдаж, кино зургийн санг ажиллуулах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-25
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

- Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил хариуцан зохион байгуулах
- Тушаал, журам, баримт бичиг боловсруулах
- Сургалт, хөгжлийн бүхий л арга хэмжээ, үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулна.
- Бусад чиг үүргийн ажлуудыг гүйцэтгэх
- Байгууллагын соёлыг хурдан ойлгох бусдад түгээх, манлайлах 

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-28
Худалдааны төлөөлөгч

Борлуулалтын сувгийн бүсийн захиалагчаас өдөр тутам бүтээгдэхүүний захиалга авч, сар бүр төлбөр тооцоо хийж өгөгдсөн борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж борлуулалтыг тогтвортой өсгөх;

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-25
Мерчиндайзер

- Харилцагчийн лангуун дээрх бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу бүтээгдэхүүний өрөлтийг хэвшүүлэх.
- Тогтоосон мерчиндайзингийн стандартыг хэрэгжүүлэх
- Шаардлагатай тохиолдолд харилцагчтай өрөлтийн гэрээ байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, байнгын тогтвортой харилцаатай байх.
- Бусад АБТ-д заасан чиг үүрэг

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-28
Гадна талбайн үйлчлэгч ажилд авна

- Компанийн эзэмшлийн талбайг цэвэрлэх
- Бусад Ажлын байрны тодорхололтод заасан чиг үүргүүд

600,000 - 800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Импорт хариуцсан мэргэжилтэн5 сарын 21. 23:42
  2. ҮЙЛДВЭРИЙН ДАМЖЛАГЫН АЖИЛТАН5 сарын 20. 23:38
  3. ҮЙЛДВЭРИЙН ДАМЖЛАГЫН АЖИЛТАН5 сарын 20. 23:38
  4. Харуул хамгаалалтын ажилтан5 сарын 20. 23:30
  5. Инженер техникийн албаны инженер5 сарын 10. 9:00

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Жем Интернэшнл ХХК. 1999-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.