Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Төв аймаг, Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Сүхбаатарын талбай-2 Централ Тауэр, 12-р давхар Утас: +976-77222282

Бүрдэл Майнинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-09-22
НЯРАВ

Бараа хүлээн авах, орлого зарлагын гүйлгээ хийх
Агуулахыг зөв зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

2020-09-25
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖИЛТЭЙ ХАБ-Н АЖИЛТАН

- ЗАСВАРЫН ХЭЛТСИЙН ХАБ-ын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
-Ажил байдлын тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг гүйцэтгэх
-Осол аваараас урьдчилан сэргийлэх 
-Ажилтнуудад давтан зааварчилгаа өгөх
-ХАБ-ын дүрэм журам мөрдүүлэхэд хяналт шаардлага тавих
-Олон удаагын давтамжтай гарч буй эрсдлийг судалж арилгах
-Сургалт тогтмол хийж байх
 

2020-09-25
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖИЛТЭЙ ХАБ-Н АЖИЛТАН

-ЦАХИЛГААНЫ ХЭЛТСИЙН ХАБ-ын үйл ажиллгааг хариуцан ажиллах
-Ажил байдлын тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг гүйцэтгэх
-Осол аваараас урьдчилан сэргийлэх 
-Ажилтнуудад давтан зааварчилгаа өгөх
-ХАБ-ын дүрэм журам мөрдүүлэхэд хяналт шаардлага тавих
-Олон удаагын давтамжтай гарч буй эрсдлийг судалж арилгах
-Сургалт тогтмол хийж байх

2020-09-25
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН-/УАХ,ХММЗХ/-т

-Уул ашиглалтын хэлтэс болон Хүнд машин механизмын засварын хэлтсийн ХАБ-ын үйл ажиллгааг хариуцан ажиллах
-Ажил байдлын тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг гүйцэтгэх
-Осол аваараас урьдчилан сэргийлэх 
-Ажилтнуудад давтан зааварчилгаа өгөх
-ХАБ-ын дүрэм журам мөрдүүлэхэд хяналт шаардлага тавих
-Олон удаагын давтамжтай гарч буй эрсдлийг судалж арилгах
-Сургалт тогтмол хийж байх

2020-09-18
ДИСПЕТЧЕР-/Засварын хэлтэст/

Уулын ажлын гүйцэтгэлийн  мэдээний нэгдсэн  санг үнэн зөв, шуурхай бүртгэж бүрдүүлэхэд оршино./ ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ/

2020-09-24
КРАНЫ АШИГЛАЛТ, АА-НЫ ХЯНАЛТ ХАРИУЦАГЧ

Компанийн краны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч кран өргөлтийн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг Монгол улсын хууль дүрэм, стандартад нийцүүлэх, , ЭМААБО-ны эрсдлийн удирдлагын дагуу хянах, эрсдлийг бууруулах, дотоод хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах.

2020-09-24
КОВШИЙН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажил үүргийн хуваарийн дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2020-09-22
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн анхан шатны болон НББ-ийг бүрэн хөтөлж, баримт бүрдүүлэлт, дансны бичилтийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санхүүгийн тайлан баланс үнэн зөв гаргах зэрэг АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2020-09-17
ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин,техникийн бэлэн байдлын коэффициентыг өндөр байлгахын тулд засварын хэсэг төлөвлөлтийн хэлтсийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, Засварын ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, сайжруулалтыг удирдах, чиглүүлэх, зохицуулах, зохион байгуулах

2020-09-10
ЗАСВАРЫН ОРЧУУЛАГЧ /ЭМЭГТЭЙ/

 
-Англи хэлнээс монгол хэлрүү бичгэн болон аман орчуулга хийх чадвартай
-Монгол хэлнээс англи хэлрүү бичгэн болон аман орчуулга хийх чадвартай
- Сонсох чадвар сайн байх, сонсоод шууд орчуулга хийх чадвартай 
 
 
 

2020-09-17
ТӨЛӨВЛӨГЧ /ЗАСВАРЫН ХЭЛТЭСТ/

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, техникийн бэлэн байдлын коффициентыг өндөр байлгах, техникүүдийн их засварын төлөвлөгөөг гаргаж ҮАТТ-д тусгах болон ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2020-09-17
ЭКСКАВАТОРЫН ОПЕРАТОР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТОНД ЗААСАН АЖИЛ ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ

Уулын мастераас ажлын наряд болон Аюулгүй Ажиллагааны зааварчилгаа авсны дараа ажилд гарах
Ажил эхлэхийн өмнө тойрох үзлэг хийх, хөдөлгүүрийн тосны түвшин, гидрийн шингэний даралт зэргийг хянах
Экскаватороор ачилт хийх, горимын дагуу ачих
Эргэх хөдөлгөөний градусыг хэтрүүлэхгүй байх
Мөргөцгийн ул талбайг тэгш авч явна

2020-09-22
МАРКШЕЙДЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг 

2020-09-22
ТУСЛАХ АЖИЛТАН/ НАСОСЧИН/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2020-09-22
ГЕОДИЗИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2020-09-17
АВТОГРЕЙДЕРИЙН ОПЕРАТОР

Хөрс шороо тээвэрэлж буй тоног төхөөрөмжид эвдэрэл учруулхааргүй технологийн зам хийж гүйцэтгэх.
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу зөөвөр нүүдлийн ажлыг зөв, осол авааргүй хийж гүйцэтгэх болон 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх 

2020-09-21
ДЭД ЗАХИРАЛ

АБТ-Д ЗААГДСАН АЖИЛ ҮҮРГҮҮД

2020-09-09
АВТОКРАНЫ ОПЕРАТОР (Уурхайд)

Тоног төхөөрөмж бусад шаардлагатай зүйлсийг өргөх буулгах, хүргэх, тээврийн хэрэгсэлд  аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу ачих, буулгах үйл ажиллагаандаа ХАБЭА-н дүрэм, зааврыг  дагаж мөрдөх, уурхайн хүрээнд ажиллаж байгаа бүх хэлтэс хэсэг албадын хэмжээнд краны үйлчилгээг үзүүлнэ.

2020-09-18
ЗАСВАРЫН СУРГАГЧ

Ажлын байран дахь сургалтыг явуулах
Дадлагажигч болон мэргэжлийн ажилтныг сурган, чиглүүлэн зааварчилгаа өгөх
Механикийн сургалтын хөтөлбөртэй нийцүүлэн байнгын сургалтыг явуулах, механикийн ажил үүргийг чиглүүлэн зааварчилгаа өгөх
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, сургалтын материал бэлтгэж, сургалтыг хуваарийн дагуу явуулах

2020-09-17
УУЛЫН ДИСПЕТЧЕР

- Уулын ажлыг хамгийн бага зардлаар явуулах боломжийг судлахад суурь болох уулын ажлын гүйцэтгэлийн  мэдээний нэгдсэн  санг үнэн зөв, шуурхай бүртгэж бүрдүүлэх 
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажи үүргийг хийж гүйцэтгэх

2020-09-02
ТЕХНИК ХАРИУЦСАН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Уурхайн нийт техник тоног төхөөрөмжийн засвар ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих
Техникийн сул зогсолтыг багасгах, хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах тал дээр хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

2020-09-02
УУЛ АШИГЛАЛТ ХАРИУЦСАН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Уулын ашиглалт, технологийн үйл ажиллагаанд өдөр тутам хяналт тавих
Уулын ашиглалтын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, биелэлт, ажлын чанар, ажлын зохион байгуулалт ур чадвартай холбоотой тогтмол хяналтыг тавих, дүгнэлт гаргах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх
 

2020-09-02
ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гэрээ хэлцэл, албан бичгийн төсөл боловсруулах
Төрийн болон орон нутгын эрх бүхий байгууллагад компанийг төлөөлөх
Асуудалд хууль зүйн дүгнэлт өгч, эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх 

2020-09-18
ТУСЛАХ АЖИЛТАН/ НАСОСЧИН/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2020-09-18
КЕМП ЗОХИЦУУЛАГЧ

/Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу/

2020-09-17
УСНЫ МАШИНЫ ЖОЛООЧ / ТАЛБАЙ УСАЛГААНЫ/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх
Зам талбай усалгаа хийх

2020-09-02
ХАБЭА ХАРИУЦСАН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Уурхайн ХАБЭА-тай холбоотой бүхий л ажлын хэрэгжилт, хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын мөрдөлтийг хянах
Харуул хамгаалалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийн хийж гүйцэтгэх
 

2020-08-31
ЕРӨНХИЙ ТОГООЧ

 Уурхайн гал тогооны үйл ажиллагаанд тасралтгүй хяналт тавих, удирдлагаар хангах / Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ/

2020-09-10
ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГЧ

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин,техникийн бэлэн байдлын коэффициентыг өндөр байлгахын тулд засварын хэсэг төлөвлөлтийн хэлтсийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, Засварын ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, сайжруулалтыг удирдах, чиглүүлэх, зохицуулах, зохион байгуулах

2020-09-10
Сантехникч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил  үүргийг гүйцэтгэн / кемпийн сантехниктэй холбоотой асуудал цэвэр бохир, халуун хүйтэн ус бэлэн байдалд байлгах/

2020-09-08
ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин,техникийн бэлэн байдлын коэффициентыг өндөр байлгахын тулд засварын хэсэг төлөвлөлтийн хэлтсийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, Засварын ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, сайжруулалтыг удирдах, чиглүүлэх, зохицуулах, зохион байгуулах

2020-09-08
АШИГЛАЛТЫН ГЕОЛОГИЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2020-09-07
ДАМПЫН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх

2020-09-07
ДАМПЫН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх

2020-09-07
КАМЕР ХЯНАГЧ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН АЖИЛ ҮҮРГҮҮД

2020-09-04
УУРХАЙН ТОГООЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2020-09-01
ӨРГӨХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАЛ ХАРИУЦАГЧ

- Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмжийн байнгын найдвартай аюулгүй ажиллагааг хангаж, үйл ажиллагаандаа ХАБЭА-н дүрэм, зааврыг  дагаж мөрдлөг болгон ажиллах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил бусад ажил үүрэг

2020-09-01
АЧАА ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦАГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг
- Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмжийн байнгын найдвартай ажиллагааг хангах,
- Үйл ажиллагаандаа ХАБЭА-н дүрэм, зааврыг  дагаж мөрдөх
-Шинээр тоног төхөөрөмж худалдан авсан тохиолдолд холбогдох бичиг баримтуудыг нь бүрдүүлэх, холбогдох ажиллагааг хийх 

© Бүрдэл Майнинг ХХК. 2014-2020 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.