Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Худалдааны зөвлөх /Брэнд хувцасны дэлгүүр/

- Худалдан авагч, үйлчлүүлэгчтэй найрсаг харилцааг баримтлан стандартын дагуу үйлчилгээг үзүүлнэ - Брэндийн талаарх мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж, үйлчлүүлэгчид ЗӨВ мэдээлэл өгч, борлуулалт хийнэ - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргүүд.

Сошиал менежер /Дельта фүүдс/

PR болон бүх төрлийн медиа контент (мэдээ мэдээлэл, зар сурталчилгаа, тараах материал г.м) боловсруулах, агуулга мессежийг тодорхойлох, ялгаралтай, бүтээлч байдлаар төлөвлөн, гүйцэтгэх; Боловсруулсан контентыг боломжит бүх суваг ашиглан зорилтот сегментэд хүртээмжтэй хүргэх, дамжуулах замаар шинэ харилцагч татах, борлуулалт нэмэгдүүлэх Компанийн сошиал сувгуудыг хөтлөх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, нийгмийн хариуцлага болон аян, компанит ажлын хүрээнд хийгдэж буй хөтөлбөрүүдтэй холбоотой мэдээллийг бэлтгэх, олон нийтэд хүргэх; Сошиал сувгуудад нийтлэх контентын төлөвлөгөөг сар, улирлаар урьдчилан төлөвлөх, батлуулах. Төлөвлөгөөний дагуу олон нийтэд хүргэх, үр дүнг хэмжиж тайлагнах;  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний идэвхжүүлэлттэй холбоотой хэвлэл мэдээлэл болон бусад холбогдох байгууллагуудтай гэрээ хэлцлийг хийх, хамтарч ажиллах;

Шингэн хүнс хариуцсан брэнд менежер /Дельта Фүүдс/

- Шингэн хүнс хариуцан ажиллана - Хариуцсан категори болон брэндийн Маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах - Хариуцсан категорын бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээ хийх, үнийн бодлого гаргах - Шинээр бараа бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх - Харилцагч компаниудад компаниа төлөөлж харилцах тул шийдвэр гаргадаг, нөлөөлөх чадвартай байх  

Сүлжээний борлуулагч /Дельта Фүүдс/

Сүлжээ дэлгүүрүүдэд барааны захиалгыг хугацаанд нь хүргэж борлуулах Няраваас бараа хүлээн авахдаа падааны дагуу тоолж бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хүлээн авах. Хариуцсан сүлжээ дэлгүүрийн барааны буцаалтыг батлагдсан баримт бичиг болон хамтран ажиллах гэрээний шаардлагын дагуу шалгаж авах

Химич технологич /Баруунхараа/

Лаборторийн шинжилгээ судалгаа хийх  Үйлдвэрлэлийг процессийг удирдан чиглүүлэх Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих Судалгаа шинжилгээ явуулах Ажиллах нөхцөл /хэвийн/

Маркетингийн ахлах /Брэнд хувцасны дэлгүүр/

- Брэндийн фэйсбүүк хуудсыг хөгжүүлэх, хариуцаж ажиллах - Маркетингийн ажлыг төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлангийн бүх үе шатуудад хариуцан ажиллах - Дунд түвшний менежер болон бусад менежерүүдтэй хамтран багаар ажиллах - Шинэ санаачлага дэвшүүлэн ажиллах

Борлуулалтын менежер /Орон нутаг/

Орон нутгийн Борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Борлуулалтын тоо ширхэг, нэр төрөл, үнийн дүнгийн төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах Орон нутгийн гэрээт борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх Орон нутгийн гэрээт борлуулагчдыг дэмжсэн, үйл ажиллагааг сайжруулах, урамшуулах хөтөлбөр гаргаж ажиллах

Борлуулалтын албаны дарга /Дельта фүүдс/

-Компанийн борлуулалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж,  борлуулалтын сувгуудад хувиарлах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах. -Борлуулалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй удирдан явуулах. -Компанийн батлагдсан бүтцийн дагуу борлуулалтын албаны ажиллах хүч, хүний нөөцийн орон тоог төлөвлөж нэгдсэн баг хамт олноо зохион байгуулж удирдлагаар хангаж ажиллах. -Компаниас батлагдсан бүтээгдэхүүний үнэ, урамшууллыг хэрэгжилтэнд хяналт тавих. -Жил болон Сар бүрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад чиглэн ажиллаж гүйцэтгэлд 7 хоног, сар бүрээр хяналт тавих, идэвхжүүлэх, биелэлтийн мэдээг холбогдох албан тушаалтнуудад мэдээллэх.  -Барааны нөөцийг борлуулалтын сувгуудад оновчтой хуваарилах, барааны эргэцэд хяналт тавих. -Борлуулалтын суваг, бүс маршрутыг шинээр зохион байгуулах, борлуулалтын ажилтнуудыг хуваарилах, ажилд томилох замаар дотоодын борлуулалтын үйл ажиллагааны шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх,  ажлын үр дүнг хянах.   -Харилцагч бүртэй хийсэн гэрээ хэлцэл, өдөр тутмын борлуулалт, харилцагчдын тоо, борлуулалтын эргэц дээр анхаарч, тэдний үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавин чиг үүргээр ханган ажиллах.  -Үзэсгэлэн худалдаа, эвэнтүүдэд маркетингийн албатай хамтран зохион байгуулж оролцох. -УБ хот болон Хөдөө орон нутгийн гэрээт борлуулагч нарыг сонгон шалгаруулж гэрээ хийж хамтран ажиллах.  Борлуулалтын тайлан мэдээг авч нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж удирдлагад танилцуулах, мэдээллийн урсгалыг удирдах. -Сар бүр санхүүгийн албатай хамтран Улаанбаатар хотын гэрээт борлуулагч нарын агуулах дахь барааны тооллого хийх, авлага хянах -Харилцагч байгууллагуудын гэрээ хэлцэл хийж урт хугацаанд хамтран ажиллах харилцааг үүсгэх, халамжлах  -Харилцагч үйлчлүүлэгчдээс тавьсан санал хүсэлт, гомдолыг хурдан шуурхай компанийн холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэх.   

Хүний нөөцийн менежер /Ажлын цаг 07:00-15:30/

- Хүний нөөцийн үндсэн функцүүдийг хэрэгжүүлэх, сайжруулах - Ажилтнуудын гүйцэтгэл болон бүтээмж, сэтгэл ханамжийг байнга сайжруулан ажиллах - Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах хүний нөөцийн бүхий асуудлыг удирдан зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах  

Барилгын Инженер / Баруунхараа /

Барилга байгууламжийн төлөвийг үнэлэх Бат бөх чанарыг тооцоолон зураг төсөл гаргах Зураг төсөл, инженерийн шийдэл тооцоо, техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох,санал дүгнэлт өгөх,  Ажилтнуудыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах Ажлын төлөвлөгөө, тайлан гарган тайлагнах, гүйцэтгэлийг хянах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх  

Цахилгааны инженер / БаруунХараа /

- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хангамжийн аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах -Өндрийн тодорхой мэдлэгтэй байх    

Автоматжуулалтын инженер /Баруун хараа/

Цахилгаан автоматжуулалтын ажлын зураг болон гүйцэтгэлийн зураг  боловсруулах  Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн жигд тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, тохиргоо хийх, эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, хянах Автомат төхөөрөмжүүдийн механик программыг ашиглах,гэмтлийг оношлох Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөн ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан  бусад ажил үүргийг хийж, гүйцэтгэх  

ХАБЭА инженер / БаруунХараа /

- Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллуулах - Шаардлагатай бичиг баримтуудыг боловсруулж,  шаардлагтай сургалтыг зохион байгуулж орох - ХАБЭА-н хууль, дүрэм журмыг мөрдөн сахиулах - Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, нормыг хангаж ажиллан биелүүлэх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх

Авто инженер / БаруунХараа /

- Компанийн хэмжээнд машин техникийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах - Машин механизмын эвдрэл гэмтлийг хурдан шуурхай засаж ажиллах - Хугацаат болон төлөвлөгөөт засваруудыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Нярав /комплекс/

Бараа бүтээгдэхүүний нярав

Кузов засварын сургалт

Авто машины будаг эсвэл замаскаар сонгож ажиллах боломжтой.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо Тээвэрчдийн гудамж, "Дельта Фүүдс"-ийн байр

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.