Үндсэн хувилбар

Дашваанжил ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Мэргэшсэн нягтлан бодогч

-Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох стандарт, хууль, журам дагуу гүйцэтгэх  -Эд харилцагч нарын  өдөр тутмын тайлан хянах, нэгтгэх тооцоог санхүүгийн тайланд тусгуулах, өр тутагдал үүссэн тохиолдолд төлбөр тавьж барагдуулах -Эд хариуцагч нарын мэдэлд байгаа хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд болон аливаа хөрөнгийн үр ашигтай байдалд хяналт тавина -Хангамжийн бараа материалын хөрөнгийг зохистой түвшинд байлгах,арга хэмжээ авч ажиллах -Бусад ажил үүрэгтэй холбоотой ажлуудаа хийж ажиллах   

Ээлжийн диспетчер

  -Харилцагчдыг үнэн зөв мэдээллээр хангах -Борлуулалтын захиалга хүлээн авч, борлуулагчдад хувиарлах -Компанийн гадна дотно мэдээллийг хурдан шуурхай хүлээн авч цаг алдахгүй мэдээлэл хүргэх -24 цагийн турш дуудлагыг тасралтгүй  хүлээн авч хариуцлагатай эмх цэгцтэй үнэн зөв дамжуулах -Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг хүлээн авч ажиллана.

Эх бэлтгэл Дизайнер

 Компанийн маркетинг төлөвлөгөө, идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөний дагуух бүх төрлийн эх бэлтгэлийг хийх  - Компанийн дотоод гадаад хэрэгцээний дизайны ажил, түүнтэй холбоотой хэвлэлийн ажлыг хариуцан хийнэ.   

Ээлжийн борлуулагч /СХД-Баруунсалаа, Чингэлтэй-Зур

Авто болон ахуйн хий цэнэглэх Хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмж борлуулах Үйлчлүүлэгч харилцагч нарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх  

Ээлжийн борлуулагч-Түгээгч /Яармаг, СХД-5 шар/

Авто болон ахуйн хий цэнэглэх Хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмж борлуулах Үйлчлүүлэгч харилцагч нарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх  

Газрын тос хийн хангамжийн инженер /Дархан/ салбар

АХЦС-уудын  сав тоног төхөөрөмж дээр ажиллана.  Шугам хоолойн засварын ажлыг хариуцан хийж гүйцэтгэнэ.  Түгээгүүрийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллана.  Станцын норм норматив бичиг баримт бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллана.  АБТодорхойлолтод заагдсан бусад  үндсэн ажил үүргийг  гүйцэтгэнэ. 

Маркетингийн менежер /Дархан салбарт/

Маркетинг борлуулалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, гарсан үр дүнг тайлагнах Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, шинжлэх Бүтээгдэхүүний сурталчилгаа, идэвхижүүлэлтийг шинэлэг, оновчтой зөв явуулах Сошиал медиа хуудас хөтлөх Бүтээгдэхүүний нэр хүндийг өсгөх, борлуулалтыг өсгөн нэмэгдүүлэх бодлого, стратеги боловсруулж ажиллах

Орос хэлтэй Гадаад харилцааны менежер

1.ОХУ-ын аж ахуйн нэгж, харилцагч байгууллагуудтай Орос хэлээр харилцаж гэрээ хэлцэл  хийнэ.  

Краны оператор жолооч

Ачилт, буулгалт хийх, Автомашин, механизмын бэлэн байдлыг хангах, Ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Тогооч

- Мэргэжлийн ур чадвартай - Тогтвор сууршилтай ажиллах - Хувийн зохион байгуулалт сайтай - Цаг маш сайн баримтлан ажилладаг байх - Тогооч мэргэжлийн үнэмлэхтэй    

Архив техникийн баримт бичгийн эрхлэгч

-Компанийн хэмжээнд алба нэгжээс ирсэн баримт бичгийг хүлээн авч  архивлах -Ирсэн албан бичгийг ангилан төрөлжүүлэх -Ирсэн албан бичигт холбогдох карт нээх -Удирдлагын шийдвэрийг үндэслэн холбогдох алба нэгжид шилжүүлэх -Өгсөн буцаан авсан гарын үсэг зуруулах -Бусад ажлын байранд заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Барилгын хяналтын инженер

Барилга бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах Зураг төслийн дагуу зохиогчийн хяналт хийх Барилга бүтээцийн тооцоо хийх

Бараа материалын нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Дулааны инженер /ашиглалт/

1. Дулаан хангамж, сантехникийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцах 2. Дулаан хангамжийн зураг төслийн дагуу төсөв, тооцоолол хийх 3. Дулаан хангамж, сантехникийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний дуудлагаар ажиллах 4. ХОН-руу томилолтооор явах боломжтой байх    

Хэмжил зүйн инженер

Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний тактик, ажлын стандарт журмыг (SWP) боловсруулах. Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын ажлыг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх Хэмжлийн эргэлзээ тооцож, үр дүнг боловсруулж, тайлагнах Ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн хангаж ажиллах Багийн гишүүдтэй хэмжих хэрэгсэл шалгах, тохируулах ажлыг хамтарч хийх Хэмжил зүйн үйлчилгээ хийж гүйцэтгэх шилдэг арга туршлагыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх. Даралт, температур, цахилгаан, хязгаарлагдмал орчны агаарын хяналтийн хэмжүүрүүдэд шалгалт х Чанарын хяналтын баримт бичгийн хөтлөлт, түүнийг хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллана

Худалдааны төлөөлөгч

Компанийн борлуулалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, боловсруулах, борлуулалтыг сувгаар, нутаг дэвсгэрээр, харилцагчаар удирдах, харилцагчтай гэрээ байгуулах, харилцагчийн үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх   Борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах үйл ажиллагааг гардан хэрэгжүүлэх Харилцагчийг халамжлах, санхүүгийн зөрчил дутагдал гаргахгүй байх Зах зээлийн болон өрсөлдөгчийн судалгаа хийх Борлуулалтыг өсгөх идэвхижүүлэлтийн бодлогын хүрээнд өөрийн хариуцаж буй бүс нутгийг оновчтой удирдан зохион байгуулах Харилцагчийн санал гомдлыг шийдвэрлэх, удирдлагуудад мэдээлэх

Нефть хийн хангамжийн инженер

- Цахилгаан, дулаан, газрын тос, хийн хангамж, зураг төсөл,  угсралт холболт, тооцоолол, ашиглалтын инженерийн чиглэлээр ажиллана.    

Жолооч

  - Шааарлагатай үед хөдөө орон нутагт томилолтоор явна. - Оффисын хүргэлтийн үйлчилгээний жолооч - Ажлын 5 өдөртэй  - BCD ангилалтай 

ХАБЭА инженер

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж ISO 45001:2018 стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн  тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой дүрэм, журам, зөвлөмж гаргах, ажилтнуудад ХАБЭА-ын чиглэлээр зааварчилгаа өгөх, сургалт зохион байгуулах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, түүний биелэлтийг хангуулах

Хяналтын инженер

- Мэдээлэл технологи суурьтай компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажиллах  - Камер хянах, Камер суурилуулах - Мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах, дүгнэх чадвартай  - Нягт нямбай, ажигч гярхай, үнэн ч шударга - Тууштай зан чанартай байх  

Бүсийн борлуулалтын менежер /УБ/

Өөрийн хариуцсан бүсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана Хамт олноо манлайлж сэдэлжүүлэн, өөрөө багтайгаа хамтран ажиллаж, төлөвлөсөн ажлын гүйцэтэгэлийг хийх Борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах Хариуцсан АХЦС-дын бараа хүргэлтийг хийх

Газрын тос хийн хангамжийн инженер

АХЦС-уудын  сав тоног төхөөрөмж дээр ажиллана.  Шугам хоолойн засварын ажлыг хариуцан хийж гүйцэтгэнэ.  Түгээгүүрийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллана.  Станцын норм норматив бичиг баримт бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллана.  АБТодорхойлолтод заагдсан бусад  үндсэн ажил үүргийг  гүйцэтгэнэ. 

Бүсийн борлуулалтын менежер /УБ/

Өөрийн хариуцсан бүсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана Хамт олноо манлайлж сэдэлжүүлэн, өөрөө багтайгаа хамтран ажиллаж, төлөвлөсөн ажлын гүйцэтэгэлийг хийх Борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах Хариуцсан АХЦС-дын бараа хүргэлтийг хийх

Цахилгаанчин

Авто хий цэнэглэх станцуудын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг тасалдуулахгүй байх, Компанийн техник технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар үйлчилгээг хийх Оффисын цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцаж ажиллах

Эдийн засагч /төлөвлөгөөний/

Эдийн засгийн тооцоо, судалгаа хийх Ирээдүйн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг урьдчилан таамаглах Эдийн засгийн асуудлуудыг тодорхойлж, боломжит шийдлүүдийг санал болгох, төлөвлөгөөнд тусгах Удирдлага болон холбогдох алба нэгжийг эдийн засгийн тооцоо, судалгаа, дотоод тайлан мэдээллээр тогтмол хангах Тоо мэдээллийн дата бааз үүсгэх, норм норматив батлуулах, мөрдүүлэх Асуудал шийдвэрлэх аргачлал ашиглан бизнес процесс болон холбогдох хэрэгслүүдэд дүн шинжилгээ хийж удирдах ажилтнуудад шийдэл гаргахад тусалж сайжруулах зөвлөмжийг өгөх Сайжруулалтын ажлын үр дүнг бататгах үүднээс журам, заавар боловсруулан ажиллана

Механик инженер, ашиглалт

1. Авто баазын ашиглалт, автомашинуудын засавр үйлчилгээ, бүртгэл 2. Хүнд даацын автомашинуудад  үзлэг, оношлогоо, үйлчилгээ үйлчилгээ хийнэ, хийлгэнэ.  3. Жолооч нарын ур чадварыг ойлгодог, зохион байгуулна.  

Хэмжил зүйн инженер

Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний тактик, ажлын стандарт журмыг (SWP) боловсруулах. Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын ажлыг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх Хэмжлийн эргэлзээ тооцож, үр дүнг боловсруулж, тайлагнах Ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн хангаж ажиллах Багийн гишүүдтэй хэмжих хэрэгсэл шалгах, тохируулах ажлыг хамтарч хийх Хэмжил зүйн үйлчилгээ хийж гүйцэтгэх шилдэг арга туршлагыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх. Даралт, температур, цахилгаан, хязгаарлагдмал орчны агаарын хяналтийн хэмжүүрүүдэд шалгалт х Чанарын хяналтын баримт бичгийн хөтлөлт, түүнийг хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллана

Маркетингийн менежер /Дархан салбарт/

Маркетинг борлуулалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, гарсан үр дүнг тайлагнах Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, шинжлэх Бүтээгдэхүүний сурталчилгаа, идэвхижүүлэлтийг шинэлэг, оновчтой зөв явуулах Сошиал медиа хуудас хөтлөх Бүтээгдэхүүний нэр хүндийг өсгөх, борлуулалтыг өсгөн нэмэгдүүлэх бодлого, стратеги боловсруулж ажиллах

Гэрээний мэргэжилтэн

-Компанийн үйл ажиллагаа, төсөлтэй холбоотой гэрээ хэлцлийн төсөл боловсруулах, гадаад  дотоодын хамтран ажиллагч байгууллага, хувь хүмүүстэй гэрээ байгуулах түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, албан бичиг боловсруулах -Гэрээг Монгол улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжид нийцүүлэн сайжруулах, хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн төсөл бэлтгэх, боловсруулах -Компанийг бусад байгууллагад төлөөлөх -Гэрээнээс үүдэлтэй эрсдэл, хүлээж болзошгүй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх, дүгнэлт хийх чадвартай

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

-Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох стандарт, хууль, журам дагуу гүйцэтгэх  -Эд харилцагч нарын  өдөр тутмын тайлан хянах, нэгтгэх тооцоог санхүүгийн тайланд тусгуулах, өр тутагдал үүссэн тохиолдолд төлбөр тавьж барагдуулах -Эд хариуцагч нарын мэдэлд байгаа хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд болон аливаа хөрөнгийн үр ашигтай байдалд хяналт тавина -Хангамжийн бараа материалын хөрөнгийг зохистой түвшинд байлгах,арга хэмжээ авч ажиллах -Бусад ажил үүрэгтэй холбоотой ажлуудаа хийж ажиллах   

Сургалтын менежер /Багшлах боломжтой/

  Хийн түлшний мэргэжлийн зэргийн болон давтан сургалтуудыг хариуцаж явуулах, багш нараа хуваарлах

АРХИТЕКТОР

- Autocad, SketchUp,  Photoshop Limion зэрэг хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн байх. Нэмэлтээр: Microsoft office, 3ds Max ажилладаг бол давуу тал болно. 

Эдийн засагч /Цалин хөлсний/

Компаний бизнесийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн урт дунд хугацааны бодлого-стратегийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх Байгууллагын бизнес-санхүү, цалин хөлсний үр ашгийн тооцоолол, судалгаа шинжилгээ, дата анализ, дүгнэлт, шийдэл гаргах  

Холбоо барих

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.