Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Гандан /16040/, Өндөр гэгээн Занабазарын гудамж, 15 тоот

БОСА Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-01-31
Худалдааны зөвлөх

-Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах
-Хариуцаж буй  брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй     холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах
-Хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл өгч, зөв сонголт хийхэд туслах
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-01-27
Худалдааны зөвлөх

-Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах
-Хариуцаж буй  брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй     холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах
-Хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл өгч, зөв сонголт хийхэд туслах
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-01-17
Системийн шинжээч

Программын судалгаа хийх, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Технологийн (програмчлалын хэл, фреймворк) онцлогт тохирсон оновчтой шийдвэр гаргах
Программын хэрэгцээнд үндэслэн компанид нэвтрүүлэх, сайжруулах, шинэчлэлтийг хариуцна

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-19
Маркетингийн менежер

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй БОСА Холдингийн салбар компаниудад маркетингийн нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлэх  
Маркетингийн стратеги хэрэгжилтийг хангуулах зэрэг ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-23
Ерөнхий нягтлан бодогч

Хариуцсан компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам /МУ-ын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Татварын багц хуулиуд, Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд, Аудитын тухай хууль/-ийн хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж, холбогдох тайлан балансыг хугацаанд нь гаргах
Компанийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн орлого, зарлагын бүрдүүлэлт, анхан шатны бичиг баримтын бүрдэлт, гүйлгээнүүдийг хөтлөх
Бусад санхүүгийн гүйлгээ

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-18
Хөрөнгө ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

Барилга байгууламжийн гадна болон дотоод орчин, зам талбайн тохижилт, зүлэгжүүлэлт, барилгын ашиглалтын явц дахь дотоод эвдрэл гэмтлийн засвар үйлчилгээг зохион байгуулах
Хөрөнгө ашиглалтын насжилтийг уртасгах ажлуудыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг удирдах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-25
Дотоод аудитор

Гишүүн болон охин компаниудын үйл ажиллагааны үр ашиг, нийцтэй байдалд дотоод аудитын шалгалт хийх
Оновчтой, сайжруулах зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, дүн шинжилгээ хийх, тайлан боловсруулах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Аппликейшн хөгжүүлэгч

React native дээр хөгжүүлсэн апп дээр засвар өөрчлөлт нэмэлт хөгжүүлэлт гүйцэтгэх
API хөгжүүлэлтэнд туслалцаа үзүүлэх

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-16
Байгууллага хариуцсан борлуулалтын менежер

Технологийн компанид борлуулалтын төлөвлөгөө гарган, түүнийг хэрэгжүүлэх
Байгууллага хариуцан үйлчилгээний танилцуулга хийж, борлуулалт хийх
CRM бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-18
Санхүүгийн шинжээч

Компанийн эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ажиллах гол арга замуудыг тодорхойлж, эдийн засгийн судалгаа шинжилгээ, санхүүгийн тооцоолол хийнэ

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-17
Худалдааны төлөөлөгч

Улаанбаатар хот болон орон нутгийн хариуцсан бүсүүдийн бүтээгдэхүүний борлуулалт, түгээлтийн системийг өөрийн биеэр удирдан зохион байгуулах
Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, танилцуулах, байршуулах, давтан борлуулалт хийх, шинэ суваг нээх
Борлуулалт маркетингийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-11
Сошиал маркетингийн менежер

Маркетингийн шинэлэг санаа санаачлага гаргаж олон нийтийн сүлжээн дэх хэрэглэгчдийг идэвхижүүлэх
Сошиал орчинд ажиллах төлөвлөгөө гарган, сувгуудын хандалтыг өсгөх
Өдөр тутмын шинэлэг мэдээ мэдээлэл бэлтгэн сошиал хуудсуудад оруулах
Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-16
Программ хөгжүүлэгч /Цалинтай дадлага/

 Программ хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, гардан хийх

400,000 - 600,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-13
Хүний нөөцийн ажилтан

Оффисын өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Компаниас дотоод гадаад албан бичиг гэрээг төлөвлөх, хөтлөх, баталгаажуулах, тэмдэглэл хөтлөнө
Удирдлагын өгсөн чиг үүргийн дагуу ажиллана

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-13
Тооцооны нягтлан бодогч

Санхүүгийн хэлтэст хангамж хариуцаж ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-13
Салбар хариуцсан тооцооны нягтлан бодогч

Салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-13
Ерөнхий менежер

Компанийн стратеги төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, зах зээлд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх чиглэлээр компанийн жил, улирал, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангахад оршино

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-11
Хүний нөөцийн дадлага хийх оюутан

Хүний нөөцийн менежментээр дадлага хийнэ 
Архив албан бичиг хөтлөл, гэрээ байгуулах гэх мэт

320,000 - 400,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Ахлах нягтлан бодогч

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

НББ-ийн стандарт болон хуулийн дагуу компанийн санхүү, татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гарган, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх
Компанийн өр авлагыг насжилтаар ангилан үүссэн өр, авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах, найдваргүй өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэх
Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох бүртгэл тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах
Импортын барааны орлогыг орлогод авч  агуулахын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах
Тооцооны нягтлан болон нярвыг удирдлагаар хангаж ажиллах, хийсэн ажиллыг нь нягталж шалгах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Хүний нөөцийн менежер

* Компанийн хүний нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй үр дүнтэй зохион байгуулах
* Албан тушаалын тодорхойлолтод тусгасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Банкны хамгаалалтын ажилтан

ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-10
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

- Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд турших, нэвтрүүлэх, нэвтрүүлсний дараах мониторинг үйл явцыг хариуцан ажиллах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Нягтлан бодогч /Авлага/

Нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээнд 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-09
Оффис менежер

Оффисын өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах 
Компаниас гарч буй албан бичиг гэрээг төлөвлөх, хөтлөх, баталгаажуулах 
Удирдлагын өгсөн чиг үүргийн дагуу ажиллах 
Оффисын бичиг хэрэг болон бусад хангамжийг хариуцан сар бүр худалдан авалт хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-09
Салбар хариуцсан тооцооны нягтлан бодогч

Салбарт хүлээн авч байгаа болон борлуулалт, буцаалтын бараа, бүтээгдэхүүний орлого зарлагын баримтыг шивэх/программд/
Эд хариуцагч нарын тооцоо, тооллогын тайланг үнэн зөв хийх
Салбар дэлгүүрийн дотоодын тооллого болон төвөөс хийх Хяналтын тооллогыг зохих журмын дагуу хурдан шуурхай зохион байгуулах
Үнийн өөрчлөлтийн дагуу үнийн цаасыг хэвлэн, худалдагчид тараах, байршуулсан эсэхэд хяналт тавих

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-09
Гадаад худалдааны менежер

Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргүүд
 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-06
Чанарын албаны дарга

- ХАБМТ ISO 22000 олон улсын стандарт нэвтрүүлэх баг ахлах, шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
- Хариуцсан нэгжийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах
- Хүнс үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шатанд холбогдох хууль, дүрэм, стандарт, журмын хэрэгжилтийг хангуулах
- АБТ-д заасан үндсэн чиг үүргүүд

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-05
Оффис менежер

Оффисын өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах 
Компаниас гарч буй албан бичиг гэрээг төлөвлөх, хөтлөх, баталгаажуулах 
Удирдлагын өгсөн чиг үүргийн дагуу ажиллах 
Оффисын бичиг хэрэг болон бусад хангамжийг хариуцан сар бүр худалдан авалт хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-05
Механик инженер

- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллана.
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.
 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-02
ХАБЭА менежер

1. Компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх
2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих
3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах
4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах
5.ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих
6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, дүрэм, журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, ажилтанд хариуцлага хүлээлгэх саналаа ажил олгогчид гаргах
7.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-04
Агуулахын жолооч

Хүргэлтийн барааг хүлээн авах 
Барааг салбар дэлгүүрүүдэд заасан цагт хүргэлт хийх 
Харицсан машинаа ариг гамтай эзэмших

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-04
Нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-02
Программ хөгжүүлэгч

Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх
Технологийн судалгаа, шинжилгээ гүйцэтгэж, ашиглах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Худалдааны зөвлөх1 сарын 31. 18:57
  2. Худалдааны зөвлөх1 сарын 27. 13:58
  3. Системийн шинжээч1 сарын 17. 17:02
  4. Маркетингийн менежер1 сарын 19. 12:52
  5. Ерөнхий нягтлан бодогч1 сарын 23. 13:17

Фэйсбүүк хуудас

© БОСА Холдинг ХХК. 1996-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.