Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Бишрэлт Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Ажил олгогчийн брендинг хариуцсан мэргэжилтэн

Группийн хэмжээнд хүний нөөцийн орон тооны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөдөлмөрийн зах зээлээс шилдэг мэргэжилтнүүдийг татах төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх  Employer branding /Ажил олгогчийн брендинг/ улирлын, жилийн төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулан батлуулах  Төлөвлөгөөний дагуу контентуудыг бүтээх, брендингийн хуудсыг хөтлөх, хөгжүүлэх  Хамтран ажиллах байгууллагуудтай харилцах, гэрээ байгуулах

Сургалт хөгжүүлэлтийн ахлах мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго: Группийн хэмжээнд компани тус бүрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын системыг боловсруулан чанартай контентыг бэлтгэж ажилтан бүр өөрийн ажлын байран дээрх ур чадварын зөрүүг арилгахад төвлөрөн ажиллах зорилготой.    Ажил үүргийн хуваарь: Группийн хэмжээнд сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөгөө боловсруулах  Сургалтын контент боловсруулах (онлайн болон танхимын, практик сургалт) Судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт боловсруулах ур чадвартай Дата боловсруулах, сургалтын үнэлгээ хийх  Сургалтыг үр дүнтэй хүртээмжтэйгээр зохион байгуулах, сургалт орох   

Маркетингийн мэргэжилтэн /Fashion/

Маркетингийн жилийн төлөвлөгөө, төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах Сошиал медиа хөгжүүлэх, хөтлөх Бүтээгдэхүүний зах зээлийг судлах, шинжлэх, хүн ам зүйн судалгаа явуулах Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, боломжит худалдан авагчийг татах, тэдгээрийг татах арга замыг эрэлхийлэх Шинэ бүтээгдэхүүн байршуулах зах зээлийг судлах, тоон мэдээллээр удирдлагыг хангах

Маркетингийн мэргэжилтэн /Fashion/

Маркетингийн жилийн төлөвлөгөө, төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах Сошиал медиа хөгжүүлэх, хөтлөх Бүтээгдэхүүний зах зээлийг судлах, шинжлэх, хүн ам зүйн судалгаа явуулах Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, боломжит худалдан авагчийг татах, тэдгээрийг татах арга замыг эрэлхийлэх Шинэ бүтээгдэхүүн байршуулах зах зээлийг судлах, тоон мэдээллээр удирдлагыг хангах

Store Manager (Shangri-La)

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ажилтнуудыг удирдлагаар хангах  Хэрэглэгчийн үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэн, тасралтгүй сайжруулах, борлуулалтыг өсгөх  Хэрэглэгчийн хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлэх, үнэнч хэрэглэгчийг хадгалах, шинэ хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, халамжлах  Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, цаг тухайд нь шийдвэрлэх  Багийн ур чадварыг тасралтгүй сайжруулах, сургах, багийн гүйцэтгэлийг үнэлэх 

Гадаад худалдаа хариуцсан захирал

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, процессыг сайжруулах Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд технологи, инновацын шинэчлэл хийх

Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга

Группийн санхүүгийн урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих Санхүү бүртгэлийн хэлтэсийг удирдлагаар хангах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго: Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ажил олгогчийн брендингийн төлөвлөгөөг гаргаж ажлын байр тус бүрд тохирсон горилогчийг сонгон шалгаруулж ажилд авах процессыг удирдах замаар компанийн бүтээмжийг өсгөх зорилготой.    Ажил үүргийн хуваарь: Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах  Сонгон шалгаруулалтын процессыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд сонгон шалгаруулалт хийх орчин үеийн арга хэрэгслүүдийг судлан хэрэгжүүлэх  Сонгон шалгаруулалтын өдөр тутмын ярилцлагыг бусад алба нэгжтэй хамтран зохион байгуулах 

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын ахлах мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго: Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ажил олгогчийн брендингийн төлөвлөгөөг гаргаж ажлын байр тус бүрд тохирсон горилогчийг сонгон шалгаруулж ажилд авах процессыг удирдах замаар компанийн бүтээмжийг өсгөх зорилготой.    Ажил үүргийн хуваарь: Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын багийн өдөр тутмын ажил үүргийг удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг удирдах  Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах  Сонгон шалгаруулалтын процессыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд сонгон шалгаруулалт хийх орчин үеийн арга хэрэгслүүдийг судлан хэрэгжүүлэх  Сонгон шалгаруулалтын өдөр тутмын ярилцлагыг бусад алба нэгжтэй хамтран зохион байгуулах 

Хуульч

Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журам, хөдөлмөрийн гэрээ бусад гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих Компанийг хууль, шүүх төрийн байгууллагад төлөөлөх, байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах Дотооддоо дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт, шаардлагатай тушаал, шийдвэрийн хууль эрх зүйн үндэслэлийг хянах, санал өгөх

Худалдааны зөвлөх

Брэнд бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчид танилцуулах, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг санал болгох  Үйлчилгээний стандартыг мөрдлөг болгон үйлчүүлэгчийг халамжлах, бүтээгдэхүүний талаарх мэдлэгийг тасралтгүй хөгжүүлэх Худалдан авагчид зөвлөх замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүнийг хариуцан ажиллах

Дотоод аудитор

Эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй, үр ашигтай байдал, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтийг үнэлэх, санхүүгийн нийцлийн, гүйцэтгэлийн болон үйл ажиллагааны аудитыг хийж гүйцэтгэх  Оновчтой хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөмж өгөх, биелэлтийг хангах  Аудитыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх

График дизайнер

Компанийн маркетингийн санаа, хөтөлбөрүүдийн арт, дизайныг төлөвлөх Өрсөлдөгч компанийн болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийн дизайныг судлах Эх бэлтгэлийг хариуцан хэвлэлтэнд хяналт тавих Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх Олон нийтийн мэдээллийн суваг (Facebook, Instagram)-д тавигдах материалын загварыг шинэлэгээр боловсруулах

Мультимедиа дизайнер

Зөвхөн видео, хөдөлгөөнт дүрс, GIF болон интерактив дизайнуудаар хязгаарлагдахгүй гоо сайхны брэндүүдэд зориулсан санаа гаргах  Brand Guidence-ийн хүрээнд ажиллаж, концепц болон өнгө төрхийг бүрдүүлэх  Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалыг бэлтгэх, 

Бренд менежер /Fashion/

Брэндийн нэр хүнд, тогтвортой байдлыг бий болгох ажлын хүрээнд бодлого, стандартыг хэрэгжүүлэх, зах зээлд нэвтрүүлэх, төлөвлөгөөг боловсруулах; Брэндийн татан авалтыг зохион байгуулах буюу төлөвлөх, захиалга бэлдэх, илгээх, хянах, хүлээн авах; Брэндийг нутагшуулах, хөгжүүлэх, маркетингийн үйл ажиллагааг маркетингийн багийн хамт зохион байгуулах хянах тайлагнах; Брэндийн зах зээлийн судалгааг хийж тайлагнах ба өнөөгийн болон хэтийн төлөвийг тодорхойлох; Гадаад харилцагч нийлүүлэгчтэй харилцах бүх харилцааг хариуцан ажиллах; Хариуцан ажиллаж буй ажилтнуудыг удирдан чиглүүлэх, сургах, хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх, багаар ажиллах

Маркетингийн мэргэжилтэн /Beauty/

Маркетингийн жилийн төлөвлөгөө, төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах Сошиал медиа хөгжүүлэх, хөтлөх Бүтээгдэхүүний зах зээлийг судлах, шинжлэх, хүн ам зүйн судалгаа явуулах Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, боломжит худалдан авагчийг татах, тэдгээрийг татах арга замыг эрэлхийлэх Шинэ бүтээгдэхүүн байршуулах зах зээлийг судлах, тоон мэдээллээр удирдлагыг хангах

Бренд менежер /Beauty/

Брэндийн нэр хүнд, тогтвортой байдлыг бий болгох ажлын хүрээнд бодлого, стандартыг хэрэгжүүлэх, зах зээлд нэвтрүүлэх, төлөвлөгөөг боловсруулах; Брэндийн татан авалтыг зохион байгуулах буюу төлөвлөх, захиалга бэлдэх, илгээх, хянах, хүлээн авах; Брэндийг нутагшуулах, хөгжүүлэх, маркетингийн үйл ажиллагааг маркетингийн багийн хамт зохион байгуулах хянах тайлагнах; Брэндийн зах зээлийн судалгааг хийж тайлагнах ба өнөөгийн болон хэтийн төлөвийг тодорхойлох; Гадаад харилцагч нийлүүлэгчтэй харилцах бүх харилцааг хариуцан ажиллах; Хариуцан ажиллаж буй ажилтнуудыг удирдан чиглүүлэх, сургах, хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх, багаар ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж 5-р хороо 48/1 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.