Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД -2 р хороо Ерөнхий сайд Амарын гудамж өөрийн байр

Бэст Вестерн Премьер Туушин Зочид Буудал - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-08
Тогооч

Хоолны технологи картын дагуу амт чанартай хоол зууш хийж үйлчлэх
Тухайн ээлжинд ажиллаж буй ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарийг хийж удирдан зохион байгуулан ажиллана.
Үйл ажиллагаандаа хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн дэглэмийг мөрдөн ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-08
Хоол ундааны албаны менежер

• Ажлын гүйцэтгэлийг төлөвлөх, хянах, батлах; урамшууллын үйл ажиллагааг төлөвлөж, хянах.
• Стратеги төлөвлөгөөнд мэдээлэл, саналаар хувь нэмэр оруулж, рестораны үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэх; үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх;
• Үйлдвэрлэл, бүтээмж, чанар болон харилцагчийн үйлчилгээний стандартуудыг хэрэгжүүлэх;
• Хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тооцоолж, санхүүгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх; жилийн төсөв болосвруулах; зардлыг хуваарилах; зөрүүг шинжлэх; засаж залруулах ажлуудыг хийх.
• Бэлтгэл ажиллагаанд хэсэгчилсэн хяналт тавьж, тоо хэмжээ, зардлыг хянах; хаягдлыг бууруулах; хоол бэлтгэх ажиллагаа өндөр чанартай явагдаж байгаа эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
Сантехникч ажилд авна.

1.1 Захиалга, дуудлагыг шуурхай гүйцэтгэх
1.2 Объектод өөрийн биеэр тойрон үзлэг хийж, сантехникийн засвар үйлчилгээний ажлын жагсаалт гаргах, засаж тордох, техникийн үзлэг, урсгал засварыг тогтмол хийх, хэвийн ажиллагааг хангах
1.3 Дулааны шугамд байгаа гэмтлийг тухай бүрд нь засан, халуун ус болон дулааныг алдагдуулахгүй байх
1.4 Халаалтын үед ус шүүрэх зэрэг доголдлыг шуурхай арилгах
1.5 Өрөө тасалгааны халаалтыг тогтмол тэмдэглэн, дулааны хэмжээ авах
1.6 Обьектын хий авах цэгүүдэд тогтмол үзлэг хийж, шаардлагын хэмжээнд байлгах
1.7 Өглөө бүр ээлжийн слесарийн ажлыг хүлээлцүүлэн гарсан зөрчлийг тухай бүрд нь арилгах
1.8 Зочид буудлын арга хэмжээний чимэглэл, бэлтгэл ажилд оролцон туслах

1.9 Удирдлагаас өгсөн холбогдох бусад үүргийг гүйцэтгэх

Ажлын байрны II үндсэн зорилтын хүрээнд:
2.1 Ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах

2.2 Ажлын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хувцас зэргийг гамтай, нямбай хэрэглэх, өмч хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах, хамгаалж ажиллах
2.3 Засварын ажил хийх явцдаа анхаарал болгоомжтой байж, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу ажиллах
2.4 Халаалт тавихаас өмнө засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн, шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлэн байлгах, ус алдах, хөлдөхөөс сэргийлэх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
Зочин угтах ажилтан / Reception

- Зочныг найрсагаар хүлээн авах, үдэх 
- Зочдод хэрэгцээ шаардлагатай үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлэх
- Зочид буудлын үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдлэг мэдээлэлтэй байх 
- Зочид үйлчлүүлэгчид биеэр болон утсаар мэдээллийг хүргэх 
- Зочны бүртгэл хийх, түлхүүр хүлээлгэн өгөх
- Зочны төлбөр тооцоог хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэх  

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
Өрөө үйлчилгээний ажилтан /нас харгалзахгүй/

 
• Ажлын цагийг ягштал баримтлан ажиллах ба дүрэмт хувцас, гадаад үзэмж, эрүүл ахуйн шаардлагыг компаний дотоод журам болон Өрөө Үйлчилгээний Албаны дүрэм журмын дагуу мөрдөж ажиллана.
• Албаны дарга болон ахлах ажилтны өгсөн үүрэг, зааварчилгаа, хуваарийн дагуу ажиллана.
• Зочдын өрөөг цэвэр байлгах, шинэ зочид ирэхэд өрөөг бэлдэх үндсэн үүрэгтэй.
АЖЛЫН БАЙРАНД ЗААСАН АЖИЛ ҮҮРГҮҮДИЙГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
Дотоод Аудитор

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО
Туушин Зочид буудал ХХК нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаатай холбогдуулан дараах ажлын байрыг зарлаж байгаа билээ.

Дотоод аудитын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх,
үйл ажиллагааны процессыг хамрах талбар бүрээр нь хянах, онцлогт тохирсон дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
Санхүү, бараа материал, хөрөнгийн хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, даган мөрдөж буй хууль дүрмийн биелэлт зэрэгт аудит хийж үнэлэлт өгч, дүгнэлт гарган ТУЗ-ийг мэдээллээр хангах


ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

Компанийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, компанийн зүгээс баримталж буй бодлого, мөрдөж буй дотоод журам, заавар, мөрдвөл зохих бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах, нийцүүлэх арга хэмжээ авах ;
• Санхүүгийн үйл ажиллагаа, НББ-ын санхүү татварын тайлан,баримт бүрдүүлэлт шалгаж тоон мэдээлэл баримтад тулгуурлан санхүүгийн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, дүгнэлт боловсруулах
Аудитын төлөвлөгөө болон хөтөлбөр боловсруулах
• Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хөрөнгийн бүртгэлд аудит хийж нэгжүүдийн үйл ажиллагааны үр ашигтай байдалд мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах.
• Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л эрсдэлүүдийг илрүүлэх.
Эрсдлийг үнэлж эрэмбэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга замыг зөвлөх,
Хяналтын механизм байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, шинээр хяналтыг тогтоох. Шалгалтын дараах эрсдэл буурсан эсэхэд хяналт хийх, арилгах арга замыг тодорхойлох, газар дээр нь зааварлах, зөвлөгөө өгөх
• Аудитын хөтөлбөр буюу төлөвлөгөөг байгууллагын эрсдлийн шалгуур дээр тулгуурлаж бэлтгэх, ТУЗ-өөр батлуулах
• Ажлын талбарт шалгалт хийж үйл ажиллагааг дүгнэж, дотоод хяналтын систем нь хэр хангалттай байгааг тодорхойлох

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-03
Шил шаазан эдлэлийн нярав

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-03
Кассын ажилтан

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллана
- Үндсэн ажил үүрэг
  Зочдын захиалгыг Micros программд үнэн зөв, шуурхай бүртгэж, тооцоог хийх
  Тооцоог хийхдээ билл болон хариулт мөнгийг зочинд өгөх, зочныг үдэх
  Ажилласан хугацааны борлуулалтын тайланг цаг тухайд гаргаж, нягтлан бодогчид өгөх
 
  Бусад ажлуудыг гүйцэтгэх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Борлуулалтын мэргэжилтэн

• Буудлын ресторан, зоогийн газраас үйлчилгээнд гардаг хоол ундааны талаар маш сайн мэдлэгтэй байх
• Хүлээн авалт, хурал уулзалт зохион байгуулагдсаны дараах тайлан мэдээ бэлтгэх .
• Хурал уулзалт, хүлээн авалтын захиалгын урьдчилсан тоймын талаар удирдлагад танилцуулах .
• Харилцагч, хэрэглэгчидтэй эргэх холбоо үүсгэх мөн шинэ хэрэглэгч үйлчлүүлэгч олох .
• Өрсөлдөгч бусад буудлуудад явагдаж буй хурал, арга хэмжээний судалгааг тогтмол хийх
• Харилцагч нарт буудлын үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг захидал харилцаагаар өгөх болон биечлэн дагуулж яван үзүүлж танилцуулах
• Жилийн нийт борлуулалт, орлого, ашгийг таамаглаж, үнийн бодлого үйл ажиллагааны зардал, өрсөлдөөний давуу ба сул тал, эрэлт нийлүүлэлт болон зах зээлийн шинжилгээ хийх
• Үйл ажиллагааны нийт төсөв зардлыг тооцоолж, борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах
• Борлуулалтын санал, мэдээлэлд тулгуурлан урт хугацааны зорилгоо тодорхойлж түүнд хүрэх бизнес төлөвлөгөө, стратеги боловсруулахад оролцох, хувь нэмрээ оруулах
• Борлуулалтын зорилго, зорилттой уялдуулж зар сурталчилгаа, идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх, сайжруулах
• Байгууллагын нэр хүндийг хамгаалж, мэдээллийн нууцыг хадгалах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Лифт, камерын ажилтан

Ажил үүргийн тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
Цаг сайн баримталдаг
Үнэнч ,шудрага
12 цаг ажлаад 36 цаг амрах ээлжийн хуваариар ажиллана.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
Тооцооны нягтлан бодогч

- Зочид буудлын бүртгэл тооцоог хууль тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх
- Санхүү болон аж ахуйн холбогдолтой баримт бичгийг бүрдүүлж, зохих журмын дагуу цэгцлэх, хадгалах, архивт шилжүүлэх
- Зочид буудлын эд хөрөнгийн тооцоог хийж, өмчийн хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих
- Хангамжийн материалын бүртгэл, тайлан тооцоог гаргах
- Няравын тайланг хүлээн авах, хянах
- Бараа материалын бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих
- Сар бүр няравтай хамтран тооллого хийж, тайланг хянах
- Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын цаг тухай бүрт нь биелүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Агаар сэлгэлт, хөргөлтийн инженер

Барилгын агаар сэлгэлт хөргөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног тохөөрөмж /хөргүүр, эргэлтийн насос, хөргөлтийн үзель гэх мэт/ болон тоноглолуудын /файнколь, агаар солилцооны зонтнууд, салхивчны хоолой, агаар өгөх, сорохын автомат хавхлага гэх мэт/ байнгын болон хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах.
Дээрх инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, тоноглолын үзлэг, засвар үйлчилгээг бүрэн хариуцана.
Шинээр сольж буй тоноглолын чанар байдлыг хянаж ажиллах.

 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Дулаан, цэвэр бохир усны инженер

 

Барилгын ариутгах татуургууд, дулаан хангамжийн гадна блоон доторх инженерийн шугам сүлжээ, угсрагдсан тоног төхөөрөмж /насос, дулаан солилцуур, автомат тохируулга, цахилгаан бойлуур гэх мэт/ тоноглолуудын /суултуур, угаагуур, писсуар ванн, шүршүүр, галын ус шүршүүр, энгийн гал унтраах хошуу гэх мэт/ байнгын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах,


Дээрх инженерийн шугам сүлжээ болон тоног төхөөрөмж, тоноглолын заавар, үзлэг үйлчилгээг бүрэн хариуцана.
Дулааны болон ариутгах татуургын систем, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, угсрагдсан тоноглолуудын үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол хийлгэх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Зохион байгуулагч / Restaurant Supervisor

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
Ресторан, лоунжийн менежер

Зочид буудал, рестораны менежментэд суралцсан байх
Сургалт зохион байгуулах, удирдан зохион байгуулах чадвар, туршлагатай
Зочид буудлын дэргэдэх ресторанд ажиллаж байсан бол давуу тал болно
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
Бариста

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллана. 2 гараад 2 амарна.
Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх санаа, санаачлагатай ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
АХЛАХ ТОГООЧ

Зочид буудал, зоогийн газрын үйл ажиллагаа болон дүрэм журамд нийцүүлэн зочдод үйлчилгээг дээд зэргийн түвшинд хүргэх, хурдан шуурхай, халуун дотноор бүх захиалгыг хүргэж, зочдод рестораны бүх хэсэгт эерэг дүр төрх, цэвэр орчинг бүрдүүлж ажиллах,
Хоол үйлдвэрлэл болон зочдын сэтгэл ханамжид тогтмол анхаарах, бүхий л үйл ажиллагаанд биечлэн оролцох,
Гал тогооны цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн стандартын зааварчилгааг мөрдөж ажиллахад ажилчдад хяналт тавих,
Рестораны гал тогооны ажилчдыг өдөр тутмын зааварчилгаагаар хангах,
Ажилтнуудын цагийн бүртгэлийг хийх, ажиллах цагийн хуваарийг зохиож, хяналт тавих,
Рестораны гал тогооны ажилчдыг сургах, дадлагажуулах /Шаардлагатай бүхий л сургалтыг хийх
Рестораны онцлог, баяр ёслол, цаг үеийн бүхий л хугацаанд тохирсон хоолны меню-г гаргах, хоолны технологи картыг боловсруулах,
Захиалагч болон үйлчлүүлэгчтэй харилцах, шийдвэр гаргах
Бараа материалын захиалга хийх, татан авахад оролцох, зарцуулсан бараа материалын тайланг гаргах,
Рестораны түүхий эд, материалын өдөр тутмын орлого зарлагын тооцоонд хяналт тавих,
Гарсан санал, гомдолыг хамгийн бага зардлаар цаг тухайд нь оновчтой шийдвэрлэх,
Менюний талаар ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх, меню шинэчлэхэд оролцох
Компаний үйл ажиллагаа, дүрэм журмыг чанд мөрдөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Эдийн засагч

Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, компанийн эрсдлийн удирдлагын хүрээнд бодит эрсдлийг үнэлэх, бууруулах чиглэлээр эдийн засгийн санал дүгнэлт гаргаж, компаний удирдлагад зөвлөмж өгөх
- Санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ  хийх
- Компаний санхүүгийн байдалд үнэн зөв шударга үнэлгээ өгөх
-  Компаний санхүүгийн хяналтын давуу ба сул талыг үнэлэх
-  Санхүүгийн бодлогын шийдвэрт зөвлөгөө өгөх
-  Бизнес ба нягтлан бодох бүртгэлийн системд шалгалт хийн цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын зөвлөмж гаргах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Дотоод хяналтын ажилтан

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа буюу Хоол үйлдвэрлэл болон зочид буудлын үйлчилгээний үр ашигтай байдлыг хангаж ажиллахад хяналт тавих,

 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
Тогооч /bakery/

Хоолны технологи картын дагуу амт чанартай нарийн боов,бялуу хийж үйлчлэх
Тухайн ээлжинд ажиллаж буй ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарийг хийж удирдан зохион байгуулан ажиллана.
Үйл ажиллагаандаа хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн дэглэмийг мөрдөн ажиллана.
Бэлэн болсон нарийн боов,бялууг өнгө үзэмжтэй таваглан чимэглэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
Клаб лоунжийн ажилтан

Ажил үүргийн тодорхойлолтонд заасан ажил  үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-02
Тогооч

Хоолны технологи картын дагуу амт чанартай хоол зууш хийж үйлчлэх
Тухайн ээлжинд ажиллаж буй ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарийг хийж удирдан зохион байгуулан ажиллана.
Үйл ажиллагаандаа хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн дэглэмийг мөрдөн ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© Бэст Вестерн Премьер Туушин Зочид Буудал. 1990-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.