Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, БГД, 2-р хороо, 25-р эмийн сан Ази Товер Ази Фарм компанийн байр

Ази Фарма ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-09-23
Гадаад харилцаа, худалдан авалтын албаны дарга

1. Гадаад, дотоод худалдан авалтын албаны бодлого төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх. 
2. Албаны ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах
3. Баг хамт олныг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, манлайлах
4. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг бүрэн хангаж ажиллах
5. Худалдан авалтын үйл ажиллагааг өндөр түвшинд гүйцэтгэх мэргэжлийн өндөр ур чадвар, харилцааны ур чадвар зэргийг хослуулан ажил гүйцэтгэх хурд сайтай байх
6. Эрүүл мэндийн салбарт, эм ханган нийлүүлэх төвд худалдан авалтын чиглэлээр удирдах шатны ажил эрхэлж байсан туршлагатай бол үнэмлэхүй давуу тал болно.
7. Барааны нөөцийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, удирдах

2021-09-22
МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн маркетингийн бодлого, төлөвлөлтий боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах
Борлуулалт дэмжих маркетингийн  ажлуудыг удирдан зохион байгуулах 
Маркетингийн албыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэгт ажлуудыг хариуцаж ажиллана

 
 
 

2021-09-17
GREEN ERP ХАРИУЦСАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

- Хүний нөөцийн Green ERP программыг  хариуцан, системийн болон үйл ажиллагааний хэвийн байдлыг хангуулж ажиллана.
- Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд админ эрхийн тохиргоог хийж, байгууллага нэгжийн цагийн бүртгэлтэй холбоотой дэмжлэг үзүүлж ажиллах
- Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функциудын хэрэгжилтийг чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлж, цаашдын автоматжуулалт  хөгжүүлэлтийг хариуцаж ажиллана.
- Green ERP системийн хэрэглээтэй холбоотой ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж орох
- Green ERP системийн өргөн цар хүрээтэй мэдлэгтэй байвал давуу тал болно.

2021-09-16
Гүйцэтгэх захирлын ажлын албаны дарга

Ажлын байрны тодорхойлолт тусгагдсан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2021-09-16
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

 Маркетингийн болон борлуулалтын бодлого стратегийг тодорхойлж, группын хэмжээнд бүтээгдэхүүний бодлого тодорхойлж, идэвхижүүлэлтийн цогц үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
Шинэ салбар нээх байршил, талбайн судалгаа хийх, эдийн засгийн тооцоолол гаргах, гүйцэтгэлд хяналт тавих 
Албаны  бүхий л үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах 
Шинэ төсөл, тендерийн бичиг баримт боловсруулах 
АБТ-д заагдсан бусад үндсэн үүргүүдийн хүрээнд ажиллана.

2021-09-16
ПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

 

Байгууллагын үндсэн болон бусад системийн хөгжүүлэлтийг хариуцаж ажиллана.

2021-09-16
СУРГАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын бодлого, стратеги, төлөвлөлттэй уялдсан сургалтуудыг хариуцан зохион байгуулах, гүйцэтгэх, хянах үүрэгтэй. 

2021-09-16
БҮСИЙН МЕНЕЖЕР /эмч зүйч/

Хариуцсан орон нутаг дахь Эм ханган нийлүүлэх төвүүдийг удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааны бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллах
Хариуцсан  борлуулатыг нэмэгдүүлэх, зорилтод хүрэхэд хамтран ажиллах
Хариуцсан салбаруудын ажилтнуудын ур чадварыг үнэлэх, сургах ажлуудыг тогмтол хэрэгжүүлэх

2021-09-16
ХУУЛЬЧ

Байгууллагын хууль, эрх зүйтэй холбоотой бүх ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах
Гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих, холбогдох үйл ажиллагаануудыг хариуцаж ажиллах
Хугацаа хэтэрсэн авлагыг шүүхээр шийдвэрлүүлэх 
Хуулийн зөвлөгөө өгөх, альваа үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн талаас шаардлага хангаж буй байдалд хяналт тавих
Байгууллагыг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх
Тушаал, шийдвэр бичиг баримт, гэрээний хуулийн нийцлийг шалгах
Байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах бүх шатны шүүхэд төлөөлөн оролцох

2021-09-16
Санхүүгийн аудитор

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, НББ-ийн хөтлөлтийг НББОУС, холбогдох хууль дүрэм журам, тушаал тогтоол, төсөв зэрэг шийдвэрийн дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих замаар гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
Санхүүгийн менежментийн хэрэгжүүлэлтэнд хяналт хийх замаар компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах
Компанийн дээд удирдлагыг удирдлагын тоон мэдээллээр хангах
Аудитын төлөвлөгөө болон хөтөлбөр боловсруулан тайлагнах

2021-09-16
Дизайнер

Ази Фарма Трейд ХХК-нд харъяалагдаж  тухайн барааны постер болон рекламанд шаардлагатай эх бэлтгэх, жортой болон жоргүй эмийн эх бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэх
Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн хүрээнд ашиглах эх бэлтгэлийн дизайныг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

 

2021-09-16
ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР

Харилцагчийн тогтвортой харилцааг бий болгох
Авлагын менежмент хэрэгжүүлж ажиллах 
Зах зээлд шаардлагатай болон идэвхжүүлэлт хийгдэж буй эм барааг эмч төлөөлөгчийн албатай хамтран харилцагч нарт байршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
АБТ заасан бусад үүрэг

2021-09-14
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

- Байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагааний тогтвортой байдалыг хангах, Хүний нөөцийн менежментийн функциудын хэрэгжүүлэлтийг хариуцаж ажиллана. 
- Ур чадварыг сайжруулахад чиглэсэн зорилтод төслүүдийг удирдах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
- Байгууллагын хүний нөөцийг хөгжүүлэх процессийг бий болгож, хэрэгжүүлэх,  удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, хянах
- Хүний нөөцийн үндсэн функцуудыг сайжруулах, шинэчлэх бодлого, зарчмыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах, хянах.
- Green ERP Хүний нөөцийн программын дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх ба үйл ажиллагааг хариуцаж, хөгжүүлэлтийг хангаж ажиллана. 

2021-09-09
ЭМЧ-ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Байгууллагын эксклюзив бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх,
Эмч нарт болон бусад хамтран ажиллах талуудад бараа бүтээгдэхүүний онцлог шинж, хэрэглээний ач холбогдол зэрэг шаардлагатай мэдээллийг  таниулахтай холбоотой үйл ажиллагаа зохион байгуулах, холбогдох сургалт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
Бүтээгдэхүүний онцлог мэдээллийг үнэн зөв мэдээллэж, зах зээлд хүргэх
Үйл ажиллагааний хэрэгжилт, үр дүнд судалгаа шинжилгээ хийж, тайлан мэдээ боловсруулах 
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хариуцсан үйлдвэрийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг биелүүлж ажиллана.

2021-09-08
ЖОР БАРИГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн чиг үүрэгт ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.
Зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин хөлс болон тогтвортой үйл ажиллагаа, эрч хүчтэй хамт олон таныг хүлээж байна. 

2021-09-08
ҮЙЛЧЛЭГЧ

Сүлжээ эмийн сангийн газарт үйлчлэгч ажилд авна.
Харъяалагдаж ажиллаж буй салбарын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хангаж, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж ажиллана.
 

2021-09-06
СУПЕРВАЙЗЕР- /Ази Фарма Дистрибьюшн ХХК/

Борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжиж, борлуулалтын сувгуудын барааны зохистой нөөц, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааний төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Нөөцийн удирдлага, промоушн, хэлэлцээр хийх өндөр чадвартай.
Мерчиндайзингийн мэдлэгтэй, борлуулалтын салбарт 2-с дээш жил ажилласан. 

2021-09-06
ТОГООЧ

* Нөөцийн газрын ажилчдын хоол хийж үйлчилнэ. 
* Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 
* Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж ажиллана. 

2021-09-06
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцан ажиллаж байгаа нийлүүлэгч нарын барааны худалдан авалтыг зохистой хэмжээнд /тасалдал, илүүдэлгүй/  байгууллагад ашигтай хувилбараар тогтвортой хангаж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан бусад чиг үүрэгт ажлуудыг хариуцаж ажиллах

2021-09-06
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцан ажиллаж байгаа нийлүүлэгч нарын барааны худалдан авалтыг зохистой хэмжээнд /тасалдал, илүүдэлгүй/  байгууллагад ашигтай хувилбараар тогтвортой хангаж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан бусад чиг үүрэгт ажлуудыг хариуцаж ажиллах

2021-08-31
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэж, хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд НББ-ийг хөтлөх

© Ази Фарма ХХК. 2002-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.