Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 22, Олимпик Резиденс, 202 тоот

Азиа Пасифик Инвестмэнт Партнерс ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-21
Худалдааны төлөөлөгч

 

Үйлчлүүлэгчид таалагдсан барааны шинж байдал, чанарын талаар мэдээлэл өгөх, үнэ, төлбөрийн хэлбэр, үнийн мэдээлэл өгөх
Бараа, бүтээгдэхүүний төлбөрийг янз бүрийн хэрэгслээр хүлээн авах, бэлэн мөнгө бүртгэгчийг ашиглан борлуулалт бүртгэх, тооцоог хийх
Бүтээгдэхүүний нөөцийн бүртгэл зэрэг нөөцийн менежментийн ажилд туслах, барааны нөөц татан авалтад оролцох, худалдах барааг өрөх, дэлгэх, худалдагдсан барааг ороох, боох, худалдаалах барааг агуулахаас зөөж авчрах, өрөх
Шаардлагатай бол барааг баглан боож, хүргэж өгөх ажлыг зохион байгуулах, төлбөрийн нэхэмжлэх, баримтыг бичиж бэлтгэх
Холбогдох бусад үүргийг гүйцэтгэх, бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
Мөнгөн Хөрөнгийн Нягтлан Бодогч

Группын шууд болон шууд бус эзэмшлийн охин компаниудын мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын хөдөлгөөнийг холбогдох дүрэм журмын дагуу үнэн зөв хөтөлж, анхан шатны баримт бүрдүүлэх, төдбөрийн гүйлгээг гүйцэтгэх
 

Группын нийт мөнгөн хөрөнгийн өдөр тутмын гүйлгээг зохицуулах
Мөнгөн хөрөнгийн дансны үлдэгдэлд хяналт тавьж, эрх бүхий удирдлагуудыг мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл болон гүйлгээний талаарх мэдээллээр хангах
Компанийн харилцах данс байршиж байгаа банкуудтай хамтран ажиллах, гүйлгээтэй холбоотой гарах аливаа эрсдлийг бууруулах тал дээр анхаарч ажиллах
Кассын няравын ажилд хяналт тавьж, өдөр тутмын кассын үлдэгдлийг баталгаажуулах
Журамд заасан хугацаанд банкны тулган баталгаажуулалт хийх
Группын компаниудад харилцах данс нээх болон хаах үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу хийж гүйцэтгэх
Мөнгөн хөрөнгийн үйл ажиллагааны журамд заагдсан бусад үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
Тооцооны нягтлан бодогч

Рестораны үйл ажиллагаатай холбоотой орлого зарлагын гүйлгээг хийх
Кассын тайлан, харилцахын тайлан бэлтгэх
Тооллого бараагаа хийж үр дүнг тайлагнах 
Харилцагч байгууллагуудтай улирал, хагас жил, жилийн эцэст өр авлагын тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баримтаар баталгаажуулах, өр авлагыг холбогдох ажлтнуудтай хамтарч тухай бүр барагдуулах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-01
Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч / агент /

Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд компанийг төлөөлөн үйлчлүүлэгч , харилцагч нарт үл хөдлөх эд хөрөнгийн талаар мэдээлэл өгөх, түүнийг хөлслөх, хөлсүүлэх, худалдах, худалдан борлуулах үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор холбоо тогтоох, шаардлагатай мэдээллээр хангах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, компанийг бусдад эерэгээр сурталчлах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-29
HUMAN RESOURCES SPECIALIST

The HR specialist is responsible for employment policies and procedures, overseeing payroll and rewards and recognition programs as well as managing workplace safety initiatives. Along with administering employee-benefit programs, the HR Manager role involves finding, screening, recruiting new job applicants, and developing training and development programs for all employees.

Responsibilities:
✔Managing company staff, including coordinating and supporting the recruitment process
✔Onboarding newcomers to the company
✔Determining suitable salaries and remuneration
✔Providing the necessary support systems for payroll requirements
✔Developing adequate induction and training
✔Supporting employee opportunities for professional development
✔Managing succession planning of staff
✔Assisting with the performance management and review process

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-29
Marketing Specialist

*To be considered for this role you must have knowledge of Hubspot or similar CMS systems, as well as extensive experience in social media marketing and advertising.*
 
Roles and responsibilities:
 

Create and design advertisements and marketing campaigns for the company from conception to completion, with little support needed
Plan and control the company's social media channels, display advertising, email marketing, the company website, and marketing databases
Develop and monitor campaigns and campaign budgets, providing timely updates to the rest of the team when required
Grow the company’s digital assets traffic and enable digital growth 
Monitor the primary marketing metrics to establish the effectiveness of online advertising, by creating and maintaining a social media dashboard with KPI’s
Report on the performance of digital marketing activities and compare the results against key performance indicators and ROI
Review the brand message regularly to ascertain its consistency
Develop a workable and comprehensive digital marketing strategy
Analysis of end-to-end consumer experience in different digital channels
Identify the latest digital technologies and current digital trends affecting the industry

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-29
Бараа материалын нягтлан бодогч

*Бараа материалын бүртгэл хөтлөх, орлого, зарлагыг санхүүгийн анхан шатны баримтаар зохих журмын дагуу үнэн зөв хөтлөж тайлагнах
*Няравуудын бараа материалын тооллогыг улирал бүр хийх, шаардлагатай тохиолдолд гэнэтийн тооллогыг зохион байгуулж зохион байгуулж хийх, үр дүнг ерөнхий нягтлан бодогч болон группын ерөнхий нягтлан бодогчид танилцуулах
*Няравуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах болон тэдний ажил үүрэгтэй холбоотой заавар зөвөлгөөг байнга өгч, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллах
*Нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой баримт материалыг үдэж цэгцэлж ,файлыг хадгалах, архивлах
*Хариуцсан компаниудынхаа бэлтгэн нийлүүлэгч,харилцагч байгууллагууд болон бусад холбогдох байгууллага, хувь хүмүүстэй тооцоо нийлэх, үүссэн өр, авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээг авах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-29
Recruiting manager

 

Complete human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results
Build networks to find qualified candidates
Administer payroll and maintain employee records
Recruiting staff this includes developing job descriptions and person specifications, preparing job adverts, checking application forms, shortlisting, interviewing and selecting candidates, attending various networking events
Maintain the internal candidate database (e.g. updating contact information, candidates’ geographical locations, and availability for new work)
Develop and implement recruitment strategies, tactics, funnels, and procedures

 

1,500,000 - 1,800,000Сүхбаатар аймаг
2022-07-29
Мөнгөн Хөрөнгийн Нягтлан Бодогч

Группын шууд болон шууд бус эзэмшлийн охин компаниудын мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын хөдөлгөөнийг холбогдох дүрэм журмын дагуу үнэн зөв хөтөлж, анхан шатны баримт бүрдүүлэх, төдбөрийн гүйлгээг гүйцэтгэх
-Группын нийт мөнгөн хөрөнгийн өдөр тутмын гүйлгээг зохицуулах
-Мөнгөн хөрөнгийн дансны үлдэгдэлд хяналт тавьж, эрх бүхий удирдлагуудыг мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл болон гүйлгээний талаарх мэдээллээр хангах
-Компанийн харилцах данс байршиж байгаа банкуудтай хамтран ажиллах, гүйлгээтэй холбоотой гарах аливаа эрсдлийг бууруулах тал дээр анхаарч ажиллах
-Кассын няравын ажилд хяналт тавьж, өдөр тутмын кассын үлдэгдлийг баталгаажуулах
-Журамд заасан хугацаанд банкны тулган баталгаажуулалт хийх
-Группын компаниудад харилцах данс нээх болон хаах үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу хийж гүйцэтгэх
-Мөнгөн хөрөнгийн үйл ажиллагааны журамд заагдсан бусад үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-19
Тооцооны нягтлан бодогч

Рестораны үйл ажиллагаатай холбоотой орлого зарлагын гүйлгээг хийх
Кассын тайлан, харилцахын тайлан бэлтгэх
Тооллого бараагаа хийж үр дүнг тайлагнах 
Харилцагч байгууллагуудтай улирал, хагас жил, жилийн эцэст өр авлагын тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баримтаар баталгаажуулах, өр авлагыг холбогдох ажлтнуудтай хамтарч тухай бүр барагдуулах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
DIGITAL MARKETING MANAGER

Responsibilites: 


Plan, develop, and execute integrated digital marketing campaigns, marketing communications, and public relations activities including social media, website, email, print, search engine, and other strategies


Oversee web development, content creation, and active engagement efforts of the firm’s 30 web sites, blogs, and social media footprints


Liaise with international advertising agencies for the creation and execution of marketing plans, electronic data mailings, videos, commercials, outdoor display advertisements such as billboards and buses, and corporate events


Coordinate and lead efforts to participate in numerous conferences in Hong Kong and London throughout the year, creating all necessary marketing collateral, networking meetings, and follow-up to ensure the greatest ROI for these events


Support marketing communications including public relations, advertising, white papers, seminars, and events

Develop and monitor key performance indicators of marketing efforts

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
SOCIAL MARKETING MANAGER

Roles and responsibilities:
 

Plan and control the company's social media channels, display advertising, email marketing, the company website, and marketing databases
Identify the latest digital technologies and current digital trends affecting the industry
Create a regular publishing schedule and promote content through social advertising
Implement a content editorial calendar to manage content and plan specific, timely marketing campaigns
Integrate all channels of marketing (social media, SEO, content marketing, email, print and digital marketing)
Manage or oversee all social advertising campaigns

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
Pizza Chef

Pizza Chef will be responsible for preparing pizza dough, slicing and chopping toppings like vegetables and meats and executing customer's orders considering special requests.
 

Prepare pizzas out of our menu and based on custom orders
Bake a wide variety of pizza doughs, including thin crust, thick crust and cheese-stuffed
Make fresh tomato and other special pizza sauces
Wash and chop vegetables (for example, tomatoes, peppers, onions and mushrooms)
Cut, slice and grill meats like chicken, ham and beef
Monitor food stock and place orders, as needed
Recommend new recipes to update our menus
Maintain a clean cooking station and sterilize equipment

 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
Барилгын туслах

Барилгын талбайд явагдаж буй аж ахуйн ажилд туслан гүйцэтгэх, бараа материал зөөх, буулгах гэх мэт
Инженерүүдийн өдөр тутмын үүрэг даалгаврын дагуу барилга угсралтын ажлын явцад туслах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
Property Services Manager

Supervises and trains all property associates
Creates positive, welcoming, supportive environment for tenants, visitors, and property associates
Maintains vacancy information as required by syndicators
Utilizes selection and retention strategies to maintain 100% occupancy level
Maintains knowledge and awareness of corporate in/out migration, property competition, and other market conditions affecting leasing and operations
Maintains building security measures, ensuring proper incident documentation and notification to management, owners, and insurance carriers
Maintains familiarity with all procedures and requirements of accounts payable and accounts receivable
Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; planning renovations and arrange for engineering to execute on the completion of request
Leads tours of property, showing vacant units and marketing property amenities as needed
Ensures property’s filing system is maintained and includes tenant, applicant, accounting, and vendor and contract files
Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing data and trends

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
Project Manager

Project coordinator will be assisting the project manager to oversee the planning and delivery of construction projects. As a project coordinator, you’d liaise with clients and construction professionals to arrange schedules and direct activities.
Main duties:
✔️Monitoring the daily progress of projects
✔️Providing detailed updates to project managers and management
✔️Ensuring team members have the supplies and resources they need to complete their assigned tasks on time and within their budget limits
✔️Organizing reports, invoices, contracts, and other financial files for easy access
✔️Planning meetings and organizing project logistics

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
Рестораны ээлжийн менежер

Шинээр нээгдэж буй өндөр зэрэглэлийн ресторанд зочид үйлчлүүлэгчийн тав тухтай орчныг бүрдүүлж, найрсагаар үйлчилж, үйлчилгээний соёл стандартыг мэргэжлийн түвшинд хангаж ажиллах, рестораны үндсэн үйл ажиллагааг сайжруулан борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд оршино.  

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-21
Оффис менежер

АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Худалдааны төлөөлөгч7 сарын 21. 14:10
  2. Мөнгөн Хөрөнгийн Нягтлан Бодогч8 сарын 4. 18:09
  3. Тооцооны нягтлан бодогч8 сарын 4. 17:57
  4. Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч / агент /8 сарын 1. 10:49
  5. HUMAN RESOURCES SPECIALIST7 сарын 29. 17:49

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Азиа Пасифик Инвестмэнт Партнерс ХХК. 2001-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.