Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

"АПУ" Хувьцаат компани

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Цахилгаанчин

- Цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах - Цахилгаан эрчим хүчний тоолуурын заалт авах , бүртгэл хөтлөх - Цахилгаан шугам сүлжээ,цахилгаан тоноглолын хэвийн ажиллагааг хангах, Цахилгаан шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалтыг хуваарийн дагуу тогтмол хийх - Цахилгаан хэрэглээг задлан шинжилж, сар бүр дүгнэлт гарган шууд удирдлагад танилцуулах

Борлуулалт төлөвлөлтийн менежер

Компанийн хэмжээнд улирал, 1 жил, 3 жилээрх борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, сувгаар хувааж танилцуулах Шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын эрэлтийн таамаглалыг боловсруулах Борлуулалтын эрэлтийн төлөвлөгөө болон борлуулалтын бодит гүйцэтгэлийн зөрүүг багасгах  Борлуулалт болон үйлдвэрийн үйл ажиллагааг уялдуулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Худалдааны чадавхи хариуцсан менежер

Компанийн стратеги, төлөвлөгөөтэй уялдуулан ажилтны чадавхийг сайжруулахад чиглэсэн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох Компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтуудыг хангахын тулд одоогийн чадавхийг тогтвортойгоор ашиглах, ирээдүйн чадавхийг хөгжүүлэх Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг боловсруулан удирдамжаар хангах

Худалдааны стратегийн менежер

Компанийн зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн стратегийн хувилбаруудыг судлах, боловсруулах Борлуулалтын суваг, бүтээгдэхүүн, брэнд, бүс нутгийн үр ашгийн тооцоо болон удирдлагын шийдвэр гаргалттай холбоотой тооцоо, судалгаагаар хангах Борлуулалт, Маркетингийн газрын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулахад чиглэсэн бодлого, стратегийг тодорхойлох

Стратегийн ахлах ажилтан

Борлуулалт, Маркетингийн Бизнес болон Стратегийн төлөвлөлтийг боловсруулах, цаашдын чиглэлийг тодорхойлоход судалгаа шинжилгээ хийх Борлуулалттай холбоотой эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тооцоо судалгаа хийх, санамж зөвлөмж боловсруулах Борлуулалтын стратегийн тооцоо, судалгаа хийх, бодлого төлөвлөлтийн тооцоог гаргах

Борлуулалт, төлөвлөлтийн ахлах ажилтан

Компаний борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, удирдлагын багт танилцуулах Борлуулалтын эргэлтийн төлөвлөгөө болон бодит гүйцэтгэлийн зөрүүг багасгахад чиглэх ажиллах Борлуулалт болон үйлдвэрийн албуудын үйл ажиллагааг уялдуулж компанийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэх ажиллах

Судалгааны ахлах ажилтан

Компанийн борлуулалт маркетингийн бодлого, борлуулалт маркетингийн урт хугацааны зорилтот нийцсэн стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах Харилцагчийн хэрэгцээ, чиг хандлагад дүн шинжилгээ хийх, түүнд тохирох стратегийг тодорхойлох Зах зээлийн өөрчлөлт, өрсөлдөөний нөхцөл байдлыг тасралтгүй судалж, шинжилгээ хийх

Худалдааны төлөөлөгч - Дорноговь/Сайншанд/

- Харилцагчидтай үр дүнтэй харилцаа, холбоотой ажиллах - Борлуулалтын төлөвлөгөөний дагуу борлуулалт хийх - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргүүд  - Нэмэлт захиалга авах харилцагчийн бүтээгдэхүүнийг хүргэж өгөх

Төлөвлөлтийн ахлах ажилтан

Бэлэн бүтээгдэхүүний зохистой нөөцийг тасалдал үүсгэхгүй бүрдүүлэх. Үйлдвэрийн төлөвлөгөө хийх.

Савлалтын оператор

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг бүрэн хангаж цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тосолгоог хуваарийн дагуу хийж ажиллах Чанар стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний графикийн дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Хуваарийн дагуу цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийх

Брэнд менежер

Компаниийн маркетингийн бодлого, брэндийн урт хугацааны зорилгод нийцсэн цогц маркетингийн хөтөлбөрийг боловсруулах Брэндийн байр суурийг тодорхойлж тухайн түвшинд тохирсон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх Брэндийн нэр хүнд, эерэг дүр төрхийг бэхжүүлэх, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс урт болон богино хугацааны сурталчилгаа, маркетингийн хөтөлбөрийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх Төлөвлөгдсөн бүх үйл ажиллагаануудын гүйцэтгэлд тоон болон чанарын шинжилгээ хийж, үр дүнг сайжруулахын тулд шаардлагатай нэмэлт, засваруудыг хийж байх

Брэнд хариуцсан ажилтан

Брэндийн стратеги, зорилтот хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлох  Брэндийн амьдралын мөчлөгийг тодорхойлох, шинэ брэнд зах зээлд гаргах, таниулах, хөгжүүлэх болон татан буулгах /шаардлагатай тохиолдолд, үндэслэлтэй/ санал дэвшүүлэх Маркетингийн төсөв төлөвлөгөөг хууль эрх зүйн орчинд нийцүүлэх хөгжүүлэх, боловсруулах Маркетинг үйл ажиллагааны явцын хяналтыг хийх, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд анализ хийх, тайлагнах Зах зээлийн болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, өрсөлдөгчийн судалгаанд анализ, дүгнэлт хийх

Экспортын Борлуулалт стратегийн менежер

Экспортын стратегийг боловсруулах, үйл ажиллагааны үр ашиг, ашигтай байдлыг хангах стратегийн үндсэн хэсгүүдийн хэрэгжилтийг хянахын тулд стратегийн гүйцэтгэлийг үнэлэх, тайлагнах Зах зээл бүрийн стратеги төлөвлөгөө, зорилго зорилтыг тодорхойлж, борлуулалт болон худалдааны маркетингийн бодлогыг боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлагнах Зах зээлийн өөрчлөлт, өрсөлдөөний нөхцөл байдалд хариу үйлдэл үзүүлэх, хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах Олон улс дахь охин компаниудын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

ЭКСПОРТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН /Хятад хэлтэй/

Холбогдох зах зээлийн сар, улирал, жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сегмент болон бүтээгдэхүүн тус бүрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах Онлайн худалдаа, и-коммерсийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Харилцагчаас захиалга авч, харилцагчдад аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх хүртлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих Худалдааны маркетинг, борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Худалдааны маркетингийн төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх Өрсөлдөгч компанийн хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг судлах, танилцуулах  

Экспортын менежер /Солонгос хэлтэй/

 Хариуцсан зах зээлд Компанийн экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өсгөх, Компанийн болон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийн танигдсан байдал, нэр хүндийг өсгөх. Экспортын борлуулалтын зорилго, зорилт, төслийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх. Харилцагч байгууллага, дистрибьюторуудтай мэргэжлийн болон урт хугацааны харилцаа тогтоож, хамтран ажиллах.  Хариуцсан зах зээлд шинэ харилцагч нарын тоог нэмэгдхүүлэх, худалдан авалтын хэмжээг өсгөх ажлыг зохион байгуулах

Автоматикийн инженер

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хангах, аюулыг илрүүлэх болон арилгах үйл ажиллагаанд цахилгаан автоматжуулалтын хэсгийг хянан шийдвэрлэх Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан автоматик, хэмжих хэрэгслийн төлөвлөгөөт засварыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан автоматикийн захиалгат засвар үйлчилгээг удирдах, гүйцэтгэлд хяналт тавих Цахилгаан системийн найдвартай ажиллагааг хангах Тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэл, шаардлага, өргөтгөл шинэчлэлд үндэслэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд цахилгаан автоаматикийн сайжруулалт төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

БРЭНД МЕНЕЖЕР /ОРОС ХЭЛТЭЙ/

- Компанийн глобал брэндийн маркетингийн бодлого, брэндийн агуулгад нийцүүлэн гүйцэтгэх, хяналт тавьж ажиллах - Брэндийн урт хугацааны зорилгод нийцсэн цогц маркетингийн хөтөлбөрийг Зорилтот зах зээлд тохируулан  боловсруулах - Зорилтот олон улсын зах зээлд Брэндийн байршуулалтыг хийх,  тохирсон бодлогыг  авч хэрэгжүүлэх - Брэндийн нэр хүнд, эерэг дүр төрхийг бэхжүүлэх, урт болон богино хугацааны сурталчилгаа, PR aжиллагаа, маркетингийн хөтөлбөрийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх - Төлөвлөгдсөн бүх үйл ажиллагаануудын гүйцэтгэлд тоон болон чанарын шинжилгээ хийж, үр дүнг сайжруулахын тулд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг хийх

Засварын инженер

- Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварт шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэлийг тодорхойлох - Хариуцсан үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварын төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргах, төлөвлөгөөний дагуу хий ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх - Эвдрэл гэмтэл, онцгой байдлын үед дуудлагын дагуу ажиллах, хамгийн богино хугацаанд ирэх, эсвэл өөрийн орлох албан тушаалтныг орлон ажиллуулах арга хэмжээ авах, мэдээлэх - Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдийн шаардлагатай тохируулгуудыг хийх ажлыг зохион байгуулах - Сэлбэгийн судалгаа хийж холбогдох журмын дагуу захиалга хийх, нөөцлөх, хадгалалтанд хяналт тавих, засвар үйлчилгээнд ашиглах

Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан инженер

  Олон улсын стандарт, тогтолцоо, дүрэм журамд нийцсэн мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц хөтөлбөрийг боловсруулж, хадгалах (жишээлбэл, ISO 27001, NIST Кибер аюулгүй байдлын хүрээ, GDPR гэх мэт). Аюулгүй байдлын цоорхойг тодорхойлох, аюул заналыг үнэлэх, зохих хяналт, эсрэг арга хэмжээг санал болгохын тулд эрсдэлийн үнэлгээ, эмзэг байдлын сканнерыг тогтмол хийх. Сүлжээ, систем, хэрэглээ, өгөгдөл зэрэг мэдээллийн хөрөнгийг хамгаалахын тулд аюулгүй байдлын хяналт, технологи, үйл явцыг зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, удирдах. Дотоод бодлого, салбарын дүрэм журам, олон улсын стандартад нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэхийн тулд аюулгүй байдлын аудит, нэвтрэлтийн тест, хяналтыг тогтмол хийх.  

Хэсгийн ахлах

- Стандартын шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргах - Компанийн дотоод журам, тушаал, шийдвэрийг удирдан чиглүүлэх хэрэгжүүлэх, ажилтнуудыг удирдлагаар хангах - Ээлжийн ажилтан бүртэй тулж ажиллан, техник, технологийн талаар зааж сурган чиглүүлж, тоног төхөөрөмжийн жигд ажиллагаанд хяналт тавин ажилчдын ажлын явц болон гүйцэтгэлийг хянах

Апу Трейдинг ХХК-н салбар компаниуд

  • Апу Трейдинг ХХК
  • "АПУ" Хувьцаат компани
  • М Би Си
  • Апу дейри ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө АПУ ХК өөрийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.