Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатарын талбайн зүүн талд Central tower, 12 давхарт

Алтайн Хүдэр ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-01
Хими технологич инженер

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлд хяналт тавих 
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг бусад ИТА нартай хамтран удирдан зохион байгуулах
Лаборант, усан фаз болон тосон фазын бэлтгэгч нарт орц өгч бэлтгэл хийлгүүлэх, батлагдсан стандарт, норм, технологийг мөрдүүлэх, бэлтгэл ажлыг төлөвлөх
Өдөр тутмын үйлдвэрлэлд хэрэглэсэн түүхий эд бодисын бүртгэл хөтлөх
Шингэн эмульсийн тэсрэх бодисын технологийн горимын дагуу үйлдвэрлэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу 

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-07-01
ЛАБОРАНТ /Тэсэлгээний компанид/

Лабораторийн анхан шатны шинжилгээ хийх, нэгтгэн дүгнэх, төлөвлөх 
Эмульсийн тэсрэх бодисын нягтыг хэмжих, хожуу хөөсрөлтийг хэмжих
Усан фаз болон тосон фазын харьцааг хэмжиж цэнэглэгч машины операторт мэдэгдэж урсгалыг тохируулах
Цэнэглэлт дууссаны дараа үлдэгдлийг хэмжих, технологичид мэдээлэх
Эмульсийн цэнэглэлтээс дээж авч туршилт судалгаа хийх
Энгийн тэсрэх бодисын дээж авч дизель түлшний агуулга тодорхойлох

1,500,000 - 1,800,000Говь-Алтай аймаг
2022-07-01
КРАНИСТ-Уурхайд

Тоног төхөөрөмж бусад шаардлагатай зүйлсийг өргөх буулгах, хүргэх, тээврийн хэрэгсэлд  аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу ачих, Уурхайн хүрээнд ажиллаж байгаа бүх хэлтэс хэсэг албадын хэмжээнд краны үйлчилгээг үзүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-06-30
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТАН-Хотод

Байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх,
Олон улсын компаниудтай харилцах, гадаад судалгаа хийх
Худалдан авалтанд шаардлагатай үйл ажиллагаанд оролцох
Удирдлагаас өгсөн бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-22
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ- Салбар компани

Компанийн хэмжээнд цалин бодох, түүнтэй холбоотой анхан шатны бүртгэл хөтлөх, тайлагнах
Өдөр тутмын санхүүгийн бүртгэлийг хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн гүйцэтгэх, холбогдох тайланг бэлтгэж, тайлагнах;
Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль, олон улсын стандартад нийцүүлэн бүртгэх, санхүүгийн тайланг гаргаж байгууллагын удирдлагад тайлагнах
Сар, улирал, жилийн тайлан мэдээ гаргах, удирдлага болон санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдийг шийдвэр гаргахад үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-06-22
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР-Салбар компанид

Байгууллагын үйл ажиллагааны урт, дунд , богино хугацаанд төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулах
Захиргааны ажлыг үйлчилгээний чанар, стандарт, цаг хугацаа, журам горимд нийцүүлэн ажиллах
Удирдлагуудыг мэдээллээр бүрэн хангах, хоорондох уялдаа холбоог сайжруулах
Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн дагуу бичиг баримт боловсруулах
Шаардлагатай үед томилолтоор явж ажиллах
Удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх
Баримт бичиг боловсруулах, захиргааны бусад ажил үүргүүд
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-06-28
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /Баяжуулах үйлдвэр/

-Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээний төлөвлөгөө гаргах, түүнд зарцуулагдах сэлбэг бараа материалын төлөвлөгөө гаргах
-Сэлбэг бараа материалын агуулахын үлдэгдэлд анализ хийж, үлдэгдлийг ангилж хэзээ, хаана зарцуулах төлөвлөгөөг гаргаж ажиллах
-Хангамжийн менежерүүдтэй тогтмол хамтарч ажиллаж сэлбэг бараа материалын татан авалтыг зохион байгуулах
-Өдөр тутмын болон тодорхой хугацаат ажлын төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох тайлан, мэдээ мэдээллийг удирдлагад тухай бүр гаргаж хүргүүлэх
-Төлөвлөгөө, ажлын дарааллыг нарийвчлал сайтай бүрэн гүйцэт бэлтгэн гаргахад хэрэглэгдэх дата мэдээлэл цуглуулах
 
 

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-06-28
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР-Баяжуулах үйлдвэр

Баяжуулах үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах тал дээр мэргэжлийн түвшинд засвар үйлчилгээ хийлгэх, механик зогсолтыг бууруулах
Засвар үйлчилгээтэй холбоотой бичиг баримт хөтлөх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд 

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-06-28
АШИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР-Уурхайд

Хариуцсан хэсгийн техникүүдийн бүрэн бүтэн байдал, техник ашиглалт, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах
Уул уурхайн техникийн засвар үйлчилгээний стандарт, норм, төлөвлөлт боловсруулах
Аливаа эрсдэл, техникийн дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Техник үйлдвэрлэгчийн гаргасан зөвлөмж, зааврыг цаг алдахгүй холбогдох нэгж хэлтэсд танилцуулан мөрдүүлэх
Шаардлагатай үед богино хугацааны томилолтоор хөдөө орон нутагт ажиллах
Удирдлагаас өгсөн бусад чиг үүргүүд

2,100,000 - 2,500,000Төв аймаг
2022-06-22
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР /ТЕХНИК ХАРИУЦСАН/- Хотод

Хариуцсан компанийн ХММЗ, хүндийн техникүүдийн талаарх тайлан мэдээнүүдийг тогтмол бэлдэх, удирдлагад тайлагнах
Байгууллагын үйл ажиллагааны урт, дунд , богино хугацаанд төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулах
Удирдлагуудыг мэдээллээр бүрэн хангах, хоорондох уялдаа холбоог сайжруулах
Шаардлагатай үед уурхай томилолтоор явж ажиллах
Удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх
Баримт бичиг боловсруулах, захиргааны бусад ажил үүргүүд
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-06-22
ГАГНУУРЧИН- /Баяжуулах үйлдвэр/

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллахын тул гагнуурын ажлыг цаг тухайд нь чанартай хийх
АБТ-ын дагуу

1,800,000 - 2,100,000Говь-Алтай аймаг
2022-06-22
ГЕОЛОГИЧ /Салбар компани/

Өдөр тутмын геологи-геотехникийн бичиглэл, мэдээлэл цуглуулах ажлын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх
Холбогдох геологийн тайлан боловсруулах 
Уурхайн сар бүрийн олборлолт болон гантигийн нөөцийг тодорхойлох 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-22
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР-Баяжуулах үйлдвэр

Баяжуулах үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах тал дээр мэргэжлийн түвшинд засвар үйлчилгээ хийлгэх, механик зогсолтыг бууруулах
Засвар үйлчилгээтэй холбоотой бичиг баримт хөтлөх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд 

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-06-22
НЯРАВ /22-ын товчоо/

Агуулахын сэлбэг, бараа материал багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгө түүний зарцуулалтын анхан шатны бүртгэл
Тооцоог хийж хяналт тавьж, зохих захиалгыг өгч бэлтгэн нийлүүлж, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж
Бараа бүтээгдэхүүнийг коджуулан, орлого зарлагын тайланг гарган ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-22
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР-Хотод

Компютер, түүний дагалдах хэрэгслийн техникийн болон программ хангамжийн үйл ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ үзүүлэх
Мэдээлэл технологийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн болон үйлчилгээ засварын бүртгэлийг системтэй баримтжуулах, түүнд тулгуурласан дүгнэлт гаргах, цаашин авах арга хэмжээг тодорхойлж шийдвэрлэх.
Хэрэглэгчдийн мэдээллийн технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх нэвтрүүлсэн системийн зааварчилгаа өгөх.
Байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон шинэ программ болон техник хангамжийг судлах, нэвтрүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-06-15
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ-Хотод

Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагаанд захиргааны дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, бичиг хэргийн хөтлөлт, эмх цэгцийг хангах,
Гадны болон дотоодын бизнес уулзалтуудыг зохион байгуулж, уулзалтын цагийн хуваарийг гаргах,
Ирсэн албан бичиг, и-мэйл зэргүүдэд хариу илгээж, мэдээллийн урсгалыг сайжруулах, мэдээллээр хангах,
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргүүд

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Хими технологич инженер7 сарын 1. 16:17
  2. ЛАБОРАНТ /Тэсэлгээний компанид/7 сарын 1. 16:07
  3. КРАНИСТ-Уурхайд7 сарын 1. 11:37
  4. ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТАН-Хотод6 сарын 30. 13:54
  5. ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ- Салбар компани6 сарын 22. 14:33

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Алтайн Хүдэр ХХК. 2006-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.