Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатарын талбайн зүүн урд Moncon- New horizon оффис, 14 давхарт

Алтайн Хүдэр ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-10
СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР-Хотод

Компанийн ажилтнуудын сургалтын эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох
Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах
Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах, 
Ажилтнуудыг идэвхижүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Хүний нөөцийн холбогдох судалгаа шинжилгээ хийх
Хүний  нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажиллах. 
Хүний нөөцийн бусад фукцийн дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэх 

 

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-19
ХММЗ-ийн МЕХАНИК-1 /УУРХАЙД/

Хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмжийн найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-19
ӨРМИЙН МЕХАНИК-1 /Уурхайд/

Уурхайн өрмийн машин, тоног төхөөрөмжийн найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-18
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ-Хотод

Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагаанд захиргааны дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, бичиг хэргийн хөтлөлт, эмх цэгцийг хангах,
Гадны болон дотоодын бизнес уулзалтуудыг зохион байгуулж, уулзалтын цагийн хуваарийг гаргах,
Ирсэн албан бичиг, и-мэйл зэргүүдэд хариу илгээж, мэдээллийн урсгалыг сайжруулах, мэдээллээр хангах,
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-06
ГААЛИЙН БҮРТГЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гаалийн мэдүүлгийг гаалийн байгуулгад мэдүүлэх
Хэлтсийн бичиг баримт боловсруулалтыг ханган ажиллах
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврууд

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-13
ШЛАНГ БАЗАГЧ-Уурхайд

Нийт хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж болон тэдний найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
Хүнд машин механизмийн шланг завсар хийх

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-06
ЭДИЙН ЗАСАГЧ-Хотод

Эдийн засгийн тоон үзүүлэлт дээр үндэслэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, зардал, үр ашгийн тооцоололд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах
Санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах судалгаа шинжилгээ, тооцоолол хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-12
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР-Салбар компанид

Байгууллагын үйл ажиллагааны урт, дунд , богино хугацаанд төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулах
Удирдлагуудыг мэдээллээр бүрэн хангах, хоорондох уялдаа холбоог сайжруулах
Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн дагуу бичиг баримт боловсруулах
Шаардлагатай үед томилолтоор явж ажиллах
Удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх
Баримт бичиг боловсруулах, захиргааны бусад ажил үүргүүд
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-05
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР /Техник хариуцсан/- ХОТОД

Хариуцсан компанийн ХММЗ, хүндийн техникүүдийн талаарх тайлан мэдээнүүдийг тогтмол бэлдэх, удирдлагад тайлагнах
Байгууллагын үйл ажиллагааны урт, дунд , богино хугацаанд төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулах
Удирдлагуудыг мэдээллээр бүрэн хангах, хоорондох уялдаа холбоог сайжруулах
Шаардлагатай үед уурхай томилолтоор явж ажиллах
Удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх
Баримт бичиг боловсруулах, захиргааны бусад ажил үүргүүд
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-10
ХҮНДИЙН АЛБАНЫ ДАРГА-Уурхайд

Хариуцсан албаны техник, тоног төхөөрөмжийн бүтээмж, ашиглалт, техникийн бэлэн байдлыг тогтмол хангуулж, төсөв төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Техник, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, засвар, үйлчилгээний материалын зарцуулалт, ашиглалтанд хяналт тавих
Хариуцсан албаны ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарилалтыг оновчлох, ажил төрлийн уялдааг ойлгомжтой, өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай байхаар зохион байгуулах
Бусад ажил үүргүүд

 

4,000,000 - 5,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-03
АШИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР-Уурхайд

Хариуцсан хэсгийн техникүүдийн бүрэн бүтэн байдал, техник ашиглалт, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах
Уул уурхайн техникийн засвар үйлчилгээний стандарт, норм, төлөвлөлт боловсруулах
Аливаа эрсдэл, техникийн дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Техник үйлдвэрлэгчийн гаргасан зөвлөмж, зааврыг цаг алдахгүй холбогдох нэгж хэлтэсд танилцуулан мөрдүүлэх
Шаардлагатай үед богино хугацааны томилолтоор хөдөө орон нутагт ажиллах
Удирдлагаас өгсөн бусад чиг үүргүүд

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-03
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР-Салбар компанид

-Хүний нөөцийн үндсэн функцын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ,
-Ажилчдын сургалт хөгжлийг зохион байгуулах,
-Идэвхжүүлэлт, урамшууллын системийг дэмжиж хэрэгжүүлж ажиллах, 
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд,
 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН-Хотод

Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хууль эрх зүйн холбогдох бүх үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах,
Байгууллагуудтай харилцах, гэрээ хэлцэлд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, гэрээ хэлцэл, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах
Эрүүгийн, иргэний болон захиргааны хэрэгт компанийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлж ажиллах, шүүхийн маргаанд  компанийг төлөөлөн оролцох зэрэг хууль эрх зүйтэй холбоотой бүх ажиллагааг хариуцах
Компанийн гаргаж буй эрх зүйн болон удирдамжийн баримт бичгүүдийн хууль зүйн үндсийг бүрдүүлэх
Шүүх, арбитр, хуулийн байгууллагаар эрх зүйн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд компанийн эрх ашгийг хамгаалан оролцох
Хууль эрх зүйн газрын захирлыг эзгүйд орлон ажиллах


Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-26
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР-Баяжуулах үйлдвэр

Баяжуулах үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах тал дээр мэргэжлийн түвшинд засвар үйлчилгээ хийлгэх, механик зогсолтыг бууруулах
Засвар үйлчилгээтэй холбоотой бичиг баримт хөтлөх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд 

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР-Хотод5 сарын 10. 12:23
  2. ХММЗ-ийн МЕХАНИК-1 /УУРХАЙД/5 сарын 19. 15:42
  3. ӨРМИЙН МЕХАНИК-1 /Уурхайд/5 сарын 19. 15:32
  4. ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ-Хотод5 сарын 18. 8:32
  5. ГААЛИЙН БҮРТГЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТЭН5 сарын 6. 8:33

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Алтайн Хүдэр ХХК. 2006-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.