Үндсэн хувилбар
Алтай групп
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-8, Алтай бьюлдинг 5 давхарт

Алтай Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-25
Гүйцэтгэх захирал /үйлдвэрт/

Компанийн стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, тавьсан зорилгыг биелүүлэх замаар оруулсан хөрөнгө оруулалтыг буцаан олгох, тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, байгууллагын хөгжил цэцэглэлтэнд хувь нэмрээ оруулах, компанийн нэр хүндийг дээшлүүлж, одоогийн нэр хүндийг хамгаалах, тухайн байгууллагын нийт ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах нэгдсэн мэдээлэл, удирдлагаар хангахад оршино.  

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
ХУУЛЬЧ

Группийн үйл ажиллагаа болон группээс гарах баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцүүлэх, шүүх, төрийн байгууллагад компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөх, хуулийн хүрээнд бүрэн хамгаалах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-11
Ерөнхий нягтлан бодогч

- Санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 
- Компанийн санхүүгийн тайлан, татварын тайлан гаргах 
- Компанийн мөнгөн урсгалын бодлогыг барих, Төсвийн зарцуулалтыг оновчтой төлөвлөх, хяналт тавих 
- Удирдлагыг санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах 
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд  

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Барилгын талбайн хяналтын инженер

- Барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу угсрах туслан гүйцэтгэгч компанийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, ажлын явцад биечлэн хяналт тавих, баталгаажуулах
- Барилга угсралтын ажлыг төсөвт өртөг, тохиролцсон хугацаа, барилгын норм ба дүрэм, чанар стандартын дагуу байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх
-Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-08-09
Төсөвчин

Өгөгдсөн зураг, мэдээлэлд үндэслэн барилгын төсвийн нормчлолын дагуу “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”-ийг баримтлан төсвийн программ дээр хяналтын төсөв гаргаж, төсөвт өртгийн төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан гаргаж, батлуулах
Гэрээний урьдчилсан болон нарийн төсөв гаргаж, тоо хэмжээ болон төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих
Барилгын явцад хяналтын төсөвт зохих шинэчлэлтийг хийх
Төсөв бодоход хэрэгжигдэх жишиг үнэ, тариф, эрх зүйн баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх, судалгаа хийх

Төсөв гаргалтын явцыг удирдлагад танилцуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
Ерөнхий нягтлан бодогч

- Санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 
- Компанийн санхүүгийн тайлан, татварын тайлан гаргах 
- Компанийн мөнгөн урсгалын бодлогыг барих, Төсвийн зарцуулалтыг оновчтой төлөвлөх, хяналт тавих 
- Удирдлагыг санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах 
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд  

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-29
Төсөвчин

Өгөгдсөн зураг, мэдээлэлд үндэслэн барилгын төсвийн нормчлолын дагуу “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”-ийг баримтлан төсвийн программ дээр хяналтын төсөв гаргаж, төсөвт өртгийн төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан гаргаж, батлуулах
Гэрээний урьдчилсан болон нарийн төсөв гаргаж, тоо хэмжээ болон төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих
Барилгын явцад хяналтын төсөвт зохих шинэчлэлтийг хийх
Төсөв бодоход хэрэгжигдэх жишиг үнэ, тариф, эрх зүйн баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх, судалгаа хийх

Төсөв гаргалтын явцыг удирдлагад танилцуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
Ерөнхий нягтлан бодогч

- Санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 
- Компанийн санхүүгийн тайлан, татварын тайлан гаргах 
- Компанийн мөнгөн урсгалын бодлогыг барих, Төсвийн зарцуулалтыг оновчтой төлөвлөх, хяналт тавих 
- Удирдлагыг санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах 
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд  

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-29
Нярав /бараа материал/

Бараа материал болон бусад эд зүйлийг горимын дагуу хадгалах бүртгэх

Орлого, зарлагын баримтыг тухай бүр, үнэн зөв хөтөлж, эмх цэгцтэй хадгалах

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан гүйцэтгэх ажил үүргүүд 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
Төсөвчин

Өгөгдсөн зураг, мэдээлэлд үндэслэн барилгын төсвийн нормчлолын дагуу “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”-ийг баримтлан төсвийн программ дээр хяналтын төсөв гаргаж, төсөвт өртгийн төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан гаргаж, батлуулах
Гэрээний урьдчилсан болон нарийн төсөв гаргаж, тоо хэмжээ болон төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих
Барилгын явцад хяналтын төсөвт зохих шинэчлэлтийг хийх
Төсөв бодоход хэрэгжигдэх жишиг үнэ, тариф, эрх зүйн баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх, судалгаа хийх

Төсөв гаргалтын явцыг удирдлагад танилцуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
Хүний нөөцийн менежер

- Хүний нөөцтэй холбоотой дүрэм, журам боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх, туслалцаа үзүүлэх,
- Хүний нөөцийг шилж сонгох, бүрдүүлэх, үр дүнтэй ашиглах,
- Сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцох, зохицуулах, хүний нөөцийн мэдээллийг системийг байнга шинэчлэх, өөрчлөлтийг хийх,
-Хүний нөөцтэй холбоотой судалгаа, тайлан бэлтгэх, ажиллагсдын хувийн хэрэг бүрдэлтийг хийх, ажил үүргийн хуваарь боловсруулахад туслалцаа үзүүлэх зэрэг хүний нөөцтэй холбоотой өдөр тутмын ажлыг тогтмолжуулах
-Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
Авлага, үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, тооцоо, анхан шатны баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийх
Хангамж, бэлэн мөнгөний тайлан тооцоо хийх
Орон сууц захиалагч болон харилцагчийн төлбөр тооцоог хариуцан төлбөрийн үлдэгдэлтэй захиалагчдаас төлөлтийг шаардан авлага барагдуулах ажлыг зохион байгуулах
Цалин, суутгал бодож олгох 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Гүйцэтгэх захирал /үйлдвэрт/7 сарын 25. 17:14
  2. ХУУЛЬЧ7 сарын 25. 9:49
  3. Ерөнхий нягтлан бодогч8 сарын 11. 10:34
  4. Барилгын талбайн хяналтын инженер7 сарын 25. 11:34
  5. Төсөвчин8 сарын 9. 10:44

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Алтай Групп. 2003-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.