Үндсэн хувилбар

Грийн Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-01
Төслийн координатор-эмэгтэй /Уул уурхайн төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтод  заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-31
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

- ISO-той холбоотой бичиг баримт (дүрэм, журам, заавар, ажлын зураг) боловсруулах
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-31
Хуулийн зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх    

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-31
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Борлуулалтын албыг удирдаж ажиллах 
Борлуулалтын бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
Хөтөлбөрийн эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиж, стандарт тогтоох
Группын борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-31
Худалдааны төлөөлөгч

-Харилцагчаас захиалга авах
-Захиалгын дагуу хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг зах, сүлжээ дэлгүүрүүдэд нийлүүлэх.
-Харилцагчтай тооцоо нийлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-31
Тооцооны нягтлан бодогч /Үйлдвэр/

Хариуцсан алба салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолох дүгнэх, анхан шатны тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг бусад АБТ-д заасан чиг үүргийн дагуу гүйцэтгэнэ.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
ХАБЭА-Н БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-31
Борлуулалтын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
Бизнес хөгжлийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу   

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-27
ХАБЭА-н менежер /салбар/

АБТ-д заагдсан дараах чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
-Компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж үйл ажиллагааг сайжруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах,
-Компанийн хэмжээнд батлагдсан дүрэм журам, зааварчилгааны мөрдөлтөнд хяналт тавих, шаардлага тавьж ажиллах
-Шаардлагатай ажлын байруудад цаг тухай бүрт ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг боловсруулах 
-Компанийн хэмжээнд ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр мэдээллэх
-ХАБЭА-н сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-25
Дотоод аудитын албаны дарга

Аудитийн төлөвлөгөөний дагуу компанийн үйл ажиллагаа, тайланд хяналт тавих, дүгнэлт зөвлөмж гаргах
Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх   
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
Санхүүгийн аудитор

- Компанийн процессын хяналт мониторинг хийх
- Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх
- Аудитын төлөвлөгөөний дагуу компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, тайланд хяналт тавих, дүгнэлт зөвлөмж гаргах
- Удирдлагыг мэдээллээр хангах
- Бүртгэлийн бичилтүүд, тайлан мэдээ, үйл ажиллагааны практик болон баримт бүрдүүлэлтүүдийг шалгаж, аудитын хяналтын журмуудад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
ДОТООД АУДИТОР (ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА)

- Компанийн процессын хяналт мониторинг хийх
- Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх
- Аудитын төлөвлөгөөний дагуу компанийн үйл ажиллагаа, тайланд хяналт тавих, дүгнэлт зөвлөмж гаргах
- Удирдлагыг мэдээллээр хангах   
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер

Ажлын барйны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖЕР

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
Маркетингийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
ЗАХИАЛГЫН МЕНЕЖЕР

Байгууллагын борлуулалтын шинэ суваг нээх;
Шинэ харилцагчидтай гэрээ байгуулах;
Байгууллагын захиалга авах;
Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангаж ажиллах;
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-27
Хүний нөөцийн бодлогын менежер

Групп компанийн хүний нөөцийн идэвхжүүлэлт, сургалт хөгжил, бүрдүүлэлт зэрэг бодлогын ажлыг хариуцан ажиллах
Хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр ажилласан туршлагад тулгуурлан компанийн дотоод дүрэм журам сайжруулалт хийх 
Хүний нөөцийн багт сургалт чиглүүлэг өгч ажил сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-27
Мерчиндайзер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг биелүүлнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-26
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежер /Эмэгтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-25
Оператор /Эмэгтэй/

Борлуулалтын захиалга хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд тайлагнаж ажиллах
Цагийн хуваарь: Өдрөөр ажиллах
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-25
Дотоод аудитор /Борлуулалт/

- Компанийн процессын хяналт мониторинг хийх
- Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх
- Аудитын төлөвлөгөөний дагуу компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, тайланд хяналт тавих, дүгнэлт зөвлөмж гаргах
- Удирдлагыг мэдээллээр хангах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-25
Дизайнер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-25
Бүтээмжийн менежер

Үйлдвэрлэл, нөөцийг зөв төлөвлөх
Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-19
Үйл ажиллагааны менежер

- Авто тээврийн албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах
- Хөтөлбөр боловсруулах, хаах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-19
Тооцооны нягтлан бодогч /Хөрөнгө хангамж/

- Худалдааны төлөөлөгч нарын өдөр тутмын орлого зарлагын бүртгэл хийх
- Харилцагч байгууллагатай тооцоо нийлэх
- Санхүүгийн баримт бичиг боловсруулах
 
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-19
Дизайнер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.  

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-13
Худалдан авалтын ажилтан

Захиалгын дагуу байгууллагын бараа, материал, сэлбэгийн худалдан авалт хийх, дахин борлуулалтанд гаргах шаардлагатай бараа материал, эд хогшил, хөрөнгүүдийг худалдан борлуулах ажил үүргийг гүйцэтгэх
 
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Тооцооны нягтлан бодогч /Мөнгөн хөрөнгө/

- Худалдааны төлөөлөгч нарын өдөр тутмын орлого зарлагын бүртгэл хийх
- Харилцагч байгууллагатай тооцоо нийлэх
- Санхүүгийн баримт бичиг боловсруулах
 
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-10
Цахилгаанчин

Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон оффисын цахилгааны хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Төслийн координатор-эмэгтэй /Уул уурхайн төсөл/5 цаг 24 минутын өмнө
  2. ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР1 сарын 31. 9:19
  3. Хуулийн зөвлөх1 сарын 31. 9:56
  4. БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА1 сарын 31. 17:38
  5. Худалдааны төлөөлөгч1 сарын 31. 17:43

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Грийн Групп. 2007-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.