Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Олимп-5 Аюуд тауэр 10 давхар 1004 тоот

Вояжер минерал ресурсес - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-09-15
Хүнд машин механизмын оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2020-09-17
Цахилгааны техникч

Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг хангаж ажиллах, тоног төхөөрөмжүүдэд гарсан эвдрэл гэмтэлийг оношлож засварлах, эвдрэл гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт тогтмол хийх

2020-09-17
Засварын инженер буюу засварын ахлах

- Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн элэгдлийг тооцох,
- Урсгал болон төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг график төлөвлөгөөний дагуу чанарын өндөр түвшинд хурдан шуурхай, оновчтой удирдан зохион байгуулах,
- Засварын хэсгийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэл, бүтээл, үр дүнг бүртгэх хянах, удирдлагаар хангах
- Засварын хэсгийн дараа 15 хоногт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө тооцоолол, төсөл гаргаж ээлж солилцох инженерт танилцуулан ажил хүлээлцэж ажиллах, 15 хоногийн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргах
- Засварын ажлын сар, улирал, жилийн төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан гаргаж танилцуулах,
- Төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжүүлэх ажлуудтай холбоотой нэмэлт төлөвлөгөө, төслүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллах.
- Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд мөрдөх шаардлагатай журам, чанарын стандарт, гарын авлага, бусад холбогдох баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх
- Хөдөлмөрийн дотоод журам болон компанид мөрдөгдөж байгаа бусад дүрэм, журмуудыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх
- Засварын хэсгийн ажилтнуудын өдөр тутмын ажил, тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ, ХАБЭА-д хяналт тавьж ажиллах
- 3асварын хэсгийн үйл ажиллагааг удирдан байнга хяналт тавьж, эвдрэл гэмтэл, зөрчил илэрсэн тохиолдолд шалгаж, буруутай ажилтанд хариуцлага тооцох
- Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах

2020-09-17
Дизельчин

- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүрэг. 
- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн найдвартай хэвийн үйл ажиллагааг хангаж дизель генераторыг ажиллуулах, дизель генераторын эвдрэл гэмтлийг засварлах.
 

2020-09-17
Лаборант

Сорилт шинжилгээний үр дүн, тайланг баримтжуулан удирдлагад мэдээлэх.
Лабораторийн хэмжээнд гарч буй чанарыг сайжруулах ажлын үр дүнгийн хэрэгжилтэд биечлэн оролцох.
Пробирийн арга болон Зэсийн эзэлхүүний аргаар тодорхойлох чадвартай  
Au, Ag-ний шинжилгээ хийх чадвартай

2020-09-17
Автосамосваль -н жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2020-09-17
Баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтан

Баяжуулах үйлдвэрийн Технологийн хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах ажил гүйцэтгэх
Овор хэтэрсэн хүдэр хагалах
Химийн бодис найруулахад туслах
Ган бөмбөлөг нэмэхэд туслах
Баяжмалын савалгаа хийхэд туслах
Халианы зумп, эргэлтийн усан сангийн түвшинг хянах
Үйлдвэрийн цэвэрлэгээ хийхэд туслах
Үйлдвэрийн бусад хэсэгт ажлын шаардлага гарвал очиж ажиллах
Холбогдох мэдээ, тайланг шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр  гаргаж танилцуулах
Хариуцсан ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
ХАБЭА-н зөрчил, доголдол гарсан тухай бүрт шууд удирдлага болон ХАБЭА-н мэргэжилтэнд шуурхай танилцуулж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах
Хариуцсан ажлаа цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрт хурдан шуурхай биелүүлэх
Хөдөлмөрийн дотоод журам болон компанид мөрдөгдөж байгаа бусад дүрэм, журмуудыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах

2020-09-17
Төлөвлөлтийн инженер

Уул уурхайн судалгаа, төлөвлөлт хийх
Уурхайн уулын хэсгийг эдийн засгийн хувьд ашигтай байдлаар төлөвлөж, оновчтой зохион байгуулах,
Уурхайн урт болон богино хугацааны төлөвлөлт хийх, хэсгийн ажилтнуудыг удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллах
Уул уурхайн гүйцэтгэлийн ажлыг хариуцан гүйцэтгэх, хэвийн ажиллагааг хангах
Уул уурхайн ажилд хяналт тавих
Ажлын сайжруулалт хийх арга замуудыг тодорхойлох, хэрэглэх
Ажлын зайлшгүй шаардлагаар бусад ажил үүрэг гүйцэтгэх
Бичиг баримт боловсруулах
Төлөвлөгөө, тайлан гаргах
Хариуцсан хэсгийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, удирдлага, арга зүйгээр  хангаж ажиллах
Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах
ХАБЭА-н хууль, журмыг мөрдөж ажиллах
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах
 

2020-09-15
Цахилгааны инженер

Цахилгааны үзлэг, шалгалтын арга боловсруулж, тоног төхөөрөмжийн насжилтыг тодорхойлох болон хүчин чадлыг шалгах
Цахилгаан тоног төхөөрөмж тус бүр дээр мэдээлэл боловсруулж шинжилж нэгтгэн тайлан бэлтгэх
Уурхайн өдөр тутмын цахилгааны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, нэгж хэсгүүдийн уялдаа холбоог хангах
Цахилгааны систем, бүтээгдэхүүн, иж бүрдлүүдийг үнэлж, боловсруулж удирдах, цахилгаан болон материалын мэдлэгийг ашиглах
Үйлдвэрийн цахилгаан тоноглолуудын хөдөлгүүр, соронзон залгуур, автомат, кабель, хуурай салгуур, удирдлагын шкаф зэрэг тоноглолд үзлэг үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, тосолгоо чангалгаа, засварын ажлыг хариуцан хийж гүйцэтгэх, Уурхайн цахилгаан хангамжтай холбоотой бүхий л асуудлыг хариуцан ажиллах
Хэсгийн ажилтнуудын ажлыг зөв зохистой хуваарилах, наряд өгөх
Уурхайн хэмжээнд гарсан цахилгааны гэмтлийг богино хугацаанд, түргэн шуурхай, аюулгүй засварлах, Уурхайн хэмжээнд гарсан цахилгааны гэмтлийн мэдээллийг Диспетчерт түргэн шуурхай мэдээлэх
Холбогдох дүрэм журам, зааврыг дагаж мөрдөн тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хангах, засварын үйлчилгээний хүсэлт гаргах
Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд мөрдөх шаардлагатай журам, гарын авлага, бусад холбогдох баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх
Компанийн оролцож байгаа төслийн ажилд оролцох, төслийн баримт боловсруулах
15 хоногийн буюу тухайн ростерийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг гаргаж, шууд удирдлагад танилцуулах
Уурхайн цахилгаан зарцуулалтын тооцоо, тайланг гаргах, баталгаажуулах, Кемп болон үйлдвэрийн цахилгаан зарцуултанд хяналт тавих, үргүй зардлыг бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах
Сар, улирал, хагас жил, жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан гаргах
Холбогдох мэдээ, тайланг шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр  гаргаж танилцуулах, Хариуцсан ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
ХАБЭА-н зөрчил, доголдол гарсан тухай бүрт шууд удирдлага болон ХАБЭА-н ажилтанд шуурхай танилцуулж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах
 

2020-09-15
Цахилгааны техникч

Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг хангаж ажиллах, тоног төхөөрөмжүүдэд гарсан эвдрэл гэмтэлийг оношлож засварлах, эвдрэл гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт тогтмол хийх

Ажлын байрны зарууд

  1. Хүнд машин механизмын оператор9 сарын 15. 14:42
  2. Цахилгааны техникч9 сарын 17. 17:10
  3. Засварын инженер буюу засварын ахлах9 сарын 17. 10:11
  4. Дизельчин9 сарын 17. 10:09
  5. Лаборант9 сарын 17. 10:08
© Вояжер минерал ресурсес. 2017-2020 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.