Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Олимп-5 Аюуд тауэр 10 давхар 1004 тоот

Вояжер минерал ресурсес - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-08-11
Баяжуулагч/ инженер

Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн үйл ажиллагааг удирдах, хянах, тайлагнах

2020-08-11
Уурхайд бичиг хэргийн ажилтан

Байгууллагын дотоод нэгжийн ажлыг уялдуулах,
Байгууллагын аливаа асуудлаар байгууллага хоорондын болон байгууллага, иргэд хооронд явагдаж буй албан харилцаа мэдээллийн урсгалыг зохицуулах
Байгууллагын архив, бичиг хэргийн бүхий л ажлыг хариуцан ажиллах
Хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах
Ажил үүргийн хуваарьт заасан бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.

2020-07-24
Төлөвлөлтийн инженер

Уул уурхайн судалгаа, төлөвлөлт хийх
Уурхайн уулын хэсгийг эдийн засгийн хувьд ашигтай байдлаар төлөвлөж, оновчтой зохион байгуулах,
Уурхайн урт болон богино хугацааны төлөвлөлт хийх, хэсгийн ажилтнуудыг удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллах
Уул уурхайн гүйцэтгэлийн ажлыг хариуцан гүйцэтгэх, хэвийн ажиллагааг хангах
Уул уурхайн ажилд хяналт тавих
Ажлын сайжруулалт хийх арга замуудыг тодорхойлох, хэрэглэх
Ажлын зайлшгүй шаардлагаар бусад ажил үүрэг гүйцэтгэх
Бичиг баримт боловсруулах
Төлөвлөгөө, тайлан гаргах
Хариуцсан хэсгийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, удирдлага, арга зүйгээр  хангаж ажиллах
Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах
ХАБЭА-н хууль, журмыг мөрдөж ажиллах
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах
 

2020-07-23
Цахилгааны инженер

Цахилгааны үзлэг, шалгалтын арга боловсруулж, тоног төхөөрөмжийн насжилтыг тодорхойлох болон хүчин чадлыг шалгах
Цахилгаан тоног төхөөрөмж тус бүр дээр мэдээлэл боловсруулж шинжилж нэгтгэн тайлан бэлтгэх
Уурхайн өдөр тутмын цахилгааны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, нэгж хэсгүүдийн уялдаа холбоог хангах
Цахилгааны систем, бүтээгдэхүүн, иж бүрдлүүдийг үнэлж, боловсруулж удирдах, цахилгаан болон материалын мэдлэгийг ашиглах
Үйлдвэрийн цахилгаан тоноглолуудын хөдөлгүүр, соронзон залгуур, автомат, кабель, хуурай салгуур, удирдлагын шкаф зэрэг тоноглолд үзлэг үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, тосолгоо чангалгаа, засварын ажлыг хариуцан хийж гүйцэтгэх, Уурхайн цахилгаан хангамжтай холбоотой бүхий л асуудлыг хариуцан ажиллах
Хэсгийн ажилтнуудын ажлыг зөв зохистой хуваарилах, наряд өгөх
Уурхайн хэмжээнд гарсан цахилгааны гэмтлийг богино хугацаанд, түргэн шуурхай, аюулгүй засварлах, Уурхайн хэмжээнд гарсан цахилгааны гэмтлийн мэдээллийг Диспетчерт түргэн шуурхай мэдээлэх
Холбогдох дүрэм журам, зааврыг дагаж мөрдөн тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хангах, засварын үйлчилгээний хүсэлт гаргах
Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд мөрдөх шаардлагатай журам, гарын авлага, бусад холбогдох баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх
Компанийн оролцож байгаа төслийн ажилд оролцох, төслийн баримт боловсруулах
15 хоногийн буюу тухайн ростерийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг гаргаж, шууд удирдлагад танилцуулах
Уурхайн цахилгаан зарцуулалтын тооцоо, тайланг гаргах, баталгаажуулах, Кемп болон үйлдвэрийн цахилгаан зарцуултанд хяналт тавих, үргүй зардлыг бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах
Сар, улирал, хагас жил, жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан гаргах
Холбогдох мэдээ, тайланг шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр  гаргаж танилцуулах, Хариуцсан ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
ХАБЭА-н зөрчил, доголдол гарсан тухай бүрт шууд удирдлага болон ХАБЭА-н ажилтанд шуурхай танилцуулж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах
 

2020-07-21
Нярав

Сэлбэг хэрэгслийн захиалгыг Механик, няравтай хамтран хийх.
Түлш, шатах тослох материалын захиалгыг нярав, түлшний няравтай хамтран хийх.
Нийлүүлэгдсэн эм тариа, хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэг бүрчлэн тоолж, дагалдах бичиг баримттай тулган хүлээн авах.
Нийлүүлэгдсэн сэлбэг, хэрэгсэл, бараа материалыг нэг бүрчлэн тоолж, дагалдах бичиг баримттай тулган хүлээн авах.
Агуулахын бараа материал, хүнсний бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу өрж, хураан горимын дагуу хадгалах
Хариуцсан агуулахын ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах.
Шаардах хуудсын дагуу арчих материал, ахуйн хэрэглээ, хүнсний бүтээгдэхүүний олгож зарлагад бүртгэх
Бараа материалын үлдэгдэл, нөөцийн талаар Уурхайн дарга болон холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэх,
Захиалгын биелэлтийг хянах.

2020-07-21
Цахилгаанчин

Жижиг хөдөлгөөнт цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд, том оврын машин механизмын цахилгааны угсралт хийх
Цахилгаан үүсгэгчүүд, мотор, радар болон удирдлагын холбооны системийн үйл ажиллагааг шалгах, сайжруулах, хянах, засвар хийх
Дизель генераторын хэвийн жигд тасралтгүй ажиллагааг хангах
Дизель генераторуудын өдөр тутмын болон урсгал засвар үйлчилгээг хийх, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, үзлэг хийж хянах
Уурхайн хэмжээнд гарсан цахилгааны гэмтлийг богино хугацаанд, түргэн шуурхай, аюулгүй гүйцэтгэх
Уурхайн хөдөлгөөнт болон суурин тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ, цахилгааны ажлыг  технологийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх
Цахилгааны засварт хэрэглэгдэх гар багаж хэрэгслүүдийг зориулалтын дагуу ашиглах
Цахилгааны инженерийн удирдлага доор техникийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх
Өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, ажлын нарядыг Цахилгааны инженер болон цахилгааны техникч нараас авч өгсөн үүрэг даалгаврыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх
Холбогдох мэдээ, тайланг шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр  гаргаж танилцуулах
Хариуцсан ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах
Уул уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, галын аюулгүй байдал, ажлын болон ахуйн байрны хуваарьт талбайн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн асуудлыг хангаж ажиллах
 Цахилгаанчны аюулгүй ажиллагааны дүрэмийг хангаж ажиллах
ХАБЭА-н зөрчил, доголдол гарсан тухай бүрт шууд удирдлага болон ХАБЭА-н ажилтанд шуурхай танилцуулж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах
Хариуцсан ажлаа цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрт хурдан шуурхай биелүүлэх
Хөдөлмөрийн дотоод журам болон компанид мөрдөгдөж байгаа бусад дүрэм, журмуудыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах

2020-07-17
Баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтан

Баяжуулах үйлдвэрийн Технологийн хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах ажил гүйцэтгэх
Овор хэтэрсэн хүдэр хагалах
Химийн бодис найруулахад туслах
Ган бөмбөлөг нэмэхэд туслах
Баяжмалын савалгаа хийхэд туслах
Халианы зумп, эргэлтийн усан сангийн түвшинг хянах
Үйлдвэрийн цэвэрлэгээ хийхэд туслах
Үйлдвэрийн бусад хэсэгт ажлын шаардлага гарвал очиж ажиллах
Холбогдох мэдээ, тайланг шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр  гаргаж танилцуулах
Хариуцсан ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
ХАБЭА-н зөрчил, доголдол гарсан тухай бүрт шууд удирдлага болон ХАБЭА-н мэргэжилтэнд шуурхай танилцуулж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах
Хариуцсан ажлаа цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрт хурдан шуурхай биелүүлэх
Хөдөлмөрийн дотоод журам болон компанид мөрдөгдөж байгаа бусад дүрэм, журмуудыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх
Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах

2020-07-16
Засварын инженер буюу засварын ахлах

- Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн элэгдлийг тооцох,
- Урсгал болон төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг график төлөвлөгөөний дагуу чанарын өндөр түвшинд хурдан шуурхай, оновчтой удирдан зохион байгуулах,
- Засварын хэсгийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэл, бүтээл, үр дүнг бүртгэх хянах, удирдлагаар хангах
- Засварын хэсгийн дараа 15 хоногт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө тооцоолол, төсөл гаргаж ээлж солилцох инженерт танилцуулан ажил хүлээлцэж ажиллах, 15 хоногийн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргах
- Засварын ажлын сар, улирал, жилийн төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан гаргаж танилцуулах,
- Төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжүүлэх ажлуудтай холбоотой нэмэлт төлөвлөгөө, төслүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллах.
- Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд мөрдөх шаардлагатай журам, чанарын стандарт, гарын авлага, бусад холбогдох баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх
- Хөдөлмөрийн дотоод журам болон компанид мөрдөгдөж байгаа бусад дүрэм, журмуудыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх
- Засварын хэсгийн ажилтнуудын өдөр тутмын ажил, тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ, ХАБЭА-д хяналт тавьж ажиллах
- 3асварын хэсгийн үйл ажиллагааг удирдан байнга хяналт тавьж, эвдрэл гэмтэл, зөрчил илэрсэн тохиолдолд шалгаж, буруутай ажилтанд хариуцлага тооцох
- Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх нууцыг чандлан хадгалах

Ажлын байрны зарууд

  1. Баяжуулагч/ инженер8 сарын 11. 16:52
  2. Уурхайд бичиг хэргийн ажилтан8 сарын 11. 16:45
  3. Төлөвлөлтийн инженер7 сарын 24. 8:30
  4. Цахилгааны инженер7 сарын 23. 9:03
  5. Нярав7 сарын 21. 17:12
© Вояжер минерал ресурсес. 2017-2020 он

Монгол хүн бүрийг ажилтай болгохын төлөө.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.