Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
,
Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, 3-р баг, Цагаан -Овоо, 2-р өргөтгөлийн насосын зүүн талд, ажилчдын хотхон, 106 тооот

Өрнөх Говь Сайхан ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-11-23
Онцгой байдалд хариу үзүүлэх багийн аврагч

Учирч болзошгүй гал түймэр, ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах
Гал түймэр унтраах, гамшиг осол, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Онцгой байдал үүссэн үед хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, байгаль орчныг хамгаалах
Ажилтнуудад галын аюулгүй байдлын тухай мэдлэг олгох, тээврийн хэрэгсэлүүдэд тогтмол үзлэг шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах.

2020-11-23
Эмч

Компанийн ажилтнуудад эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх
Шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлж, зохих шатны эмнэлэгт нүүлгэн шилжүүлэх, аврах багийн бүрэлдэхүүнд ажилах
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, болон эрүүл ахуйн дотоод хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хурц хордлогоос урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүрэгтэй

 
 

2020-11-21
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчины талаар Компанийн баримтлах бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, мөрдүүлж хэвшүүлэх
Тээврийн хэлтсийн мастерууд, зохицуулагч болон бусад холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтран ажиллах ХАБ-н зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
Байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, сургалт, хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт тавин, шинийг санаачлан ажиллах
Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод зааан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2020-11-18
Механик Засварчин

HOWO маркийн машины оношилгоо үйлчилгээ хийх, хяналт тавих
Шаардлагатай сэлбэгийн хэрэгцээг гаргах чадамжтай байх

2020-11-18
Механик инженер

Засварын ажилд хяналт тавих
Засварын төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих
Сэлбэг хэрэгслийн зардалд хяналт тавих
Засварын багт өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах

2020-11-06
Тээврийн диспетчер

GPS системийн дагуу тээврийн хэрэгслийн хурд болон түлшний хяналтыг хийх
Тээврийн хэрэгслийн түлш зарцуулалт болон хяналтын талаархи мэдээллийг
удирдлагад тайлагнах
НАБТ-д ирэх, хөдлөх мэдээллийг холбогдох ажилтнуудад хүргүүлэх

2020-11-06
Тээврийн бичиг хэрэг, бүртгэл мэдээллийн ажилтан

 Тээврийн хэлтсийн бичиг баримтуудыг хөтлөх, боловсруулах, бүртгэл хөтлөх,
архивлах, шинэчлэх,
 Бичиг хэргийн материалын нөөцийг хариуцах, шинээр захиалах, зохих хүмүүст
хуваарилах,
 Хэлтсийн ажилчдын олгогдох нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг тоог гаргаж, захиалга
өгөх, бүртгэл хөтлөх,
 Ээлж солих хуваарь гаргах, автобусны захиалга хийх
 Хэлтсийн ажилчдын ээлжийн амралт, чөлөөний хүсэлтийг бүртгэж, архивлах
холбогдох хүмүүсээр шийдүүлэх

2020-11-06
Тээврийн бүртгэлийн ажилтан

Өдөр тутмын ачилт буулгалтын баримтыг бүртгэн авч тооцоо гаргах
Өдөр тутмын нүүрс ачилт, нүүрсний үлдэгдлийн тооцоо гаргах
Тооцооны бичиг баримтуудыг хөтлөх, боловсруулах, бүртгэл хөтлөх, архивлах,

2020-11-06
Тээврийн сургагч

Нүүрс тээврийн жолооч нарын тээврийн дадлагын үнэлгээ хийх
Засварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу шаардлагатай сургалтын материал
бэлдэж, сургалт орох

2020-11-06
Нүүрс тээврийн жолооч

Эрдэнэс Таван Толгой ХК-н уурхайгаас Цагаан хад чиглэлд дотоодын нүүрс тээвэрлэлт,
Цагаан хад – Ганц мод чиглэлд улс хоорондын нүүрс тээвэрлэлт хийх

2020-11-05
Төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдалд үндэслэн тээврийн төлөвлөгөө боловсруулах, тээврийн үйл ажиллагааг үр ашигтай аюулгүй зохион байгуулах

Шууд харъяалах ажиллагсдын ажил үүргийг компанийн үйл ажиллагаатай уялдуулан үр ашигтайгаар зохион байгуулах,
Тээвэрлэлтийн график, хуваарилалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Нүүрсний агуулахын үлдэгдэлд уялдуулан урт болон богинын тээврийн үйл ажиллагааг тээвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтний хамтаар зохион байгуулах

2020-11-05
Тээвэр зохицуулагч

НАБТ-н талбайд орж ирж буй компаний машинуудыг дарааллын дагуу хуваарилах, ачилтад орох, гарах зохицуулалтыг хийх 

Ачилт болон буулгалтанд орж байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн жолооч нарын хөдөлмөр  хамгаалах хэрэгсэлд хяналт тавих
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, ирсэн дараалалаар ГХБ руу оруулах
ГХБ-н ачаалалд тохируулан зохицуулалтыг хийх, хөдөлгөөнд оролцож байгаа машинуудын мэдээллийг шууд удирдлагад хүргүүлэх
Нүүрс ачилтыг түргэн шуурхай зохион байгуулах зохицуулалт хийх

2020-11-05
Тээвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, автопарк ашиглалтын бодлого боловсруулан тогтоосон норм хэмжээг хамгийн өндөр түвшинд байлгах, автомашин тэдгээрийн ашиглалтын хугацааг уртасгах, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллуула
Техник хэрэгслийн ашиглалттай холбогдсон техникийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, компанийн хэмжээнд автомашинтай холбоотой дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

2020-11-05
ХАБЭА болон жолооны сургагч багш

Нүүрс тээврийн жолооч нарт шаардлагатай сургалтын материал боловсруулах, сургалт орох

2020-11-04
Тээврийн мастер

Нүүрс тээвэрлэлтийг аюул осолгүй, түргэн шуурхай гүйцэтгэх бүхий л боломжтой арга хэмжээнүүдийг авч, зохион байгуулж ажиллах
Тухайн ээлжинд ажиллах ажилчдын ажил амралтын хуваарийг оновчтой зохион байгуулах
Ажил эхлэхээс өмнө ажиллагсдад ажлын даалгавар, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх
Хөдөлгөөнд оролцож байгаа машинуудын мэдээллийг хянаж шууд удирдлагаар хангах, удирдлагад мэдээллэх
Нүүрс тээврийн жолооч нарын ээлж хүлээлцэх, техник хүлээлцэх үйл явцад хяналт тавих
Ажлын байранд ажлын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглүүлж хэвшүүлэх, хяналт тавих

2020-11-03
ЭМААБО хариуцсан менежер

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчины талаар Компанийн баримтлах бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, мөрдүүлж хэвшүүлэх,
Хэлтсийн ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах,
Байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, сургалт, хяналтын тогтолцоог оновчтой зохион байгуулж хэрэгжүүлэх,
Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод зааан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2020-11-03
Тээврийн хэлтсийн дарга

Нүүрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг аюулгүй байдлыг хангаж, удирдан зохион
байгуулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангах
Дотоодын болон гадаад руу экспортлох нүүрс тээврийн үйл ажиллагааг удирдах
зохион байгуулах
Төслийн төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр судалгаа хийх, тайлагнах
Төслийн талбай дээрхи хэлтсүүдийг өдөр тутмын шууд удирдлагаар хангаж
ажиллах

2020-11-03
Уурхайн Нягтлан Бодогч

Төслийн талбар дахь үндсэн хөрөнгө, сэлбэг,бараа материал, томилолтын тооцоо, жижиг
мөнгөн сангийн бүртгэл хөтлөх холбогдох тайлан гаргах, шатахууны тооцоог хянах,
удирдлагад мэдээллэх
Төслийн талбар дахь санхүүгийн хэлтсийн багийг удирдан зохион байгуулах, агуулахын
өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах, чиг үүргээр хангах

2020-11-03
Ерөнхий Нягтлан Бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн багийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх,
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргахад нь туслалцаа үзүүлэх,
Компанийн өдөр тутмын ажил гүйлгээ, компани доторх нэгтгэл, сар, улирал, жилийн эцсийн
санхүүгийн мэдээ тайлан, татварын тайланг Монгол Улсын хууль тогтоомж, дүрэм, журмын
хүрээнд НББОУС, СТОУС-ын дагуу үнэн зөв, цаг хугацаанд нь тайлагнах, хууль болон стандартын
биелэлтийг хангах.

2020-11-03
Түлшний нярав

Төслийн талбар дахь шатахуун түгээх станцын орлого хүлээн авах, түгээлттэй холбоотой
бүхий л үйл явцад хяналт тавьж холбогдох анхан шатны материалуудыг цуглуулж ажил
гүйлгээг программд оруулах, үлдэгдэл баталгаажуулах
Техникийн түлш зарцуулалтад тухай бүрт нь хяналт тавьж анализ хийх, тайлан гаргах
Ажлын газрын зураг авалт тогтмол хийж түлш зарцуулалтын норм шинэчлэн тогтоох

2020-11-03
Аж ахуйн нярав

Төслийн талбар дээр үйл ажиллагаа явуулж буй хэлтсүүдийн үйл ажиллагаанд
шаардлагатай ажлын хувцас, аж ахуйн материал, шатах тослох материал, хэрэгсэл,
материалыг холбогдох зөвшөөрөлд үндэслэн зарлагын баримтын дагуу гаргаж өгөх,
уурхайд ирсэн аж ахуйн материал, шатах тослох материал, хэлтсүүдэд хэрэглэх багаж
хэрэгсэл, засварын материал, сэлбэгийг орлогын баримтын дагуу хүлээж авах, үлдэгдлээ
харьяалагдах алба хэлтсүүдэд бодит үлдэгдлийг тогтмол гаргаж өгөх, тогтсон хугацаанд
тайлан гаргаж, үлдэгдэл баталгаажуулахад оршино.

2020-11-03
Нягтлан Бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажил гүйлгээг Монгол Улсын хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд НББОУС, СТОУС-ын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох татвар, санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах, тайлагнах,
Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах.

Ажлын байрны зарууд

  1. Онцгой байдалд хариу үзүүлэх багийн аврагч11 сарын 23. 1:33
  2. Эмч11 сарын 23. 0:26
  3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан11 сарын 21. 13:47
  4. Механик Засварчин11 сарын 18. 16:20
  5. Механик инженер11 сарын 18. 14:09

Фэйсбүүк хуудас

© Өрнөх Говь Сайхан ХХК. 2020 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.