Үндсэн хувилбар

Түгээмэлтүмэн Хишиг ХХК

Авто зогсоолын талбай
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХАБЭА-н ажилтан

Ажлын байрны нөхцөлд болон өдөр тутмын үйлдвэрлэл үйлчилгээний үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр хамгааллын хяналт хийх, шаардлагатай авах арга хэмжээг авах, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, хамтран ажиллах тайлагнах. Хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, заавар журмыг чанд сахих, стандарт шаардлагыг хангуулах  ХАБЭА-н хугацаат болон хэрэгцээт сургалтуудыг  төлөвлөх зохион байгуулах, үр дүнг тооцох Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгох Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

Аж ахуйн жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.

Маркетинг менежер

Компанийн имижийг хадгалах, олон нийт, харилцагч үйлчлүүлэгчдэд зориулан гаргаж буй бүх төрлийн мэдээ мэдээлэл, реклам, сурталчилгааны эх загвар боловсруулах, зохиомжлохМаркетингийн ажлуудын өнгө төрхийг тодорхойлж, загвар дизайныг гаргахМаркетинг болон брэндийн бодлого төлөвлөгөө боловсруулах Компанийн борлуулалтыг дэмжихБараа бүтээгдэхүүн болон борлуулалтын суваг тус бүрд тохирох брэндийн идэвхжүүлэх төлөвлөгөө хийх Хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг хүрээнд ажиллах

Тооцооны нягтлан бодогч

Бизнесийн үйл ажиллагааны өдөр тутмын санхүүгийн бүртгэлийг цаг хугацаанд нь хөтлөх, холбогдох тайлан тооцоог гаргах Бараа бүтээгдэхүүний түгээлт, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

ХАБЭА-н ажилтан

Ажлын байрны нөхцөлд болон өдөр тутмын үйлдвэрлэл үйлчилгээний үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр хамгааллын хяналт хийх, шаардлагатай авах арга хэмжээг авах, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, хамтран ажиллах тайлагнах. Хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, заавар журмыг чанд сахих, стандарт шаардлагыг хангуулах  ХАБЭА-н хугацаат болон хэрэгцээт сургалтуудыг  төлөвлөх зохион байгуулах, үр дүнг тооцох Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгох Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

Мах бэлтгэгч

-Түүхий эд материалыг стандартын дагуу бэлтгэх

ЗОЧИД БУУДЛЫН МЕНЕЖЕР

Зочид буудлын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар ханган, зохион байгуулж хяналт тавих. Үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх , Нэгж хэсгийн борлуулалтын тайланг өдөр тутам, сар, улирлаар тайлагнах,  Борлуулалтын орлогод хяналт тавих Борлуулалт сайжруулах шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжүүлэх  Үйлчилгээний стандарт, дүрэм журам боловсруулах сайжруулалт хийх. Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүрэг

Зоогийн газрын менежер

- Зоогийн газрын үйл ажиллагааг төлөвлөх, ерөнхий удирдлагаар хангах, ажиллагчдын өдөр тутмын ажил үүрэгт хяналт тавин ажиллах, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах,  удирдах чадвартай - Үйлчилгээний стандарт, дүрэм журмыг мөрдөн ажиллах - Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, зорилтыг биелүүлэх,- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн процессын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах, сайжруулах- Шинэ ажилтны сургалт, дадлагын хөтөлбөрийг хариуцан ажиллах, хариуцсан ажилтнууддаа эерэг уур амьсгал бүрдүүлэн ажиллах, нөлөөлөх, ажилтнуудын бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах- Үйлчлүүлэгчидтэй найрсаг харилцаа тогтоон идэвхтэй харилцагчийн үйлчилгээ үзүүлэх

АЗИ ХООЛНЫ ТОГООЧ

Ажлын байрны тодорхойлтод заасан үүргийг гүйцэтгэнэ. - Хятад, Солонгос болон бүх төрлийн ази хоолыг технологи картын дагуу амт чанартай гаргах - Туслах тогоочийн ажил үүргийг хувиарлах - Технологи карт боловсруулах - Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх хяналт тавих - Эрүүл ахуй стандартыг мөрдөж ажиллах

Ерөнхий инженер

Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан тушаал, норм дүрэм, стандартыг мөрдүүлэх, үнэлэх, дүгнэх Барилга байгууламжийн инженер техникийн ажилчдыг удирдан зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллана. Баримт бичиг, тайлан төлөвлөгөө боловсруулах ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргах, ажлыг үнэлэх Техник үйлчилгээ, урсгал, дунд, их засваруудын төлөвлөгөөг боловсруулах, графикийн дагуу хийж гүйцэтгэж, Барилга байгууламжийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах Албаны хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм, журмуудыг боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, холбогдох бүртгэлүүдийг хөтлүүлэх

Оффис менежер

Оффисын өдөр тутмын ажлыгхариуцах,  удирдлага болон үйлчлүүлэгч, түрээслэгчдийг шаардлагатай  мэдээллээр хангах, тайлан мэдээг цаг алдалгүй гарган танилцуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүрэг 

КАССЫН НЯРАВ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эд хөрөнгө, бараа материалд хяналт тавьж тоолж баталгаажуулах Анхан шатны бүртгэл хөтлөх, баримтжуулах Мөнгө, хөрөнгийн үлдэгдлийг тоолж тулган баталгаажуулах Холбогдох нягтлан бодогчийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах Хөрөнгө дутагдах, хулгайд алдагдах болон илүүдэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээ авах  

Угаалгын ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг гүйцэтгэх   

КАССЫН АЖИЛТАН Ресторан

- Зоогийн газрын өдөр тутмын тооцоо хийх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ

РЕСЕПШН /Зочин угтагч/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

КАССЫН АЖИЛТАН/супермаркет/

- Дэлгүүрийн өдөр тутмын тооцоо хийх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ

Зоогийн газрын менежер

- Зоогийн газрын үйл ажиллагааг төлөвлөх, ерөнхий удирдлагаар хангах, ажиллагчдын өдөр тутмын ажил үүрэгт хяналт тавин ажиллах, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах,  удирдах чадвартай - Үйлчилгээний стандарт, дүрэм журмыг мөрдөн ажиллах - Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, зорилтыг биелүүлэх,- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн процессын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах, сайжруулах- Шинэ ажилтны сургалт, дадлагын хөтөлбөрийг хариуцан ажиллах, хариуцсан ажилтнууддаа эерэг уур амьсгал бүрдүүлэн ажиллах, нөлөөлөх, ажилтнуудын бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах- Үйлчлүүлэгчидтэй найрсаг харилцаа тогтоон идэвхтэй харилцагчийн үйлчилгээ үзүүлэх

КАМЕР ХЯНАГЧ

Байгууллагын бүхий л объектын аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдалд камерын хяналт тавих,  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, Гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг шуурхай мэдээлэх, Рапортын дэвтэр хөтлөх, Шөнийн ээлжинд ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд.

ХАБЭА-н аажилтан

Ажлын байр нөхцөлд  болон өдөр тутмын үйлдвэрлэл үйлчилгээний үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр хамгааллын хяналт хийх, шаардлагатай авах арга хэмжээг авах, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, хамтран ажиллах тайлагнах. Хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, заавар журмыг чанд сахих, стандарт шаардлагыг хангуулах  ХАБЭА-н хугацаат болон хэрэгцээт сургалтуудыг  төлөвлөх зохион байгуулах, үр дүнг тооцох Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгох Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

  Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шаардлагатай бараа материал нөөцлөх, захиалах, бараа материалын үлдэгдэл, нөөцийн татан авалтын болон шаардлагаар гарсан материалын тооцоог гаргах, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл явцыг хянах, хоолыг технологийн гарцын дагуу хийж байгаад хяналт тавих, хадгалах, тээвэрлэх аргуудыг төлөвлөх, технологи карт боловсруулахХоол үйлдвэрлэх болон тээвэрлэх, худалдах үеийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах Хоол үйлдвэрлэлтйн түүхий эд материалын зарцуулалт орц нормын дагуу хэрэглэгдэж байгаа эсэхийг хянах Түүхий эд бэлэн бүтээгдэхүүний тооцоо хийж тайланд тусгах Шинэ жор, орц судлах, турших ажлыг биечлэн гүйцэтгэж баталгаажуулах      

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

  Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шаардлагатай бараа материал нөөцлөх, захиалах, бараа материалын үлдэгдэл, нөөцийн татан авалтын болон шаардлагаар гарсан материалын тооцоог гаргах, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл явцыг хянах, хоолыг технологийн гарцын дагуу хийж байгаад хяналт тавих, хадгалах, тээвэрлэх аргуудыг төлөвлөх, технологи карт боловсруулахХоол үйлдвэрлэх болон тээвэрлэх, худалдах үеийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах Хоол үйлдвэрлэлтйн түүхий эд материалын зарцуулалт орц нормын дагуу хэрэглэгдэж байгаа эсэхийг хянах Түүхий эд бэлэн бүтээгдэхүүний тооцоо хийж тайланд тусгах Шинэ жор, орц судлах, турших ажлыг биечлэн гүйцэтгэж баталгаажуулах      

РЕСЕПШН /Зочин угтагч/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

КАМЕР ХЯНАГЧ

Байгууллагын бүхий л объектын аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдалд камерын хяналт тавих,  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, Гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг шуурхай мэдээлэх, Рапортын дэвтэр хөтлөх, Шөнийн ээлжинд ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд.

РЕСЕПШН /Зочин угтагч/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Ерөнхий инженер

Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан тушаал, норм дүрэм, стандартыг мөрдүүлэх, үнэлэх, дүгнэх Барилга байгууламжийн инженер техникийн ажилчдыг удирдан зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллана. Баримт бичиг, тайлан төлөвлөгөө боловсруулах ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргах, ажлыг үнэлэх Техник үйлчилгээ, урсгал, дунд, их засваруудын төлөвлөгөөг боловсруулах, графикийн дагуу хийж гүйцэтгэж, барилга байгууламжийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах Албаны хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм, журмуудыг боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, холбогдох бүртгэлүүдийг хөтлүүлэх

Зоогийн газрын менежер

- Зоогийн газрын үйл ажиллагааг төлөвлөх, ерөнхий удирдлагаар хангах, ажиллагчдын өдөр тутмын ажил үүрэгт хяналт тавин ажиллах, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах,  удирдах чадвартай - Үйлчилгээний стандарт, дүрэм журмыг мөрдөн ажиллах - Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, зорилтыг биелүүлэх,- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн процессын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах, сайжруулах- Шинэ ажилтны сургалт, дадлагын хөтөлбөрийг хариуцан ажиллах, хариуцсан ажилтнууддаа эерэг уур амьсгал бүрдүүлэн ажиллах, нөлөөлөх, ажилтнуудын бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах- Үйлчлүүлэгчидтэй найрсаг харилцаа тогтоон идэвхтэй харилцагчийн үйлчилгээ үзүүлэх

Сүлжээний инженер

  Байгууллагын хяналтын системийн хэвийн аюулгүй ажиллагааг төлөвлөх гүйцэтгэх, хянах /Хяналтын камер, Нэвтрэх систем, Дотоод сүлжээ, RFID программ/ Байгууллагын мэдээлэл технологи, дотоод программ хангамж, серверийн найвдартай аюулгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах Байгууллагын е-оффисын аюулгүй найдвартай ажиллагааг хянах хөгжүүлэх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг /able, smart logic/    

Зөөгч

Үйлчлүүлэгчдэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тайлбарлах, борлуулах, үйлчлэх,  хоолны заал, өрөө,  хэрэгслийг бэлэн байлгах. 

Холбоо барих

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.