Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Дэлгэрэнгүй
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Их Монголын Гудамж 601

Тэсо Пропертис ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-05-29
ХАНГАМЖИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Барилгын үйл явцыг барилгын түүхий эд материалаар тасралтгүй хангах, хяналт тавих
Бүтээгдэхүүний үнэ, зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт хийх
Шаардлага хангасан хангамжийн материалыг нормчлолын хугацааны дагуу нийлүүлэх, хяналт тавих
Дотоод хангамжийн менежерүүдийг чиг үүргээр хангаж ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компани болон түүний бренд төслүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
Компанийг төлөөлөн гадагш болон дотогш  чиглэсэн Пи-Ар, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг, дангаар болон багаар зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт болон тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх
Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх
Тайлант хугацааны ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг бодитой гаргаж, тайлан гаргах
Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах, хаалт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
ТӨСЛИЙН АРХИТЕКТОР

Төслийн үйл ажиллагааг зураг төслөөр тогтмол хангаж ажиллах 
Ажлын зурагт тодорхой дүрслэгдээгүй болон нэмж үзүүлэх шаардлагатай барилгын хэсгүүд дээр шууд удирдлагаас даалгавар авч, гүйцэтгэлийн зураг зурах  
Барилга угсралтын ажил зураг төслийн дагуу гүйцэтгэгдэж байгаа эсэх дээр тогтмол хяналт тавих, гүйцтгэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Группийн болон салбар компани, түүний брэндүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Группийг төлөөлөн гадагш болон дотогш чиглэсэн пи-ар болон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дангаар болон хамтран зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, түүний тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх
Группийн болон салбар компани, түүний брэндийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц хандлага мэдээллийг хохиролгүй даван гарахад чиглэсэн арга хэмжээг удирдлагын заавар чиглэлийн дагуу боловсруулах, гүйцэтгэх
Групп болон удирдлагуудад шаардлагатай пи-ар үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зохиол хэлэх үг, илэрхийлэх агуулга зэргийг мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэх
Нийгмийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, түүнд чиглэсэн төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих, хувь хүмүүст тэтгэлэг туслалцаа үзүүлэх замаар байгууллагын нэр хүндийг эерэгээр өсгөн бэхжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/

Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын цахилгааны  ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох -баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих   
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
ТУСЛАХ АРХИТЕКТОР

Төслийн үйл ажиллагааг зураг төслөөр тогтмол хангаж ажиллах 
Ажлын зурагт тодорхой дүрслэгдээгүй болон нэмж үзүүлэх шаардлагатай барилгын хэсгүүд дээр шууд удирдлагаас даалгавар авч, гүйцэтгэлийн зураг зурах  
Барилга угсралтын ажил зураг төслийн дагуу гүйцэтгэгдэж байгаа эсэх дээр тогтмол хяналт тавих, гүйцтгэх 
Зургийн архив хийж гүйцэтгэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-05-29
ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ДАРГА /ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР/

Байгууллагын үйл ажиллагааг стандартын шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулах, байнгын сайжруулалтыг хийх;
Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлэх
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг хянаж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх
Албаны ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлан мэдээг авах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, чиглүүлэг зааварчилгаа өгөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах

4,000,000 - 5,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /PMO/

Барилгын ажлын төлөвлөвлөлтийг заасан хугацаанд зөв төлөвлөх.
Барилгын ажлыг төлөвлөгөөт хугацааны дагуу чанартай хийхэд тулгарч буй асуудлуудыг тодруулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах.
Өдөр тутмын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг бодитой гаргах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-29
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /МАТЕРИАЛ/

Барилгын материалын чанар, стандартад  хяналт тавих
Барилгын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын матераил захиалах үед туршилт судалгаа хийх
Барилгын материалын техникийн үзүүлэлт дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

       

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-26
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Урт болон дунд хугацаанд хөгжүүлэх барилгын төслийн судалгаа, шинжилгээг хийх / байршил, консепц, үр ашиг, хөрөнгө оруулалт гэх мэт/
Судлагдаад хөгжүүлж буй барилгын төслүүдийн үйл явцийг үргэлжлүүлэн удирдах
Барилгын төсөл эхлэх хүртэлх үйл явцийг удирдаж, хэрэгжүүлэлтийн багт хүлээлгэн өгөх
Төслийн дизайн хөгжүүлэлт хийх үйл явцыг хэрэгжүүлэх
Төслийн сайжруулалт хөгжүүлэлт хийх үйл явцыг хэрэгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн хяналт хийх үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-05-24
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТЕХНОЛОГИЧ

Захиалгын дагуу барилгын талбайн үзлэг шалгалт болон ажил гүйцэтгэж дууссаны дараах цутгалт өгсөн талбайн хяналт шалгалтыг бүрэн хийх
Шинэ түүхий эд материал дээр дээж авч, анхан шатны шинжилгээ хийх
Лабораторт хийгдэх төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шинжилгээг бүрэн зөв үнэн бодит хийж гүйцэтгэх
Лабораторт хийгдсэн шинжилгээг хянаж орц нормын хяналт тавьж ажиллах
Бүтээгдэхүүний шинэ техник технологийн шинжилгээ туршилтыг хийж тухай бүрт танилцуулах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-05-18
НЯРАВ

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах
Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх
Бараа материалын үйлдвэрлэсэн хугацааны мэдээнд хяналт тавьж, ЭАЭЗ аргыг баримтлаж ажиллах.

Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах


Бараа материалын өрөлт хураалт, хадгалалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах

Хариуцсан ачигчийн үүрэг даалгаварын биелэлтийг харъяа нягтлан бодогчид үнэн зөв мэдээллэх
Бараа материалын агуулахын температурыг тухайн барааны онцлогт тохирч байгаа эсэхэд хяналт тавих

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-17
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Байгууллагын хэмжээн дэх дүрэм журам боловсруулах, мөрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдах, хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоог системтэй зохион байгуулах, хяналт тавих
Гэрээ хэлцэл байгуулах, Авлага барагдуулах, Нэхэмжлэл гаргах, тайлбар бичих, 
Хуулийн зөвлөгөө өгөх, Шаардлагатай сургалт, хурал зохион байгуулах, оролцох
Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээ, хэлцэл, баримт бичиг, гадны гаралтай баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл, патент, дүрэм гэрчилгээ, тамга тэмдэг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эрсдэлгүй байдлыг хангах, бүртгэх, дүгнэх, шинэчлэх, сунгах, холбогдох төрийн байгууллагад бүртгүүлэх, төлбөр тооцоо нийлсэн акт авах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-17
ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЗАСАЛ/

Барилгын заслын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын  заслын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын  заслын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, хэрэгжилтэд хяналт тавих                                                                                                    
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-10
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын чиг үүрэгт ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Тухайн ажил үүргийн тодорхойлолтод заасан барилгын ажил гүйцэтгэл болон бараа материалын төсөв бодох, судалгаа болон харьцуулалт хийх
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох -баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих   
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-08
ХАБЭА АЖИЛТАН /ШИНЭ ТӨСӨЛ/

Хариуцсан алба салбар, барилгын талбайд аюул, эрсдэлтэй цэгийн хяналт хийж санамжыг өгч, өдөр тутмын хяналтыг хийх, холбогдох албан тушаалтанд залруулга хийх шаардлагыг үл тохирол, ажлыг зогсоох актаар маягтыг хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлэх
Ажилчдад шууд удирдлагаас ажлын байрны анхан болон давтан зааварчилгааг чанартай, үр дүнтэй, хүртээмжтэй өгөгдөж байгаад хяналт хийх.
ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөөт ажлыг төлөвлөж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, дүгнэж үр дүнг удирдлагад танилцуулах
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтын материал, асуумж, асуулга, төлөвлөгөө,  хөтөлбөрийг боловсруулж, хянуулж, удирдлагаар батлуулах
Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. ХАНГАМЖИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР5 сарын 29. 18:39
  2. МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР5 сарын 29. 18:23
  3. ТӨСЛИЙН АРХИТЕКТОР5 сарын 29. 18:23
  4. ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЭРГЭЖИЛТЭН5 сарын 29. 17:25
  5. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/5 сарын 29. 10:26

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Пропертис ХХК. 2012-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.