Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэсо Фүүдс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ТЕХНОЛОГИЧ, ЭРҮҮЛ АХУЙЧ / ЭКО КЛАСТЕР ХХК /

Түүхий эд материалаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүхий л шатны технологийн горим болон үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хяналтыг нарийн чанд тавьж чанартай, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, Үйлдвэрлэлийн тогтмол хэвийн үйл ажиллагааг шууд болон шууд бус удирдлагаар хангаж ажиллах, Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд бүрэн нийцэж ажиллах, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянах, Үйлдвэрийн ажилчдын болон үйлдвэрийн орчны эрүүл ахуйг сахиулах,

МЕХАНИК /ЭКО КЛАСТЕР ХХК/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх Тоног төхөөрөмж автомашины найдвартай ажиллагааг хангаж гэнэтийн эвдрэл гэмтэлийг цаг тухайд шийдвэрлэх Гарсан эвдрэл гэмтэл болон засвар үйлчилгээний талаар механикийн өдрийн ажлын тайлангийн хуудсанд тэмдэглэл хөтөлж, удирдах албан тушаалтанд танилцуулах Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих Машинистуудадаа заавар зөвөлгөө өгч, засвар үйлчилгээ хамт хийх

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ЭКО КЛАСТЕР ХХК/

Хариуцсан салбарын тооцооны чиг үүргийг хариуцах  Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах

НЯРАВ "ЗӨВ СЕРВИС СОЛЬЮШНС" ХХК

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах Хариуцсан албаны шаардлагатай байгаа бараа материалын захиалгыг хийх, түгээлтийг хариуцах Бараа материалын тайланг хийж, анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд тайланг үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Бараа материалын үйлдвэрлэсэн хугацаа, хадгалалт ашилглалтанд хяналт тавьж ажиллах Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах Бараа материалын өрөлт хураалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах АБТ-д заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт хариуцан ажиллах Шинэ ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ батлагдсан тухай бүрт гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтын 1 хувийг ажилтанд хүлээлгэн өгч, гарын үсгээр баталгаажуулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, хариуцсан албан тушааалтнуудад шийдвэрийг тараах, мэдээллэх

СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Шинээр гаргаж буй бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх Компаний хэмжээнд оновчтой шийдвэр гаргалтын түвшинг нэмэгдүүлэх Зах зээлийн судалгааг хийх, тайлагнах, дүгнэлт гаргах Шинэ бүтээгдэхүүний байршуулалтын судалгаа, сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн ажлуудын дараах судалгаа хийж үнэлэлт дүгнэлт гаргах

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэртэй хамтарч гаргах, хэрэгжүүлэх Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхий эдийн захиалга өгч авах, ирсэн дээжний үр дүнг тайлагнах Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах, технологийн заавар боловсруулах Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн туршилт, судалгаа хийх

МИКРОБИОЛОГИЧ /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Лабораторийн үйл ажиллагааг MNS ISO/ IEC 17025 олон улсын стандартын шаардлагын  хэмжээнд нийцүүлэн тус компаний хүлээн авч буй түүхий эд, бэлэн бүтээгдэхүүнд хийгдэх  сорилтыг батлагдсан стандартын аргачлалаар, үнэн зөв хийж гүйцэтгэн сорилтын үр дүнг холбогдох салбар үйлдвэрүүдийн хүмүүст болон лабораторийн эрхлэгчид  шуурхай мэдээлэн түүний мөрөөр арга хэмжээ авахуулж ажиллана. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН / МИЛКО ХХК/

Шинэ ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлийг бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу бүрдүүлж хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах Шинэ ажилтны мэдээллийг хүний нөөцийн программд бүрэн гүйцэд бүртгэх /ажилтныг ажилд орсон сард нь багтаж бүртгэсэн байх Шинэ ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ батлагдсан тухай бүрт гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтын 1 хувийг ажилтанд хүлээлгэн өгч, гарын үсгээр баталгаажуулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, хариуцсан албан тушааалтнуудад шийдвэрийг тараах, мэдээллэх

ТҮГЭЭГЧ /МИЛКО ХХК/

Түгээлтийн албанаас хувиарласан чиглэлд бараа бүтээгдэхүүнийг амжилттай түгээж харилцагчдад хүлээлгэн өгөх Харилцагч болон хэрэглэгч, байгууллагын дунд гүүр болон ажиллаж харилцан уялдаатай үнэн зөв мэдээллээр ханган ажиллах Өдөр бүр тооцоо нийлж, тухайн өдрийн орлогоо тушаасан байх Компаниас хүлээн авсан бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хариуцах

АВЛАГА ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Авлагын насжилт, бүтцийн шинжилгээ хийж,  эрсдэлтэй харилцагчдын мэдээлэл болон гэнэтийн шинжтэй авлагуудын эрсдлийн түвшинг тодорхойлох Борлуулалтын үйл ажиллагааны зөрчил, хугацаа хэтэрсэн болон эрсдсэн авлагыг тухай бүрт шийдвэрлэж, хянаж ажиллах Худалдааны төлөөлөгч нарын харилцагчид нийлүүлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний тооцоо тулгалт, төлбөрийн баталгаажуулалтыг хийх Салбар компаний нийт авлага барагдалт хяналт тайлан мэдээ гаргах Хугацаа хэтэрсэн авлагын бүтцийн шинжилгээ хийх, авлага барагдуулалт хяналт хийх

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /МИЛКО ХХК/

ТЭСО группийн салбар компани, үйлдвэрүүдийн бүтээмжийг өсгөх, шинжлэх, бодлого боловсруулах, санал хэрэгжүүлэх. Үйлдвэр, алба салбарын бүтээмж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд судалгаа шинжилгээ хийх, санал зөвлөмж өгч ажиллах Бүтээмж сайжруулах орчин үеийн арга технологийг үйлдвэрлэл үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгсэл, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөрийн санаачлан хэрэгжүүлэх

ОФФИС МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

Тэсо Фүүдс ХХК-н Гүйцэтгэх захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тодорхой болгож, ажлын зохион байгуулалт, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтыг дэмжин ажиллах, хурлын зохион байгуулалтыг хариуцан хурлаас гарсан шийдвэр гаргалт, үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавьж,  оффисын ажилтнуудын хувцаслалт, биеэ зөв боловсон авч явах тал дээр хяналт тавих, оффисын ариун цэвэр, цэцэгжүүлэлт, тохижилтын асуудалд өдөр тутам хяналт тавьж ажиллах, тав тухтай орчин бүрдүүлэх, зөв боловсон үйлчилгээгээр ханган ажиллахад оршино.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино. Хариуцсан нярав ачигч нарын илүү цаг, сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх

ЖОЛООЧ /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Байгууллагийн бодлого, зорилгыг сайтар ойлгон түүнийг мөрдөн ажлынхаа удирдлага болгон ажиллах.  Тавьсан шаардлага, өгсөн үүрэг даалгаварыг чанартай сайн гүйцэтгэх Эзэмшиж буй тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, цэвэр орчинг хангаж ажиллах  

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Худалдааны маркетингийн үйл ажиллагаа бодлогыг боловсруулах, удирдан чиглүүлэх Бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт, борлуулалтын стандартуудыг боловсруулах ба худалдааны маркетингийн төлөвлөгөө, стратегийг зах зээлийн өөрчлөлт, өрсөлдөөнт нөхцөл байдалд тохируулан шинэчилж байх Идэвхжүүлэлт болон харилцагчдын хамтыг ажиллагаа, төлөвлөгөө, гэрээг үр дүнтэй зохион байгуулж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Зах зээлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломжийг өргөтгөх, өрсөлдөгчдийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэх

БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх Зах зээлийн болон хэрэглэгч харилцагч, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх Сектор тус бүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаар хангах  Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх

ДИЗАЙНЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Тэсо Фүүдс ХХК-н дотоод болон гадаад дүр төрхийг системтэйгээр бий болгож байгууллагын нэр хүндэд эерэгээр нөлөөлж , түүнийг өсгөх Тэсо Фүүдс ХХК-н өмч бүтээгдэхүүний эх бэлтгэлийг тухайн бүтээгдэхүүний онцлогийг зорилтот хэрэглэгчийн сэтгэлзүйд нөлөөлөхүйц байдлаар өнгө, дүрслэлийг зохиомжлон гаргах Идэвхижүүлэлтийн ажилтай холбоотой эх бэлтгэлүүдийг утга агуулга тодорхой өнгө үзэмжтэйгээр гүйцэтгэх Салбарын маркетингийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах Компанийн брэнд бүүк хөгжүүлэлт сайжруулалтыг хийх

МЕРЧИНДАЙЗЕР

Борлуулалтын цэг, бүтээгдэхүүний өрөлт, хураалт байршуулалтын хяналт хийх Хөргүүрийн үр өгөөж, бүтээгдэхүүн байршуулалт температур, чийгшил хяналт бүртгэл хөтлөлт хийх  Худалдааны төлөөлөгчийн борлуулалтын цэгийн эргэцийн хяналт хийх  Харилцагчийн лангуун дээрх болон агуулах дахь бүтээгдэхүүний хугацаа, чанарын хяналт хийх   

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах Өөрийн чиглэлийн харилцагч нарт компанийн тухай үнэн зөв мэдээллийг өгч, бүтээгдэхүүний үнийг борлуулалтын албанаас гаргаснаар баримтлан ажиллах Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах Шинээр харилцагч нэмэх, хуучин харилцагчыг халамжлах Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ЗӨВ СЕРВИС СОЛЬЮШНС ХХК/

Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх; Компанийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу эрхлэн хөтлөх; Хүний нөөцийн менежерийн бодлого, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх; Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, журам, зааврыг холбогдох нэгж, албан тушаалтантай хамтран боловсруулах; Бизнес уулзалт, хурал зөвлөгөөн, сургалтын бэлтгэлийг хангах;  Ажилтнуудыг идэвхжүүлэх ажил зохион байгуулах;  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх; 

НЯРАВ /МИЛКО ХХК/

Бараа материалын өрөлт хураалт, хадгалалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах Хариуцсан ачигчийн үүрэг даалгаварын биелэлтийг харъяа нягтлан бодогчид үнэн зөв мэдээллэх Бараа материалын агуулахын температурыг тухайн барааны онцлогт тохирч байгаа эсэхэд хяналт тавих Бараа материалын орлогыг хурдан шуурхай хүлээн авч, нөөцийн норм хяналт тавьж ажиллах Бараа материалын ачилтыг анхан шатны баримтыг үндэслэж бүрэн бүтэн тоолж, хурдан шуурхай ачуулсан байх

ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ / МИЛКО ХХК /

Үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын агуулах стандарт, хадгалагдаж буй түүхий эд материалын хадгалах горим стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, шаардлага хангуулах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэж буй хэсэгт технологийн горим барин ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх Бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материалын үл тохирлыг илрүүлж, шинжлэх, хянах Бүтээгдэхүүний орц гарц, орц жорд хяналт тавьж ажиллах Бүтээгдэхүүнд гарч буй үл тохирлыг мөшгин илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын журам, үйлдвэрийн дүрэмд заасан чиг үүргийн хамааралтай анхан шатны маягтуудыг хянаж бүртгэх

НЭРИЙН БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн үр дүнг үнэлж, хаах Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх Ажлын үр дүн, тухайн өдрийн ажлын гүйцэтгэлийг программд оруулсан эсэхэд хяналт тавьж, үр дүнг харуулах Маркетингийн төрөл бүрийн идэвхижүүлэлтийг дэмжин ажиллах

ТОГООЧ-НАРИЙН БООВНЫ "ЗӨВ СЕРВИС СОЛЬЮШНС" ХХК

Технологи картын дагуу үзэмж, амт чанар, эрүүл ахуйн стандарт хангасан талх, торт Хоол үйлдвэрлэл явуулахад хэрэглэгдэх түүхий эд, материалыг технологийн шаардлагын дагуу түргэн шуурхай бэлтгүүлэх, Туслах тогоочийг үлгэр жишээ удирдаж ажиллах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэн, гурил орсон хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах Хүнсний эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын дүрэм журмыг баримтлан ажиллах АБТ-д заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.