Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэсо Фүүдс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР/ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт хариуцан ажиллах Шинэ ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ батлагдсан тухай бүрт гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтын 1 хувийг ажилтанд хүлээлгэн өгч, гарын үсгээр баталгаажуулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, хариуцсан албан тушааалтнуудад шийдвэрийг тараах, мэдээллэх

ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх Тоног төхөөрөмж автомашины найдвартай ажиллагааг хангаж гэнэтийн эвдрэл гэмтэлийг цаг тухайд шийдвэрлэх Гарсан эвдрэл гэмтэл болон засвар үйлчилгээний талаар механикийн өдрийн ажлын тайлангийн хуудсанд тэмдэглэл хөтөлж, удирдах албан тушаалтанд танилцуулах Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих Машинистуудадаа заавар зөвөлгөө өгч, засвар үйлчилгээ хамт хийх

ДИЗАЙНЕР /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Шинэ бүтээгдэхүүний эх бэлтгэлийн захиалгын дагуу гүйцэтгэх, засвар хийх Хуучин бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулах Контентийн төлөвлөгөөний дагуу эх бэлтгэл хийж гүйцэтгэх Шаардлагатай тохиолдолд томилолтоор ажиллах Креатив хуралд оролцох, санал санаачлага гаргах

АВЛАГА ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Авлагын насжилт, бүтцийн шинжилгээ хийж,  эрсдэлтэй харилцагчдын мэдээлэл болон гэнэтийн шинжтэй авлагуудын эрсдлийн түвшинг тодорхойлох Борлуулалтын үйл ажиллагааны зөрчил, хугацаа хэтэрсэн болон эрсдсэн авлагыг тухай бүрт шийдвэрлэж, хянаж ажиллах Худалдааны төлөөлөгч нарын харилцагчид нийлүүлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний тооцоо тулгалт, төлбөрийн баталгаажуулалтыг хийх Салбар компаний нийт авлага барагдалт хяналт тайлан мэдээ гаргах Хугацаа хэтэрсэн авлагын бүтцийн шинжилгээ хийх, авлага барагдуулалт хяналт хийх

АВТЫН МЕХАНИК

Авто машины шаардлагатай засварын ажлыг цаг алдалгүй засварлах  Үзлэг хийж, алдааг илрүүлэн төлөвлөсөн засварын ажилд туслалцаа үзүүлэх  Авто машины бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах  Авто машины урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх

БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх Зах зээлийн болон хэрэглэгч харилцагч, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх Сектор тус бүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаар хангах  Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх

АВТЫН ИНЖЕНЕР /МЭЙЖИК ТЕК МОНГОЛИА ХХК/

Авто тээврийн хэрэгслийн тасралтгүй найдвартай ажиллуулах, завсар үйлчилгээг  чанартай хийлгэхэд чиглэсэн хяналт хийх, зөвлөмж өгөх, норм стандарт тогтоох, мөрдүүлэх Авто тээврийн хэрэгслийн урьдчилсан үзлэг, урсгал болон их засвар үйлчилгээг хийх боломжийг бүрдүүлэх, удирдлагаар хангаж сэлбэг хэрэгсэл зарцуулалт ашиглалтад хяналт тавих Авто заcварын төвийн сайжруулалт, төлөвлөлтийг хийх чадвартай  Ажлын  багаж хэрэгслийг бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, ажлын байрыг эмх цэгцтэй байлгах хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах

ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИЧ, ЭРҮҮЛ АХУЙЧ /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын агуулах стандарт, хадгалагдаж буй түүхий эд материалын хадгалах горим стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, шаардлага хангуулах Импортоор болон дотоодоос нийлүүлж буй үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалд хяналт тавих Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэж буй хэсэгт технологийн горим барин ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх Бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материалын үл тохирлыг илрүүлж, шинжлэх, хянах Бүтээгдэхүүний орц гарц, орц жорд хяналт тавьж ажиллах Бүтээгдэхүүнд гарч буй үл тохирлыг мөшгин илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын журам, Үйлдвэрийн дүрэмд заасан чиг үүргийн хамааралтай анхан шатны маягтуудыг хянаж бүртгэх Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангуулах Үйлдвэрлэлийн технологийн горимд хяналт тавих, горимыг сахиулах Үйлдвэрийн Эрүүл ахуй ариун цэврийн журмын дагуух хавсралтуудыг хянаж хөтлөх, удирдах албан тушаалтнаар хянуулах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах Өөрийн чиглэлийн харилцагч нарт компанийн тухай үнэн зөв мэдээллийг өгч, бүтээгдэхүүний үнийг борлуулалтын албанаас гаргаснаар баримтлан ажиллах Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах Шинээр харилцагч нэмэх, хуучин харилцагчыг халамжлах Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

НЯГТЛАН БОДОГЧ /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино. Хариуцсан нярав ачигч нарын илүү цаг, сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх

ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ / МИЛКО ХХК /

Үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын агуулах стандарт, хадгалагдаж буй түүхий эд материалын хадгалах горим стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, шаардлага хангуулах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэж буй хэсэгт технологийн горим барин ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх Бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материалын үл тохирлыг илрүүлж, шинжлэх, хянах Бүтээгдэхүүний орц гарц, орц жорд хяналт тавьж ажиллах Бүтээгдэхүүнд гарч буй үл тохирлыг мөшгин илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын журам, үйлдвэрийн дүрэмд заасан чиг үүргийн хамааралтай анхан шатны маягтуудыг хянаж бүртгэх

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Худалдааны маркетингийн үйл ажиллагаа бодлогыг боловсруулах, удирдан чиглүүлэх Бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт, борлуулалтын стандартуудыг боловсруулах ба худалдааны маркетингийн төлөвлөгөө, стратегийг зах зээлийн өөрчлөлт, өрсөлдөөнт нөхцөл байдалд тохируулан шинэчилж байх Идэвхжүүлэлт болон харилцагчдын хамтыг ажиллагаа, төлөвлөгөө, гэрээг үр дүнтэй зохион байгуулж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Зах зээлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломжийг өргөтгөх, өрсөлдөгчдийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэх

ЭКСПОРТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Экспортын шинэ зах зээлийн боломжийг эрэлхийлэх Бүс нутгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж удирдлагад танилцуулах, дүн шинжилгээ боловсруулах Олон улсын үзэсгэлэнд оролцох, бараа бүтээгдэхүүнээ таниулах сурталчилах Бараа бүтээгдэхүүний ачилт болон тээвэрлэлтийг зохион байгуулах, үйл явцад хяналт тавих

ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК /

Үйлдвэрийн тогтмол хэвийн үйл ажиллагааг шууд болон шууд бус удирдлагаар хангах Үйлдвэрийн төлөвлөгөөнд бүрэн нийцэж ажиллах, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжүүлэлтийг хянах Үйлдвэрийн таатай орчин бүрдүүлэх Үйлдвэрлэлийн таатай орчинд, чанартай бүтээгдэхүүнийг, бүтээмжтэй үйлдвэрлэх Удирдлагыг зохих шаардлагатай мэдээллээр хангах

БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх Зах зээлийн болон хэрэглэгч харилцагч, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх Сектор тус бүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаар хангах  Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Худалдааны маркетингийн үйл ажиллагаа бодлогыг боловсруулах, удирдан чиглүүлэх Бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт, борлуулалтын стандартуудыг боловсруулах ба худалдааны маркетингийн төлөвлөгөө, стратегийг зах зээлийн өөрчлөлт, өрсөлдөөнт нөхцөл байдалд тохируулан шинэчилж байх Идэвхжүүлэлт болон харилцагчдын хамтыг ажиллагаа, төлөвлөгөө, гэрээг үр дүнтэй зохион байгуулж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Брэндийн багуудтай хамтран маркетингийн хөтөлбөрийн концепци, бүтээгдэхүүний гадаад үзэмжийн тал дээр хамтран ажиллах Зах зээлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломжийг өргөтгөх, өрсөлдөгчдийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэх

БҮТЭЭМЖ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

ТЭСО группийн салбар компани, үйлдвэрүүдийн бүтээмжийг өсгөх, шинжлэх, бодлого боловсруулах, санал хэрэгжүүлэх. Үйлдвэр, алба салбарын бүтээмж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд судалгаа шинжилгээ хийх, санал зөвлөмж өгч ажиллах Бүтээмж сайжруулах орчин үеийн арга технологийг үйлдвэрлэл үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгсэл, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөрийн санаачлан хэрэгжүүлэх

ТҮГЭЭГЧ /МИЛКО ХХК/

Түгээлтийн албанаас хувиарласан чиглэлд бараа бүтээгдэхүүнийг амжилттай түгээж харилцагчдад хүлээлгэн өгөх Харилцагч болон хэрэглэгч, байгууллагын дунд гүүр болон ажиллаж харилцан уялдаатай үнэн зөв мэдээллээр ханган ажиллах Өдөр бүр тооцоо нийлж, тухайн өдрийн орлогоо тушаасан байх Компаниас хүлээн авсан бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хариуцах

МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА /МИЛКО ТРЕЙД ХХК/

Салбаруудын борлуулалтын орлогыг хангах Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх   Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр анализ хийж брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсд сайжруулалт хийх Байгууллагийн зорилго, үнэт зүйлийн хүрээнд борлуулалтын багтай хамтран ажиллаж борлуулалтын ашгийг өсгөж нэмэгдүүлэх

АХЛАХ ТОГООЧ

Технологийн картын дагуу эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн амт чанартай хоолоор түргэн шуурхай үйлчлэх Гал тогооны дотоод дэг журам, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн дүрмийг чанд мөрдөх, технологийн горимыг баримтлах, мэню хөгжүүлэх, сайжруулах ээлжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, ээлжийн ажилчдыг удирдлагаар хангах, хяналт тавих, ажилчдыг эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангаж ажиллана Түүхий эд, бараа материалын чанарт анхаарах,  Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, стандарт өртгийн дагуу зарцуулалт, хяналттай байх  Ээлжийн тогооч, ажилтнуудыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах боломжоор хангаж, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж , аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах  АБТ-д заасан бусад үүргийг гүйцэтгэх 

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /МЭЙЖИК ТЕК МОНГОЛИА ХХК/

Тогтоосон маршрутын дагуу вендинг машины цэгээ бүрэн хамарч ажиллах Барааны өрөлтийг цэгүүд дээрээ стандартын дагуу байрлуулах  Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах Хариуцсан вендинг машинд байрших бүтээгдэхүүний тоо ширхэг, бүрэн бүтэн байдалд хяналт хийх 

ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР/ МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй байх нөхцөлийг хангаж, бүтээмжийг тогтоосон хэлбэлзэлд барих, өсгөх  талаар арга хэмжээ авч, санаачлага гарган ажиллах Ажилчдын гүйцэтгэлийг зөв үнэлэх, хянах, ажилчдын ажил үүргийн хуваарилалтыг оновчтой зохион байгуулах Ажлын бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэх талаар шинэ санаа гарган хэрэгжүүлэх, холбогдох мэргэжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллах Тоног төхөөрөмж, хүн цагийн бүртгэл хөтлөх

ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИЧ, ЭРҮҮЛ АХУЙЧ

Үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын агуулах стандарт, хадгалагдаж буй түүхий эд материалын хадгалах горим стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, шаардлага хангуулах Импортоор болон дотоодоос нийлүүлж буй үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалд хяналт тавих Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэж буй хэсэгт технологийн горим барин ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх Бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материалын үл тохирлыг илрүүлж, шинжлэх, хянах Бүтээгдэхүүний орц гарц, орц жорд хяналт тавьж ажиллах Бүтээгдэхүүнд гарч буй үл тохирлыг мөшгин илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын журам, Үйлдвэрийн дүрэмд заасан чиг үүргийн хамааралтай анхан шатны маягтуудыг хянаж бүртгэх Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангуулах Үйлдвэрлэлийн технологийн горимд хяналт тавих, горимыг сахиулах Үйлдвэрийн Эрүүл ахуй ариун цэврийн журмын дагуух хавсралтуудыг хянаж хөтлөх, удирдах албан тушаалтнаар хянуулах

ИННОВАЦИЙН ИНЖЕНЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Тоног төхөөрөмжийн туршилт сайжруулалт хийх Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтанд зөвлөмж өгөх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих Тоног төхөрөөмжийн хүрээнд инноваци шингэсэн санааг гаргаж тогтмол сайжруулалт хийх

НЯГТЛАН БОДОГЧ- "ЗӨВ СЕРВИС СОЛЬЮШНС" ХХК

Хариуцсан салбарын ажилчдын цалинг тооцоолох, санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино Хариуцсан ажилтны /Нярав/ , сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх АБТ-д заасан өөрийн үүргийг гүйцэтгэх

ТОГООЧ-НАРИЙН БООВНЫ "ЗӨВ СЕРВИС СОЛЬЮШНС" ХХК

Технологи картын дагуу үзэмж, амт чанар, эрүүл ахуйн стандарт хангасан талх, торт Хоол үйлдвэрлэл явуулахад хэрэглэгдэх түүхий эд, материалыг технологийн шаардлагын дагуу түргэн шуурхай бэлтгүүлэх, Туслах тогоочийг үлгэр жишээ удирдаж ажиллах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэн, гурил орсон хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах Хүнсний эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын дүрэм журмыг баримтлан ажиллах АБТ-д заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

НЯРАВ "ЗӨВ СЕРВИС СОЛЬЮШНС" ХХК

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах Хариуцсан албаны шаардлагатай байгаа бараа материалын захиалгыг хийх, түгээлтийг хариуцах Бараа материалын тайланг хийж, анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд тайланг үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Бараа материалын үйлдвэрлэсэн хугацаа, хадгалалт ашилглалтанд хяналт тавьж ажиллах Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах Бараа материалын өрөлт хураалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах АБТ-д заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.