Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж

Тэсо Фүүдс ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-01
СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР

Оновчтой судалгаанд үндэслэгдсэн мэдээллээр хангах замаар тодорхойгүй шийдвэр гаралтын түвшинг багасган, байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах 
Зах зээлийн судалгаа явуулах 
Шинэ бүтээгдэхүүний бүх төрлийн судалгаа хийж, боловсруулах 
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийг үнэлэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-01
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Салбар болон дотоодоос захиалагдаж байгаа захиалгыг хянах, захиалгын цаг хугацааны болон бусад эрсдлээс сэргийлэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх
Худалдан авах ажиллагаанд процессийн хяналт тавих, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
Худалдан авалтын хүсэлтийг хуваарилах
Захиалгын хэрэгжилтийг хангах
Процессийн сайжруулалт хийх асуудлыг тухай судлан тодорхойлох, санал, санаачлага гаргах, удирдлагад танилцуулах
Худалдан авалтын албаны ажилчдад ажил үүрэг гүйцэтгэхтэй нь холбоотой шаардлага, зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-26
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх
Үр дүнг тооцоолон дүгнэх
Анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх
Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино
Хариуцсан нярав ачигч нарын илүү цаг, сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-23
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын орлогыг хангах 
Маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах
Хариуцсан үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах
Олон нийтийн сувгийг бодлогын дагуу ашиглах
Дүрэм журмыг мөрдөж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санал оруулах, зайлшгүй сайжруулалт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-12
ЭКСПОРТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Экспортын шинэ зах зээлийн боломжийг эрэлхийлэх
Бүс нутгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж удирдлагад танилцуулах, дүн шинжилгээ боловсруулах
Олон улсын үзэсгэлэнд оролцох, бараа бүтээгдэхүүнээ таниулах сурталчилах
Бараа бүтээгдэхүүний ачилт болон тээвэрлэлтийг зохион байгуулах, үйл явцад хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-20
АРХИВЫН АЖИЛТАН

Архивлагдсан баримт бичгийг  нягтлан шалгаж, байнга болон түр хадгалах баримтыг ялгах, архивын баримтын данс үүсгэх, бүртгэл хөтлөх
Сар бүр алба салбаруудын цаасан тайланг авч программд мэдээллийг оруулж цахим хэлбэрт бүртгэлжүүлэх
Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалт болон тоо бүртгэлд хяналт тавьж, гарсан алдаа дутагдлыг арилгах зорилгоор архивын бүх баримтыг иж бүрэн болон хэсэгчилсэн, сэдэвчилсэн тооллогыг удирдамжийн дагуу зохион байгуулах
Архивын үнэт түүхэн баримт бичгийн бүрдэл, бүртгэл хадгалалт, хамгаалалтыг хангаж ажиллах
Сар бүр архивт өгөх шаардлагатай баримт бичгүүдийг архивт өгсөн эсэхэд хяналт тавих

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-23
МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Салбаруудын борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх
Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх  
Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр анализ хийж брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсд сайжруулалт хийх
Байгууллагийн зорилго, үнэт зүйлийн хүрээнд борлуулалтын багтай хамтран ажиллаж борлуулалтын ашгийг өсгөж нэмэгдүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-23
ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл засварлах
Мэдээлэлийн технологийн тоног төхөөрөмжийг засах
Шинэ техник технологи судлах, нэвтрүүлэх
Тоног төхөөрөмжийн сайжруулалт, автоматжуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх
Тоног төхөөрөмжийн электроник гэмтлээс хамаарсан сул зогсолт бууруулах, хяналт хийх
Тоног төхөөрөмжийн автомажуулалт, сайжруулалт 
Засвар үйлчилгээний ашигт байдал тооцож гаргах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-23
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын стратеги бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд санал оруулах, боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг дэмжих
Үйл ажиллагаатай холбоотой анхан шатны маягтуудыг хөтлөх, бүртгэх, тайлагнах, архивлах
Хуваарилалтын сувгийн судалгаа, шинжилгээ хийх
Салбарын борлуулалтын судалгаа, шинжилгээ хийж гүйцэтгэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх
Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах
Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-16
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын үр өгөөжийг тооцоолох, сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
Компанийн анхан ба дунд шатны сонгон шалгаруулалт болон дасан зохицол чиглүүлэгийн процессийг удирдах 
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох
Байгууллагын ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг системтэйгээр зохион байгуулах
Шинэ ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлийг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-12
ГАДААД ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Худалдан авалтын үндсэн чиг үүргүүд дээр багаар болон бие дааж ажиллах,
Бүхий л төрлийн ТЭМ дээр үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, шууд болон салбарын удирдлагад танилцуулах, батлуулах, захиалгыг цаг алдалгүй заасан хугацаанд гэрээ хийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах
Үндсэн үйлдвэрлэгч болон нийлүүлэгчийг оновчтой сонгож, худалдан авах ажиллагааг ашигтай зохион байгуулах
ОУ-ын чанартай ТЭМ, бараа бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдааны талаар хаана хэзээ болох зэргээр мэдээллээр хангах, танилцуулах , шаардлагатай тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох, орчуулга хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР9 цаг 34 минутын өмнө
  2. ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР2 сарын 1. 12:46
  3. НЯГТЛАН БОДОГЧ1 сарын 26. 12:37
  4. МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР1 сарын 23. 11:12
  5. ЭКСПОРТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/1 сарын 12. 10:51
© Тэсо Фүүдс ХХК. 2012-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.