Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тавин-Ус ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-01-20
Эм шинжлэгч /Эмийн үйлдвэрт/

Эмийн идэвхт бодис ба эмийн тогтвортой чанарын судалгааг стандартад заасны дагуу хийх
Эхлэл материал, савлалтын материал, завсрын бөөн бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүнд химийн шинжилгээ хийх
Шинжилгээтэй холбоотой баримтжуулалтыг тогтмол хийх
Шинэ эмийн химийн шинжилгээг хийж, аргын баталгаажилтыг боловсруулж батлуулах

2021-01-20
Гадаад харилцааны ажилтан

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зах зээлийг судлан, олон улсын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож, бараа бүтээгдэхүүн судлан импортоор оруулж ирэх 
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгүүлэх
Олон улсын үзэсгэлэнд орчуулагч хийх

2021-01-21
Тооцооны нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, хууль зохицуулалтын шаардлагад үнэлгээ хийж, санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
Удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, холбогдох хууль ёсны албаны байгууллагуудад танилцуулах зорилгоор санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэх баталгаажуулах,
Үр ашгийн тооцоо, төсөв бэлтгэх, тайлагнах,
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгжийн зардлыг тооцох

2021-01-20
Судалгааны ажилтан /Эмийн үйлдвэрт/

Зах зээлийн болон хэрэглэгчийн судалгааг зохион байгуулах судалгааны үр дүнд үндэслэн үйлдвэрт шинээр бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх болон үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн тасралтгүй сайжруулах
Эмийн холбогдох судалгааг хийх (материал, тоног төхөөрөмж, технологи, арга аргачлал, тогтвортой байдал, хэрэглэх заавар г.м)
Нарийн судалгаа, шинэ ололтын талаар илтгэл өгүүлэл бичих, хэлэлцүүлэх

2021-01-20
Судалгааны менежер /Эмийн үйлдвэрт/

Эмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, судалгааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Зах зээлийн болон хэрэглэгчийн судалгааг зохион байгуулах, судалгааны үр дүнд үндэслэн үйлдвэрт шинээр бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх болон одоогийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн тасралтгүй сайжруулах
Эмийн холбогдох судалгааг хийх (материал, тоног төхөөрөмж, технологи, арга аргачлал, тогтвортой байдал, хэрэглэх заавар г.м)


Нарийн судалгаа, шинэ ололтын талаар илтгэл өгүүлэл бичих, хэлэлцүүлэх

2021-01-18
Жор баригч

Эмийн санд жор барих
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу

2021-01-14
Тооцооны нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, хууль зохицуулалтын шаардлагад үнэлгээ хийж, санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
Удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, холбогдох хууль ёсны албаны байгууллагуудад танилцуулах зорилгоор санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэх баталгаажуулах,
Үр ашгийн тооцоо, төсөв бэлтгэх, тайлагнах,
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгжийн зардлыг тооцох

2021-01-04
Судалгааны менежер /Эмийн үйлдвэрт/

Эмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, судалгааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Зах зээлийн болон хэрэглэгчийн судалгааг зохион байгуулах, судалгааны үр дүнд үндэслэн үйлдвэрт шинээр бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх болон одоогийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн тасралтгүй сайжруулах
Эмийн холбогдох судалгааг хийх (материал, тоног төхөөрөмж, технологи, арга аргачлал, тогтвортой байдал, хэрэглэх заавар г.м)


Нарийн судалгаа, шинэ ололтын талаар илтгэл өгүүлэл бичих, хэлэлцүүлэх

2021-01-04
Технологич /Эмийн үйлдвэрт/

Эмийг технологийн дагуу үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, сайжруулах, цехийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Цехийн ажилтнуудыг сургах дадлагажуулах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
САЗ, зааварчилгаа, технологийн заавар боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих
Үйлдвэрлэлийг үр ашигтай явуулах, холбогдох тайлан гаргах батлуулах

2021-01-12
Тооцооны нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, хууль зохицуулалтын шаардлагад үнэлгээ хийж, санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
Удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, холбогдох хууль ёсны албаны байгууллагуудад танилцуулах зорилгоор санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэх баталгаажуулах,
Үр ашгийн тооцоо, төсөв бэлтгэх, тайлагнах,
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгжийн зардлыг тооцох

2021-01-07
Тооцооны нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, хууль зохицуулалтын шаардлагад үнэлгээ хийж, санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
Удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, холбогдох хууль ёсны албаны байгууллагуудад танилцуулах зорилгоор санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэх баталгаажуулах,
Үр ашгийн тооцоо, төсөв бэлтгэх, тайлагнах,
Бүтээмжийн асуудлаар удирдлагад тайлагнах, холбогдох чиглэлээр шалгалт хийх,
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгжийн зардлыг тооцох
Санхүүгийн процессд анализ хийж, үр дүнг тайлагнах, тасралтгүй сайжруулалт хийх

2021-01-07
Гадаад харилцааны ажилтан

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зах зээлийг судлан, олон улсын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож, бараа бүтээгдэхүүн судлан импортоор оруулж ирэх 
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгүүлэх
Олон улсын үзэсгэлэнд орчуулагч хийх

2021-01-04
Судалгааны ажилтан /Эмийн үйлдвэрт/

Зах зээлийн болон хэрэглэгчийн судалгааг зохион байгуулах судалгааны үр дүнд үндэслэн үйлдвэрт шинээр бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх болон үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн тасралтгүй сайжруулах
Эмийн холбогдох судалгааг хийх (материал, тоног төхөөрөмж, технологи, арга аргачлал, тогтвортой байдал, хэрэглэх заавар г.м)
Нарийн судалгаа, шинэ ололтын талаар илтгэл өгүүлэл бичих, хэлэлцүүлэх

2021-01-04
Эм шинжлэгч /Эмийн үйлдвэрт/

Эмийн идэвхт бодис ба эмийн тогтвортой чанарын судалгааг стандартад заасны дагуу хийх
Эхлэл материал, савлалтын материал, завсрын бөөн бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүнд химийн шинжилгээ хийх
Шинжилгээтэй холбоотой баримтжуулалтыг тогтмол хийх
Шинэ эмийн химийн шинжилгээг хийж, аргын баталгаажилтыг боловсруулж батлуулах

2020-12-22
Гадаад харилцааны ажилтан

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зах зээлийг судлан, олон улсын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож, бараа бүтээгдэхүүн судлан импортоор оруулж ирэх 
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгүүлэх
Олон улсын үзэсгэлэнд орчуулагч хийх

Ажлын байрны зарууд

  1. Эм шинжлэгч /Эмийн үйлдвэрт/1 сарын 20. 12:13
  2. Гадаад харилцааны ажилтан1 сарын 20. 12:09
  3. Тооцооны нягтлан бодогч1 сарын 21. 10:02
  4. Судалгааны ажилтан /Эмийн үйлдвэрт/1 сарын 20. 12:22
  5. Судалгааны менежер /Эмийн үйлдвэрт/1 сарын 20. 12:18

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тавин-Ус ХХК. 1997-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.