Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Таван Орд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Дулаан хангамжийн ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Гадна дулааны инженерийн шугам сүлжээний зураг зурах, тооцоолол хийх Дулаан механикийн зураг зурах, тооцоолол хийх

Халаалт агаар сэлгэлтийн ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Агаар сэлгэх системийн төлөвлөлт, тооцоолол Барилга доторх халаалтын системийн төлөвлөлт Барилгын дулааны ачааллын тооцоолол хийх Барилгын хаших хийцийн тооцоолол хийх

Автоматжуулалтын ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Унд ахуй, галын насос станцын автоматжуулалтын зураг зурах, тооцоолол гаргах Автомат гал унтраах системийн автоматжуулалтын зураг зурах, тооцоолол гаргах Агаар сэлгэх системийн автоматжуулалтын зураг зурах, тооцоолол гаргах

Цахилгааны ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын дотор, гадна цахилгааны зураг зурах, тооцоолол гаргах

Холбоо дохиоллын ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын дотор, гадна холбоо дохиоллын зураг зурах, тооцоолол хийх Галын дохиоллын системийн зураг зурах, тооцоолол хийх

Цэвэр бохир усны ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын дотор цэвэр бохир ус, гал унтраах системийн зураг зурах, тооцоолол гаргах Гадна ус хангамж, ариутгах татуургын зураг зурах, тооцоолол хийх

ЦАХИЛГААНЧИН, ТЕХНИКЧ

Барилга байгууламжийн гадна болон дотор цахилгаан, холбоо дохиоллын угсралт суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэх /стандарт, шаардлагын дагуу/; Барилга байгууламжийн гадна болон дотор цахилгаан, холбоо дохиоллын угсралтын болон төлөвлөлтийн зураг унших, ажлын зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх; Барилга байгууламжийн бүх төрлийн цахилгаан шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг бэхлэх, цахилгаан болон холбооны тоноглол, хэрэгсэл суурилуулах, угсрах, холболт тохируулга, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. Барилга байгууламжийн үндсэн хийцийн дагуу цахилгааны монтаж татах, холболт хийх, тоноглол суурилуулах, санал шийдэл гаргах; Удирдах, ахлах ажилтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх; ХАБЭА-ын дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах;

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг ханган ажиллах Харилцагч нартай холбоотой санхүүгийн тооцоонд хяналт тавих Гэрээт байгууллагуудтай хамтран ажиллах Байгууллагыг зах зээлд сурталчлах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгын угсралттай холбоотой бүхий л ажил үүргийг удирдан зохион байгуулах Барилгын норм, дүрэм, стандарт, аюулгүй ажиллах техникийн нөхцөл шаардлагыг хангах, хяналт тавих Гэрээт ажлыг чанарын өндөр түвшинд хүлээлгэн өгөх

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

- Компанийн мэдээллийн технологийн системийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд тогтмол хангах, хөгжүүлэх; - Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн барилга байгууламжийн гал, холбоо дохиоллын угсралт суурилуулалтын ажлыг удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хангах, чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;

ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН

Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардагдах бараа материал, үйлчилгээг захиалсан хугацаа, чанар, төсвийн дагуу нийлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах Шаардлагатай үед гаалийн бараа материалын бичиг баримт боловсруулах, хүргэх, авах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд  

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЕР

Үйлчлүүлэгчийн хүсэл сонирхол, хэрэгцээ шаардлагын дагуу интерьерийн зураг төсөл боловсруулах, засал чимэглэлийн ажилчдын ажил үүргийг хуваарилах, чиглүүлэх, хяналт шаардлага тавих, заавар зөвлөгөөгөөр хангах, захиалагч талд хүлээлгэн өгөх.

ГАДААД ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй Бараа бүтээгдэхүүний судалгааг хийх Ажлын байрны тодорхойололтонд заасан чиг үүргийг хийж гүйцэтгэх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн функцийг хариуцан ажиллана Компанийн сургалтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЛБАНЫ АДМИН

Цахилгаан автоматжуулалтын албаны үйл ажиллагааг ажлын дараалал, стандартын дагуу удирдлагын чиглэл, заавартай нийцүүлж зохион байгуулах Албаны өдөр тутмын тайлан мэдээг авч нэгтгэх, удирдлагад танилцуулах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах Албаны ISO 9000:2015 ЧМТ-ны хэрэгжилтэнд оролцох, хэрэгжилтийг идэвхижүүлэх Үнийн санал гаргах Өрсөлдөгчийн судалгаа хийж холбогдох ажилтнуудад танилцуулах Бараа материалын зах зээлийн судалгаа хийх, холбогдох ажилтнуудад танилцуулах Албаны ажилтнууд болон удирдлагыг үнэн зөв бодитой мэдээллээр хангах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ

Галын дохиоллын мэргэжилтэн

Галын дохиоллын угсралт суурилуулалтын ажлыг зургийн  дагуу чанарын  өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх  ажлын гүйцэтгэлийн зураг, холбогдох бичиг баримт боловсруулах.  

Галын унтраах системийн мэргэжилтэн

Галын автомат тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын ажлыг зургийн  дагуу чанарын  өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх  ажлын гүйцэтгэлийн зураг, холбогдох бичиг баримт боловсруулах.  

Галын унтраах системийн техникч

Галын автомат тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын ажлыг зургийн  дагуу чанарын  өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх. Суурилуулалт хийгдэх ажлын байранд үзлэг хийж, ажлын удирдамж, батлагдсан зургийн дагуу галын  дохиоллын системүүдийг байрлуулах, суурьлуулах, үйл ажиллагааг шалгах. Системийг шалгаж,  холболтууд салсан эсэх, тусгаарлагчид эвдэрсэн эсэхийг илрүүлэх. Булан, хана, шал, таазанд хадаас тогтоох буюу цахилгаан холбооны утас нэвтрэх нүх гаргах.    

Өргөх машины оператор

АБТ-н дагуу ажиллана

САНТЕХНИКЧ

АБТ-д заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Галын дохиоллын техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ

ГАГНУУРЧИН

Галын унтраах системийн шугам хоолойг гагнах АБТ-д заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

ТОГООЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ.

ХАБЭА ажилтан

Байгууллагын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэм хэмжээг болон ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журмын хэрэгжилтийг ханган сахиулан ажиллах, хяналт тавих  ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон компанийн мөрдөх дүрэм журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, боловсруулах, сургалт зохион байгуулах  Ажлын нөхцөл мэргэжлийн онцлогт тохирсон хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих  

НЯРАВ

АБТ-д заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ Хөрөнгө, бараа материалыг НББ-н дагуу бүртгэл, хөтлөлт, зарцуулалтын тайланг цаг хугацаанд нь гаргах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Өндөр гэгээн Занабазарын гудамж, NOVUS центр, өөрийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.