Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Таван Богд Солюшнс ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /IT/

Шинээр хэрэгжих мэдээллийн технологийн төслийн төлөвлөгөө гаргах, төслийн удирдлагаар хангах, Хэрэгжиж буй төслүүдийн хугацааны биелэлтэд хяналт тавих, Төслийн багийн гишүүдийн хамтын ажиллагааг зохицуулах, мэдээллээр хангах, Төсөлтэй холбоотой бэлтгэн нийлүүлтэнд хяналт тавих, Өдөр бүр, 7 хоног бүр, сар бүрийн төслийн тайланг нэгтгэж бэлтгэх Төсөлтэй холбоотой бичиг баримтыг бэлтгэх, нэгтгэж хадгалах, Бусад АБТ-д заагдсан ажлуудыг гүйцэтгэх

ХАБЭА менежер

ХАБЭА эрүүл ахуйн бодлого журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх ХАБЭА төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулах, хэрэгжүүлэх Ажилтнуудын ХАБЭА-н мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, сургалт олгох ХАБЭА бусад үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах   

Систем архитектор

Компанийн технологийн алсын хараа, системийн стратеги төлөвлөлтийг гаргах Группийн хэмжээний системүүдийн төлөвлөлт, архитектурыг боловсруулах, хөгжүүлэх, төлөвлөлтийг хийх  Шинэ системийн судалгаа шинжилгээ хийх, шийдлийг боловсруулах Системд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, Систем хоорондын уялдаа хамаарлыг сайжруулах, систем интеграцийн шийдэл боловсруулах Шинэ системийн нэвтрүүлэх ажлыг удирдаж гүйцэтгэх, Шинэ систем нэвтрүүлэхтэй холбоотой баримт бичгүүдийг боловсруулах    

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /мэдээлэл технологи/

  Мэдээлэл технологийн хариуцсан хэлтсийн борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах, борлуулалт хийх Борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах, үр дүнг тайлагнах Зах зээлийн судалгаа хийх, Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнийн саналыг боловсруулах, батлуулах Байгууллагын ашигт ажиллагаа, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх идэвхи, санаачлага гаргаж ажиллах Харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үнийн санал, зөвлөгөө өгөх

Инженер

Банкны АТМ, хэвлэх хувилах төхөөрөмж, хяналтын камерын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хариуцан бие даан болон багаар гүйцэтгэх.

Хяналтын инженер /эмэгтэй/

Хяналтын систем болон бусад мэдээллийг ашиглан АТМ дээр хяналт хийж алдаа гарсан тохиолдолд хугацаа алдалгүй зайнаас шийдэх, инженерт дуудлага өгөх, АТМ дээр хийгдсэн аливаа ажлын бүртгэлийг хөтлөх. Харилцагчаас камер болон принтерийн засвар үйлчилгээний дуудлага хүлээн авах, зайнаас харилцагч руу хандан алдаа шийдвэрлэх, инженерт дуудлага өгөх, хийгдсэн аливаа ажлын бүртгэлийг хөтлөх.

Хөгжүүлэгч /Odoo ERP/

Odoo ERP систем дээр стандартын дагуу хөгжүүлэлт хийх ERP төслийн нэвтрүүлэлт хийх, нэвтрүүлэлтийн дараа программ хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх

Нэвтрүүлэлтийн ажилтан /нягтлан суурьтай/

ERP төслийн хөгжүүлэлтийн чанар шалгах Системд үүсч бүй асуудлуудыг түргэн шуурхай, оновчтой шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх Холбогдох баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх Бусад АБТ-д тусгасан ажил үүргийг гүйцэтгэх

Маркетингийн ахлах менежер

Компанийн маркетингийн албыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах Компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Маркетингийн үйл ажиллагааг хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн оновчтой үр дүнтэй зохион байгуулах Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга аргачлалыг тодорхойлж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

Ахлах инженер

Суурилуулалт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Суурилуулалт, засвар үйлчилгээний гүйцэтгэлтэй холбоотой тайлан гаргах Тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээний ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх Суурилуулалт, засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг мөрдөн ажиллах Албаны үйл ажиллагааны стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг мөрдөн ажиллах

Төсөл тендер хариуцсан менежер

Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах  Харилцагчтай уулзалт хийх төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар танилцуулга хийх Тендерт оролцохтой холбоотой бүх үйл ажиллагаа, процессыг хэрэгжүүлж, амжилттай оролцох Тендерийн үйл ажиллагаатай холбоотой үр дүнг тогтмол тайлагнах  Харилцагчидтай гэрээг байгуулах, гэрээний үүргийг биелүүлэх, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих  Харилцагчийг халамжлах, шинэ харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх  Шинэ харилцагчдад хариуцсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах 

Гаалийн мэргэжилтэн /Шинэ орон тоо/

Компанийн гадаад худалдан авалттай холбоотой ажлыг зохион байгуулах  Тээврийн бичиг баримтын бүрдлийг хангах Гаалийн талбайгаас ачаа барааг байгууллагын агуулахад хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулах Татан авалтын тайлан мэдээллээр удирдлагыг хангах

Борлуулалтын менежер /Шинэ орон тоо/

- Брэндүүдийн борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах  - Харилцагчийг халамжлах, шинэ харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх  - Шинэ харилцагчдад хариуцсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах 

Нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримтанд үндэслэн борлуулалтын болон бусад гүйлгээ, өртөг зардал бүртгэх Бараа материалын болон хангамжийн материалын тайлан бэлтгэх, бүртгэх, хяналт тавих. Санхүү бүртгэлийн албанд хамаарах бусад ажил гүйлгээг хийх, багаар ажиллах 

Дизайнер

Компанийн болон хэлтсийн маркетингийн төлөвлөгөөний хүрээнд бүх төрлийн постер, богино хэмжээний видеоны дизайн бэлдэх, зураг авах, эвлүүлэх. Сошиал төлөвлөгөө бэлтгэх, хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг хангах. Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангах, зохион байгуулах, хяналт тавих зэрэгт туслах, оролцох. Вэб сайтад мэдээлэл байршуулах, байршуулж буй мэдээллийг хамтарч бэлтгэх.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

ISO/IEC27001:2022 МАБУТ -г хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд доорх ажил үүргийг хариуцан ажиллана. МАБ-н хамрах хүрээнд эрсдлийн үнэлгээ хийж, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтийг боловсруулах  Эрсдэлд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний дагуу МАБ-ны журамд сайжруулалт хийх  Компаний ажилчидад МАБ-ны мэдлэг олгож, хяналтыг тогтолцоог хамтран хэрэгжүүлэх  МАБ-н хүрээнд тогтмол үзлэг шалгалт хийх  Үзлэг шалгалтаар илэрсэн үл тохирцол болон зөрчлилийг хариуцсан алба нэгжээр залруулуулах    Дээрх ажил үүргийг гүйцэтгэх хүрээнд төсөв төлөвлөгөө боловсруулах болон бусад алба нэгжтэй хамтран ажиллана.   

Систем инженер /Шинэ орон тоо/

Компанийн үндсэн болон дагалдах системүүдэд өдөр тутмын хяналт тавьж хэвийн ажиллагааг хангах, Сервер болон системүүдэд шинэчлэлт сайжруулалт хийх, нэмэлт программ хангамж суулгах, илэрсэн алдааг тухай бүр засварлах Хариуцсан системтэй холбоотой дуудлагыг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх, хэрэглэгчид мэдээлэх Сервер системийг хянах, үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх, тайлагнах. Асуудлыг дотооддоо шийдэх боломжгүй бол нийлүүлэгчтэй хамтран шуурхай шийдвэрлүүлэх. Сервер болон системүүдийг өдөр бүр шалгаж, сервер шалгах хуудас, өөрчлөлтийн бүртгэлийн хуудас, өдөр тутмын тайланг тогтмол хөтлөх Системд өөрчлөлт тохиргоо хийх төлөвлөгөө гаргах, өөрчлөлт тохиргоо болон холбогдох тестийг хийх, Салбар компаниудын сервер, хадгалалттай холбоотой өөрчлөлтийг хийх,

Сүлжээний инженер /Шинэ орон тоо/

Кор сүлжээний төлөвлөлт хийх, шийдэл гаргах Сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах Сүлжээний аюулгүй байдал хангах, галт ханийн шийдэл, тохиргоо хийх Салбар компаниудын VPN сүлжээ, дотоод сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд 

Маркетингийн мэргэжилтэн /шинэ орон тоо/

Маркетингийн төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,  Сошиал медиа хөгжүүлэх, хөтлөх,   Харилцагчидруу чиглэсэн олон нийтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах  Харилцагчийн үйлчилгээ, үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлж ажиллах 

Дуудлагын төвийн оператор /ОЮУТАН БАЙЖ БОЛНО/

Харилцагчаас ирсэн дуудлагад түргэн шуурхай хариу өгч, захиалга хүлээн авна. /1 цагийн үнэлгээ 5,500-7000 төгрөг/ Тавигдах шаардлага  6-с дээш сар тогтвор суурьшилтай ажиллах Комьпютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх /1 минутад 20-с дээш үг шивдэг байх/ Хэл ярианы бэрхшээлгүй Давхар ажил эрхэлдэггүй байх 7 хоногт 5-6 өдөр ажиллах боломжтой байх Ээлжийн цагийн хуваариар ажиллах боломжтой    

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Таван Богд Катеринг энд Сервис
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Таван Богд Группийн байр, 2,5 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.