Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Таван Богд Проперти ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Нягтлан бодогч /гэрээт/

- ERP программын бүртгэл, сайжруулалт - Бусад

Маркетингийн менежер

- Маркетингийн судалгаа - Брэнд хөгжүүлэлт, төлөвлөлт - Маркетингийн төсвийн удирдлага - Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт - Идэвхжүүлэлт - Бусад

Хуулийн зөвлөх

Гэрээний төслийг боловсруулах, хянах санал зөвлөмж өгөх Гэрээний бүртгэл хадгалалт Шүүхэд шилжүүлэхээс өмнөх ажиллагаа Шүүхийн болон эрх бүхий  байгууллагад /Цагдаагийн  байгууллагад/ холбоотой ажиллагаа Компанийн эрх зүйтэй холбоотой ажлууд Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх Эрхзүйн болон бодлогын баримт баримт боловсруулах

НЯГТЛАН БОДОГЧ ажилд авна

Өглөг авлагын бүртгэл хөтлөх Бараа материалын орлого, зарлага бүртгэх Цалин бодолт, нийгмийн даатгалын тайлан бэлдэх НӨАТ бусад татварын тайлангууд гаргах Тооцоо бүртгэх, нэхэмжлэх бэлдэх

Цахилгааны хяналтын ахлах инженер

- Төслийн барилга байгууламжуудын цахилгаан хангамж, угсралтын ажил түүний зураг төсөл, төсөвт өртөг, төлөвлөлт, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох удирдлага, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохион байгуулж хяналт тавих - Хариуцсан барилгын цахилгаан хангамжийн угсралтын ажилд хууль тогтоомж,барилгын ажлын болон аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм стандарт, зураг төсөл,техникийн шаардлагыг мөрдүүлж цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн , чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих

Чанар, ашиглалтын албаны дарга

- Барилга бүтээн байгуулалтын шинэ төслийн ажил эхлэхээс дуусах хүртэлх гүйцэтгэлийн бүхий л үе шатанд мэргэжлийн зүгээс хяналт тавих - Төслийн удирдамжийн дагуу төслийн шаардлага, ажлын хэмжээ, хуваарь, зардал эрсдэл, өөрчлөлт, худалдан авалтыг / цаашид төслийн удирдлага гэх / удирдах, төслийн чанар амжилтын шалгуурыг төлөвлөх, удирдах, хянах - АБТ заасан ажил үүрэг гүйцэтгэх

Төслийн ерөнхий инженер /барилга/

- Төслийн судалгаа, тооцоолол, шийдэл, үр ашигт байдлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөх - Төслийн удирдамжийн дагуу барилга байгууламжуудыг төлөвлөлт, төслүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, уялдуулах, хяналт тавих. - АБТ заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

- Төслийг зураг төслийн дагуу барилгын норм, дүрэм, стандарт шаардлагыг мөрдүүлэн хяналт тавих - Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх, баталгаажуулах - Туслан гүйцэтгэгч компаниудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, зохион байгуулалт, уялдаа холбоог хангах

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА ажилд авна

Гадаад болон дотоод зах зээлээс бараа материалуудад технологи, чанарын харьцуулалт судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, зорилтот бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцан, худалдан авалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэн ажиллах Ложистик буюу гадаад худалдааны тээвэрлэлтийн стандартыг  шаардлагатай алба нэгжтэй хамтран үр дүнтэй зохион байгуулах Худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох санал, шийдэл боловсруулж бусад алба нэгжийн ажилтнуудад зөвлөмж чиглүүлэг өгч, хэрэгжүүлэн ажиллах Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн зардлын  зарцуулалт, зардал хэмнэлтийг судалж, сайжруулах шийдлийг тогтмол эрэлхийлж, хэрэгжүүлэх

Худалдан авалтын менежер

- Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ  хийж, компанийн худалдан авалтын  үйл ажиллагааг үр ашигтай төлөвлөх, зохион байгуулах - Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих - Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн зардлын  зарцуулалтанд хяналт тавих, зардал хэмнэлтийг нэмэгдүүлэх

АРХИТЕКТОР ажилд авна

- Төслийн дагуу  барилгын төрөл, хэв маяг, хэмжээг тогтоохын тулд барилгын талбайг судлах. - Барилга байгууламжийн зураг төсөл, материалын технологийн шийдэл, тооцоолол, ашиглалтад өгөх хугацааны талаарх мэдээллээр байнга хангах - Барилга байгууламжийн төлөвлөлтийг дэлхийн болон өөрийн орны уламжлалт архитектур дизайн хослуулах аргыг судалж хэрэгжүүлэх

Лифтчин

- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ  

НЯГТЛАН БОДОГЧ ажилд авна

Өглөг авлагын бүртгэл хөтлөх Бараа материалын орлого, зарлага бүртгэх Цалин бодолт, нийгмийн даатгалын тайлан бэлдэх НӨАТ бусад татварын тайлангууд гаргах Тооцоо бүртгэх, нэхэмжлэх бэлдэх  

Сантехникийн хяналтын инженер

- Төслийн барилга байгууламжуудын сантехникийн систем,тоног төхөөрөмж, угсралтын ажил түүний зураг төсөл, төсөвт өртөг, төлөвлөлт, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох удирдлага, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохион байгуулж хяналт тавих - Хариуцсан барилгын сантехникийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний угсралтын ажилд хууль тогтоомж,барилгын ажлын болон аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм стандарт, зураг төсөл,техникийн шаардлагыг мөрдүүлж цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн , чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих

АРХИТЕКТОР ажилд авна

- Төслийн дагуу  барилгын төрөл, хэв маяг, хэмжээг тогтоохын тулд барилгын талбайг судлах. - Барилга байгууламжийн зураг төсөл, материалын технологийн шийдэл, тооцоолол, ашиглалтад өгөх хугацааны талаарх мэдээллээр байнга хангах - Барилга байгууламжийн төлөвлөлтийг дэлхийн болон өөрийн орны уламжлалт архитектур дизайн хослуулах аргыг судалж хэрэгжүүлэх

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЕР ажилд авна

- Төслийн удирдамжийн дагуу барилга байгууламжуудыг төлөвлөх, зураг төсөл зохиох, зураг төслийн байгууллагаар хийгдэж байгаа төслүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, уялдуулах, хяналт тавих. - Барилга байгууламжийн төслийн баримт бичиг, таталбар зураг, жижигрүүлсэн зураг бэлтгэх, бүтээцийн, тоног төхөөрөмжийн, гоо зүйн элементүүдийг зураг төсөлд тусгах, өвөрмөц онцлог загварыг бэлдэх - Барилга байгууламжийн төлөвлөлтийг дэлхийн болон өөрийн орны уламжлалт архитектур дизайн хослуулах аргыг судалж хэрэгжүүлэх

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА ажилд авна

Гадаад болон дотоод зах зээлээс бараа материалуудад технологи, чанарын харьцуулалт судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, зорилтот бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцан, худалдан авалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэн ажиллах Ложистик буюу гадаад худалдааны тээвэрлэлтийн стандартыг  шаардлагатай алба нэгжтэй хамтран үр дүнтэй зохион байгуулах Худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох санал, шийдэл боловсруулж бусад алба нэгжийн ажилтнуудад зөвлөмж чиглүүлэг өгч, хэрэгжүүлэн ажиллах Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн зардлын  зарцуулалт, зардал хэмнэлтийг судалж, сайжруулах шийдлийг тогтмол эрэлхийлж, хэрэгжүүлэх

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Таван Богд Катеринг энд Сервис
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.