Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Таван Богд Финанс ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Салбарын менежер - УБ

Хариуцсан салбар, төлөөлөгчийн газрын сар бүрийн зээлийн болон бусад борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллах Хариуцсан салбар, төлөөлөгчийн газрын зах зээлийн судалгааг улирал бүр хийж, хэрхэн ашигтай ажиллах, батлагдсан төлөвлөгөөг биелүүлэх дээр байнга шинийг санаачлан ажиллах Хариуцсан харилцааны менежерүүдийн  борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хүргэх, дүгнэх, гүйцэтгэлийг хангуулан ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх, хариуцсан ажилтанууд болон удирдлагуудыг мэдээллээр хангах Салбар, төлөөлөгчийн газрын өдөр бүрийн борлуулалт, үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж удирдлагаар ханган ажиллах                 Чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх 

Зах зээлийн аналист

-Олон улсын болон МУ-н макро эдийн засаг, зах зээл, харилцагчийн зан төлөвийг судлах, танилцуулах -Тоон шинжилгээ хийх -Судалгаанаас шинэ санал санаачилга гаргах -Дата аналистыг орлон ажиллах -Судалгаа хөгжүүлэлтийн багтай хамтран шинэ бүтээгдэхүүн дээр ажиллах

Хөгжүүлэгч / FrontEnd/

Шинэ технологи ашиглах, зөв бүтэцтэйгээр хөгжүүлэх, засвар сайжруулалтуудыг хийх Мобайл аппликейшин болон Вебийн хуудас, компонентуудын бүтэц загварыг зөв тодорхойлох Дахин ашиглагдах кодчлол хийх UI&UX-ын дагуу хөгжүүлэх Бизнесс шаардлагын хүрээнд хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх Хуудас ачаалах хугацааг оновчтой байхаар загварчлах Бусад FrontEnd хөгжүүлэгчийн кодыг шалгаж алдаа засврыг тодорхойлж өгөх Системийн front-end хөгжүүлэлт, мөн засвар сайжруулалтууд

Мэдээлэл технологийн аудитор

Компанийн МТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудитын төлөвлөгөө боловсруулж үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн аудитуудыг стандартын дагуу үр дүнтэй хийж гүйцэтгэн оновчтой санал зөвлөмжийг боловсруулах.   Компанийн үнэ цэнг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн системтэй, оновчтой арга хандлагаар Компанийн МТ-ийн үйл ажиллагаанд засаглал, эрсдэлийн удирдлага, хяналтын чиглэлээр аудит хийж бодитой хараат бус зарчимд тулгуурлан үнэлэлт өгч дүгнэлт гарган зөвлөмжөөр хангах.  МТ-ийн эрсдэлийг таньж мэдэх, тодорхойлох, бууруулах арга хэмжээнд санал боловсруулах, зөвлөмжөөр хангах.  МТ-ийн аудитыг хийж гүйцэтгэхдээ олон улсын тэргүүн туршлагыг судалж оновчтой санал, зөвлөмжөөр хангах.  Дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, цахимжуулах, гар ажиллагааг багасгахад чиглэсэн шинэлэг санал, санаачилга боловсруулан хэрэгжүүлэх.  Дотоод аудитын үйл ажиллагааг олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулахад санал, санаачилгатай, оролцоотой байх. 

Маркетингийн менежер

* Маркетингийн үйл ажиллагааны төсөв, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг гаргах, тайлагнах * Маркетинг, идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлыг төлөвлөлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх * Бүтээгдэхүүнд тохирсон маркетингийн зөв бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Маркетингийн албаны дарга

Маркетингийн стратеги, бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх Компанийн брэндинг, өнгө төрх тодорхойлох, зах зээлд эзлэх байр суурийг өргөжүүлэх, борлуулалтын багтай хамтран ажиллаж борлуулалт өсгөх Маркетинг, харилцагчийн үйлчилгээний багийг удирдлагаар хангах Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх Маркетингийн олон талт шинэ санаа санаалага гаргах, хэрэгжүүлэх

QA - Чанарын мэргэжилтэн

Мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн чанарт анхаарч, чанарын баталгааг хангах, гарсан асуудлын шалтгааныг илрүүлж, хэвийн болгоход хөгжүүлэлтийн багтай хамтран ажиллана. 

Өгөгдлийн сангийн администратор

Өгөгдлийн сан үүсгэх Өгөгдлийн сан тохируулах Өгөгдлийн сан сэргээх, нөөцлөх Өгөгдлийн сангийн мониторинг Сайжруулалт төлөвлөлт Migration Өгөдлийн сан загвар гаргах

BackEnd хөгжүүлэгч

Мобайл апп, веб хөгжүүлэлт дээр backend хөгжүүлэлтийг хариуцан ажиллана Системийн шинжилгээ, зохиомж, төсөлтэй холбоотой хөгжүүлэлт хийнэ Хариуцсан бүтээгдэхүүний бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой байхтай холбоотой засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллана Судалгаа хийх, шинэ технологи судалж хэрэгжүүлэх

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер - Дижитал

-Дижитал бүтээгдэхүүний зах зээлийн, тоон болон чанарын судалгаа хийж танилцуулах -Хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүний трэндийг судлах, Шинэ бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах -Хөгжүүлэлтийн багтай хамтран бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт дээр ажиллах, бүтээгдэхүүний шаардлага боловсруулах -Дижитал бүтээгдэхүүний тестийг хийж зах зээлд нэвтрүүлэх -Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бодлого, журам бичиг баримт боловсруулах  

Сүлжээ, дэд бүтцийн инженер

Сүлжээ үохион байгуулах Сүлжээний аюулгүй байдал хариуцах Дэд бүтцийг төлөвлөх Мониторинг хийх, тайлагнах Дэд бүтцийн документ хөтлөх Албаны ажилтнууддаа дамжлэг үзүүлэх

Харилцааны менежер- УБ хот

Бизнесийн болон санхүүгийн байдал зэргийг анхны ярилцлагаар тодорхойлох Хуваарилагдсан сар бүрийн зээлийн болон бусад борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллах Зээл хүсэгч болон харилцагч нарт ББСБ-ын зээл, бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар танилцуулах, борлуулах, санхүүгийн зөвлөгөө өгнө. Зээл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, сурталчлах, таниулах, харилцагчийн тоог нэмэгдүүлэх, сэтгэл ханамжтай харилцагчийг бий болгох, эргэх холбоог хангах

Санхүүгийн шинжээч

ББСБ-н санхүүгийн богино, дунд, урт хугацааны төсөв төлөвлөгөөг хийх, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих, шинжилгээ хийх ББСБ-ийн удирдлага шийдвэр гаргалтанд хүрэлцээтэй үнэн зөв, ач холбогдолтой санхүүгийн шинжилгээг хийж танилцуулах Актив, Пассивын удирдлагыг зохистой хэрэгжүүлэх

Аюулгүй байдлын инженер

Мэдээлэл, сүлжээний дэд бүтэц, компьютерийн системийн МАБ болон кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийг тогтоох, таних, хамгаалах, халдлагын үеийн хариу арга хэмжээ авах, шинжлэх, сэргээх Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын концепцыг боловсруулах болон кибер аюулгүй байдлын архитектурыг бий болгох Сүлжээний эмзэг байдлыг хянах, fireWall -ийн хамгаалалтын функцыг сайжруулан тохируулах, шинэчлэх, хянах, vulnerability scan хийх Хэрэглэгчийн аюулгүй байдалтай холбоотой арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, тайлагнах хянах. Endpoint protection, mobile device management гэх мэт шаардлагатай арга хэмжээг авах Өгөгдөлийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, тайлагнах Клоуд орчны аюулгүй байдлын эрсдлийг илрүүлэх, тогтоох, хамгаалах, халдлагын үед хариу үйлдэл хийх, эргэн сэргээх гэх мэт арга хэмжээг авах Холбоотой хууль, дүрэм журмын хүрээнд МАБ болон кибер аюулгүй байдлыг хангах (PCI DSS, GDPR, KYC/AML)

Шүүх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Авлага барагдуулах, зээл төлүүлэх үйл ажиллагаанд тусгай активын мэргэжилтнүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд мэдэгдэл хүргүүлэх, авлагатай холбоотой  материалыг хүлээн авах, нотлох баримтын бүрдүүлбэрийг шалгах, хариуцсан ажилтнаас шаардах, бүртгэх, холбогдох хууль хяналтын байгуулллагад өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл,  хүсэлт  гаргаж хэргийг шийдвэрлүүлэх ажиллагааг зохион байгуулах, Өргөдөл, гомдол нэхэмжлэлд холбогдуулан хариу  тайлбар гаргах,  шаардлагатай  нотлох баримтуудыг  холбогдох байгууллагаас гаргуулах, хариуцагч төлбөрийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд  эвлэрлийн гэрээ байгуулах, авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. ЗГБӨО, Ангилал өөрчлүүлэх, шүүхэд шилжүүлэх бүхий л зээлийн санал дүгнэлтийг ТАМ-үүдээс хүлээн авах, саналыг боловсруулах, холбогдох хороогоор шийдвэрлүүлж, гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах; Гэрээний дагуу төлбөр төлөгдөхгүй зөрчигдсон тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  ажиллагааг  зохион байгуулна.  Маргаантай  тохиолдолд  нотлох баримтуудыг бүрдүүлэн шүүх хуралдаанд компанийн эрх ашгийг төлөөлөн   оролцох, шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол  бүх шатны шүүх болон эрх бүхий байгууллагад давж заалдах гомдол гаргах,  хянан шийдвэрлүүлэх  Шүүх хяналтын байгууллагын шийдвэрийг гаргуулна. Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх, төлбөрийг барагдуулах ажиллагаа хийнэ. Шүүхийн шийдвэрийн  дагуу төлбөр төлөгдөхгүй зөрчигдсөн тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  ажиллагааг  зохион байгуулж,  компанийг төлөөлөн  ажиллах, авлагыг барагдуулах хүртэл ажиллагааг зохион байгуулах

Дизайнер

Сошиал постерийн загвар гаргах Хэвлэмэл материалын загвар гаргах Тайлангийн болон бусад албан материалын загвар гаргах Салбарын хүсэлтийг авах, нэгтгэх Маркетингийн бусад үйл ажиллагаа  

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Таван Богд Катеринг энд Сервис
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Стадион оргил Махатма Ганди хороолол Богд Жавзандамба гудамж 33 тоот хаягтай Эл Эс плаза барилга 1,9,10-р давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.