Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Стэйрвэй ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Барилгын талбайн инженер (ОТ төсөл)

Талбайн барилгын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах Барилгын талбайн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, удирдлагаар хангах Захиалагчийн ажлын онцлог, ХАБЭА үйл ажиллагааг чанд мөрдөн ажиллах

Талбайн цахилгаанчин (ОТ төсөл)

  Барилгын талбайд цахилгааны засвар, үйлчилгээг мэргэжлийн үндсэн дээр хариуцан зохион байгуулж, цахилгааны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, төслийн талбайн бүхий л үйл ажиллагааг явуулах, шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах Талбайн цахилгааны байгууламжуудын хэвийн найдвартай ажиллагаанд хангаж ажиллах Талбайн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай цахилгааны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх Бусад удирдлагаас өгсөн төслийн биелэлттэй холбоотой үүрэг даалгаврууд

Шат угсрагч

- Ажлыг гүйцэтгэхдээ, холбогдох дүрэм журам, зааврын дагуу шатыг угсрах;- Мэргэжлийн ажилтнаар баталгаажуулалтын пайзыг өлгөх, огноог бичүүлэх;- Хаалт хашилт гэх мэт тэмдэг тэмдэглэгээний анхааруулгыг байршуулах, бусад ажилтнуудаас тус тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах тал дээр анхааруулах, зүүж байгаа эсэхийг хянах;- Шатыг угсрахын өмнө болон угсрах явцад хийгдэж буй ажлууд стандарт, нормын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хянах, нормын дагуу байлгах тал дээр анхаарах;- Ажил гүйцэтгэсний дараагаар шаардагдах стандартын дагуу байгаа эсэхийг хянах, давтан шалгах.

Construction Manager

- Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах, төлөвлөх, төслийн ажлын биелэлт болон чанарыг хянах, зургийг хянах, талбайн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх, - Төслийн талбайн үйл ажиллагаанд уялдсан баримт бичиг, дүрэм журам боловсруулах, - Төслийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргах, - Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай ажлын хамрах хүрээг нягтлах, ажлын хуваарилалтыг хийх, хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, - Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, бараа материал, багаж хэрэгслээр хангахад анхаарч ажииллах, - Бараа материалын оновчтой сонголтуудыг хийх, төлөвлөх, - Барилгын шаардлагын дагуу ажлын зураг төслийг хянах, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийлгэх,

Project manager

- Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төслүүдийг төслийн удирдлагын стандарт болон баримт бичгийн шаардлагын дагуу чанарын өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх, бүхий л үе шатанд судлах, төлөвлөх, хяналт тавих, удирдлагаар хангаж ажиллах, - Орчин үеийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, хамт олондоо нэвтрүүлэх, - Ажилтнуудыг ХАБЭА-н бодлого, Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын дотоод журмуудыг мөрдөн ажиллахад хяналт тавьж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах, - Тендерийн  материал бэлдэхэд оролцох,

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

Халаалт, агаар сэлгэлтийн зураг төсөл боловсруулах, системийн тооцоо судалгаа хийх Үйлдвэр, орон сууц болон  бүх төрлийн барилга байгууламжийн халаалт, агаар сэлгэлт  ба  кондиционерын зураг төслийн ажлыг барилгын норм, дүрэм, стандартын дагуу боловсруулах, гүйцэтгэх Зохиогчийн хяналтын баримт бичиг боловсруулах, барилга байгууламжийн угсралтад  зохиогчийн хяналт тавих 

Шат угсрагч

- Ажлыг гүйцэтгэхдээ, холбогдох дүрэм журам, зааврын дагуу шатыг угсрах;- Мэргэжлийн ажилтнаар баталгаажуулалтын пайзыг өлгөх, огноог бичүүлэх;- Хаалт хашилт гэх мэт тэмдэг тэмдэглэгээний анхааруулгыг байршуулах, бусад ажилтнуудаас тус тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах тал дээр анхааруулах, зүүж байгаа эсэхийг хянах;- Шатыг угсрахын өмнө болон угсрах явцад хийгдэж буй ажлууд стандарт, нормын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хянах, нормын дагуу байлгах тал дээр анхаарах;- Ажил гүйцэтгэсний дараагаар шаардагдах стандартын дагуу байгаа эсэхийг хянах, давтан шалгах.

Автын механик

Хүнд болон хөнгөн тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, үзлэг оношилгоог хийх, засвар үйлчилгээг гүйцэтгэх Авто явах эд ангийн оношилгоог нүдэн болон компьютер дээр хийх Автын агааржуулалтын систем угсрах, засвар үйлчилгээ хийх Хариуцан ажиллаж буй багаж, тоног төхөөрөмжүүд дээр өдөр тутам үзлэг, үйлчилгээ (тосолгоо, чангалгаа) хийнэ. Эвдрэлийн шалтгаан оношийг зөв олж тогтоох, засварыг гүйцэтгэх. Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг гаргаж, захиалга хийх. Хийгдсэн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалт, шалгалт тохиргооны ажлын шалгах хуудас бөглөж ахлах ажилтанд тайлагнах

Дугуйны мэргэжилтэн

Хүнд болон хөнгөн тэрэгний дугуйны сонголт, шийдэл, борлуулалт болон засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах. Дугуйны эвдрэл гэмтэл, согогийн үнэлгээ дүгнэлт хийж, засварлах аргачлал боловсруулах Харилцагч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах Дугуй засварын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Аюулгүй ажиллагааны соёлыг нэн тэргүүнд дэмжин ажиллах Аливаа дугуйн ажлыг гүйцэтгэхдээ холбогдох Стандарт, бодлого болон дүрэм журмыг хэрэгжүүлж мөрдөн ажиллах Тусгай мэргэжлийн багаж болон тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийж, дэвшилтэт технологи эрэлхийлж ажиллах Дугуй засварын статистик мэдээг гаргаж хянаж ажиллах

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ

Хүнд болон хөнгөн тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, үзлэг оношилгоог хийх, засвар үйлчилгээг гүйцэтгэх Авто явах эд ангийн нүдэн болон компьютер оношилгоо хийх Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу засвар үйлчилгээ хийлгэх автомашины бүртгэлийг хийх, засварт орох дарааллыг хуваарилах Засвар үйлчилгээний төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах Багаж хэрэгсэл, урсгал материал, сэлбэгийн төлөвлөгөө гаргах Захиалагч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахыг зорин ажиллах

Захиргаа/Баримт бичгийн хяналтын ажилтан (ОТ)

Ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан мэргэжилтнүүдийн хоорондын харилцаа холбоог хангаж, ажлын гүйцэтгэлийг удирдлагад танилцуулан батлуулах. Хурлын тэмдэглэл хөтлөх  Төслийн бичиг баримт хяналт, баталгаажуулалт хийх тайлан репорт гаргаж захиалагч талд хүргүүлэх Оюутолгой уурхайн төслийн нислэг, орон байр, сургалт захиалах зэрэг хүний нөөцийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх  Ажилтнуудын уртын ээлжийн хуваарь гаргах, ОТ сургалтын хуваарь гаргах захиалах  Төслийн бүхий л баримт бичиг боловсруулах, төслийн хэрэгжилт өдөр тутмын  ажлын гүйцэтгэлийн тайлан бэлтгэх гэх мэт  компанийн төслүүдийн бичиг баримт дээр ажиллана.   Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ

Барилга бүтээцийн ахлах инженер / Structural Engineer

- Компанийн хэрэгжүүлж буй төслийг удирдан зохион байгуулах - Төслийн инженер ахлах ажилтан болон  нийт ажилтнуудыг  удирдан чиглүүлэж, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих. - Төслийн хугацаат төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, явцын хяналтыг хэрэгжүүлэх. - Барилгын тухай хууль, дүрэм журмын дагуу бичиг баримт боловсруулсан эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах - Үйл ажиллагаанд шаардагдах бүтээцийн инженерийн тооцоолол шийдэл гаргах болон төслийн талбайн өдөр тутмын ажилд мэргэжлийн зааварчилга өгөх - Барилгын метал хийцийн зураг, техникийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэх, түүнд  хяналт тавих - Техникийн судалгаа ба барилга байгууламжуудын бүтээцийн үзлэг шалгалт зөвшөөрөл болон холбогдох бичиг баримтыг стандарт шаардлагуудын дагуу боловсруулах - Материалын тооцоо гаргах, төсөв судалгааны боловсруулалтад хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах. 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Жонбээс-Б байр, 201 тоот

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.