Үндсэн хувилбар

Сайн Интернейшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-28
Гэрээ шивэлтийн ажилтан

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-28
Импортын мэргэжилтэн

Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээлэл боловсруулах
Татан авалт, борлуулалтын төлөвлөлтийг оновчтой гаргаж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх
Ажлын тайлан, төлөвлөгөө гаргах 
Хамтран ажиллагч байгууллагуудтай эргэх холбоотой ажиллах 

2022-01-28
Дуудлагын төвийн оператор

Харилцагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүргэх
Мейл болон чатбот-д ирсэн зурвасыг хүлээн авах, хариу өгөх

2022-01-26
Онлайн оператор (эмэгтэй)

Харилцагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүргэх
Мейл болон чатбот-д ирсэн зурвасыг хүлээн авах, хариу өгөх

2022-01-26
Дуудлагын төвийн оператор

Харилцагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүргэх
Мейл болон чатбот-д ирсэн зурвасыг хүлээн авах, хариу өгөх

2022-01-27
Гэрээ шивэлтийн ажилтан (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-27
Борлуулалтын ажилтан (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-27
Зээлийн мэргэжилтэн (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-27
Брэнд дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-27
Худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-27
Кассын нярав

Өдөрт тутмын орлого зарлагын тайлан гаргах
Борлуулалтын мэдээнд тулгалт хийх, программд шивж оруулах
Салбаруудыг хангамжаар хангах, шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг цуглуулах
Хангамжийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах

2022-01-27
Агуулахын нярав

Импортоор ирсэн барааг тоо ширхэгээр нь хүлээн авах
Харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөх 
Харилцагчид тухайн барааны талаар зааварчилгаа өгөх, тайлбарлах 
Харилцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах 
Өдөр тутмын тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргах 

2022-01-27
Импортын мэргэжилтэн

Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээлэл боловсруулах
Татан авалт, борлуулалтын төлөвлөлтийг оновчтой гаргаж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх
Ажлын тайлан, төлөвлөгөө гаргах 
Хамтран ажиллагч байгууллагуудтай эргэх холбоотой ажиллах 

2022-01-26
Агуулахын нярав (Эмэгтэй)

Импортоор ирсэн барааг тоо ширхэгээр нь хүлээн авах
Харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөх 
Харилцагчид тухайн барааны талаар зааварчилгаа өгөх, тайлбарлах 
Харилцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах 
Өдөр тутмын тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргах 

2022-01-26
Кассын нярав

Өдөрт тутмын орлого зарлагын тайлан гаргах
Борлуулалтын мэдээнд тулгалт хийх, программд шивж оруулах
Салбаруудыг хангамжаар хангах, шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг цуглуулах
Хангамжийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах

2022-01-26
Зээлийн мэргэжилтэн (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Брэнд дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Гэрээ шивэлтийн ажилтан

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Үйлчлэгч (ЭРДЭНЭТ САЛБАР)

 
Брэнд дэлгүүрийн өдөр тутмын цэвэрлэгээ хийх 

2022-01-25
Бараа олголтын ажилтан (ЭРДЭНЭТ САЛБАР)

Захиалгын дагуу харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөх 
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах

2022-01-25
Гэрээ шивэлтийн ажилтан (ЭРДЭНЭТ САЛБАР)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Борлуулалтын ажилтан (ЭРДЭНЭТ САЛБАР)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Зээлийн мэргэжилтэн (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Кассын нярав

Өдөрт тутмын орлого зарлагын тайлан гаргах
Борлуулалтын мэдээнд тулгалт хийх, программд шивж оруулах
Салбаруудыг хангамжаар хангах, шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг цуглуулах
Хангамжийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах

2022-01-26
Агуулахын нярав

Импортоор ирсэн барааг тоо ширхэгээр нь хүлээн авах
Харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөх 
Харилцагчид тухайн барааны талаар зааварчилгаа өгөх, тайлбарлах 
Харилцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах 
Өдөр тутмын тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргах 

2022-01-26
Гэрээ шивэлтийн ажилтан (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Зээлийн мэргэжилтэн (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Борлуулалтын ажилтан (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-26
Брэнд дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Брэнд дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Брэнд дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Худалдааны зөвлөх

Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах, тайлбарлах
Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Борлуулалтын ажилтан (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Кассын нярав

Өдөрт тутмын орлого зарлагын тайлан гаргах
Борлуулалтын мэдээнд тулгалт хийх, программд шивж оруулах
Салбаруудыг хангамжаар хангах, шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг цуглуулах
Хангамжийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах

2022-01-25
Агуулахын нярав

Импортоор ирсэн барааг тоо ширхэгээр нь хүлээн авах
Харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөх 
Харилцагчид тухайн барааны талаар зааварчилгаа өгөх, тайлбарлах 
Харилцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах 
Өдөр тутмын тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргах 

2022-01-25
Онлайн оператор (эмэгтэй)

Харилцагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүргэх
Мейл болон чатбот-д ирсэн зурвасыг хүлээн авах, хариу өгөх

2022-01-25
Борлуулалтын ажилтан (эмэгтэй)

Харилцагчийн сонгосон бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлах
Харилцагчийн мэдээллийг шивэх, холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх
Харилцагчид тохирох бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгох
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн /бүтээмж/ сайтай ажиллах

2022-01-25
Эрсдэлийн ажилтан (эмэгтэй)

Хэрэглэгчийн хугацаа хэтэрсэн зээл болон эрсдэлийн тооцоолол судалгааны дагуу ажиллах
Харилцагчтай харилцах, мэдээлэл зааварчилгаа өгөх
Санхүү болон зохих хууль, дүрэм журмыг баримтлан ажиллана

2022-01-25
Дуудлагын төвийн оператор

Харилцагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүргэх
Мейл болон чатбот-д ирсэн зурвасыг хүлээн авах, хариу өгөх

2022-01-25
Оператор (эмэгтэй)

Харилцагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүргэх
Мейл болон чатбот-д ирсэн зурвасыг хүлээн авах, хариу өгөх

2022-01-25
Кассын нярав

Өдөрт тутмын орлого зарлагын тайлан гаргах
Борлуулалтын мэдээнд тулгалт хийх, программд шивж оруулах
Салбаруудыг хангамжаар хангах, шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг цуглуулах
Хангамжийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах

2022-01-25
Агуулахын нярав

Импортоор ирсэн барааг тоо ширхэгээр нь хүлээн авах
Харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөх 
Харилцагчид тухайн барааны талаар зааварчилгаа өгөх, тайлбарлах 
Харилцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах 
Өдөр тутмын тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргах 

2022-01-24
Маркетингийн менежер

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүтээгдэхүүний болон бусад контентын агуулга төлөвлөгөө гаргах 
Контент бэлдэх үр дүнг хэмжих, төлөвлөх 
Сошиал хуудсуудын хөтлөлт хйих 
Контент маркетингийн төлөвлөгөө гаргах 

2022-01-20
Кассын нярав

Өдөрт тутмын орлого зарлагын тайлан гаргах
Борлуулалтын мэдээнд тулгалт хийх, программд шивж оруулах
Салбаруудыг хангамжаар хангах, шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг цуглуулах
Хангамжийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах

Ажлын байрны зарууд

  1. Гэрээ шивэлтийн ажилтан14 минут 30 секундын өмнө
  2. Импортын мэргэжилтэн15 минут 20 секундын өмнө
  3. Дуудлагын төвийн оператор16 минут 17 секундын өмнө
  4. Онлайн оператор (эмэгтэй)1 сарын 26. 19:20
  5. Дуудлагын төвийн оператор1 сарын 26. 19:21

Шинэ мэдээнүүд

Сайн интернэшнл ХХК2021, 12 сарын 24. 17:09

Фэйсбүүк хуудас

© Сайн Интернейшнл ХХК. 2000-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.