Үндсэн хувилбар

Ремикон ХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Засварын механик

Тус компанийн авто техникийн гэмт эвдрэлийг оношлон богино хугацаанд ажилд бэлэн болгох, байнга ажилд бэлэн байлгах,  Үйлдвэрийн эвдрэл гэмтлийг хурдан шуурхай оношлох, засвар үйлчилгээг богино хугацаанд хийх, техникийн үзлэгийг өдөр тутам хийх Өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдсон анхан шатны бүртгэл маягтыг бүрэн, үнэн зөв хөтөлж, шаардлагатай мэдээ  тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж, ажилдаа тодорхой судалгаа, дүгнэлттэй ажиллах

ХАБЭА-н инженер

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Ажлын байрны ХЯНАЛТ-ыг төлөвлөгөөний дагуу тогтмол хийж, сайжруулах төлвөлөгөө төсөвийг гаргаж өгч, биелэлтийг хянах  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн гэрээтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Гэрээ хэлцэл хийх, бусад хууль зүйн баримт бичгийг боловсруулах хянах  Хүчин төгөлдөр гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хугацааг хянах, гэрээг дүгнэн удирдлага болон холбогдох ажилтнуудыг мэдээллээр хангах  Дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээний хэрэгжилтийг хангах  Хуулийн зөвлөхийн ажлын чиг үүргийг биелүүлэх /Шаардлагатай тохиолдолд компанийг шүүхэд төлөөлөх, төрийн байгууллагуудтай харилцах/  Дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдийн уулзалт хийх 

Захиргааны ажилтан

1. Компанийн архив, албан бичиг хөтлөлт хариуцах 2. Байгууллагын хурал, уулзалт, сургалт зохион байгуулах болон бусад өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 3. Гүйцэтгэх захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 4. Оффисын хангамж, зохион байгуулалт хариуцах 5. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд

Түүхий эдийн нярав

Компанийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулан авч буй түүхий эд материалын орлого, зарлага, хадгалалт, зарцуулалт, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн бүртгэлийг үнэн зөв, эмх цэгцтэй хөтлөх, аюулгүй ажиллагааны стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг   

ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН

Компанийн хангамжийн бүхий л хүрээнд 7 хоног тутамд хийгдэх зах зээлийн судалгааг чиглэл бүрд биелэн судалж үр дүнг хангамжийн менежер бичгээр өгч байх. Дотоод эцсийн хэрэглэгч албан хэлтэсүүдээс ирж буй захиалгуудыг хүлээн авч нэгтгэх, компанийн ерөнхий төсөв, хэрэглээний норм зэрэгтэй харьцуулан шалгах, захиалгын бүрдэлтийг гүйцэтгүүлэн авч шаардлагатай мэдээлэлүүдийг биечлэн шалгаж байх. Дотоод хэрэглэгч хэлтэс, албадууд болон ханган нийлүүлэгч харилцагч нартай нягт харилцаа холбоотой ажиллаж, үүндээ оновчтой стратеги баримтлан ажиллах. Ажлын гүйцэтгэлээр байнгын хөтлөлт, тайланг хийж байх. Худалдан авсан бараа материал, тоног төхөөрөмж тус бүр дээр үйлдвэрлэсэн огноо, газар, худалдан авсан компани, үнийн санал, баталгаат хугацаа, танилцуулга, каталоги зэргийг тодорхой авч энэ дагуу хавтас нээн хадгалах, шинэчлэх замаар хангамжийн мэдээллийн сан байгуулан ажиллана. Судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэж аливаа захиалгыг түргэн шуурхай, оновчтой гүйцэтгэх байнгын бэлтгэлтэй ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг 

Гагнуурчин

Хийн ба цахилгаан бусад төрлийн гагнуурын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглан металл хэсгүүдийг гагнах ба таслах бүх төрлийн гагнуурын ажил хийж гүйцэтгэнэ.

Технологич инженер

Чанарын хяналтын албаар баталгаажсан бетон зуурмагийн орц нормыг технологийн картын дагуу үйлдвэрлэх Захиалагч байгууллагын захиалгын дагуу үйлдвэрлэлээс гарч буй бетон зуурмагаас дээж авч/ ЧХА-тай хамтарч/ конусан суулт, температур, агаарын агууламжийг тодорхойлж тохируулна. Барилгын талбайд цутгагдаж байгаа бетон зуурмагаас тухайн барилгын инженертэй хамтран дээж авч, конусан суулт болон бусад баримтжуулах материалыг цуглуулах

Нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд байгууллагын төлбөр тооцоотой холбогдолтой асуудлыг бүртгэх, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах, компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах санал гаргаж ажиллах Түлш шатахууны зарлагыг өдөр тутам бүртгэж,  үлдэгдэл тулгах Тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч хувь хүн болон компаниудын тооцоог хийж, төлбөр мөнгийг шилжүүлэх хүсэлтийг ерөнхий нягтлан бодогчид тавих Үндсэн хөрөнгийн орлого зарлагыг хийж, элэгдлийн тооцоог бүртгэлд хийх Хангамжийн материалын орлого зарлагыг хийж, элэгдлийн тооцоог бүртгэлд хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг 

ЛАБОРАТОРЫН ЭРХЛЭГЧ

Байгууллагын зорилгод хүрэхийн тулд судалгаа, шинжилгээ хийх, бетон зуурмагт  хэрэглэгдэх түүхий эд материал болон химийн нэмэлт бодисуудыг турших ажлыг зохион байгуулж оролцох, бетонд үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаар дүнд шинжилгээ хийн,  эцсийн үр дүнг тооцож бетон зуурмагийн орц нормийг гаргах, 

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн оператор

Техник технологийн сахилагыг хатуу барьж,түүхий эд материалын хэмжилтийн системд байнга хяналт тавьж үйлдвэрлэлийн хэвийн жигд үйл ажиллагааг хангаж , бүтээгдэхүүнийг нэгэн жигд үйлдвэрлэн гаргах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүрэг

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Ремикон үйлдвэрийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.