Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Очир Ундраа ОМЗ ББСБ

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн цахим системүүдэд байнгын баяжуулалтыг хийх  Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах, шинэчлэх, сайжруулах  Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэх, сайжруулах ажлыг зохион байгуулах, нэтгэх Хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, сайжруулах, шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлэх  Хүний нөөцийн өдөр тутмын үйлчилгээг ажилчдад үзүүлэх  Хөтөлбөр төлөвлөх, түүнийг хэрэгжүүлж үнэлэх замаар байгууллагын хүний нөөцийг чадваржуулах, Тогтвор суурьшлын менежментийг хангаж ажиллах  Захиргааны ажил үүргийг давхар гүйцэтгэнэ  

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ТОГООЧ

Шинээр нээгдэж буй байгууллагын дэргэдэх цэцэрлэгт хүүхдийн хоолоор мэргэшсэн туршлагатай, чадварлаг Тогооч шалгаруулж авна. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.   Материалыг 2023.10.05-ны өдрийг дуустал өөрийн байранд хүлээн авч, эхний уулзалт ярилцлагыг хийнэ. Манай хаяг:  Хаяг: БГД, 8-р хороо. Хороолол, Өргөө кинотеатраас 25-р эмийн сан руу уруудах зам дагуу,  Петровис ШТС-ын баруун талд байрлах "Твин Апартмент"-ийн 1 давхарт. Холбогдох дугаар: 99047658 /Нийгэмд байр сууриа эзэлсэн групп компанийн нэг хэсэг болон ажиллах боломжийг бид танд олгож байна/

ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН АЖИЛТАН

Байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой, үр ашигтай байдал, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв, бодитой байдал, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангасан байдал зэрэгт хяналт тавьж, зөрчил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчил дахин давтагдахаас сэргийлэх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Компанийн хүний нөөцийн үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, дүрэм журмыг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, компанийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэм, журмыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж,хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, сайжруулах Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны сар, жилийн төлөвлөгөө, тайланг боловсруулах, компанийн стратеги, бизнес төлөвлөгөө гаргахад чиг үүргийн хүрээнд оролцох, биелэлтийг хангаж ажиллах, бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг улирал, жилээр гаргах, тайлагнах Бүтэц, орон тоо, цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамж, шагнал урамшууллын бодлого, бүтээмж нэмэгдүүлэх гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох, шинэчлэх, сайжруулахад санал өгөх, төсөл боловсруулах, батлуулах Хүний нөөцийн удирдлагын программыг судалж, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг холбогдох нэгжүү хамтран тухай бүрт зохион байгуулах, ажилтнуудад програм ашиглалтын мэдлэг чадвар олгох Компанийн хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу сул орон тоо бий болсон ажлын байрыг тухай бүр албан тушаалын шаардлага хангахуйц чадварлаг хүний нөөцөөр хангах Хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдох санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх холбогдох тушаал шийдвэрийг төлөвлөх, батлуулах, мэдээллээр хангаж ажиллах Ажилтны ур чадвар, гүйцэтгэл, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалт хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтын төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих Цалин хөлс, шагнал урамшуулал, хөнгөлөлт хангамжийн бүтцийг тодорхойлох, сайшаал шагналын бодлого, бүтээмж нэмэгдүүлэх гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хяналт тавих, сайжруулах санал гаргах, удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүлэх Байгууллагын соёлын болон ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгааг зохион байгуулах, тайлан мэдээг гаргах, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Компанийн хэмжээнд нийт ажилтнуудыг идэвхижүүлэх, урам зоригтой ажиллуулах, багийн үйл ажиллагааны оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор олон нийтийн арга хэмжээ, баяр ёслолын арга хэмжээ, ажилтнуудыг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, алдаршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Ахлах нягтлан бодогч

Байгууллагын хэмжээнд салбар, нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, Салбар хариуцсан нягтлан бодогчдыг шууд удирдлагаар ханган, зөрчил дутагдал, үл тохирол илэрсэн тухай бүр засаж залруулах арга хэмжээг авах,  АБТ-д заасны дагуу 

Салбар хариуцсан нягтлан бодогч(Шинэ төгсөгч байж

Салбарын зээл олголт, зээлийн эргэн төлөлтийн гүйлгээг өдөр тутам хийж харилцах дансны үлдэгдлийг тааруулах Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой зардлуудыг нэхэмжлэлийн дагуу тухай бүр төлж, бүртгэлийг хийх Салбарын үндсэн хөрөнгө, материал, бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлсийн орлого, зарлагыг бүртгэж, сар бүр тайлан гаргах, ашиглалтанд хяналт тавих Өдрийн гүйлгээний баримтыг холбогдох журмын дагуу үдэж архивлах

График дизайнер

Компанийн танилцуулга, тараах материал болон реклам сурталчилгааны эх бэлтгэл хийх, брэндинг, сошил медиа контент, постер дизайн бэлтгэх.

Маркетингийн менежер

Маркетингийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг үр дүнтэй ханган ажиллах, тайлагнах Дижитал маркетинг хийх Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот сегментэд байршуулах, Компанийн цахим хуудас болон сошиал хуудасны хэвийн үйл ажиллагааг хангах. Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг зохион байгуулах, оролцох, Маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаануудыг хийх, боловсруулах, тайлагнах,

ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим зээлийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, сурталчлах, харилцагчийг мэдээллээр хангах Цахим зээлийн шалгуур хангасан харилцагчийн зээлийг шийдвэрлэх, олгох Олгосон зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих Тайлан мэдээ гаргах, дүн шинжилгээ хийх

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Да хүрээ салбар/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар болон биечлэн борлуулах  Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, шийдвэрлүүлэх. Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Хариуцсан зээлийн багцын үзүүлэлтэд судалгаа, шинжилгээ хийх.

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /22 авто цогцолбор салбар/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар болон биечлэн борлуулах  Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, шийдвэрлүүлэх. Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Хариуцсан зээлийн багцын үзүүлэлтэд судалгаа, шинжилгээ хийх.

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Хан-Уул салбарт/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар болон биечлэн борлуулах  Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, шийдвэрлүүлэх. Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Хариуцсан зээлийн багцын үзүүлэлтэд судалгаа, шинжилгээ хийх.

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ЧИНГЭЛТЭЙ САЛБАР/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар болон биечлэн борлуулах  Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, шийдвэрлүүлэх. Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Хариуцсан зээлийн багцын үзүүлэлтэд судалгаа, шинжилгээ хийх.

Очир Ундраа Групп-н салбар компаниуд

  • Очир Ундраа Групп
  • Очир Ундраа ОМЗ ББСБ

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.