Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Нормаунт ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Механик засварчин

 Засварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож уурхайн Том, дунд, жижиг оврын техникүүдийг хэвийн ажиллагааг хангах ба засварын ажил үүргийг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. Бензин, дизель хөдөлгүүртэй уул уурхайн хүнд машин механизм дээр мэргэжлийн түвшинд засвар үйлчилгээ хийх, засвар үйлчилгээтэй холбоотой бичиг баримт хөтлөх, Монгол улсын хууль, дүрэм, компанийн дотоод дүрэм, журмыг дагаж мөрдөж, хангаж ажиллах Бусад 1.     Удирдлагын зааврын дагуу уурхайн бүх тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжид үзлэг хийж, хөдөлгүүр болон бусад эд ангийн доголдлыг илрүүлэх 2.     Үзлэг шалгалтын явцад илэрсэн эвдрэл, гэмтэл, доголдол дутагдлыг бүртгэж, хэрхэн засах тухай саналаа удирдлагад танилцуулах 3.     Ажлын талбай, багаж төхөөрөмжөө хэрэглэхэд бэлэн, байнгын ажиллагаатай байлгах 4.     Удирдлагын зааврын дагуу засвар, үйлчилгээ хийх бэлтгэл хангах,  нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж удирдлагад танилцуулах (засах системийн схемийг уншиж ойлгох, ашиглах багаж, тоног төхөөрөмж, сэлбэгийг нярваас шалгаж бэлдүүлэх эсхүл хүлээн авах, ажлын орчинг цэвэрлэх, компани дотоод нөөц боломжоор хийх боломжтой хийцийг захиалж бэлтгэх 5.     Уурхайн техникүүдийн технологийн зогсолт болон гэнэтийн эвдрэлийн дуудлагын дагуу жолоо барьж уурхайн бүсэд нэвтэрч засвар үйлчилгээг хийх 6.     Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор захиалга хийхэд оролцох    

Автын цахилгаанчин

- Уул уурхайн ХММ ба төрөл хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэгчүүдийн эвдрэл гэмтэлийг оношлох, - Засвар үйлчилгээ, угсралтын ажлуыг чанарын өндөр түвшин гүйцэтгэх, - Уурхайн хөнгөн тэрэгнүүдийн цахилгааны эвдрэл гэмтлийг оношлон засварлах,

Механик засварчин

 Засварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож уурхайн Том, дунд, жижиг оврын техникүүдийг хэвийн ажиллагааг хангах ба засварын ажил үүргийг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. Бензин, дизель хөдөлгүүртэй уул уурхайн хүнд машин механизм дээр мэргэжлийн түвшинд засвар үйлчилгээ хийх, засвар үйлчилгээтэй холбоотой бичиг баримт хөтлөх, Монгол улсын хууль, дүрэм, компанийн дотоод дүрэм, журмыг дагаж мөрдөж, хангаж ажиллах Бусад 1.     Удирдлагын зааврын дагуу уурхайн бүх тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжид үзлэг хийж, хөдөлгүүр болон бусад эд ангийн доголдлыг илрүүлэх 2.     Үзлэг шалгалтын явцад илэрсэн эвдрэл, гэмтэл, доголдол дутагдлыг бүртгэж, хэрхэн засах тухай саналаа удирдлагад танилцуулах 3.     Ажлын талбай, багаж төхөөрөмжөө хэрэглэхэд бэлэн, байнгын ажиллагаатай байлгах 4.     Удирдлагын зааврын дагуу засвар, үйлчилгээ хийх бэлтгэл хангах,  нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж удирдлагад танилцуулах (засах системийн схемийг уншиж ойлгох, ашиглах багаж, тоног төхөөрөмж, сэлбэгийг нярваас шалгаж бэлдүүлэх эсхүл хүлээн авах, ажлын орчинг цэвэрлэх, компани дотоод нөөц боломжоор хийх боломжтой хийцийг захиалж бэлтгэх 5.     Уурхайн техникүүдийн технологийн зогсолт болон гэнэтийн эвдрэлийн дуудлагын дагуу жолоо барьж уурхайн бүсэд нэвтэрч засвар үйлчилгээг хийх 6.     Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор захиалга хийхэд оролцох    

Автогрейдерийн оператор /XCMG/

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх 1.       Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологи горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах 2.       Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх 3.       ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах 4.       Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх  

Дозерын оператор

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх 1.       Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологийн горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах 2.       Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх 3.       ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах 4.       Удирдлагаас өсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

Тосолгоочин

Уурхайн хэмжээнд ашиглагдаж буй бүх төрлийн машин механизм, үйлчилгээний автомашинууд болон туслах тоног төхөөрөмжийн тосолгоо үйлчилгээг батлагдсан төлөвлөгөөт графикийн дагуу чанартай сайн хийж гүйцэтгэж тосолгооны материалын зарцуулалтыг хөтлөх Тос, тослох материалтай холбогдолтой бүх ажилд туслахаар оролцох SV тосолгооны машин дээр ажиллана 

Тосолгоочин жолооч

Уурхайн хэмжээнд ашиглагдаж буй бүх төрлийн машин механизм, үйлчилгээний автомашинууд болон туслах тоног төхөөрөмжийн тосолгоо үйлчилгээг батлагдсан төлөвлөгөөт графикийн дагуу чанартай сайн хийж гүйцэтгэж тосолгооны материалын зарцуулалтыг хөтлөх Тос, тослох материалтай холбогдолтой бүх ажилд туслахаар хамтран оролцох SV тосолгооны машин дээр ажиллана. 

Универсал оператор /4 төрлийн техникийн оператор/

- Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологийн горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах - Экскаватор, дамп, дозер, грейдер эсвэл Экскаватор, дамп, дозер, лоудер гэх мэт 4 төрлийн техник жолоодох чадвартай, туршлагатай мөн үнэмлэх сертификаттай байх - Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх - ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах - Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавруудыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

Дампын оператор /XCMG100-130тн дамп/

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх 1.       Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологийн горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах 2.       Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх 3.       ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах 4.       Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ХАБЭАБО удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, ариун цэвэрт хамаарах ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах

Уулын захиргааны ажилтан

- Уулын хэлтсийн ажилтнуудын цаг бүртгэл болон ээлжийн амралтыг бүртгэх, бусад бичиг баримт хөтлөх, түүнтэй холбоотой мэдээллийг ажилчдад хүргэх ажлыг зохион байгуулах, хэлтсийн бусад үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах - Уулын хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах - Уулын хэлтсийн нийт ажилтнуудын ХН-ийн үйл ажиллагаанд удирдлага болон ажилтнуудад туслалцах, ажилтантай холбоотой гарсан аливаа бичиг, хэргийн ажлуудыг хийх, ХНХ-т илгээх, гарсан шийдвэрийг ажилтнуудад танилцуулах -Уулын хэлтсийн ажилтнуудад холбогдох мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх, хяналт тавих

Шуурхай ажиллагааны цахилгаанчин

Уурхайн цахилгааны хангамжын 6 кВ-н гаргаалгаа болон ЯКНО дээр ажлын байр бэлдэх, 0,4кВ-н бүх төрлийн дуудлага хүлээн авч засварлах гэмтэл оншлох, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт засварын ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх. - Уурхайн хэрэгцээнд ашиглагдаж буй бүх төрлийн цахилгаан тоноглолуудын засвар үйлчилгээг хийж хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах  - Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөж ажиллах  - Бүх төрлийн кабель шугам дээр дундын болон төгсгөлийн муфт угсрахад оролцох - Кабель болон агаарын шугамын угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах

Реле хамгаалалтын инженер

Эрчим хүчний 6, 10, 35 кВ-ийн бүх төрлийн шугамд реле хамгаалалтын тооцоо хийж тавил тохируулга тавих  Цахилгаан экскаватор, ЯКНО, завсрын ЯКНО, дэд станцын гаргалгаа фидер дээр реле хамгаалалтын тооцоо хийж улирал болон хуваарьт тохиргоо тавих Бүх төрлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн реле хамгаалалтын тооцоо хийж тоноглол сонгох Хамгаалалтаар ажилласан цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гэмтэл илрүүлж засварлах

Цахилгаан ашиглалтын инженер

Уул уурхайн цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станц, цахилгаан экскаватор, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, нэгдсэн удирдлагаар зохион байгуулах

Техникч Маркшейдер

- Маркшейдеруудын ажлыг үр бүтээлтэй, үр ашигтай явуулахад туслах  - Уурхайн төлөвлөлтийн хэлтсийн инженерүүд, маркшейдерийн удирдлага, зааврын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх  - Өдөр тутмын хэмжилт технологийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх  - Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа аюулгүй ажиллагааг хангаж, холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллах  - Аливаа осол, аюултай нөхцөл байдал, эрдсэл, аюулын талаар ээлжийн ахлах ажилтанд нэн даруй мэдэгдэх 

Үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

- Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой материал цуглуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах - Байгууллагаас зохион байгуулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, холбогдох зохицуулалтыг хийх - Хамтран ажилладаг бусад аж ахуйн нэгжүүдтэй мэдээлэл солилцох, шаардлагатай бичиг баримтаар хангаж ажиллах  - Тээврийн мэдээллийг бүртгэх, хөтлөх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд 

Засвар Төлөвлөлтийн Инженер

- Уурхайд ашиглагдаж буй бүх хөдөлгөөнт болон суурин техник, тоног төхөөрөмжийн уртын болон хэтийн төлөвлөгөө, урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ, техникийн бэлэн байдлын коэффициентийг зорилтот түвшинд тогтмол байлгах нөхцлийг хангах ажлыг зохион байгуулах, - Техникийн урт хугацаанд их засварт орох, томоохон агрегат эд, сэлбэгүүдийн насжилтыг тодорхойлж бүртгэлжүүлэх, -Сэлбэгийн захиалга гаргах, төлөвлөх,-Уурхайн бүтээлийн техник, т/төхөөрөмж, туслах техникүүдийн ТҮ, УЗ, засварын зогсолтын урьдчилан төлөвлөж, засварын ажлыг стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавих, тэдгээрийн зогсолт, саатлыг багасгаж бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, - Улирал, жилийн сэлбэгийн насжилт, солигдох хугацаа зэргийг тооцоолон гаргаж захиалгыг бие даан үйлдэж татан авалтад хяналт тавьж ажиллана. 

Техник Ашиглалтын инженер

- Техник ашиглалтын бэлэн байдлын хангах, - Эд ангийн насжилтыг уртасгах ажил гүйцэтгэж, зохион байгуулах; - Уурхайн машин механизмын дугуй, хөнгөн тэрэгний ашиглалтыг сайжруулах  - Технологийн доголдол саатлын шалтгааныг судлан дүн шинжилгээ өгч, багасгах, бүрэн арилгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн авч хэрэгжүүлэх,- Үргүй зардал, алдагдлыг бууруулж үр бүтээлтэй ажиллах дүрэм, журам, горимын тогтголцоог бүрдүүлэн ажиллах, - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх

Талбайн орчуулагч /Хятад хэлний/

1.       Засварын хэлтэст аман болон бичгийн техникийн орчуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх, бүх цахилгаан эксаватор болон бусад тоног төхөөрөмжүүдийн танилцуулга каталоги орчуулах, хөтлөх, Гадаад мэргэжилтнүүдийг дагалдан талбайд техникийн аман орчуулга хийх болон бусад шаардлагатай аман болон бичгийн орчуулгыг Монгол – Хятад болон Хятад – Монгол хэлнээс тус тус орчуулах -  Төслийн талбайд голчлон техникийн аман орчуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд өдөр болон шөнийн ээлжинд тус тус ажиллахдаа хийж гүйцэтгэх бөгөөд хувийн зохион байгуулалт сайтай, хариуцлагатай байх. -  Засварын талбай, уурхайд гарсан техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмын эвдрэл гэмтэлийг гадаад мэргэжилтэнүүдийг авч явж оношлох, засварлахад туслах, уурхайн замын хөдөлгөөнд оролцох, хөнгөн тэрэг жолоодох, шаардлагатай үед эрх бүхий техникийг хөдөлгөх, жолоодох, шалгах

Сэлбэгийн туслах нярав

Уурхайн засварын үйл ажиллагаанд шаардлагатай сэлбэг, материалыг зарлагын баримтын дагуу гаргаж хүлээлгэн өгөх. Уурхайд ирсэн сэлбэгийг бүрэн, бүтэн байдалд хяналт тавьж орлогын баримтын дагуу тавьж хүлээж авах, Агуулахын эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хангах -        Орлого ирсэн үед сэлбэг бараа материалуудыг шалгаж хүлээн авч эвдрэл гэмтэл учруулахааргүй нөхцөлийг бүрдүүлэн агуулахад эмх цэгцтэй зохих ангилалын дагуу сэлбэгийн нярав, аж ахуйн няравын зааварчилгаагаар хамтран байршуулах өрөх, хураах -        Хөрөнгө материалын бүртгэлийн дагуу бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан хяналт тавьж хадгалалт, хамгаалалтыг зохих журмын дагуу хийх -       Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлэх;  -      Агуулахын сэлбэг материалыг цэгцлэж, төрөлжүүлэн кодлох

Цахилгаан экскаваторын туслах оператор

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх - Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологийн горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах - Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх - ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах - Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

Дугуйн засварчин

- Уурхайн хэмжээнд ашиглагдаж буй бүх технологийн автомашины дугуйн засвар үйлчилгээ, -  ХХМ-ийн дугуйг задлах, засварлах угсрах ажлыг технологийн дагуу аюулгүй ажиллагааг       ханган гүйцэтгэх,- Шууд удирдлага мастерын хяналт зааварчилгааны ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэх, - Техникүүдийн дугуйн эвдрэлийн шалтгааныг тодруулах, мэдээллэх - Дугуй засварын бүртгэлийг нягт нямбай хөтлөх,  - Дугуйн анхан шатны бүртгэлийг хөтлөх, - Дугуйн солигч машины техникийн бэлэн байдлыг хангахад туслах, 

Уулын ашиглалтын инженер

Уулын ашиглалтын үйл ажиллагааг эдийн засгийн үр өгөөжтэй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын дагуу олборлон гаргах бүхий л үйл ажиллагааг инженер техникийн горимын дагуу явуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг  хэлтсийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, өндөр бүтээлтэйгээр олборлолтын ашиглалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах. - Уурхайн олборлолтын төлөвлөгөөг хүний нөөцийн хүчин чадал, ажилчдын ажиллах цагийн хуваарийн дагуу гаргаж, ээлж тус бүрийн олборлолтын явц, үр дүнгийн талаар тайлан гаргах, шаардлагатай байгаа хүний нөөц болон материаллаг хэрэгцээг хангах дээр анхааран ажиллах - Уурхайн олборлолтын төлөвлөгөөг өдөр, сар, улирлаар гаргасныг хянах, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх, гүйцэтгэх удирдлагуудад танилцуулан, хянуулах болон батлуулах - Уурхайн уулын ажлын явцыг хянаж, техникийн оновчтой хувиарлалтад хяналт тавин, технологийн доголдол саатлын шалтгааныг судлан дүн шинжилгээ өгч, багасгах, бүрэн арилгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн авч хэрэгжүүлэх -   Удирдах албан тушаалтнуудаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлэх, үр дүнг тайлагнах 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Их Монгол Улсын Гудамж 17011, Моннис Бюьлдинг, 9 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.