Үндсэн хувилбар
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Их Монгол Улсын Гудамж 17011, Моннис Бюьлдинг, 9 давхар

Нормаунт ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-24
Сайтын Нягтлан Бодогч

* Сэлбэг бараа материалын бүртгэл тооцоо хариуцах, түлш, тос, хөрөнгийн бүхий л тооцоо, тайлан гаргах
* Няравуудын өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах 
* Ажлын тодорхойлолтонд багтсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх 

2022-01-24
Засварын бичиг хэргийн ажилтан

Засварын хэлтсийн бичиг хэрэг хөтлөлт, архивлалтын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах
Засварын дуудлага хүлээн авах, холбогдох удирдлага болон ажилчдад мэдээлэх
Техникийн мото цаг, зогсолтын цаг бүртгэж хөтлөх, үзлэгийн хуудас бүртгэх, техникийн бэлэн байдлын коэффицентийг өдөр бүр гаргаж холбогдох удирдах ажилтнуудад мэдээлэл, бүртгэл хөтлөлт хийх, архивлах
Засварын өдөр тутмын тайлан гаргаж холбогдох удирдах ажилтнуудад мэдээлэх, бүртгэл хөтлөлт хийх, архивлах
Удирдлагаас өгсөн болон цаг үеийн чанартай ажлын шуурхай зохион байгуулалтыг хангаж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллах

2022-01-17
Экскаваторын оператор

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх
1.       Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологийн горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах
2.       Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх
3.       ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах
Удирдлагаас өсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

2022-01-14
Дозерийн оператор

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх
1.       Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологийн горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах
2.       Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх
3.       ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах
4.       Удирдлагаас өсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

2022-01-14
Грэйдерийн оператор

Хариуцсан техникээ зааврын дагуу аюул, осолгүй жолоодож уурхайн төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх
1.       Хариуцуулсан тоног төхөөрөмжийн аюул осолгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, технологи горимын дагуу ажиллуулж, техник ашиглалтыг нэмэгдүүлэх дээр анхаарах
2.       Уулын ажлын технологийн паспортыг чанд мөрдөн ажиллах, олборлолтын тухайн өдрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган биелүүлэх
3.       ХАБЭА-н дүрэм журмуудыг мөрдөх, ажлыг аюулгүй ажиллагааны дүрэм горимыг ханган ажиллах
4.       Удирдлагаас өсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг тухайд чанартай хийж гүйцэтгэх

2022-01-14
Маркшейдер

Зураг төсөлд тусгагдсан геометр хэмжээсүүдийг газарт шилжүүлэн буулгах, хэмжилт, тооцооллын ажлыг хийж гүйцэтгэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг

2022-01-14
Хүний нөөцийн ажилтан

Шинэ ажилтны бүртгэлийг системд бүртгэх мөн зар оруулах, цаг бүртгэл хөтлөх болон бусад удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэнэ. 

2022-01-10
Автын цахилгаанчин

Хүнд даацын том оврын машин механизмын цахилгааны угсралт хийх, зураг төсөл боловсруулах, дамжуулах, төрөл бүрийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэгчүүд, мотор, радар болон удирдлагын холбооны системийн үйл ажиллагааг шалгах, сайжруулах, хянах, засвар үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ

2022-01-10
Дугуй засварчин

Хүнд даацын машин механизмын дугуйг олон улсын стандартын дагуу засварлах, уурхайн үндсэн техникүүдийн дугуйн бүрэн бүтэн бэлэн байдлыг хангах. 

2022-01-09
Цахилгааны ашиглалтын инженер

Уул уурхайн цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станц, цахилгаан экскаватор, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, нэгдсэн удирдлагаар зохион байгуулах

2022-01-09
Цахилгааны Админ

Цахилгааны хэлтсийн бичиг хэрэг хөтлөлт, архивлалтын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах, Цахилгааны ажилчдын цагийн бүртгэл, бусад бичиг баримт хөтлөх, түүнтэй холбоотой мэдээллийг ажилчдад хүргэх ажлын зохион байгуулах,
Удирдлагаас өгсөн болон цаг үеийн чанартай ажлын шуурхай зохион байгуулалтыг хангаж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллах
Цахилгааны дуудлага хүлээн авах, бүртгэх, ажилчдад мэдээллэх 

2022-01-09
Туршилт хэмжилтийн монтёр

Өндөр хүчдэлийн кабелийн хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах, өндөр хүчдэлийн кабелийн төгсгөл болон дундын мүфт хийх, кабелийн журнал гаргаж хөтлөх

2022-01-09
Цахилгааны шугамын мастер

Уул уурхайн цахилгаан шугам сүлжээ, кабель шугам, цахилгаан экскаваторын зөөвөр нүүдэл, цахилгаан тоног төхөөрөмж тэдгээрийн ашиглалтыг найдвартай ажиллагаагаар хангах

2022-01-09
Реле хамгаалалтын инженер

Кабель шугам, агаарын шугамын газардлага, богино залгааны тооцоолол хийх, гаргалгааны таслуурын реле хамгаалалтын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах

2022-01-09
Эрчим хүчний хэмнэлт тооцооны инженер

Нэхэмжлэх хуудасны дагуу ЦЭХ-ний задаргааг хийж баланс тооцоолох, ЦЭХ-ний хэрэглээг урьдчилсан байдлаар тооцоолж гаргах, ЦЭХ-ний хэрэглээнд хяналт тавьж хэмнэх боломжуудыг судлах, үр дүнтэй ашиглахад анхаарлаа хандуулах

2022-01-07
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ХАБЭАБО удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, ариун цэвэрт хамаарах ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах

2022-01-07
Уурхайн эмч

Онцгой байдал гамшгийн аливаа эрсдлийг бууруулах, осол аваарь гарсан үед яаралтай тусламж үзүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартыг дагаж мөрдөн ажиллах

2022-01-06
Цахилгаан хариуцсан ХАБ-ын ажилтан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн дагуу ажлын байранд хяналт тавьж ажиллах 
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих

2022-01-03
Уулын ашиглалтын ерөнхий инженер

Уулын ажлыг эдийн засгийн үр бүтээлтэй, аюулгүй ажиллагааны горимын дагуу явуулахад шаардлагатай бүхий л нөхцлүүдийг бүрдүүлж ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажиллах, олборлолтын ашиглалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах

2022-01-03
ХАБЭА-н Ажилтан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартын дагуу ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг ханган ажиллах

2022-01-03
Засварын ээлжийн мастер

Өдөр тутмын төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээний наряд АА-ны зааварчилгааг гүйцэтгэх ажлын онцлогт тохируулан бичгээр өгнө
Засварын хэлтсийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үзлэг үйлчилгээг ашиглалтын зааврын дагуу чанартай гүйцэтгүүлж, тэдгээрийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах
Засварын ажлыг удирдан зохион байгуулах, засвар хийх арга аргачлалын дагуу явуулах, зөрчил дутагдлыг тухай бүрд нь арилгах ажлыг удирдан хийх
Хэлтсийн ажилтнуудад тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхтэй холбоотой ажилбаруудын зааварчилга өгч, биелэлт хангуулах, дүгнэлт өгөх
Техникийн үзлэг үйлчилгээг хуваарийн дагуу чанартай хийж байгаа эсэхт хяналт тавих. 

2022-01-03
Захиргааны ажилтан

Оффисын өдөр тутмын албан бичгийн боловсруулалт, аман болон бичгэн орчуулгыг хийх,
Бичиг хэргийн хөтлөлт болон архивын бүрдүүлэлт хийх,
Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу илгээмж, албан маягтуудыг хянан зохицуулах, оффисын хэрэгцээний зүйлсийг бэлэн байлгах.

 

Ажлын байрны зарууд

  1. Сайтын Нягтлан Бодогч1 сарын 24. 18:06
  2. Засварын бичиг хэргийн ажилтан1 сарын 24. 13:23
  3. Экскаваторын оператор1 сарын 17. 11:09
  4. Дозерийн оператор1 сарын 14. 18:12
  5. Грэйдерийн оператор1 сарын 14. 18:09
© Нормаунт ХХК. 2019-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.