Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Сонсголонгийн зам гудамж 32/2 байр, Монос Фарм ХХК-ийн байр | Улаанбаатар 211137,

"Монос Фарм" ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-01
Агаар сэлгэлт - Ашиглалт

Инженерийн шууд удирдлага, зааварчилгаан дор барилгын холбогдох агаар сэлгэлт, хөргөлт, даралтад агаар, усны системийн эд анги, тоног төхөөрөмжинд шаардлагатай засвар үйлчилгээ, суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн, өдөр тутмйн хяналт тавих замаар системийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангахд оршино.

ХАБЭА-ын заавар зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах.

 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-25
ДИСПЕТЧЕР /Хятад хэлтэй/

Утас болон онлайнаар ирсэн мэдээллийг бүртгэж, мэдээллийг дамжуулж баримтжуулж хадгалах
Гадаад, дотоод захиалгын хийх бүртгэл, бэлэн байдал хангах
Хангамжийн материалын хүсэлт явуулах бүртгэл, нөөц бүрдүүлэлт тайлагнах
Тоног төхөөрөмжийн зааварчилгаа болон үйл ажиллагааны бичиг баримт боловсруулж ажиллах
Хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа өгөх, цаг бүртгэл хөтлөх
Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих шууд удирдлагад тайлагнах
Диспетчерийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах
Шаардлагатай үед засвар үйлчилгээнд оролцох
Олон нийтийн ажилд алба хэлтсийг мэдээллээр хангаж манлайлж оролцох

 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-12
Тооцооны нягтлан бодогч

Няравын өдөр тутмын ажлыг хянах, шалгах, зааварчилгаа өгөх, удирдан зохион байгуулах,
Анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, зөвшөөрөл, баримтжуулалтыг бүрэн гүйцэтгэх,
Компанийн санхүү бүртгэлийн ажил гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлд үнэн зөв тусгах,
Тайлан мэдээг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж удирдлагад тайлагнах,

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-11
Лаборант

Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 олон улсын стандартад заасан техникийн шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах 
Хариуцсан багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, шил сав, компьютерийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, аюулгүй ажиллах 
Эмийн түүхий эд, эм үйлдвэрлэлийн дамжлага дундын болон эцсийн бүтээгдэхүүн, гадны байгууллагын хүсэлтээр шинжилгээнд ирсэн дээж, эрдэм шинжилгээ судалгааны зориулалтаар ирсэн дээжинд физик химийн шинжилгээг чанартай хийхэд хэрэглэгдэх ажлын уусмалуудыг холбогдох стандарт, фармакопейн аргачлалын дагуу хийж, сорилтын үр дүнгийн бодит, тасралтгүй байдлыг бүрэн хангах 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-09
Эм найруулагч

Эм үйлдвэрлэлд заавал мөрдөгддөг стандартууд, байгууллагын мөрдөн ажиллаж буй дүрэм, журмууд болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэлд орж буй эмийн түүхий эд, туслах бодисыг стандарт үйл ажиллагааны зааварчилгаа болон технологийн зааврын дагуу найруулан боловсруулж  шаардлага хангасан дамжлага дундын бүтээгдэхүүн бэлтгэж шахах, капсулдах, савлах зэрэг дараагийн дамжлагад шилжүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-01
ЭКСПОРТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /Орос хэлтэй/

Гадаад түншүүдтэй холбоо тогтоох, харилцах, гадаад худалдааны ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
ОХУ болон бусад улсуудад бүтээгдэхүүн экспортонд гаргах зах зээл, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх судалгаа хийх, тайлагнах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-01
Эм зүйч - Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Эмийн үйлдвэрт тавигдах ерөнхий шаардлага MNS5524:2014 стандартад нийцүүлэн шинэ бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээх, хөгжүүлэх, сайжруулахад шаардлагатай суурь судалгааг хийх, шинэ бүтээгдэхүүний орц найрлагыг тогтоож, туршилтын үйлдвэрлэл судалгааг явуулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллана. 

Монос групп, “Монос фарм” ХХК, Эм судлалын хүрээлэн, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, зааврыг мөрдлөг болгон ажиллах, батлагдсан төлөвлөгөөтэй уялдуулан ажлаа төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах ба үр дүнгээ үнэлүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр цаг алдалгүй, тасралтгүй хангаж ажиллана.


Шинэ бүтээгдэхүүн зохион бүтээх, хөгжүүлэх, сайжруулахад эм зүйн суурь судалгааг хийж, бүтээгдэхүүн ба процессыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг явуулж, туршилтын цувралын үйлдвэрлэлийг явуулах зөвшөөрлийг удирдлагаас авны дараа гүйцэтгэнэ.


Шинэ бүтээгдэхүүн технологийг үйлдвэрт баталгаажуулан хүлээлгэн өгөх, технологи шилжүүлэлтийн ажлыг гүйцэтгэн, шаардлагатай сайжруулалтыг хийх тухай мэдээллээр удирдлагыг хангаж зохих зөвшөөрөл авч гүйцэтгэнэ.


Шинэ бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт  хийхэд шаардлагатай нөөцийн жагсаалт гаргаж удирдлагадаа мэдээлж шийдвэр гаргуулж ажиллана.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-27
Эм шинжлэгч /Химич/

Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018,  Эмийн чанарын хяналтын лабораторид тавих шаардлага MNS 6621:2016 стандартын шаардлагад нийцүүлэн эм, эмийн түүхий эд, сав баглаа боодлын химийн шинжилгээг холбогдох батлагдсан арга аргачлалын дагуу хийж, үнэн бодит үр дүнг цаг тухай бүр мэдээлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
Эмч төлөөлөгч, эм зүйч төлөөлөгч

Монос эмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг таниулах,
Сургалт зохион байгуулах, судалгаа хийх
Харилцагчдад эерэг сэтгэгдэл төрүүлэх ба удаан хугацааны турш сайн харилцагчийн уур амьсгалыг бүрдүүлэх.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-07-25
Бүтээгдэхүүний менежер

Эрүүл мэндийн чиглэлээр судалгаа, анализ хийх
Олон улсын болон, дотоодын эмчилгээний чиг хандлагыг судлах, шинэ бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох
Эмч төлөөлөгчдийг чиглүүлэх, сургалт зохион байгуулах Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө гаргах, боловсруулах Бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа, хэвлэмэл материалын агуулга боловсруулах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-07-25
ХАБЭА-н инженер

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал, Эрүүл ахуй /ХАБЭА/-н хууль тогтоомж, стандартын дагуу хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, ажлын зохистой орчныг бүрдүүлэх, үйлдвэрлэлийн осол  хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулахад оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Агаар сэлгэлт - Ашиглалт8 сарын 1. 11:16
  2. ДИСПЕТЧЕР /Хятад хэлтэй/7 сарын 25. 12:22
  3. Тооцооны нягтлан бодогч3 цаг 22 минутын өмнө
  4. Лаборант8 сарын 11. 14:26
  5. Эм найруулагч8 сарын 9. 13:35

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© "Монос Фарм" ХХК. 1990-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.