Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, 17043 Чингисийн өргөн чөлөө, 205-2

Монос Хүнс ХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-10-03
АГУУЛАХЫН БЭЛТГЭГЧ

Бараа материалын агуулахад бараа буулган авч хураах
Бараа материалын агуулахаас зарлага гаргаж байгаа барааг бэлтгэх
Бараа материалын агуулахын эмх цэгцийг хариуцах
Агуулахын барааны хадгалалт хамгаалалтыг хангах
Агуулахын барааны тооллогонд оролцох
Бусад

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-10-03
НЯРАВ

Түүхий эд материалын хөдөлгөөнийг хариуцан ажиллах
Компанийн хангамжийн /аж ахуй, бичиг хэрэг, оффисын хэрэглээ, хүнсний/ материалын хөдөлгөөнийг хариуцан ажиллах
Компанийн үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллах
Түүхий эд материал, хангамжийн материалын татан авалттай холбоотой авсан мөнгөн хөрөнгийн дараа тайланг гаргах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-10-03
ХИМИЧ

Түүхий эд, сав баглаа, төвлөрсөн, цэвэршүүлсэн ус, дамжлага дундын болон бэлэн бүтээгдэхүүнд химийн шинжилгээг холбогдох стандарт, аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэх, сорилтын үр дүнгийн хуудас бичих;
Багаж тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах, лабораторийн анхан шатны бичиг баримт боловсруулах, баримтжуулах /бүртгэл хөтлөх/, хэрэгжүүлэх, шаардлагатай урвалж бодис, шил савны захиалгыг гаргах;
Шинжилгээний үр дүнг баталгаажуулах чанарын хяналт хийх;
Байгууллагын дотоод журмыг даган мөрдөх, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж, бичиг баримтыг боловсруулах, ХАБЭА-г хангаж ажиллах;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-10-03
УГААГЧ

Үйлдвэрлэлийн байрыг технологийн горимын дагуу чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зориулж ариун цэвэр, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын дүрмийг баримтлан цэвэрлэх, ажиллагсдын ажиллах таатай цэвэр орчныг бүрдүүлэх,
Ажилтнуудын хувцсыг хуваарийн дагуу угааж цэвэрлэж, индүүдэх,
Ажлын байрны хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуй, ариун цэврийн дүрмийг баримталж ажиллана.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-28
САВЛАГЧ

Шаардлага хангасан завсрын бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч технологийн горимын дагуу савлаж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг жигд тасралтгүй явуулна.
Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгаалал болон техникийн аюулгүй  байдлыг хангаж ажиллана.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-29
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Компанийн хэмжээнд хийгдэж байгаа бүх төрлийн эх бэлтгэлийн ажлыг чанарын өндөр түвшинд давтагдашгүй хэлбэрээр хийж гүйцэтгэх, лого боловсруулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-27
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ОПЕРАТОР

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг стандарт болон ажлын зааврын дагуу явуулж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг жигд тасралтгүй ханган ажиллах
Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгаалал болон техникийн аюулгүй  байдлыг ханган ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-28
НАЙРУУЛАГЧ

Найрлагыг стандарт, технологийн жор орцын дагуу жинлэж найрлага хийх, лабораторын химийн үзүүлэлтийг үндэслэн ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам зааврыг дагаж мөрдөх, хариуцсан талбайг тогтмол цэвэрлэх, хог хаягдлыг заасан хогийн цэгт хаях
Технологийн жор орцыг нууцлах, найрлага хийх үеийн процессыг бүртгэлд үнэн зөв тэмдэглэх, түүхий эд материалын чанар болон сав баглаа боодол зарцуулалтанд хяналт тавих
Ашигласан түүхий эд материалын үлдэгдэл дээр огноо, үлдэгдэлийн хэмжээг бичиж, битүүмжлэлийг шалгах, ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн аюултай нөхцөл байдлыг  мэдээллэх, үйлдвэрийн ашиглалтын зардлыг хэмнэж ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-30
МАСТЕР

Хүнсний үйлдвэрлэлийн стандартын шаардлага болон компанийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу цехийг удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтаар хангаж ажиллана.
Технологийн зааврын дагуу бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг жигд тасралтгүй явуулах, хянаж ажиллана.
Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгаалалт болон техникийн аюулгүй байдлыг хангана.
Цехийн ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж  хүний нөөцийн менежер болон үйлдвэрийн даргад гарган өгөх ба өөрийн мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлж ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-22
ҮЗЭМ ААРУУЛ БЭЛТГЭГЧ

Үйлдвэрлэлд хэрэглэх үзэм , хорхой ааруулыг стандарт ажлын зааврын дагуу чанарын шаардлагыг ханган бэлтгэн өгөх;
Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгаалалын аюулгүй  байдлыг хангаж  ажиллах;

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-28
ЗАХИРЛЫН ЖОЛООЧ

Захирлын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх, ажлын албан хэрэгцээнд автомашинаар саадгүй үйлчлэх, хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-20
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

Ус ундаа үйлдвэрлэлийн чанарын менежерийн үүрэг гүйцэтгэх ба өөрийн хариуцсан нэгжийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангана,
Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх дамжлагад болон эрүүл ахуйн дэглэмийн мөрдөлтөнд, мөн бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэлийн үйл явц нь тогтоосон стандарт, журам зааврын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина,
Үйлдвэрлэлд гарсан чанарын доголдлыг цаг алдалгүй илрүүлж, засаж залруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
Олон улсын ЧУТ ISO 9001-2015, ISO 22000 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд оролцож шаардлагатай баримт бичиг боловсруулж ажиллах,
Байгууллагын дотоод журмыг дагаж мөрдөх, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэх, бичиг баримтыг боловсруулах, ХАБЭА-г хангаж ажиллах,

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-22
ЭКСПОРТ, ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР

Гадаад зах зээл, зах зээлийн чиг хандлагыг байнга судалж, дүн шинжилгээ хийх, боломжуудыг эрэлхийлэх,
Гадаад түншүүдтэй холбоо тогтоох, харилцах, үр ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгох, шинэ хэлэлцээр хийх, бүтээгдэхүүнийг туршихаас эхлэн нэвтрүүлсний дараах хяналт, эргэх холбоог хангаж ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-26
ТҮГЭЭГЧ

Худалдааны төлөөлөгчийн захиалгын дагуу харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэж өгөх, төлбөр тооцоо хийх ажлыг хариуцна.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-26
БОРЛУУЛАГЧ

Худалдааны төлөөлөгчийн захиалгын дагуу харилцагчид бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэж өгөх, төлбөр тооцоо хийх ажлыг хариуцна. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-20
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний дагуу компанийн болон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийн маркетингийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, маркетингийн судалгааг хийх, брэнд бүтээгдэхүүний сурталчилгааны болон урамшуулалт хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, дүгнэх, тайлагнах;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-22
ХҮҮХЭД АСРАГЧ

Хүүхдийн эрүүл ахуй, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр анхаарч ажиллах
Өдөрт 2 удаа амт чанартай хоол бэлтгэн өгөх
Өдөрт 1-2 удаа салхинд гаргах, усанд оруулж, биенд нь тос түрхэж массажлах
Шаардлагатай үеүүдэд ажил олгогчийнхоо гэр бүлийг дагалдан явж хүүхэд асрах

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-22
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломжийг тодорхойлох, компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх, бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай тооцоо судалгааг хийх, санал санаачилга гаргаж ажиллах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-20
ЖОЛООЧ

Хариуцсан нутаг дэвсгэр дэх харилцагчийн захиалгыг оновчтой, аюулгүй арга замаар түгээх, борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж, борлуулагчтай хамтран ажиллах
Хариуцаж буй техник хэрэгслийн техникийн аюулгүй, бүрэн бүтэн байдал, цэвэр үзэмжийг хариуцаж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-12
ХАБЭА-Н АЖИЛТАН

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах
Тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. АГУУЛАХЫН БЭЛТГЭГЧ10 сарын 3. 16:47
  2. НЯРАВ10 сарын 3. 13:05
  3. ХИМИЧ10 сарын 3. 13:02
  4. УГААГЧ10 сарын 3. 12:22
  5. САВЛАГЧ9 сарын 28. 23:03

Шинэ мэдээнүүд

ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА2021, 8 сарын 26. 15:28

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Монос Хүнс ХК. 2012-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.