Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
77113167
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, I хороо, Нарны зам-62, ЮНИОН билдинг, 1005 тоот.

Мон-Энержи Консалт ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-06-14
Барилга бүтээцийн зураг төслийн инженер

Барилга бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах, тооцоо хийх
Зохиогчийн хяналтаар ажиллах
Гадаадад хийгдсэн зураг төслийг хянах, орчуулах, баталгаажуулах

2021-06-10
Нягтлан бодогч

Нягтлан бодогчийн ажил үүргийг гүйцэтгэх

2021-06-10
Оюу толгойд ажиллах дулаан механикийн инженер

Оюу толгой төслийн талбайд зураг төслийн зохиогчийн хяналтаар ажиллах ба дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Угсралтын талбайд үзлэг шалгалт хийх, угсралтын ажлын үйл явцыг шалгах. БНбД 11-04-99-ын дагуу зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх, угсралтын ажилд хяналт тавих
Улаан дэвтрийг шалгаж, зөвлөмж өгөх
Коммиссын бичиг баримтыг шалгаж, иж бүрдлийн бүрэн байдлыг хангах
Угсралт дууссаны дараа чанартай холбоотой үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт бэлдэх ба улсын коммист оролцох
Тооцоо, зураг төслийг стандарт, норм дүрэмтэй нийцэж байгаа эсэхт хяналт тавих

2021-06-07
Цахилгааны зургийн инженер

Цахилгаан хангамж, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах (төлөвлөлт, тооцоо, ажлын зураг) 

2021-06-07
Дулаан механикийн зургийн инженер

Дулаан механикийн чиглэлээр зураг төслийн ажил гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээний төслүүдэд оролцох
 

2021-06-02
Оюу толгойд ажиллах дулаан механикийн инженер

Оюу толгой төслийн талбайд зураг төслийн зохиогчийн хяналтаар ажиллах ба дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Угсралтын талбайд үзлэг шалгалт хийх, угсралтын ажлын үйл явцыг шалгах. БНбД 11-04-99-ын дагуу зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх, угсралтын ажилд хяналт тавих
Улаан дэвтрийг шалгаж, зөвлөмж өгөх
Коммиссын бичиг баримтыг шалгаж, иж бүрдлийн бүрэн байдлыг хангах
Угсралт дууссаны дараа чанартай холбоотой үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт бэлдэх ба улсын коммист оролцох
Тооцоо, зураг төслийг стандарт, норм дүрэмтэй нийцэж байгаа эсэхт хяналт тавих

2021-05-27
Нягтлан бодогч

Нягтлан бодогчийн ажил үүргийг гүйцэтгэх

2021-05-27
Барилга бүтээцийн зураг төслийн инженер

Барилга бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах, тооцоо хийх
Зохиогчийн хяналтаар ажиллах
Гадаадад хийгдсэн зураг төслийг хянах, орчуулах, баталгаажуулах

2021-05-27
Цахилгааны зургийн инженер

Цахилгаан хангамж, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах (төлөвлөлт, тооцоо, ажлын зураг) 

2021-05-25
Оюу толгойд ажиллах дулаан механикийн инженер

Оюу толгой төслийн талбайд зураг төслийн зохиогчийн хяналтаар ажиллах ба дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Угсралтын талбайд үзлэг шалгалт хийх, угсралтын ажлын үйл явцыг шалгах. БНбД 11-04-99-ын дагуу зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх, угсралтын ажилд хяналт тавих
Улаан дэвтрийг шалгаж, зөвлөмж өгөх
Коммиссын бичиг баримтыг шалгаж, иж бүрдлийн бүрэн байдлыг хангах
Угсралт дууссаны дараа чанартай холбоотой үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт бэлдэх ба улсын коммист оролцох
Тооцоо, зураг төслийг стандарт, норм дүрэмтэй нийцэж байгаа эсэхт хяналт тавих

2021-05-25
Оюу толгойд ажиллах дулаан механикийн инженер

Оюу толгой төслийн талбайд зураг төслийн зохиогчийн хяналтаар ажиллах ба дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Угсралтын талбайд үзлэг шалгалт хийх, угсралтын ажлын үйл явцыг шалгах. БНбД 11-04-99-ын дагуу зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх, угсралтын ажилд хяналт тавих
Улаан дэвтрийг шалгаж, зөвлөмж өгөх
Коммиссын бичиг баримтыг шалгаж, иж бүрдлийн бүрэн байдлыг хангах
Угсралт дууссаны дараа чанартай холбоотой үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт бэлдэх ба улсын коммист оролцох
Тооцоо, зураг төслийг стандарт, норм дүрэмтэй нийцэж байгаа эсэхт хяналт тавих

2021-05-24
Цахилгааны зургийн инженер

Цахилгаан хангамж, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах (төлөвлөлт, тооцоо, ажлын зураг) 

2021-05-24
Нягтлан бодогч

Нягтлан бодогчийн ажил үүргийг гүйцэтгэх

2021-05-24
Дулаан механикийн зургийн инженер

Дулаан механикийн чиглэлээр зураг төслийн ажил гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээний төслүүдэд оролцох
 

2021-05-24
Барилга бүтээцийн зураг төслийн инженер

Барилга бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах, тооцоо хийх
Зохиогчийн хяналтаар ажиллах
Гадаадад хийгдсэн зураг төслийг хянах, орчуулах, баталгаажуулах

2021-05-21
Оюу толгойд ажиллах дулаан механикийн инженер

Оюу толгой төслийн талбайд зураг төслийн зохиогчийн хяналтаар ажиллах ба дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Угсралтын талбайд үзлэг шалгалт хийх, угсралтын ажлын үйл явцыг шалгах. БНбД 11-04-99-ын дагуу зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх, угсралтын ажилд хяналт тавих
Улаан дэвтрийг шалгаж, зөвлөмж өгөх
Коммиссын бичиг баримтыг шалгаж, иж бүрдлийн бүрэн байдлыг хангах
Угсралт дууссаны дараа чанартай холбоотой үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт бэлдэх ба улсын коммист оролцох
Тооцоо, зураг төслийг стандарт, норм дүрэмтэй нийцэж байгаа эсэхт хяналт тавих

2021-05-19
Цахилгааны зургийн инженер

Цахилгаан хангамж, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах (төлөвлөлт, тооцоо, ажлын зураг) 

2021-05-18
Оюу толгойд ажиллах дулаан механикийн инженер

Оюу толгой төслийн талбайд зураг төслийн зохиогчийн хяналтаар ажиллах ба дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Угсралтын талбайд үзлэг шалгалт хийх, угсралтын ажлын үйл явцыг шалгах. БНбД 11-04-99-ын дагуу зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх, угсралтын ажилд хяналт тавих
Улаан дэвтрийг шалгаж, зөвлөмж өгөх
Коммиссын бичиг баримтыг шалгаж, иж бүрдлийн бүрэн байдлыг хангах
Угсралт дууссаны дараа чанартай холбоотой үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт бэлдэх ба улсын коммист оролцох
Тооцоо, зураг төслийг стандарт, норм дүрэмтэй нийцэж байгаа эсэхт хяналт тавих

2021-05-18
Дулаан механикийн зургийн инженер

Дулаан механикийн чиглэлээр зураг төслийн ажил гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээний төслүүдэд оролцох
 

© Мон-Энержи Консалт ХХК. 1994-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.