Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Милленниум плаза

Милленниум плаза-Ресторан
Милленниум плаза-Ресторан
Милленниум плаза-Ресторан
Милленниум плаза-Event Hall
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Өрөө үйлчилгээний ажилтан /Үйлчлэгч/

- Зочид буудлын өрөөний цэвэрлэгээг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Аж ахуйн ахлах менежер /Байрлаж ажиллах/

Компанийн зорилгод нийцүүлэн барилга, байгууламжийн ашиглалт, өдөр тутмын засвар үйлчилгээ, ХАБ-ын холбогдох хууль, тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, дүрэм журам боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, аж ахуйн шинжтэй ажлуудыг зохион байгуулах, үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд оролцох, хяналт тавих, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн байдалд хяналт тавьж ажиллах. Байгууллагын барилга, байгууламжийн ашиглалт, өдөр тутмын засвар үйлчилгээ, аж ахуйн ажлуудыг зохион байгуулах. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх гүйцэтгэлийг цаг тухай бүрт нь тайлагнах, аж ахуйн ажлын үр дүнг дээшлүүлэх. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын болон Гамшгаас хамгаалах тухай холбогдох хууль, тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, дүрэм журам боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах Дулаан, цахилгаан, сантехник, галлагааны аюулгүй байдалд хяналт тавих, эрсдэлийг үнэлэх Удирдлагаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд аж ахуйн шинжтэй ажлыг зохион байгуулах, ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарилалт хийх Байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг судлах, удирдлагад танилцуулах. Аж ахуйн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, ашиглагдах материалын захиалга хийх. Байгууллагын автомашин ашиглалт, хамгаалалт, бүртгэл ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах засвар үйлчилгээг тухай бүрт нь хийлгэх. Байгууллагын ажлын байрны их болон урсгал засварыг хийх төлөвлөгөөг гаргах, цахилгаан, дулаанын болон сантехникийн бүрэн найдвартай ажиллагааг бий болгох Сантехникч, цахилгаанчин, мужааны өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах Байгууллагыг гэнэтийн осол аваараас сэргийлж ажиллах, холбогдох үзлэг шалгалтуудыг тогтоосон хуваарийн дагуу мэргэжлийн байгууллагатай тогтмол хамтран явуулах. Тогтоосон хугацаанд хийгдээгүй ажлын нөхцөл байдлыг бодитоор үнэлж, цаг алдалгүй удирдлагад танилцуулж өгөгдсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  ажиллаж, үр дүнг тайлагнах.

Хүүхэд асрагч

- 9 сартай хүүхэд харах, хүүхдийн хоол бэлтгэх  - Гэр орны жижиг ажилд туслах  - Оройн хоол бэлтгэх 

Борлуулалтын менежер /зочид буудлын үйлчилгээний бор-лт

Зочид буудал, амралтын газрын үйлчилгээ мэдээллийг хэрэглэгчдэд таниулах, захиалга авч борлуулалт хийх, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл зөвөлгөө өгөх, хэрэглэгч-үйлчлүүлэгчээс ирсэн хүсэлтийг зохицуулж өгөх. Томоохон хүлээн авалт, сургалт, арга хэмжээний гэрээг үйлчлүүлэгчидтэй хийх Байгуулага олон нийтэд компанийг төлөөлөн үйлчилгээг өгөх,  Захиалгын тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх Бүтээгдэхүүнээ сурталчилж, үзэсгэлэн худалдаанд компаниа төлөөлж оролцох Худалдаа үйлчилгээний хөнгөлөлт, урамшуулал, хөтөлбөрийг боловсруулж, гүйцэтгэлийг хангах. Байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх үүднээс бие даасан борлуулалт хийх,  уулзаж лизингээр бараа олгох хөтөлбөрийг сурталчилж таниулахУдирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

Зочид буудлын зохион байгуулагч

Зочид буудлын ресепшний болон зочлох үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг Зочид буудлын  менежерийн удирдлага дор зохион байгуулж хэвийн ажиллагааг хангах, үйлчилгээнд гарсан зөрчил, доголдлыг шуурхай арилгах арга хэмжээ авах Зочид буудлын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, сайжруулах, үр, бүтээлтэй байдлыг нэмэгдүүлж ашигт ажиллагааг сайжруулах Үйлчилгээний ажилтнуудаа бэлдэх, сургах, дадлагажуулах, ёс зүйн болон  харилцааны өндөр ур чадвартай ажиллахад нь заавар зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж,  шууд удирдлагаар  хангаж ажиллах Худалдааны төвөөр /малл/ үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдэд болон түрээслэгч байгуулагуудын зочдод үйлчлэх үйлчилгээ, тэдний хүсэлтийг шийдүүлэх, мэдээлэл өгөх зэрэг үйлчилгээг сайжруулах, зохион байгуулах Байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт нь биелүүлэх

Хангамжийн мэргэжилтэн

Ресторан болон зочид буудлын хангамжийн бараа материалын худалдан авалт хийх, барааг хүргэх, буулгах /шаардлагатай үед өөрөө буулгадаг, ихэнхи барааг гэрээт байгууллагууд өөрсдөө авчирч өгдөг/  Бараа материалын төсөв гаргах, батлуулах Бараа материалын захиалгын дагуу хурдан шуурхай, тасралтгүй нийлүүлэх Бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах  Нийлүүлэгчтэй харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүд

Ресепшн /Тэрэлжид байрлаж ажиллах/

- Зочинтой эелдэг найрсаг харьцаж, зочдыг шаардлагатай мэдээллээр хангах - Зочны бүртгэлийг түргэн шуурхай хийж, шаардлагатай төлбөр тооцоог аван зочид буудлын өрөөг хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах - Өдөр тутмын борлуулалтын тайлан мэдээг боловсруулах, тайлагнах

Рестораны зохион байгуулагч /Тэрэлж-д байрлах/

Зочид үйлчлүүлэгчдийг эрүүл, аюулгүй, тав тухтай, сэтгэл ханамжтай үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах, зохицуулалт хийх, үйлчилгээнд гарсан зөрчил, доголдлыг шуурхай арилгах арга хэмжээ авах, шаардлага тавих

Ахлах ресепшин

Миллениум плаза зочид буудалд 09:00-21:00 болон шөнийн ээлж 21:00-09:00 цагт ажиллах боломжтой. Сард 15 өдөр, 12 цагаар ажиллах бөгөөд гараагаа нэмж ажиллаж цалингаа гараагаараа  нэмж  авах боломжтой. Чиг үүрэг: АБТ-н дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх ба зочдыг зөв боловсон эелэдэг харилцаагаар хүлээн авч үйлчлэх, найрсаг түргэн шуурхай үйлчлэх, зочид үйлчлүүлэгчийн бүртгэл хийж хөтлөх, асуудлал шийдэх чадвартай байх

Цахилгааны инженер

Компанийн зорилгод нийцүүлэн өдөр тутмын үйлчилгээ, аж ахуйн шинжтэй ажлуудыг зохион байгуулах, үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд оролцох, хяналт тавих, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн байдалд хяналт тавьж ажиллах. Байгууллагын цахилгаан сүлжээний бэлэн байдлыг хангах, гэмтэл засварыг хийх Өдөр тутмын үйлчилгээ, аж ахуйн ажлуудыг зохион байгуулах, АА-н албыг удирдах Туслан гүйцэтгэгч нараар хийлгүүлэх засварын ажлыг удирдан зохион байгуулах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх гүйцэтгэлийг цаг тухай бүрт нь тайлагнах, аж ахуйн ажлын үр дүнг дээшлүүлэх. Аж ахуйн ажлыг хийж гүйцэтгэх явцын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангаж ажиллах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж, "MILLENIUM PLAZA", 704 тоот, Захиргаа, хүний нөөцийн алба

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.