Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, Милко оффис

Милко ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-03
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах
Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал,  идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн үр дүнг үнэлж, хаах
Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Ажлын үр дүн, тухайн өдрийн ажлын гүйцэтгэлийг программд оруулсан эсэхэд хяналт тавьж, үр дүнг харуулах
Худалдааны төлөөлөгч нарыг чиглүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
Худалдааны цэг хамралт, маршрут мөрдөлтөнд хяналт тавьж, мөрдүүлж ажиллах
Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-02
ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Борлуулалтын цэг, бүтээгдэхүүний өрөлт, хураалт байршуулалтын хяналт хийх
Хөргүүрийн үр өгөөж, бүтээгдэхүүн байршуулалт температур, чийгшил хяналт бүртгэл хөтлөлт хийх 
Худалдааны төлөөлөгчийн борлуулалтын цэгийн эргэцийн хяналт хийх 
Харилцагчийн лангуун дээрх болон агуулах дахь бүтээгдэхүүний хугацаа, чанарын хяналт хийх 

 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-02
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах
Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах
Өөрийн чиглэлийн харилцагч нарт компанийн тухай үнэн зөв мэдээллийг өгч, бүтээгдэхүүний үнийг борлуулалтын албанаас гаргаснаар баримтлан ажиллах
Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах
Шинээр харилцагч нэмэх, хуучин харилцагчыг халамжлах
Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-02
Автын Механик

-Автомашины эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцлийг арилгах, засварлах
-Автомашины эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
-Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-02
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Бүрдүүлэлтийн олон талт сувгийг ашиглан гадаад, дотоод эх үүсвэрээс бүрдүүлэлт хийх, 
Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Удирлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэх
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчийг чиглүүлэх, компаний ажилтнуудад танилцуулах ажлыг гүйцэтгэх
Сонгон шалгаруулалт бүрдүүлэлттэй холбоотой тайлан мэдээллийг цаг тухай бүр гаргаж тайлагнах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-02
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтот зардалд хяналт тавьж ажиллах
Салбар хоорондын тооцоог тухай бүр салбар хариуцсан нягтлан бодогчид мэдээллэж, тулгалт хийж баримтын бүрдүүлэлтийг хангах
Сар бүрийн анхан шатны архивыг бэлэн болгож Ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулах
Хариуцсан няравын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, заавар зөвлөгөө өгч ажиллана
Хугацаатай  үүрэгт ажлаа цаг тухай бүрд нь хугацаандаа биелүүлэх
Байгууллагын соёлыг бүрдүүлж, оффисын стандартыг дагаж мөрдөх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-01
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Гадаад, дотоодын зах зээл бизнесийн чиг хандлагыг судалж компанийн ашиг орлогын нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлж байх
Компанийн үйлдвэрлэж буй бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа, өртөг ашгийн тооцоо, тухайн бүтээгдэхүүний зарагдах үнэ, экспортлох боломжтой эсэх судалгааг цаг алдалгүй хийх
Дунд болон урт хугацаанд бизнесээ сайжруулах, шинэ бизнесийн санал санаачлага гаргаж удирдлагад санал тавих дэмжигдсэн саналыг ажил хэрэг болгох
Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд турших, нэвтрүүлэх, нэвтрүүлсэний дараах хяналт мониторинг үйл явцыг голлон хариуцаж ажиллах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-31
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй байх нөхцөлийг хангаж, бүтээмжийг тогтоосон хэлбэлзэлд барих, өсгөх  талаар арга хэмжээ авч, санаачлага гарган ажиллах
Ажилчдын гүйцэтгэлийг зөв үнэлэх, хянах, ажилчдын ажил үүргийн хуваарилалтыг оновчтой зохион байгуулах
Ажлын бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэх талаар шинэ санаа гарган хэрэгжүүлэх, холбогдох мэргэжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллах
Тоног төхөөрөмж, хүн цагийн бүртгэл хөтлөх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-17
ТЕХНОЛОГИЧ

Найрлагыг батлагдсан орц жор технологийн горимын дагуу бэлтгэх
Хольц болон бэлэн бүтээгдэхүүнээс хяналтын дээж авч лабораторид хүлээлгэн өгөх
Шаардлагатай түүхий эд материал, сав баглаа боодол болон бусад зүйлсийг холбогдох албан тушаалтнаас /нярав/ авч, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
Үйлдвэрт гарч байгаа алдаа дутагдлыг илрүүлэн засч залруулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
ХАБЭА-н МЭРГЭЖИЛТЭН

* Компанийн хэмжээний ХАБЭА-н төсөв төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжилтийг ханган  ажиллах 
*Компанийн үйл ажиллагаа ХАБЭА-н хууль тогтоомж, стандартын нийцлийг ханган ажиллах 
*ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, ажилтнуудад ХАБЭА-н эерэг соёлыг төлөвшүүлэх, удирдах ажилтнуудыг ХАБЭА-н зохион байгуулалтаар ханган зөвлөх, мэдээллээр ханган ажиллах 
*Аюул эрсдэлийн менежмент, эрсдэл бууруулах сайжруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэн, аюултай тохиолдлыг судлах, суурь шалтгааныг тогтоох, залруулах арга хэмжээ авах
*Компанийн хэмжээнд MNS ISO 45001:2018 стандартын шаардлагыг  ханган ажиллах 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-26
ЭЭЛЖИЙН АХЛАХ

Үйлдвэрийн дотоод дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах
Үйлдвэрлэлийн ТЭМ, ББ–ний орц гарцын бүртгэл хөтлөн хүлээж авах болон хүлээлгэн өгөх, дуусаагүй үйлдвэрлэл, түүхий эдийн үлдэгдлийг хянаж тайлан гаргах. /Программд оруулж хянаж хаах/
Үйлдвэрийн хаягдалд хяналт шалгалт хийн баримтжуулах
Үйлдвэрийн ажилчдын сахилга, зөрчил, бүтээмжийг хариуцан ажиллах
Үйлдвэрийн ажилчдад анхан шатны ХАБЭА –зааварчилгааг тухай бүр өгч хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-24
АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал ашиглалтын шинжилгээ хийх
Шинэ техник технологи судлах, нэвтрүүлэх
Тоног төхөөрөмжийн сайжруулалт, автоматжуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх
Тоног төхөөрөмжийн электроник гэмтлээс хамаарсан сул зогсолт бууруулах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-18
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК

Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцөлийг арилгах, засварлах
Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний график мөрдөж ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-20
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компаний урт богино хугацааны санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдлыг хангах
Компаний үр ашиг ажиллахад тайлан дата мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж бусад багийн гишүүдэд зөвлөгөө өгдөг байх
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт хийх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-11
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах
Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал,  идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн үр дүнг үнэлж, хаах
Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Ажлын үр дүн, тухайн өдрийн ажлын гүйцэтгэлийг программд оруулсан эсэхэд хяналт тавьж, үр дүнг харуулах
Худалдааны төлөөлөгч нарыг чиглүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
Худалдааны цэг хамралт, маршрут мөрдөлтөнд хяналт тавьж, мөрдүүлж ажиллах
Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР2 сарын 3. 9:24
  2. ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН2 сарын 2. 12:21
  3. ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ2 сарын 2. 12:20
  4. Автын Механик2 сарын 2. 12:20
  5. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН2 сарын 2. 12:19

Фэйсбүүк хуудас

© Милко ХХК. 2009-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.