Үндсэн хувилбар

Монголын цогц сургалт хөгжлийн академи - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-08
Сургалтын албаны менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
Бусад АБТ-ын дагуу үүргүүд

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-08
Англи хэлний багш ажилд авна

анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-08
Англи хэлний багш ажилд авна

анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-07
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч нарт сургалтын  талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
Багш нартай хамтран зохион байгуулах
 
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-07
оффис менежер

Цаг баримталдаг
Харилцагч нарт сургалтын талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх,
Багш нартай хамтран зохион байгуулах
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-20
Бага ангийн багш ажилд авна

Анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
Үсчний мэргэжлийн багш

сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хичээлээ заах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
Математикийн үндсэн багш ажилд авна.

Анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлө
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
Англи хэлний багш

анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
Оффис менежер

Оффист ирсэн харилцан үйлчлүүлэгчдийг угтан  авах ажлын байрны тодорхойлтонд заагдсан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
Физикийн үндсэн багш ажилд авна.

дунд болон ахлах ангид агуулгын хүрээнд хичээл заах
сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж сайжруулах 
сурагчдын түвшинг үнэлэх , дүгнэх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-26
Англи хэлний багш

- Анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 
- Хөтөлбөрийн дагуу сургалт,  хөтөлбөр зохион байгуулах 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-20
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
Бусад АБТ-ын дагуу үүргүүд

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-26
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
Бусад АБТ-ын дагуу үүргүүд

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-19
Математикийн багш

-Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээл орох
-Сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлж түвшинг ахиулахад тогтмол анхаарах
-

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-30
Англи хэлний багш

анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Нярав нягтлан бодох бүртгэлийн багш

Нярав нягтлан бодох бүртгэлийн багш

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Сургалтын албаны менежер

Сургалтын албаны менежер
- Сургалтын албаны өдөр тутмын ажлыг хариуцан ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-19
Нийгмийн ажилтан ажилд авна

Анхан болон ахисан академик түвшинд 

400,000 - 600,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-19
Япон хэлний багш ажилд авна.

Боловсролын салбартаа тэргүүлэгч академид Япон хэлний багш ажилд авна 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-19
Үйлчлэгч ажилд авна

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ 

400,000 - 600,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-18
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
Бусад АБТ-ын дагуу үүргүүд

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Түүх - Нийгмийн ухааны багш

Анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

400,000 - 600,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
оффис менежер

Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг өгөх
Элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, багш нартай хамтран зохион байгуулах
Оюутануудын  сэтгэл ханамжийн судалгааг авах, боловсруулах
Бусад АБТ-ын дагуу үүргүүд

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Гоо заслын багш ажилд авна

Мэргэжлийн ур чадвартай Гоо заслын багш ажилд авна

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Аж ахуйн ажилтан, Нярав

Жолооны үнэмлэхтэй. Эрэгтэй аж ахуйн ажилтан ажилд авна.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
Гоо заслын багш ажилд авна

Гоо заслын багш ажилд авна

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
График дизайн

- Сошиал, контент хөгжүүлэх 
- Постер бэлтгэх 
- Видео, мантаж эвлүүлэг хийх
- Ажлын байранд заасан бусад чиг үүргүүд 
 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Хими/ Биологийн багш ажилд авна

-Ахлах  ,дунд ангид агуулгын хүрээнд хичээл заах
-Сургалтын үйл ажиллагааг чанартай зохион байгуулах
-Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж , сайжруулах
-Сургалтын шинэ арга зүй нэвтрүүлэх , хэрэгжүүлэх

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Физикийн багш

-Ахлах  ,дунд ангид агуулгын хүрээнд хичээл заах
-Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж , сайжруулах

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Газарзүйн багш

Үндэсний цөм хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл заах 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Англи хэлний багш

анхан болон ахисан академик түвшинд хичээл орох 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Монгол хэл,Монгол бичгийн багш ажилд авна

Монгол хэл монгол бичгийн багш ажилд авна.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
Архив, бичиг хэргийн багш

Архив, бичиг хэргийн ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургуульд багш ажилд авна

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
- Хүний нөөцийн багш

-Хүний нөөцийн мэргэжлээр багшлах
-Мэргэжлийн дадлага туршлагатай 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Сургалтын албаны менежер8 сарын 8. 15:46
  2. Англи хэлний багш ажилд авна8 сарын 8. 11:33
  3. Англи хэлний багш ажилд авна8 сарын 8. 11:33
  4. оффис менежер8 сарын 7. 19:13
  5. оффис менежер8 сарын 7. 8:44

Шинэ мэдээнүүд

Шинэ элсэлт эхэллээ2018, 12 сарын 7. 13:14

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Монголын цогц сургалт хөгжлийн академи. 2015-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.