Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Мондактс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Ерөнхий нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, компанийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу оновчтой, үр ашигтай төлөвлөн зохион байгуулах Санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайланг хугацаанд нь гарган удирдлага болон харилцагч мэргэжлийн байгууллагуудыг мэдээ тайлангаар хангах, Удирдлагыг санхүү, татварын бодит мэдээллээр тасралтгүй хангаж, мөнгөн урсгал, тоон мэдээ, мэдээлэлийг цаг алдалгүй мэдээлэх, тайлангаар хангах, өглөг, авлагын харьцаа, график, төлөлтийг 7-14 хоног бүр тогтмол шинэчлэх, Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн ажилтнуудын өдөр тутмын ажил үүрэгт чиглэл өгөх, гүйцэтгэлийг хэмжих, хөгжүүлэх,  хяналт тавих 

Хятад хоолны ахлах тогооч

Тогооч нь хоолыг амт чанартай, өнгө үзэмжтэй, технологийн дагуу боловсруулж, түргэн шуурхай гаргаж үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх за   Хятад хоолны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах, байгууллагын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Хоолыг технологийн горимын дагуу хийх гаргах, хоол, ундааг технологийн дагуу амт чанартай боловсруулж, түргэн шуурхай гаргах, захиалгыг хянаж, нэг ширээний хоолыг зэрэг гаргах. Бараа материал захиалах, хүлээн авах, өдөр болон оройн ачааллаас өмнө мах болон ногооны бэлтгэл, хачир, соус сүмс, болон бусад бэлдэц хангалттай бэлтгэсэн байх. Тухайн өдрийн онцлог, хүлээн авалт, тусгай захиалгад тохируулан хэрэгцээт бараагаа бэлтгэсэн байх, хариуцсан тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хянах, хангах. Бараа материалын тооллого хийх, тооцоо нийлэх, бараа бүтээгдэхүүний үлдэгдэл гаргах, хорогдлын дэвтэр хөтлөх. Хувийн ариун цэвэр болон хүнсний аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, ажил эхлэхээс өмнө хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүйн ажиллагааны зааварчилгаатай танилцан, гарын үсэг зурах.     

Борлуулалтын менежер

Байгууллагын бодлого стратеги тодорхойлох удирдлагын багт ажиллана Зах зээлийн судалгаа болон дотоод эх сурвалжуудыг үндэслэн жилийн, улиралын, сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг салбар нэгж, баг, брэндээр төлөвлөх Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Зах зээлийн болон хэрэглэгч харилцагч, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх Борлуулалтын дүн шинжилгээ хийж, тоо бүртгэл дээр ажиллах чадвартай Борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах Компанийг төлөөлж харилцагчидтай уулзах, төлөөлөх үүргээ хэрэгжүүлэх

БАРИСТА

Зочны сонголтод зөвөлгөө өгөх Бүтээгдэхүүний жор, технологи ажиллагааг баримтлан стандартын дагуу түргэн шуурхай бэлтгэх  

Хангамжийн менежер

Компаний салбар нэгжүүдийн бараа материалыг захиалсан хугацааны дагуу гаднаас авч нийлүүлэн, зохистой хугацаанд нь хүргэх ажлыг зохион байгуулах Захиалгын дагуу хурдан шуурхай, чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй арга замаар төсөв боловсруулах Бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохиролцож худалдааны гэрээ байгуулах, хангамжийн шаардлагад нийцүүлж, ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн судалгааг тогтмол хийх Компаний нэгдсэн агуулахын бараа бүтээгдэхүүний татан авалт, салбаруудруу бараа бүтээгдэхүүний  хувиарлалт, татан авалт хувиарлалт зэргийг хангаж ажиллах Компанийн харилцагчид руу шаардлагатай бичиг баримтыг хүргэх Худалдан авалт, нэгдсэн агуулах ажлын ерөнхий  тайланг танилцуулж удирдлагыг мэдээллээр хангах

Санхүү албаны дарга

Компанийн бизнесийн тогтвортой байдлыг урт хугацаанд хангах, зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үр ашгийг тогтвортой өсгөх, санхүүгийн хөшүүргүүдийг оновчтой ашиглах, санхүүгийн эрсдлийг бууруулах, санхүүгийн төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавин ажиллах Санхүү бүртгэлийн албанд  нягтлан бодогч, санхүүгийн шинжээч нарыг шууд удирдлагаар ханган мэргэжил аргазүйгээр удирдан зохион байгуулж ажиллах Харилцагчийн төлбөр тооцооны эрсдлийг удирдах болон авлагын оновчтой менежмент хийх Компанийн мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг удирдах, чиглүүлэх, хяналт тавих Компанийн ажилтнуудыг санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны процесст төлөвшүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн ажил үүрэг

Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга

Компаний стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, тодорхойлох Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр Хүний нөөцийн нэгжийг удирдаж ажиллах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг оновчтой хэрэгжүүлэхэд бодлогоор хангах, хянах, чиглүүлэх Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж, байгууллагын дотоод журмууд болон бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангуулах, холбогдох мэдээллийг өгч ажиллах Цалин хөлсний төсөв зардлыг удирдаж ажиллах Цалин хөлс, гүйцэтгэлийн үнэлгээний ажлыг удирдах, сайжруулах Хүний нөөцийн шаардлагатай судалгаануудыг хийх, үр дүнг боловсруулах, тайлагнах

Эвент хариуцсан зохион байгуулагч

1. Бүх төрлийн хүлээн авалтыг удирдан зохион байгуулах 2. Цагийн ажилтнуудын сургах, чиглүүлэх, удирдлагаар хангах, үнэлэх 3. Гарсан асуудлыг шийдвэрлэх 4. Захиалгын менежер, дууны техникч, захиалагч талын зохион байгуулагч нартай уялдаа холбоотой ажиллах 5. Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай

Эвент зохион байгуулагч

Хүлээн авалтыг стандартын дагуу зохион байгуулах Хүлээн авалтын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар стандартыг хангуулах, хэрэгжүүлж буй дотоод зохион байгуулалтын болоод хүнсний аюулгүй байдлыг стандартуудыг хангуулж ажиллахад анхаарал тавих, өдөр тутмын үйл ажиллагааг заавар, зааварчилгаагаар хангаж, хяналт, шалгалт тогтмол хийх Салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, ажилтан нарыг удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, Үйлчилгээний стандарт, ХАБ, ХАБЭА-г хангуулах, шалгах Үйлчлүүлэгчдийг ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл боломжоор хангаж, тэднийг халамжлах, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшнийг хамгийн өндөр байлгахад чиглэсэн түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх Салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлж ажил үүргийг зөв оновчтой хуваарилах, үр ашиггүй зардлыг бууруулж, борлуулалтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх нөөц бололцоог бүрдүүлэх Цагийн ажилтнуудыг удирдлага, сургалтаар хангах 

НАРИЙН БООВЧИН

Талх, нарийн боов, торт амттанг жор технологийн картын дагуу хийх АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАНА

Борлуулалтын менежер

Байгууллагын бодлого стратеги тодорхойлох удирдлагын багт ажиллана Зах зээлийн судалгаа болон дотоод эх сурвалжуудыг үндэслэн жилийн, улиралын, сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг салбар нэгж, баг, брэндээр төлөвлөх Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Зах зээлийн болон хэрэглэгч харилцагч, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх Борлуулалтын дүн шинжилгээ хийж, тоо бүртгэл дээр ажиллах чадвартай Борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах Компанийг төлөөлж харилцагчидтай уулзах, төлөөлөх үүргээ хэрэгжүүлэх

Ахлах нягтлан бодогч

Санхүүгийн болон холбогдох тайлангуудыг сар тутам гаргах Дансны бичилт хөтлөх, бараа материалын тайлан гаргах Мөнгө хөрөнгийн бүртгэл, хөтлөх Салбар ресторануудын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний толлого Өглөг авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих НББ-ыг МУ-ын стандарт, холбогдох хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн АБТ-ын дагуу ажиллах

Хүний нөөцийн менежер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг   Хүний нөөцийн бүх функцууд дээр удирдан зохион байгуулж, ажиллах Ажилтны ур чадварыг хөгжүүлэх, сургалт хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, ажилтнуудын бүтээмжийг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулан, хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн бүхий л судалгаа шинжилгээ хийж, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлдог байх Хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, холбогдох баримт бичгүүдийг боловсруулах

Төслийн менежер

Төслийн судалгаа шинжилгээг хийж, үр дүнг тайлагнах, Төслийн эдийн засгийн тооцоолол, дата модель боловсруулах Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төслүүдийг төслийн удирдлагын стандарт болон баримт бичгийн шаардлагын дагуу чанарын өндөр түвшинд хэрэгжүүлж ажиллах Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн тооцоолсон ашигт ажиллагааг биелүүлэх,ашиг өгөөжийг нэмэгдүүлэх. Төслийн ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн менежмент, төслийн үр ашиг үйл явцыг сайжруулах, Төсвийн зардлыг хянах, Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах. Төслийг үе шатууд ба төслийг хаах, дүгнэх, цаашид анхаарах зүйлсийг гаргах. Төслийн удирдагчдад дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг хянах; Төслүүдийн явцын мэдээллүүдийг цуглуулж, нэгтгэж тайлагнах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг.

Ахлах тогооч

Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний татан авалт, хадгалалтад хяналт тавих Хоолны амт чанарыг сайжруулахад санаачилгатай ажиллах Хоол үйлдвэрлэл технологийн горимын дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих Баг удирдан ажиллах чадвартай байх Сургах, дадлагажуулах, зөвлөн туслах чадвартай, харилцааны соёлтой байх

Катеринг менежер

Харилцагч, хэрэглэгч нартай өдөр тутамд харилцаж катеринг борлуулалтын захиалга авах Компанийн салбар нэгжүүдийн талаар мэдээлэл өгч B2B байгууллага үйлчлүүлэгчийн зах зээлд хандаж ажиллах Албан байгууллагуудтай уулзалт хийн бараа үйлчилгээгээ танилцуулах, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах Маркетингийн судалгаа хийх, төлөвлөгөө  боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг  

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

Байгууллагын төлөвлөгөөний дагуу ажил үүрэг зохион байгуулах, Хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг сайжруулах Ажил үүргийн дагуу холбогдох асуудлыг цаг алдалгүй, оновчтой шийдвэрлэх Ресторан, эвент танхимуудын ажил үйлчилгээнд шинэ санал, санаачилага гарган хэрэгжүүлж ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 6-р хороо Ханду зочид буудлын 2 давхарт

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.